ROTTERDAM [vervolg]

  7201    Jansen, C.P.J., Aannemer, Stationsplein 14b
  3059    Jansen, Gebr., Fruit- en groentenh., L. Rottekade 145
  5916    Jansen, H., Café, Pr. Hendrikkade W.Z. 129b
10720    Jansen, H.J.W., Banketbakker, Jonkerfransstr. 107a
  8226    Jansen, H.J., woonh. Bergweg 106b
  3302    Jansen, J., Broodbakkerij, Ged. Slaak 134a
10067      Idem, Schied. weg 124a
  4863      Idem, Roentgenstr. 105b
  8032      Idem, Hooidrift 34
  9339      Idem, Hofdijk 49a
  2570      Idem, Binnenweg 88a
  9612      Idem, Zwaanshals 287b
  6041    Jansen, K.H., Fabr. v. chocolaad en suikerwerken, Voorhaven 103
  4914    Jansen, P., In Garnalen en Visch, Keizerstr. 26a
  7903    Jansen & Co., in Granen, Schiedamschevest 1
  7906    [Idem]
  1069    Jansen & Co., J.H., in Drogerijen en chemicaliën, Haringvliet N.Z. 69a--b
    509    Jansen & Knipping, Huis & Decoratieschilders, Oppert 123b
  1093    Jansen & Zn., G., Contrôle en expeditie, Wolfshoek 17b
  1467    Jansen Hutteman, H., Spekslager, Nieuwehaven N.Z. 105
  2021    Jansen v.d. Oever & Co., Handelsagenten, Wijnstr. 69b
  8591    Janson, C., Café, Rosestr. 322b
    477    Jansse Wzn., J., Broodbakker, Oranjeboomstr. 155b
10242    Jansse, P.C., Arts, Wolphaertsbocht 111
  9814    Janssen, G., Peulvruchten en graan, Boezemsingel 122
  1879    Janssen, Stoombootonderneming H., Hertekade 7
  5401    Janssen, J.L., Koperslagerij, Spuiwater 19a
  8890    Janssens, W.A., Renault Auto-Verhuurinr., Autohandel, Kant. Spoorsingel 84
  5382    Janzen, W.A., N.V. "Wotan", Transp. en Handel Mij., Woonh., Burgem. Meineszlaan 8b
  4402    Jas, P., Arts, Spec. v. Mond- en Tandheelk., Mauritsweg 31b
  7835    Jaske, Gebr., Schilders en behangers, (sigarenmag.), Leuvebrugsteeg 10a
  2194    Jelier, Gebr., Verhuren v. dekkleeden, Boompjes 28a
  4654    Jelier & Wielhouwer, Handel in Aardappelen, groenten en fruit, Lusthofstr. 149a
  5081    Jenner & v. Dijk, voorh. G. v. Ingen, Smeden, Crispijnlaan 137a
    733    Jeruel", "Hôtel, Jan v. Loonstr. 18c
  1572    "Jeruel", Toevlucht voor dakloozen, Boschhoek 7
  9427    Jeruel, Bethanië, Reddingshuis voor Meisjes, Lange Warande 12
    350    Jesse, Wed. R., in Comestibles, Kruiskade 11
  8787    Jesse, Fa. Wed. R., Gelderschekade 15a
  7127    Jesse & Co., A.A., Verfwaren, vernissen, enz., 1e Weenastr. (Boog 3)
    927    Jeveren, W.J. v., Hoofdbaas N.V. Vereen. Brandstoffenh., Oosteinde 24b
    874    Jockey-club, Binnenweg 87a
  2155    Jonckheer, A., Coöp. Gebruiksvereen., Groote Draaisteeg 3a
  7581    Jong, A. de, Grossier in gecons. vleeschwaren, Nieuwemarkt 21b
10671    Jong, A. de, Stuwadoor, Pakhuis en kant., Sleephellingstr. 15a
10610      Idem, woonh., Prins Hendriklaan 38b
  2302    Jong, Mr. A. de, wethouder. woonh., Crooswijksche Singel 5a
  5018    Jong Wzn., A. de, Zalmh., Schaardijk 332
    870    Jong, C. de, woonh., Mathenesserlaan 288
  8628    Jong, C. de, Horlogemaker en Goudsmid, Jonkerfransstr. 40a
  6080    Jong, C.J.W. de, in Huish. art., West Kruiskade 67a
  5345    Jong, H. de, Woonh., Provenierssingel 63b
  7980    Jong, H.J. de, Café, Zomerhofstr. 18
  1436    Jong, J. de, Drukkerij, Wijnstr. 30
  7932    Jong, J.N. de, woonh. de Jong en Co., Oostzeedijk 208
  5908    Jong, L. de, Loodgieter, Lusthofstr. 94b
  1982    Jong, M. de, Kantoorboekh., Reederijstr. 8c
    895    Jong, M. de, in IJzerwaren, Oppert 93a
  1864    Jong Pzn., J. de, Makelaar in Granen, Oostplein 31b
10402    Jong, P. de, Schilder, Visschersdijk 78
  6305    Jong, Willem de, Gramophone Comp. Ltd., Passage 16
10783    Jong Ezn., S. de, Voorz. Bioscope Commissie, woonh., Bergweg 211
  2300    Jong P.Czn., D. de, woonh., Rodenrijschelaan 20b
  6878    Jong & Co., de, Papierwarenfabr. Gen. v.d. Heijdenstr. 56a
  4071    Jong Hofman, J. de, Fruithandel, Diergaardelaan 14b
    248    Jong & Fruin, de, Wijnhandel, Heemraadssingel 207
  7173    Jongbloed & de Vries, in Granen, Gelderschekade 33a
  7193      [Idem]
  3703    Jongbloed-Unterhorst, H.B., woonh., Vijverweg 9
  5756    Jonge, A. de, Scheepsbevrachting en commissiehandel, v. Brakelstr. 39b
    516    Jonge, A.E. de, woonh., Kortenaerstr. 1
  4235    Jonge A.Hzn., Fa. A.H. de, Makelaar, kant. Wijnstr. 35a
    621    Jonge, E.S. de, IJzer en Staalhandel, Leuvehaven W.Z. 59, (Van 5 n.m.--9 v.m. uitsl. 621 kant. en 622
                opslagloodsen)
    622      Idem, Opslagloodsen, Piekstr. 73
  4693    Jonge Azn., E.S. de, woonh., Avenue Concordia 70
  8422    Jonge, Herman de, Advertentiebur., Bergweg 153b
  5085    Jonge, Jos. de, Techn. Bureau v. burgerl.- en waterbouwkunde, Vierambachtstr. 48a
  3722    Jonge, R. de, Café, Leuvehaven O.Z. 88b
  2255    Jongebreur, M., fa. Wed. A. v.d. Broek, Vleeschhouwer, Goudscheweg 105a
  8146    Jongeneel, J.B., woonh. Voorschoterlaan 122
  6202    Jongeneel, P.C., (Furness' Scheepvaart en agentuur Mij.), woonh., Rochussenstr. 245b
  5993    Jongh, A. de, Dagel. Bodedienst op Dordrecht, Nieuwehaven N.Z. 109
  4854    Jongh, Fa. E.L. de, Ged. Binnenrotte 156
    146    Jongh, H. de, woonh., Willemsplein 6
  6540      Idem, Stalgebouw, West-Zeedijk 110
    575    Jongh, Jos. M. de, woonh., Eendrachtsweg 67
  8935    Jongh, J. de, Arts, Boschje 14b
10520    Jongh, J.G. de, woonh. Voorschoterlaan 113
  2883    Jongh-Roelants, Mevr. Wed. T.G. de, woonh., Pr. Julianalaan 71a
    769    Jongh & Co., J. de, Grossiers, Hoogstr. 337
  5230    Jonker Czn., L., fa. Löhnis & Co., Woonh., Heemraadssingel 150
  5806    Jonker, Mevr. Wed. C., woonh. N. Binnenweg 166c
  8122    Jonkers & Co., C.F.A., woningbureau, vaste goederen en hypotheken, Zeevischmarkt 14a
  8123    [Idem]
  9129    Jonquiere, J.G., Red. Verslaggever N.R.Ct., Schied. Singel 91
10706    Joosten, A.L., Rijwielhandel en reparatieinr., Maasstr. 2b
  9060    Jordan & Fekete, Mantelmag., Gr. Markt 12
  1337    Jorissen-Beerewout, H., in Tapijten, Mauritsstr. 108
  4806    Jorissen-Moulijn, Maison, Dames-Confectie, Eendrachtsweg 14 (Na 7 nm. Tel. No. 936)
  3742    Joseph Gezellen Vereen, St., Stationsplein 10b
10390    Jüncker & Co., Gross. in Rijwielen en onderd., Leuvehaven 155 (v. 7˝--8˝ en v. 12--1˝ Tel. no.
                10390)
10391    [Idem]
  4968    Juliard, Fa. S., Bakkerij, W. Wagenstr. 56a
  8234    Jungerhans, A., woonh. Heemraadssingel 295
    448      Idem, Glas, aardewerk en luxe art., Coolsingel 66
  6030      Idem, Luxe art. Soetesteeg 2
  4608    Jungerius Bzn. & Co., A., in Granen en veevoeder, Klaverstr. 14
  2110    Jurgens, Ant., Margarinefabr., Leuvehaven W.Z. 41b
  4892      Idem, woonh. M. de Leeuw, Voorschoterlaan 101
  5388    Jurling, J.H., Woonh. Hofplein 14
  3664    Jurrewitz & Co., apothekers, Schied. singel 1a
  2364    Jurriaanse, J., woonh., Oudendijk 297
    194    Jurriaanse, J.H., woonh., (Wijnmalen & Hausmann), Schiekade 75
  4258    Jurriaanse Jr., J., woonh., Hoflaan 62
  1499    Justema & Theijn, behangerij, stoffeerderij en meubelmakerij, Aert v. Nesstr. 129
  8049    Jutte, B., Sigarenmag., Goud. Rijweg 55a
10083      Idem, Schiekade 2
  8913      Idem, Sigarenfabrik., Provenierssingel 59a
    546    Juyn, E.M., Hoofdagent Lotisico, West Nieuwland 14
    546    Juyn & Schrameier, Verbrugge, Assuradeuren, West Nieuwland 14 (v. 6 nm. tot 9 vm. Tel. No. 8577)

  9118    Kaaden , C. & W.J. v.d., Metselaar en timmerman, Benthuizerstr. 108b
10141    Kaag, J.D. v.d., Advertentiebur., Zwart Janstr. 125a (v 8 vm. tot 10 nm.)
  3737    Kadeterrein te Katendrecht, N.V. Mij. tot Expl. v., Basaltstr. 11
  4625    Kadt & Co., J.F. de, Sleepdienst, transportondern., Grooth. in Steenkolen, Lage Oostzeedijk 59b
  1479    Kadt, R. de, woonh., Pr. Hendrikstr. 15
  1902    Kadt, S. de, woonh., Heemraadssingel 297
  6836    Kagenaar Jzn., Fa. H.A., Lood- en zinkverwerker en badtoestellen, Polanenstr. 13a
  9090    Kaijen, H., Café "Rijnvaart", Feijenoordkade 32
  4269    Kaiser, P., Stoommineraalwaterfabr., Schiedamschedijk 142b
  4505    Kaiser, Paul C., Broodfabr., Coolsingel 53
    176      Idem, Schietbaanlaan 7b
  9700      Idem, Nieuwe Binnenweg 119
  5385      Idem, Coolsingel 53 (v nm. tot 5 vm. aanvr. uitsl. 4505)
  6517    Kal, G.A., Apoth., Goudschesingel 177a
  2813    Kalker, S.R., Chemic. en specerijenhandel, Jac. Catsstr. 62a
  2216    Kalkman & Zn., J., Zalmhandel, Schaardijk 420, Kralingscheveer
  9347    Kalman en Vonkenberg, in Effecten, Openrijstuin19
  6450    Kalmthout, Dr. J.C.J. v., Arts, Rodenrijschelaan 2
  5003    Kalsbeek, F., Warmoezier, Ringvaartweg 142
    233    Kam, Gebrs., Hogendorpsplein 7
    214    [Idem]
  3384    Kam & v. Rhijn, compl. Meubileering, Schied. Singel 9b
  7021    Kam, Wed. E.E. v.d., Honingzoet- en Creamefabr., Lischstr. 8
  4435    Kamer v. Kooph. en Fabr., Reederijstr. 5b
  1199    Kamhoot, L., Schilder en decorateur, Hillelaan 33
    460    Kamp, A. v.d., Woonh. Goudschesingel 179
  7149    Kamp, G.P. v.d., Brood- en banketbakker, Nieuwe Binnenweg 263b
  9958    Kamp, H.H. v.d., Melkinrichting, Schietbaanlaan 97b
  6115    Kamp, P.Th. v.d., Brood- en Banketbakker, 2e Middelllandstr. 10a
  6254    Kan, S., Fabr. v. kunstborduurwerken en zijden lampekappen, Boompjes 84b
  6131    Kannegieter, J.J., Dir. Rott. Eierenveiling, Goudschesingel 11b
  1609    Kanter, A. de, Ingen. b.d. Gem. werken, Entrepotstr. 30
  8478    Kanters, D.C., woonh. W. de Withstr. 77b
      88    Kanters, J.J., Architect, Zalmhaven 45
  6414    Kanters Tzn., N., Lingeries, Plan C 10b
    474    Kanters & Zonen, T.L., Architecten, timmerl. en metsel., W. de Withstr. 28b
  1562    Kantongerechten, Noordsingel
  1253    Kapsenberg & Zonen, A., Fabr. v. kantoorboeken, Linieerinr., Wijnbrugstr 6a
10423    Kapteijn, F., Vetw., enz. Lichtstr. 31a
10013    Kaptein, C.W., Kleeding en heerenmodeart., Weezenstr. 7
  9395    Kaptein, Otto, Sleeperij, Meester Willemstr. 40
  3866    Karreman, A., Stevedore, Schietbaanlaan 17a
  7891    Karreman en Co., A.B., Graanfactors, (kant. 9--7), Wijnhaven N.Z. 7
  6670    Karreman, B., Behangerij en stoffeerderij, C.P. Tielestr. 25
  9616      Idem, woonh. Claes de Vrieselaan 71a
  6097    Karreman, J.A., N.V. Techn. Bur. Braat, Rietdijk 48
  8324    Karreman Jzn., W., woonh., Jericholaan 75a
  8917    Karreman, W.H., J. v. Rede & Zn., Afd. Factorij en Exp., (buiten kant. uren,) Pijnackerplein 18
  2700    Karsch, M.L., Café, Hillelaan 51b
  5164    Karseboom, Mej. S.J., Chocolade, Scheepstimmermanslaan 33
  8036    Karssen, A. v., Banketbakkerij en comest., Heemraadssingel 252a
  1194    Karst, A., Onder-Havenmeester, woonh., Stieltjesstr. 12c
  8910    Karstel & Co., Cacao- en chocolaadfabr., P. de Raadtstr. 53
  5370    Karstel's Electr. Cacao en Chocoladefabr., N.V., Bloemkweekersstr. 64b
  8104    Kasregister, Nationaal, C.H. v. Erk, Aert v. Nessstr. 150b, (kant. uren 9--12˝ en v. 3--5˝)
  9701    Kasteel, H.P. v., Behanger en Decorateur, Deltschevaart 49a
  3378    Kasteelen & Co., in Machinekamerbeh., Maaskade 55
10237    Kasteleijn, Dr. A.M., Arts, Lischplein 13
  9202    Kastrop & Co., Handelsdrukkerij, Hang 82b
  9052    Kat, E.J.M. de, Notaris, Gelderschekade 12
  3064    Kat, E.J.M. de, woonh., Parklaan 36a
  9698    Katan, E., Heerenmodeart., Nieuwe Binnenweg 257b
  5542    Katan, I.M., Afbetalingsmag., Groote Kerkplein 56b
  8337    Kate, Ds. B. ten, Predikant, woonh., Leuvehaven 129
  5857    Katholieke kring, K. Hoogstr. 16a
  2006    Kathreiner's Moutkoffie Fabrieken, N.V., Leuvehaven 69
  7933    Kattenburg, H., woonh., Mathenesserlaan 399
  2765    Kattenburg, Herman, Kaashandel, Ged. Vest 10
  7600    Kattenburg, L., woonh. Mathenesserlaan 425b
    718    Kattenburg, M.L., woonh., Binnenweg 166a
  8969    Kattenburg--Hartz, L.M., woonh., Mathenesserlaan 414
  6698    Kattenburg & Co., Mij. tot Expl. v.d. Goederenh., Hoogstr. 259
  6699    [Idem]
  5977    Katwijk Dzn., P. v., woonh., Rodenrijschelaan 49a
  4145    Katwijk Scholten, C. v., Dameshandwerken, Slagveld 19
  3550    Kaufmann, J., Mag. van damesmodeart., Noordblaak 71--73 (9.30--9)
  3030    Kaufmann, S.G., in Huiden, Ruigeplaatweg 41
  3050    [Idem]
    842    Kaufmann & Landheer, G.S., fabr. v. koperwerken, woonh. E. v. Emde, Delftschevaart 32
  5788      Idem, F. Visser, woonh., Avenue Concordia 59
  6619    Kavelaars, J., woonh., Mathenesserlaan 201b
  7453    Kavelaars, W., woonh. Mauritsweg 28a
  1662    Kazerne, Exercitieloods, Croosw. weg 28a
  1703      Idem, Oostplein 14
  4578    Keehnen, A., Behanger en Stoffeerder, Oppert 138b
  2719    Keeman, J.A., Grossier in zout, zeep, soda, enz., Goudschesingel 40
  1866    Keeman, W.A., Kok en Banketbakker, v.d. Takstr. 26a
  6367      Idem, N. Binnenweg 225a
  8271      Idem, Henegouwerlaan 75
  1076    Keeven, Gebr., Cartonnagefabr. en Handelsdrukkerij "Mercurius", Vrouw Jannestr. 18b
  3777    Kehlenbrink Jr., G., woonh., Spoorsingel 73
  3245      Idem, Theehandel, Wijnstr. 113
  9780    Keidel, G.C.F., woonh. Av. Concordia 23
  9098    Keijser, J.P., Granen en veevoeder, Admiraliteitskade 76
  3469    Keijzer, P. de, woonh., Heemraadssingel 158
  3439    Keizer Hzn., Jac., Café, Persoonshaven W.Z. 5a, 7a--b
  7101    Kekem & Heusdens, v., Haringvliet 91. Voor de kaasafd. bij voorkeur Tel. No. 7102
  7102    [Idem]
  4765    Kelder, M.J.J., woonh. Harddraverstr. 29a
  4639    Kelder & Schallenberg, Behangerij en Stoffeerderij, Delftschevaart 58a
  3548    Kellenbach & Co., Juweliers, Oppert 121a
  9002    Keller Jr., F.J., Schilder, Gerard Scholtenstr. 7
  7533    Keller & Zn., I.H., Manufacturen, W. Wagenstr. 19a
  8059    Kemkes, J.F., in Kruidenierswaren en comest., Provenierssingel 35b
  8144    Kemp, P.J., Koperslager, Pr. Hendrikkade 104a
  6520    Kempen, F.J., Kleermaker, Wijnhaven N.Z. 83
  3371    Kempen, J.C., Import v. Amerik. en Eng. ijzerw., Wijnhaven Z.Z. 72
  1495    Kempen & Zn., J.M. v., in Bijouteriën, Hoofdsteeg 26
10479    Kempen, M.P., Kleermakerij, Stationsweg 15
    889    Kempen, P., ijzerwaren, Ged. Binnenrotte 152
  2727    Kempen & Domhoff, P.G. Domhoff, kleermakers, Wijnhaven Z.Z. 88
  2309    Kempenaar & Co., Commissiehandel, Nieuwehaven N.Z. 133
10338    Kenninck, D., Aannemer en Scheepstimmerman, Stampioenstr. 48
  9066    Kerkenkantoor der Ned. Herv. Gem., Gr. Kerkplein
  2430    Kerkhoven, J.C., woonh., Vijverlaan 82
    240    Kerkhoven, J.M., Rijksveearts, Nieuwe Binnenweg 164a
  1944    Kerkhoven & Vonk, Vijlenfabr., van Reijnstr. 42
  2848    Kessel, F.M. v., Expediteur, Hertekade 2
  4745    Kestein, E.A., Grossier in Rijwielen, Gr. Markt 10
  9505      Idem, woonh. W. de Withstr. 20b
  9044    Kesting, F.F., woonh., Esschenlaan 12
  5442    Kesting, L.K., woonh., Esschenlaan 74
  7386    Ketelaar, R.D., Metselaar en timmerman, Goudschesingel 68c
  9401    Ketelrep. inr. "Electra", N.V. Eerste Ned. Electr., Dir. A.C. Prins, van 7 nm.--6 vm. Tel. No. 3857
               Voorhaven 72
  6524    Ketting, P.L.M., in fa. Nijgh & v. Ditmar, woonh., Av. Concordia 85
  6407    Ketting, W., Woudesteijn-Commissie-Secretariaat, Oostzeedijk 270
  2508    Keulen, A.W. v., eierenh., Nadorststr. 118a
    658    Keulen, B.M. v., Expediteur, Motordienst op Sneek, Texel, Harlingen en IJmuiden, Wijnhaven 108
  6485    Keulen, F. v., In Kappersart., Pompenburgsingel 13b
10574    Keulen, H. v., woonh. Delftschevaart 9a
  1915    Keulen, M. v., woonh., Henegouwerlaan 55b
  4009    Keulen, Fa. Joh. v., "De Leggende Hen", Nieuwe Binnenweg 61b
  2657    Keunen, G.A., woonh., Mathenesserlaan 330
  7733    Keuringsdienst v. voedingsmiddelen, Laboratorium, Westzeedijk 592
10024      Idem, Laboratorium, Schieweg 80
  1513    Keuzenkamp Jr., P., Advertentiebur., Teilingerstr. 94b
  2275    Key, A.S., in Bouwart., Leuvehaven 28
  3160      Idem, woonh., Schiekade 128
  3467    Key, G., Aannemer, Stationsweg 63b
  6141    Keyzer, C.J.C. de, Café "De Havenpost", Pr. Hendrikkade O.Z. 64b
  6443    Key, Jr. G., woonh., fa. S. Key, Diergaardelaan 20c
10384    Kieboom, A., Café, Katshoek 23a
  6410    Kieffer, J.J., Boekhandel, Handelsdrukkerij, Boekbinderij, Lusthofstr. 93a
  2823    Kiekens, C.J., Huish. art., Prinsenstr. 39
  6006    Kiela, G., Kleerm., Oppert 101
10704    Kiela, H., Rijwielen, Kipstr. 6
  4828    Kielburger & Zonen, J., Heeren en Kinderkleedingmag., L. Baanstr. 43-45
  9788    Kiene, W.G., woonh., Hondiusstr. 55a
    531    Kienen, C.G., Loodgieter, Tuinderstr. 50b
  2448    Kiersch, H.J.P.A., woonh., Schiekade O.Z. 144
  9049    Kievid, C.A., Kapper en Costumier, Lange Warande 23a--b
  3740    Kieviet, G.H., Aannemer, Mathenesserlaan 229
  9816    Kievits, H.J., Gram's Proeflokaal, Visschersdijk 22
  2170    Kiewit, A., (M.J.C. Besselaar Jr.), Makelaar en expert, Haringvliet N.Z. 63 (Tel. No. 2170 afd.
                Expertise en 8108 afd. Granen, Zondags en v. 10 nm. tot 9 vm. Tel. No. 2170)
  8108    [Idem]
  4231    Kijne, L., Bouwk. Teekenbur., Henegouwerlaan 56a
  4563    Kilian, F.J., in fijne vleeschw. en comestibles, v.d.Takstr. 36a
  1564    Kinderhuis der Ned. Herv. Gem., v. Speykstr. 149
    589    Kinderziekenhuis en Pleegzusters Vereen. Sophia, Westersingel 12a
  2639    Kiosken-Mij., Nederl., Advertentiebur. Wijnhaven N.Z. 85
10365    Kip & Co., A., Kaashandel, Houttuin 49a
  7335    Kirchheiner, C.L., woonh., Rochussenstr. 183b
  7485    Kistenmakers, Vereenigde, Harinvliet N.Z. 75˛
  4552    Klaare, W.T., woonh., v. Vollenhovenstr. 29
  8274    Klaasman, Th.A., Vleeschh. Ged. Slaak 49b
  7307    Klaasse, G.J., Café, Jonkerfransstr. 94a
  9987    Klaasse, J.A., Bouwkundige, Hooidrift 52b
  9172    Klaassen, D., Aannemer, Keet, Veemarkt
  4666    Klaassen, v. de Rovaart & Co., Kleermakers, Zuidblaak 70
  4515    Klaauw, W.M. v.d., Wasch- en strijkinr., Hooge Boezem 15c
      80    Klachten- en Informatiebur. v.d. Rijkstelefoondienst, alleen v. interlocaal en internationaal verkeer
    100    [Idem]
  4999    Klaphaak, P.J., Behangerij, Boomgaardstr. 32a
  1469    Klaphaak, D.C., Architect en timmerman, Baan 12a--b
  7768    Klapwijk, C., Sigarenh., N. Binnenweg 341a
      96    Klausz, H.A., woonh., Mathenesserlaan 415a
  6277    Klaveren, C. v., woonh., Heemraadsingel [sec] 238
  1492    Klaveren, D. v., Vischh., Zijl 23b
  3143    Klaveren, Dr. K. v., Arts, Haringvliet Z.Z. 74a
  6939    Klaveren, S., woonh., Av. Concordia 1
  6436    Klaveren, L.C. v., Costumier en Grimeur, Hoogstr. 185a
  2286    Klaveren & Zonen, v., Vernisfabr., Nieuwehaven N.Z. 47
  6049      Idem, Schieweg 131
  9937    "Klazienaveen", N.V. Veenderij en Turfstrooiselfabr., v/h. W.A. Scholten, Clementsstr. 73a
  5785    Kleef, B.P. v., Vleeschhouwerij, Hang 89a
  7268    Kleef & Zn., W.N. v., Meubelen, Walstr. 7--9
  6489    Kleeff, A.I. v., Café, Boezemstr. 67b
  9740    Kleermans, M.J., Café, Coolschestr. 101b
  1458    Kleij, Mej. J.M., woonh., v. Vollenhovenstr. 58
  3755    Kleij, Gebrs. C. & P. v.d., Gemeente-duiker, Lusthofstr. 133b
  4841    Kleijkamp, C.G., Schilder, Goudschesingel 61a
  1084    Kleijkamp, P.J., (P.W. Kleijkamp, Fabr. en mag. v. manden en serremeubelen, Hang 24b
  1085    Kleijkamp, W., Fabr. v. manden en serremeubelen en Japansche en Chineesche art., Leuvehaven
                W.Z. 79a
  2893    Kleijkamp, & Kok, Stukadoors en beelhouwers, Noordsingel 137
  2692    Kleijn & Zn., L., Houth., Oost-Zeedijk 136-138
  8546    Kleijn Fzn., W., Sleepbootonderneming, Prins Hendrikkade 137
  9750    Kleijn v. Willigen, F.C., woonh. Schied. singel 75b
  1370    Kleijn v. Willigen, P., Grooth. in kol. waren, Scheepmakershaven 44
  4784    Kleijn v. Willigen, Mevr. Ch., woonh. Eendrachtsweg 27a
  7125    Kleijntjens, & Linthout, Grooth. in steenkolen, Koestr. 1a
  4440    Kleijntjens en Zn., Kaashandel, Voorhaven 99
  5127    Kleinboezem, Pierre, Kleermakerij, Ged. Botersloot 70b
  9043    Kleiner, J., Café, Schiedamscheweg 12
  2590    Kleingeld, L., Gas- en electric., Meent 8a en b
  6011    Kleinhoff & Beukers, A.J., Agentuur in hout, Pr. Hendrikkade W.Z. 115b
  9205    Kleinjan, P., Fouragehandel, Slachthuiskade 17b
10218    Kleinkramer, H., Café, Veemarkt 17
  3906    Kleinkramer, S., Vleeschhouwer, Kruiskade 17a
    330    Kleinman-Vermeer, Wed. C.H. Café Concert, Spuiwater 16a
  9070    Kleinschmidt, P.G., Zakkenhandel, kant. Wijnhaven 40b, (v. 6 nm.--9 vm. tel No. 1891)
10616      Idem, Fabr. en opslagplaatsen, Piekstr. 63b
  7712    Kleinschmidt, N.V. Rotterd. Zakkenverh. voorh. P.G., Baas, Wijnhaven Z.Z. 34a--b
  7713      Idem, Kant., Wijnhaven Z.Z. 34a--b
10660      Idem, woonh. W.D. Bins, Dir. Bergschelaan 164a
  1891    Kleinschmidt, P.J.H., Vijverweg 1
  9905    Kleipool, Dr. C.M., Huidarts, Mauritsweg 22b
  7447    Klembt's Scheepsagentuur Mij., Paul, Boompjes 16
  6012    Klene & Co., J.C., Fabr. v. chocolade en suikerwerken, Bierstr. 18b
  5146    Klerk, B.D. de, In tapijten, Hoogstr. 192
  6918    Klerk, C. de, Fabr. v. Jalousiën, Marquizen, enz., Goudscheweg 150
    671    Klerk, H. de, woonh. Straatweg 151, Hilligersberg
  8960    Klerk Sr., H.H. de, woonh. Boezemsingel 210b
  8050    Klerk & Zn., H. de, in vloerzeilen; Karpetten, tapijten enz., Jonkerfransstr. 128
  4341    Klerk & Zn., H.H. de, in Vloerzeilen en tapijten, Goudsche Wagenstr. 76
    620      Idem, Binnenweg 21--23
10544    Klerk, W. de, woonh. Bergschelaan 80
  2808    Klevenberg, E.C., woonh. Henegouwerlaan 30
  2688    Klijn & Co., H.A., in Machinerieën, Scheepmakershaven 41b
10256    Klinge, L., Drukkerij, Jodensteeg 5b
  4154    Klinger & Co., Richard, waterpeiltoestellen v. stoomketels, "Klingerit"-verpakking, Boompjes 40a
  9624    Klinkert, Dr. D., Schiedamschesingel 21a
  2915    Klinkert, Dr. H., Boompjes 93a
  3290    Klip, B., Koper- en blikslager, Zalmhaven 13
  4872    Klip Jr., P.C., woonh. Fa. Peulen en Klip, Zwaerdecroonstr. 60b
  5248    Klip, Firma Wed. A.J., Koper- en Blikslagerij, Herderstr. 20b
10235    Klok, A.P., Grossierderij en Slijterij, Zomerhofstr. 44a
  5636    Klokman & Co., Commissieh., Ged. Glashaven 35a
  6234    Kloos, L., Rott. droogdok Mij. woonh. 's Gravendijkwal 144
10301    Kloos & v. Limburgh, Nieuwehavensteeg 9
  4758    Kloos, J.P.J., Ass. en hypotheken, Hoofdsteeg 36
  1115    Kloos & Zn., F.J., Instrumentmakers, Leuvehaven W.Z. 185
  4240    Kloot, C. v.d., Vleeschh., Avenue Concordia 19b
  5502    Kloot, G. v.d., Vleeschh., Burgem. Meineszlaan 2a
  1145    Kloot, J.G. v.d., in Steenkolen, Kant. Wijnstr. 35a
    533      Idem, Opslagpl., Aelbrechtskade 176
  2125    Kloot, L. v.d., Comestibles & Vleeschwaren, Oostzeedijk 57b
  3208    Kloot & v.d. Ven, v.d., Grossiers in tabak, Walstr. 5a
  4173    Kloot & de Fouw, Meel en Fourage, Wiijnhaven N.Z. 91b
    900    Klootwijk, C., Notaris, Heemraadssingel 283
    952    Klootwijk & Verlinden, Notarissen, Kant. Haringvliet 84
  9941    Klootwijk, N.V. Goederenvervoer v/h. J., v.d. Takstr. 46-6a (voor Directie uitsl. Tel. No. 9942
  9942    [Idem]
    247    Kloppenburg, Fa. W.G.C., M. Bartels, Vleeschh., Oppert 88b
  2069    Kloppert & Co., zakkenhandel, Commissie, Groenendaal 26
  5933    Klüssener, H.G., (Kantoor), Westerkade 24
  7653      Idem, woonh., Heemraadssingel 247
  1310    Klüssener, M.D., woonh., Kon. Emmaplein 15
  1828    Klüssener d'Hamccourt [sic], Mevr., woonh., Heemraadssingel 237
  2573    Klütgen, J.C., firmant Th. Teunissen, Beddenmag., Hoogstr. 260. Middensteiger 25/27
  6200    Kluijtmans, G.H.H., Ingen. b/d. Gem. werken, Gravendijkwal 148b
  6394    Kluytmans, M., Sleepdienst "Atlas", Maaskade 36a
10078    Kluit, J. Lzn., J., Electr. Bakkerij, Jaffa 56a
  6178    Klumper, F., Brood- en banketbakkerij, West Kruiskade 61b
  9885    Klunk, Seger, woonh. Bergweg 330b
10529    Kluppell, J.M., woonh. Oostzeedijk 150b
10146    Knaap, G. v.d., Boter- en kaashandel, N. Binnenweg 342b
  4998    Knaap, J.A. v.d., woonh., Stationssingel 41
  3604    Knaap Gzn., Jac. A. v.d., Boter- en kaash., v. Brakelstr 7a
  4846    Knaap Gzn., A.J. v.d., Boter- en kaash., Nieuwe Binnenweg 277a
  4140    Knap Jzn., Marcus, Beëedigd taxateur en makelaar, Bokelstr. 25
  1940    Knap & Zn., Mozes, Schatters en Verkoophuis, Nieuwehaven N.Z. 29--31--33
  8232    Knebel, F.A., Aannemer in Electr. werken, v.d. Werffstr. 46b
  9264    Knegt, J.M., Opzichter b/d Gem. werken, de Vliegerstr. 19a
  8012    Knegtmans, H., Bloemenmag., 's Gravendijkwal 142b
  3853    Knegtmans, Wed. J., woonh., Stationsweg 36b
  3280    Kneteman, A., Stukadoor, Oostzeedijk 276b
  2282    Knight, Mevr., woonh., Westersingel 4
    861    Knight, Edw., woonh., Westersingel 40
  1209    Knight & Co., Ass., Wijnhaven N.Z. 43
  5711    Knijp, J.H., woonh., Hoflaan 111
  5536    Knippenburg, B., Smederij, Hartmanstr. 61b
  3238    Knippenburg Jr., C., Stukadoor, woonh. v. Oldenbarneveldtstr. 43b
  6118      Idem, Werkpl. Mauritsstr. 11a
  1256    Knoester, Fa. Job., Fruith., R. Rottekade 155b
  8192    Knoops, P.J., Café Billard "de Soos", Noordsingel 75a
  6475    Knoops & Co., Rijwielen en Automobielen, Middensteiger 9--11
  9130    Knorr, A.G.C.H., Gen. Agent Joh. P. Berntsen, Kant. v. 8--6, Maaskade O.Z. 23a
  8341    Knoth, G., woonh. Voorschoterlaan 45b
  8794    Knoth, W.W., Waarn. Adj. Dir. v.h. Rijkstelegraafkant., woonh., Hooge Oostzeedijk 74b
    256    Knottenbelt, A., woonh., Westzeedijk 108
  1124    Knottenbelt Azn., H.J., Ned. Handel Mij., woonh., Mathenesserlaan 310
  2057    Knottenbelt, Mr. H.J., woonh. Schiekade 7
  2036    Knottenbelt & Co., A., Wijnhaven N.Z. 65b
    722    Knottenbelt & Fruin, Mr. J. Coert & Mr. J. Drost, Mrs., Advocaten en Procureurs, Wijnhaven N.Z. 143
    742    [Idem]
  4718    Knottnerus, O.S., woonh., N. Binnenweg 165
  7525    Knüppe, Dr. B., Arts, Goudschesingel 233b
  9289    Knupker, Joh., woonh., Pr. Hendrikkade 123
  7234    Knurr, Friede, Agent en comm., Wolfshoek 16a (v. 6 nm.--9 vm. aanvr. 7294)
  7235    [Idem]
  8327    Koch, A., Grossier in sigaren, tabak, enz., Goudscheweg 127
        6    Koch Jr., F., Zwitsersch Consul, woonh., Veerkade 1
    452    Koch, J.L., woonh. Heemraadssingel 253
    281    Koch, Mr. F.C., woonh., Westersingel 86
  1433    Koch & Co., Grossiers in tabak, Middensteiger 20
  6800    Koch & Co., Transp. Gesellsch., Exped. en privé, Westzeedijk 11
  6799      Idem, Factory
  1016    Koch & Suermondt, Koffie, Wijnstr. 124b
  1036    [Idem]
    313    Koch, W.C., woonh., Veerkade 3
  3901    Kock, J., Electr., Aert van Nesstr. 99a
10407    Kock, J.B., Vert. fa. M. Vronen & Co., Papierhandel, Oostzeedijk 7
  2123    Kock & H. v. Doorn, J., IJzerh., Haagscheveer 37a (v. 8 nm.--8 vm. Tel. no. 2123)
  2143    [Idem]
  1922      Idem, N. Binnenweg 464a
10128    Kock en den Hollander, Rijtuig- en wagenmakerij, Vondelstr. 20a
  5091    Kodde, C., Arts, Westersingel 8
  7124      Idem, woonh., Maaskade W.Z. 132a
10278    Koderitsch, Mrs. Margaretha H. en Maria, Adv. & proc., Noordsingel 109
  1970    Koedam, A.H., Stalhouder, Stieltjesplein 13c
  9108    Koedam, C.M., Benthuizerstr. 58b
  9426    Köhler, J., Café, Binnenweg 126
  6106    Köhler, Jacques, Proeflokaal "de Bel", Westzeedijk 26a
  9772    Koedijk, J.H.P., woonh. Burgem. Meineszlaan 88a
  8434    Koelega, Gebr., Electr. Kunstsmederij, Aelwijn Florisstr. 27a
  8077    Koelewijn, G.W., Boekhandel, Ged. Slaak 32b
  7349    Koenen & Graven, Soetensteeg 3
  1475    König & Co., H.W., Mij. Alg. vervoer, Keet Nassaukade
  3173      Idem, Paul Krugerstr. 8
  2056      Idem, Stallen in aanbouw, Boompjes 103
  2863    König c.s., J.G., Sleeperij, Stieltjesstr. ingang handelsterrein
  6952      Idem, Goederenvervoer, Voorhaven 17
  2471    Koenigsfeld, C., woonh., Mathenesserlaan 249
  2654    Koenigsfeld Jr., J.H., woonh., Heemraadssingel 249
  9802    Koenigsfeld,J.H., Expediteur en Stoombootdienst, Willemskade 20, (v. 1-3 en na 7 n.m. uitsl. Tel. No.
                9802)
  9803    [Idem]
  5372    Köpcke, J.J., woonh., Voorschoterlaan 14
  1600    Köpcke & Co., Scheepsleveranciers, Willemskade 14a
  1599    [Idem]
    572    Köpcke & Frederikse, Agentuur en Commissie, Boompjes 6b
  4293    Koetschheim, I.I., Lucifers, lampenart., Aardewerk engros, Tollensstr. 86b
  2184    Koetsveld, L. v., woonh., Hondiusstr. 19a
  2356    Koeveren & Co., P. v., Stevedores, Kant., Prins Hendrikkade O.Z. 17b. Pakhuis, Olivier v. Noordstr. 8
  2842    Kok, A.J.Th., Architect b.d. Gem. werken, Voorschoterlaan 3a
  4792    Kok Azn., A., woonh., Bergschelaan 163
  8784    Kok, P.C.D., Goudschewagenstr. 28
10449    Kok, S., Fabrik. v. Biljarts en Cafémeubelen, Goudschesingel 158a
  3485    Kok & J. v.d. Hoek, Mrs. Adolphiae E., Zuidblaak 86b
  9580    Kok & Peters, Fa., Meubelen en gros, Zuidblaak 46a
10127    Kok, A.P. de, Metselaar, Wateringhestr. 22a
  7103    Kolb, J., Café, Provenierssingel 71
    672    Kolenkantoor "Zuid-Holland", Stationsweg 50
    699    Kolf, A.P. v.d., woonh., Voorschoterlaan 108
    698    Kolf, Mevr. Wed. A.M. v.d., woonh., Westersingel 121a
    418    Kolf & Molijn, v.d., Nikkelfabr., Noordsingel 183
  2404    Kolff, A.A., woonh., Voorschoterlaan 46
      66    Kolff, A., fa. Kolff & Witkamp, woonh., Westzeedijk 96
    420    Kolff A.Qzn., C., woonh., Westersingel 93
  5375    Kolff, D.H., woonh., Westerstr. 25a
    359    Kolff Gzn., C.G., woonh., Veerkade 2
  3861    Kolff, Gzn. H., woonh., Westersingel 16
    377    Kolff A. Qzn-Havelaar, Mevr. H., woonh., Westerkade 20
    212    Kolff, Herman, woonh., Eendrachtsweg 3
  2957    Kolff, J., woonh., Westersingel 83
    549    Kolff, Jac., woonh., fa. Arnold Th. Sölling & Co., Haringvliet Z.Z. 46
  7076    Kolff & Co., J.W., Sigarenfabrik. Groenendaal 76a--c
10606    Kolff & Co., J.W., Sigarenfabr., Noordblaak 11b
    824    Kolff & Co., Commissie en agenturen, Diergaardelaan 46a
  7861    Kolff, v.d. Hoeven & Broekman, Fa., Tech. bur., Terwenakker 11a
  2437    Kolff & Vis, N.V. Rott. Zoutziederij v/h., (Kralingsche Veer) Schaardijk 509--511
  6386    Kolff, N.V. Smederij en handel in metaalwaren voorh. J., v.d.Takstr. 21b
          I    Kolff & Witkamp, Fa., Wijnhaven 21, Niet voor loc. gesprekken. (Aangesl. a.h. loc. telef. onder No.
              1233 en 1235)
  1233    Kolff & Witkamp, Makelaars in koffie, Wijnhaven 21a
  1234      Idem, Afd. Thee en Rubber, Wijnhaven 21a
  1235      Idem, Expeditie, Wijnhaven 21a
  2087    Kolk Mzn., P. v.d., Agent v. buitenl. huizen, Wijnstr. 116b
10339    Kolk & Co., Fa. v.d., Agentuur en Commissiehandel, Berkelschelaan 52c
10374    Kollaart, H.M., Grossier in vleesch, Pijnackerplein 36a
10475    Koller & v. Os, Adr., in kantoormeubelen, Wijnhaven N.Z. 73a-b
10476    [Idem]
  8138      Idem, Bierstr. 21
  8692      Idem, Noordblaak 49a
  2293    Koloniaalhandel, Rott., Coolschestr. 55
  7861    Koloniale Automobiel Mij., N.V., Terwenakker 11a
  4055    Kolthoff, I., Brood- en banketbakker, Helmersstr. 14
  9909    Kolthoff, S., Handelsagent, Schiedamschesingel 23
  8090    Komen, Naaml. Venn. A., Groenten export, Rottestr. 8
  5961    Konijnenburg, J.C., Warmoezier, Veenweg 34
  3796    Koning Jr., G.W., woonh. Schied. Singel 39
  7415    Koning, Dr. J.J., Arts, Heemraadssingel 146
  1739    Koning, A. de, Banketbakker, Soetendaalscheweg 81a
  1610    Koning, L. de, woonh. Charloissche Lagedijk 735
10410    Koning, L. de, Tennisbanen, Beukelsdijk 157
  4900    Koning, M. de, in Tapijten enz., Vijverhofstr. 2
  8260    Koning, N. de, Café, Prins Hendrikkade 58a
    954    Koning, P.J. de, Café, Boezemstr. 53a
  6692    Koningsbrugge, N.B.A. v., Brandstoffenh. "de Ruhr", Plantageweg 86b
  9035    Koningsbruggen, N.J. v., Schroefbootdiensten den Helder--Rotterd., Walhuisje, Wijnhaven t/o. R.K.
                Kerk
  5974    Kon. Confederatie, Fabr. en kant., Rochussenstr. 291. (Van 5 u. nm.--9 u. vm. uitsl. Tel. No. 5974)
  5975    [Idem]
  2246      Idem, Afleveringslokaal, Scheveningschestr. 36a
    764      Idem, Afleveringslokaal, Boezemsingel 182a
  5824      Idem, Afleveringslokaal, Martinus Steinstr. 96b
  9332      Idem, Stal en wagenremise, Albr. Engelmanstr. 60a
  2605    Kon. Ned. Hoeden, Petten en Pelterijenfabr., Erasmusstr. 41
  2875    Kon. Ned. Mij. tot Expl. v. Petroleumbronnen en Ned.-Indië, Heijschedijk 18, (na 6 nm. tel. no. 2875)
  2894    [Idem]
  1097    Kon. Rott. Betonijzer Mij., voorh. v. Waning & Co., Nijverheidstr. 53
  9502    Kon. Tapijtfabr. "Werklust", Afd. "Smyrna", Oostzeedijk 117
10154    Konold, M., Vert. Fa. Gebr. Himmelsbach, Kortenaerstr. 34a
  9062    Koo, N.P. de, Architect-interieur, Mathenesserlaan 418
  1480    Koogh, H.H. v.d., Café met Vergunning, Maaskade 52c
  6933    Kooij, J.M.J., woonh., Voorschoterlaan 109
  2729    Kooij Jr, W.H., Agentuur- en commissiehandel, Boompjes 43
  7876    Kooij, J. v.d., Boter, kaas en eieren, Schied. dijk 116a
  6413    Kooij Jr., J. v.d., woonh. Noordsingel 118
  3497    Kooij & Zn., Ph. v.d., Sigarenfabrik., Rosestr. 58b
  3022    Kooij & Trompetter, Nieuwehaven 72a
  9105    Kooijman, C.A., Café "Nieuw Rotterdam", Hilledijk 18
  2254    Kooijman, Pzn., H., Graan- en Meelh., IJsselmonde, (Wijk C.121)
10725    Kooijman, W.J., Groenten, aardapp. en fruit, Hofdijk 41
  2825    Kooijmans, F. Th., Café, Feyenoordstr. 9b
  7057    Kooijmans, P.G., Comest. en kol. waren, Westzeedijk 58a
    411    Kooiman, Stalhouderij Mij. v.h., Kant. Aert v. Nesstr. 114. uitsl. v. 11 nm.--8 vm.
10531    Kooke, H., woonh. Zw. Paardenstr. 92b
  8962    Kool, Adr., Begrafenisonderneming, Maaskade 55b
  6557    Kool, G., Café, Crooswijkscheweg 96b
  8210      Idem, Café, R. Rottekade 1
  6960    Kool, L., Kruidenier, Katendrechtschelaan 28b
10060    Kool, L.C., Vleeschhouwerij, Bergweg 84
  4729    Kool, S., Stoomwassch., Waaldijk 29
  1652    Koole Jr., W.J.J., Hoofdopz. b.d. Gem. werken, Ochterveldstr. 38b
  7942    Koolen, Adr., Café, Brielschelaan 24b
  3974    Koolen, P., Schoenmaker, W. Wagenstr 7
  6500    Koolhaas, G., Vrachtrijder, Nieuw Terbregscheweg 168
  8311    Koolhaas, W., Aannemer, Veenweg 76
  6999    Koolhoven, A.A., woonh., 's Gravendijkwal 38b
  6664    Koolmees, J., Blikemballagefabr., Goudscherijweg 44c
  7899    Kools, Joh.W.F., Expedit. en Commissiën, Haringvliet N.Z. 11 a-b-c, na 6 u. nm. uitsl. Tel. No. 7899
               afd. Expeditie. uitsl. Tel. No. 7900 Stoombootdienst 
  7900    [Idem]
  4008      Idem, woonh. Vijverweg 28
  1978    Koolzuurfabr., Nassaustr. 34
  8441    Koolzuurfabr. en Zuurstofwerken, Mij. tot Expl. der, C.G. Rommenhöller, Rijnhaven Z.Z. 12a
  1108    Koolzuurhandel, Dir. B.F. Hagen, uitsl. natuur-product, Omvulstation, Middensteiger 22a--b
  9645    Koomans, J., Schilder en Decorateur, Jan Sonjestr. 23b
    362    Koomen, Fa. J., Banketbakker en Kok, Coolsingel 42b
  4663    Kooning, L. de, Bierhandel, Vlethoek 13
  5172    Koopman, E., in Hypotheken, Boezemsingel 196
  9866    Koopmans, J., Notaris, woomh. Provenierssingel 44
  5267    Koopman's Dansacademie, Jac., v. Oldenbarneveldtstr. 47
  2234    Koopman & Wiedenbrug, J.F., Expedit., Maaskade O.Z. 55b
  2850    Koopmans, Frans, Electr., Keizerstr. 1
  7046    Koopmeiners--v. Dijk, Dameshoeden en Fournituren, Zwartjanstr. 32a
  1447    Kooreman & Co., Adm. v. huizen en ass., Nieuwehaven N.Z. 115b
  6412    Koot, Wed. F.J., Goederenvervoer, Wijnstr. 42
  4167    Koot, Joh.H., Stationsweg 34a
  2235    Kooten, M. v., Smederij, Riebeekstr. 3
  7545    Kooten & Langhout, v., Comm. in granen, Gelderschekade 29a
  7546    [Idem]
  1013    Kop, C.A., Eierenh., Lange Baanstr. 49
    277    Kopergieterij en Schroevenfabr. "IJsselmonde", IJsselmonde
  1953    Koperpletterij en Metaalh., voorh. H. de Heus & Zn., Boompjes 23b
  7886    Koppelaar, J.D., Vleeschh., Zomerhofstr. 35a
  1454    Koppelaar, Wed. M., Sleeperij, Zalmhaven 23
  3283    Kooreman Azn., A., v/h. H. Vijgeboom, Lood- en Zinkwerker, N. Binnenweg 210a
10263    Koreman, C.J., Sigaren, 1e Middellandstr. 132b
  7867    Korendijk, Jan, IJsselmonde 46, Wijk C
  7160    Koring, B., Café, Hofplein 6
10045      Idem, Café, Hoogstr. 16a
  5884    Koring, D., Café, Ged. Botersloot 66
  8004    Koring, D., Café, Hoogstr. 253
  5573    Korndorffer, J.J., Accountant, Leuvehaven O.Z. 38
  7705    Korndorffer, J.J., woonh., Mathenesserlaan 273
  6571    Korpershoek, G., Aardappelenhandel, Spanjaardstr. 13a
  3010    Korpershoek, H., woonh., Heemraadssingel 341
  2902    Korpershoek, M.J., Stoomsmederij en draaierij, Herderinnenstr. 6a en b
  8227    Korpershoek, P., Houthandel en machinale houtbew., Raampoortstr. 23b
10412    Korstanje, A., Vleeschhouwerij, Nijverheidstr. 42a
10125    Korsten, C., Timmerman en Aannemer, Schieveenstr. 4
  4461    Korsten, P., Architect en timmerm., IJsclubstr. 5
  9008    Kort, P. de, Timmerman en Metselaar, Walenburgerweg 30b
  2991    Korte, A. de, Agentuur en Commissiehandel, H. de Grootstr. 37a
  8728    Korteland, M., Café, Keizerstr. 11
10037    Korteland, M., Café, N. Zaagmolenstr. 2
  3080    Korteweg, P., Lood- en Zinkwerker, Agniessestr. 66b
  5260    Korteweg Jr., P., Kantoorboekh., Burgem. Hoffmanplein 29b
    358    Kortlandt, H., Scheepsbouwmeester en Grofsmid, Westerstr. 12b
  1134    Kortman, F.A.G., Café, Gelderschekade 14
  2549    Kortman, I.I., Fabr. v. Meststoffen, Goudschesingel 23a (kant v. 9-12˝ en v. 2˝-5)
    217    Kortman & Schulte, Rotterd. Soda- en Chem. Fabr. Achterhaven O.Z. 48
10635    Kortemulder, R.J., woonh. Crooswijkschesingel 23a
  6715    Korver, Gez., Depôt Palthe, Ververij en chem. wasscherij, Nieuwe Binnenweg 195b
  7045    Kos Koolhaalder, A., Aannemer, Spoorsingel 78b
  3925    Kos Koolhaalder, K., Schilder en Decorateur, Diergaardelaan 74b
  5509      Idem, Insp. L.A. Valstra, Kruiskade 112a
  5316    Koster, G., Woonh. Nieuwe Binnenweg 311a
  7961    Koster Jr., S., Banketbakker, Oppert 104a
  6919    Koster, W., Impressario, Kruisstr. 13b
  7740    Koster, G. de, Consul v. Panama, woonh., Kolkkade 6, (plan C)
  8189    Koster, Fa. P. de, Dep. Almel.  Chem. Wasscherij, Gebrs. Palthe, Hoogstraat 247
    112    Kostering, D., Verschepingsagent Glasfabr. Leerdam en agent Leerdamsche Stoomboot, Mij.,
                Nieuwehaven Z.Z. 98a
  7244    Kostering, H.J., Comm. in aardapp., groenten en fruit, Rodenrijschelaan 60a
  1883    Kosthuis met logies, Kipstr. 48
  9518    Kosthuis zonder logies, Maashaven N.Z. 99
  5025    Kraaij & Co., J., Aannemers, Keet, Wijnstr. 135--139
    331    Kraaijeveld Pzn., A., Hoofdopz. b.d. Gem. werken, N. Binnenweg 288c
10017    Kraaijeveld Jzn., C.H., Aannemer, 's-Gravendijkwal 57
  4392    Kraaijeveld, J.A., Opzichter b.d. Gem. werken, Hooidrift 114a
  9815    Kraaijeveld, P.A., Timmerman en aannemer, Hillelaan 29
  2290    Kraaijvanger, B.Th., Architect Admiraliteitskade 80b (kant.)
  6406      Idem, woonh., Saftlevenstr. 10
  9015    Kraal, A. & J., Lithografie, Steendrukkerij, v. Spaanstr. 10
  6887    Kraal Jr., W., Goederenvervoer & Expedit., Hugo de Grootstr. 80b
  6435    Kraeft, Aug., Eigen. waterbooten Ernst I en II, Westzeedijk 6b
  7665    Kraemer, Carl., woonh., Mathenesserlaan 286
    967    Kraemer, v.d. Kooij & Co., Comm. in effecten, Wijnstr. 40a
  1601    Krag & Klevenberg, en Co., in Scheepsvictualiën, Leuvehaven O.Z. 90
  4613    Kragt, W.G.A., Agentuur en commissiehandel, Haringvliet 33 N.Z.
  6004    Kragt & P. Berg, H., Steenh., Schommelstr. 9b
  2428    Kral. Katoen-Mij., kant. Oost-Zeedijk 2
  8761      Idem, Fabr. Oostmaaslaan 78
  6942    Kramer, A., woonh. Heemraadsplein 9b
  6075    Kramer Sr., C., Fotografie, Botersloot 122a
  1308    Kramer, E.L., woonh., Walenburgerweg 55
  2685    Kramer, F.M., fa. de Bruijne & Co., in Verfw. en Vernissen, v. Alkemadeplein 14c
  7625      Idem, woonh., Schiekade W.Z. 81a
  9884    Kramer, G.J., woonh. Schiedamschesingel 86
  3582    Kramer, J., woonh., Schiekade 126c
    550    Kramer, Gebr., in IJzerwaren, Kantoor, Hoogstr. 293
  5580      Idem, Winkel, Hoogstr. 293
  5647      Idem, Afd. Huishoudel. art., Gr. Kerkplein 30
  8681      Idem, Expeditie, Gr. Kerkplein 30
  2760    Kramers, Dr. H., Arts, Schiedamschesingel 65
  5947    Kramers, W., woonh., Spoorsingel 78a
  3650    Kramers & Zn., Naaml. Venn. H.A., Boekwinkel, Gelderschekade 26b
  3630      Idem, Hoofdkant.-Import-kantoormachine, Wijnstr. 47
  7731    Krammer, E., Lompen en metalen, Ged. Slaak 8c
  4957    Krammer, I., In huiden en oude metalen, Gen. v.d. Heijdenstr. 64a
  1007    Krankzinnigengesticht "Maasoord", Poortugaal
  4764    Krantz, B.F., woonh., Eendrachtsweg 25
  1147    Krantz & Co., B.F., Caoutchouc en guttapercha-handelsvennootschap, Leuvehaven O.Z. 50a, (na 5˝
               nm. Tel. no. 7068)
  5861    Kratz, Edmund, Staalwarenmag. en electr. slijperij, Gr. Markt 20
10571    Krantz, Mr. J.J., woonh. v. Vollenhovenstr. 35a
  2366    Kraus, Wed. J.W.F., Vulhaarden, kachels, fornuizen, Hoogstr. 181
  6022    Krause, C.A., Sigarenmag. "de drie Kistjes", v.d. Takstr. 7
  7077    Krebs, L.J., Café, Gelderschekade 6
  3657      Idem, Café, Gelderschekade 9b
  2165      Idem, woonh. Straatweg 91a Hillegersberg
  2716    Krebs, Wed. F.J.G., Café, Wijnstr. 84a
  4752    Krediet, D., "Het Rotterd. Melkhuis", Reederijstr. 1a
  4820    Kreijns, Th., Huis- en decoratieschilder. Delftschevaart 40a
  3835    Kreijns & Co., Sigarenmag. Gelderschekade 29b
  3836      Idem, Kant. en fabr., Delftschestr. 35
10658    Kreisel, Joh., woonh. Avenue Concordia 29
  3909    Kremer, F.J., Mag. voor goud en zilver, Hoogstr. 270a
  3920    Kret, A., Handel in verfw., Boompjes 7a
    720    Kreukniet, W., Accountantskant., Zuidblaak 26
  3943    Kreulen, D.A., woonh., IJsclubstr. 34b
  6841    Kreymborg & Co., A., Heeren- en Kinderkleeding, Eendrachtsstr. 2
  4001      Idem, Korte Hoogstr. 36
  7179    Krieken, C.M. v., fa. Wm. H. Müller & Co., woonh. Heemraadssingel 326
  7032    Krieken, Herman v., Vinke & Co., woonh., Schermlaan 38a
  3376    Krieken, Fa. P.J. v., Glazenwasscherij, Haringvliet Z.Z. 66a
  9415    Krijger, Gebr., v/h. Kamerbeek & Zwartendijk, Makelaars in granen, kant, Schiedamschedijk 6
  9416    [Idem]
  6877    Krijger, G.S., woonh., Stationssingel 13a
10353    Krijgsman, Herman J., Schilderen Decorateur, Kruiskade 140a
    434    Krijgsman & Cramer, Architecten, Weste Wagenstr. 30b
  8588    Krijzer, C., Antiquiteiten, Hoogstr. 355
  8295    Kritiek", "De, Onafh. Democr. Weekbl. v. Nederland en Vlaand. (I.H. Bos Dir. Uitg.), Wolfshoek 16
  5464    Kroef, A. v.d., Café, Glashaven 24a
  9825    Kröger, J., woonh. Veerhaven 13a
    644    Kröller, N.E., woonh, Westersingel 13
  1029    Kröller & Co., N.E., Assur., Wijnhaven N.Z. 127a
  8409    Kroes, A.C., woonh., Heemraadssingel 294
    502    Kroes, W.J. de, voorh. Bernard Verbiest C.Fzn., Vleeschh., Witte de Withstr. 40b
  3629    Kröner, Gebrs., in Manufacturen, Gr. Markt 31
  3184    Kröner, H., woonh., Nieuwe Binnenweg 342a
  7509    Kromhout, W., Architect, Nieuwe Haven N.Z. 13
  6617    Krommenhoek, C., Café, K. Wijnbrugstr. 9
  5311    Kromwijk, J.C., woonh. Pr. Hendrikkade W.Z. 141a
  4057    Kronoment Industrie, N.V. Den Turks, Achterhaven 7 en 9, (bij geen gehoor aanvr. No 6385)
  2208    Kroon & D. Smit, Fa. H.K., in Vruchten, groenten en conserven Kruisstr. 48a
  1354    Kroon & de Vrijer, Fa., Exporteurs v. Groenten, R. Rottekade 129a
  4453    Kroon, P., in Aardappelen, Ged. Botersloot  33a, b
  4509    Kroonen, J., Notaris, Leuvehaven 21b
  8642    Kros Jr., A., Walenburgerweg 47b
  4697    Krüll, Franz, Reisart., koffers en lederw., Passage 11
10602    Krüse, J.H.C., Vleeschhouwer en Spekslager, Schiekade 143c
  1257    Kruidenier Hzn., H., Fruith., Zuidhoek 138
  1181    Kruidenier, H.J., Vruchtenteelt, Korperweg 70
    365    Kruif, K., Café Rest. Tivoli, Coolsingel 24b
  7260    Kruijff, H., Sleeperij en goederenvervoer, Korte Wijnbrugstr. 11
  4066      Idem, Joubertstr. 7
  3278    Kruijne, B., woonh., Ged. Binnenrotte 112a
  3279    Kruijne, B., Deurwaarder Kant. en verkooplok., 1e Lombardstr. 4b
  7774    Kruijs, J.P., Vleeschh., N. Binnenweg 440b
  3616    Kruining, J.S., in Bloemen, fruit en comest., Nieuwstr. 10
  4992    Kruis, A.J., woonh., Jonkerfransstr. 53b
  9577    Kruisheer, J.J., woonh., Walenburgerweg 65
  9366    Kruithof Azn., A.K., Architect, Clemensstr. 69a
10724      Idem, woonh., Henegouwerlaan 44b
  2429    Kruithof, D., woonh., Zuidhoek 74
  8990    Kruithof, Fa. Wed. L., Manufacturen, Cl. de Vrieselaan 111b
  7298    Kruithof, W.A., Manufacturenmag. en mach. brei-inr., Lusthofstr. 83a
  9308    Kruithof & v.'t Hoff, Verhuizingen en Transporten, Mathenesserdijk 168
  4644    Kruitwagen & Zn., G.B., Brood- & Banketbakkerij, West Kruiskade 37b
  5212    Kruitwagen & Zn., R., In speculaas en bitterkoekjes, Meent 31b
    426    Kruize, B., woonh. Schied. Singel 68a
10752    Krul, C., woonh., Pr. Hendriklaan 29
    352    Krul, L.J.M., in Chemicaliën en bleekersart., Gaffelstr. 27b
  2131    Krull, A.C.F., Accountant, Leuvehaven 173
  7785    Krull, Dr. A.F., woonh., baan 57
  9477    Krull, R., Apotheker en scheikundige, Vierambachtstr. 47a
  6617    Kruse, J., Vleeschh., Oppert 47a
  2416    Kruthoffer, H., woonh., O-Zeedijk 140
  5593    Kruthoffer & Co., Privé, Veerkade 8
  5594      Idem, Ag. v. Mannheimer Dampfschlepp Schifffahrt Ges., Veerkade 8
  7464    Kruthoffer & Doll, Afd. Import, Veerkade 8
  7465      Idem, Afd. Granen en lijnkoeken
  7466      Idem, Afd. Export
  7452      Idem, Oliezaden
    703      Idem, Pakhuis, Willemskade 11
10482    Kruysifix & Quérido, Fruithandel, Ged. Botersloot 17
  5871    Kubin, A., Pilsner en Franciskaner Bierausschank, Reederijstr. 6c
  5228    Kügel, J.H., Apotheek, Claes de Vrieselaan 18a
  4079    Kühn, C.G., woonh., Mathenesserlaan 241
  2585    Kühn & Zn., Lithografie en handelsdrukkerij, Crooswijkschesingel 34
  1082    Küneman, G.H., (Leidsche Bakkerij), Middensteiger 30a
  8389    Kuij, J. & M. v.d., Rodenrijsschelaan 45a
  4800    Kuij en v.d. Ree, v.d., Machinefabr., Ruige Plaatweg 3b
  5609    Kuijk, Chr., woonh., Schiekade W.Z. 79a
    597    Kuijlen, v.d., kant., Stalhouderij Hogendorpsplein 18
      16    Kuijlen, Leo v.d., v/h. D. v.d. Kuijlen, Stalhouderij en afd. maandpaarden, Mauritsweg 26 a-b-c
      36    [Idem]
  7439    Kuijper, Mr. A.G.J. de, woonh., Wijnhaven N.Z. 139
    338    Kuijper, Carel de, woonh., v. Vollenhovenstr. 31
  9411    Kuijper, C.M. de, Auto-Garage, Boomgaardstr. 138b
    391    Kuijper, Mr. H.M. de, woonh., Westplein 8
  4756    Kuijper, P.M.N. de, woonh., Parklaan 18
  7802    Kuijper v. Dam, & Smeer, v. Vollenhovenstr. 50
  7803    [Idem]
  8862    Kuijper v. Dam & Smeer, Passagebureau, Zeevischmarkt 4
    785    Kuijper & Minderop, Mrs. de, Notarissen, Wijnhaven N.Z. 163
  5465    Kuijper & Minderop, Mrs. de, woonh. Mr. C.M.H. Minderop, v. Vollenhovenstr. 15a
    754    Kuijper & Zoon, Joh. de, Distill. v. Hogendorpplein 4
  5673    Kuijpers, C.A., Machinefabr. en stoomketelmakerij, Piekstr. 69
  5219    Kuijpers, D., Agent v. Buitenl. huizen, Scheepmakershaven 16
  3097    Kuijpers Jr., E., Carbid- en benzineh., Strooveer 15b
  4587    Kuijpers, Frans, in Huiden, Koornstr. 13a
  2593    Kuijpers, Frans, in Huiden, West nieuwland 10b
  2986    Kuijpers, G., Civ. Ingenieur, bouwkundige en waterbouwk. werken, gew. beton, Zuidblaak 24a
    164    Kuijpers, H., Scheepsbevr., Sleepdienst, Boompjes 51b
    165    [Idem]
  6874    Kuijpers, H., woonh. Claes de Vrieselaan 158b
  5794    Kuijpers, L.H.F., Café, Jonkerfransstr. 99a
  7029    Kuijte & Zn., H., Electr. drukkerij en binderij, Josephstr. 89--91
10652    Kuiper, A.J., Woonh. Pr. Hendrikkade 150b
  9318    Kuiper, v. Dam & Smeer, Loods 26, Binnenhaven W.Z.
  1853    Kuipers, H., woonh. Maaskade 20b
  1846    Kuipers, J.R., Exporteur, Nieuwehaven N.Z. 11b
  2798    Kuipers, L.C., Aardappelen en Groenten, Goudscheweg 12
  9061    Kuipers, W.C., Accountant, Maaskade 153b
  6479    Kuiters, J.H.G., Café, St. Jacobstr. 19
  6281    Kulberg, C.J., Heerenkleederen en uniform-uitrustingen, Westzeedijk 23
  8112    Kunsthandel "Protector", Zuidblaak 70a
10092    Kunstmestfabrieken, Propaganda Bur. der Ned., v. Hogendorpsplein 18c
  8617    Kunstmolensteenfabr. "Hercules", N.V., Brielschelaan 85
  1338    Kunstsmeedwerken, Eerste Rott. Stoomfabr., v., L. Ringlever, Bergweg 75, Hillegersberg
  3711    Kurpershoek, B., woonh., Willemsplein 12
  2491    Kurpershoek, C., Aannemer, Schiekade W.Z. 77
  5238    Kurpershoek, Jr., C., Bouwkundige, Bergweg 142
  2827    Kurpershoek, Fa. L.H., Fabr. v. Betonwerken (tusschen 12--1˝ en v. 7 nm.--9 vm. Tel. No. 6795),
                Zwaanshals 126
  3710    Kurpershoek & v. Weel, Cargadoors en Expediteurs, Willemsplein 12c. (na 6 n.m. uitsl. 3710
               Diversen, 3711 Olieafd.)
  3711    [Idem]
  1049    Kusen, E.H., woonh., Heemraadsingel 273b
  2971    Kuyk, Chr., Billardfabrik., Oppert 148a
  6562    Kuyk, P.J.H. v., woonh., Nieuwe Binnenweg 346a
  4421    Kuyk & v. Dorp, v., Aannemers, Aelbrechtskade 220b
  2986    Kuypers, G., Civ-Ingenieur, bouwkundige en waterbouwk. werken, gewapend beton, Zuidblaak 24a
  4760    Kwaak, D., Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Bergweg 134c
  8607    Kwak Jzn., P., Bouwkundige, Heemraadsplein 13a
  2221    Kwikafsluiters, Mij tot het vervaardigen v., Speelmanstr. 109b
  9732    Kwist, M.C., Concertzaal, Hoogstr. 28

  2348    Laack, Leopold v., Expeditie, Rijnsleepdienst en veevoederfabr. "Certitudo", Pr. Hendrikstr. 16
    424    Laag, G.J. ter, Notaris, Coolsingel 8
  3277    Laan, H. v.d., Galanterieën, Noordmolenstr. 39a
  2315    Laan, J. v.d., Apoth., Goudschesingel 31
  7219    Laan, J. v.d., Apotheek, Rozestr. 4a
  4040    Laan, J. v.d., woonh., Esschenlaan 68
  8707    Laar, A.J.J. v.d., Houthandel, Oudedijk 243b
  2119    Laar, M.L. v. de, Houth., Avenue Concordia 15
  3969    Laar, Mevr. de Wed. M. Leo v. d., woonh., Concordiastr. 10
  1051    Labella, M.P. de, Import en export, Ged. Glashaven 31a. (Zaterd. gesl.)
  8909    Laboyrie & Co., A., in Granen, Scheepmakershaven 47
  3584    Laboyrie & Co., Louis, Agenten v. buitenl. huizen en assur., Rochussenstr. 199a
  7026    Lachapelle Parketvloeren, A.H.M., Strack v. Schijndel, Nieuwehaven 159
  8870    Ladage, J.J., Molensteeg 21-23
    109    Lagaaij, A.A., Apotheek, Westerstr. 32
  6326    Lagemann & Scholtens, mag. v. kleeding, Schiedamschedijk 97b
  9970    Lagerwaard, W., Café, Boezemsingel 82
  9260    Lagerwey, J.Th., woonh., Hoflaan 121
  8486    La Grand Jr., J.H., Boekhandel en Drukkerij, Schiedamschedijk 53
  5870     Idem,  woonh. Spaanstr. 34.
  7582    Lahr, H., woonh., Prins Hendriklaan 37b
  8672    Lahr, Th., woonh., Maaskade 146b
  7506    Laimböck, Fa. L., Kolkkade 2a
  3495    Lak-, Verf- en Vernisfabr. "Rhenania", Leuveh. W.Z. 81
  2148    Lalleman Jr., G.B., woonh., Heemraadssingel 327a
  1713    Lam, Dr. A., Dir. Gem. Keuringsdienst v. voedingsmiddelen, woonh., 's Gravendijkswal 6
  1561    Lamaison v. Heenvliet, P., Gem. ontv., woonh. Oudedijk 111. "Villa Merula"
 10791    Lambert, Mr. G.H., woonh., Rozenburglaan 92b
  7689    Lambert, H., woonh. Vijverlaan 72
  7690    Lambert, Pzn., H., woonh., Voorschoterlaan 107
  5224    Lambert, H.J., woonh., Haringvliet 20. (Kant. tel. No. 986)
  6039    Lambert & Zonen, H., Oliefabr., Kolkkade 9a
  1459    Lambert & Company, Import., Leuvehaven O.Z. 66
  2843    Lambrechts,W.H., Accountantskant., Provenierssingel 12
  9557    Lamed, A., In heeren modeart., W. Wagenstr. 72a
  5045    Laming, W.A., woonh., v. Vollenhovenstr. 10c
    190    Laming, W.E., fa. Gebrs. Hulsinga. Houth. woonh., IJsselmonde, Wijk B 165
  1825    Laming & Sons, J., in Margarine en kaas, Maaskade W.Z. 120
  9728    Lammers, B.F., In sigaren, Pijnackersplein 46a
  2994    Lammers, Dr. H., Arts, Stationsweg 85
  2983    Lammers, Mr. P.H., Advocaat, Westnieuwlaan 70b
  4956    Lammers, Mr. P.H., woonh., Maaskade 174b
  9651    Lammers, W.T., Grossier in kapperbenoodigdheden, Delftschevaart 43
  2970    Lammerse, L.M., in Kant.- en schrijfbeh., Hoofdsteeg 41
  1025    Lampe, Gebr., Dames- en kinderconfectie, Hoogstr. 347
  9657    Lancée, J.C.,Brood- en Banketbakkerij, Schiedamschedijk 216b
  3485    Landbouw-Onderlinge, Bijkant., Zuidblaak 86b
  6288    Landheer Bzn., J., Horlogemaker, Delftschevaart 34b
  5710    Landheer Jr., B., Centrale verwarming, Goudsche Singel 223b
 10177    Landheer, H.C., Sigarenmag., Havenstr. 13
  8294    Landman, A.C., Lid der fa.H.T. Landman & Zn., woonh., Pr. Hendriklaan 28a
  2976    Landman, C.M.H., Brood- en Banketbakkerij, Hoogstr. 8a
  4250    Landman, C.W.G., In fa. Deddes & Landmann,woonh., Scheepstimmermanslaan 7a
  1876    Landman, H.J.M., Dir. N.V. Constructiewerkpl. van H.T. Landman & Zn., woonh., Maaskade W.Z. 83b
  4886    Landman, H.T., lid der fa. H.T. Landman & Zn., woonh., Feijenoordstr. 3
    466    Landman & Zn., H.T., Scheepssmederij en constructiewerkpl., Prins Hendrikkade 9
  8540    Landman & Zn., N.V. Constructiewerkpl. v. H.T., Hooge Boezem 27 a-b-c
  7458    Landskroon Spruijt, J.W., woonh., Mathenesserlaan 367b
  8687    Landsmeer, M.B., Gasfitter, lood- en zinkwerker, enz., Speelmanstr. 118
  7578    Landsvater, C., woonh. Prins Hendrikkade 114b
  1819    Landverhuizers, Comm. van toezicht, Boompjes 91
  1278    Landwehr Jr., J.H., Assursadeur, Ged. Glashaven 36a
  8057    Lange, Fa. Adriaan de, Sigarenmag. Hofdijk 1
  1263    Lange Lzn., A. v., fa. J.B. Dietz, Vleeschhouwer, Nieuwe Markt 16b
  3613    Lange, A. v., Café, Veerlaan 28a
  7619    Lange, H.W. de, Comm. in huizen, Heemraadssingel 310b
    360    Lange, J.C. de, Tuinbouwinr., Aert v. Nesstr. 21a
  4027    Lange, J.M. de, Boter- en kaash., W. Wagenstr. 94b
  3164    Lange, J.W.A. de, Makelaar in assur., Wijnhaven Z.Z. 28a
  3165    [Idem]
  5034    Lange, L.P. de, woonh., Boezemsingel 228
  6534    Lange Jr., L.P. de, Firmant in Jan v. Schaik, woonh., Voorschoterlaan 106
  9559    Lange, S. de, Scheik. Ingenieur, Jacobusstr. 49a
  3455    Lange, Dr. W. de, Arts, Goudschesingel 55
  2732    Lange & Co., de, in Vetwaren, Hang 52a
  3429    Langejan Azn., J., Timmerman & Aannemer, Dijkstr. 57a
 10607    Langejan & de Haan, Aannemers, Keet, W. Wagenstr. 83
  8415    Langelaar Jr., G., Accountant, Rochussenstr. 299b
  3152    Langelaar, N.A., Caféhouder, Doklaan h. Dokstraat, Charlois
  3865    Langenberg, G.W.A., v/h. A. Beker. Banketbakker en kok, Gr. Markt. 5
  3611    Langenhuijzen, Fa. C.L. v., Boek- en Kunsth., Gr. Markt 15
  6236    Langeveld, A. v., Café, Breede Hilledijk 143a
  1307    Langeveld, J.N. v., Café Schiedamschedijk 8
  4885     Idem,  Café, Leuvehaven 239b
  5638     Idem,  Café, N. Binnenweg113b
  9527     Idem,  Café, Schied. weg 45a
  8555    Langsar Sumatra Rubber Mij., Boompjes 58
  1279    Langsdorff, F. von, Imp. v. steenkolen, Leuvehaven O.Z. 36a
  1251    Lans, G.W., Reederijstr. 7
  3762    Lans, Kantoorboekhandel, Wolfshoek 11
  1974    Lans, Gebr., Metselaars en aannemers, Willebrordusstr. 86b
  3465    Lansberg, L.M., Apotheker, Pijnackerplein 3
    928    Lansberg, H.P., Apotheker, Kruisstr. 47a 8
      77     Idem,  West-Kruiskade 73b
  4807    Lap, C., Mag-. v. heeren- en kinderkleeding, Hoogstr. 34
  4808     Idem,  Hoogstr. 306
  8581    Last, C.C.A., woonh. Mathenesserlaan 379
  3649    Latooy, M., woonh., Zalmhaven 47
  3838    Laufersweiler, J., woonh., Schiedamschesingel 24
  8342    Laurense, J., Schoenwinkel, Nieuwstr. 11
  4836    Laurentius Jongensgesticht, St., Binnenweg 132
  4206    Laurillard, A.J.A., woonh., Westersingel 48
  2210    Laurillard, J.M., Makelaar in tabak, Goudschesingel 37b
  9590    Lautenbach, Techn. Bureau, Gouvernestr. 104b
  6429    Lauwaars Jr., H.B., Bouwmaterialen, Pijnackerplein 44b
  6914    Lavaleije, E.J., fa . .1. C. de Waal, timmerman, metselaar en aannemer, Scheepmakershaven 69b
    453    Laverge, J., woonh., Eendrachtsweg 13
  4296    Laverge, J.L., woonh., Honingerdijk 56
  5811    Lay, P.J., in Groenten, Erasmusstr. 31-33
  2055    Leck, G.C. v. d., woonh., Bergweg 1, Hillegersberg
  5208    Lecq, Fa. J. v. d., Metselaars en Aannemers, Av. Concordia 46b
  7812    Lecq, Fa. J. v. d., firmant C. v. d. Lecq, Directiekeet, Pr. Julianalaan 2a
  3346    Lede, C. v., woonh., Westerstr. 1
  2487    Ledeboer Jr., Fa. F.W.C., Comest., Middensteiger 23a
  3829    Ledeboer, P., woonh., Zeemansstr. 12
  1280    Ledeboer, W., Assuradeur, Wijnstr. 130a
  6716    Ledeboer & v. d. Held, Agenten v. buitenl. huizen, Middensteiger 28a
  6717    [Idem]
  9585    Lee, Abr. v., Meubelfabr., kant. en werkpl. geopend v. 7 vm - 6 nm., Zijl 18b
  7566    Leeflang, A., Stucadoor, Prinsenstr. 45b
  6729    Leeflang, H.J.P., Kruidenierswaren, W. Wagenstr. 58a
  4953    Leeflang, Fa. J.W.G., Opticien, Binnenweg 33c
  8618    Leemans, H., Assur. en hypotheken, Noordplein 51
  4260    Leenen, Th.J.C., Stoomwaschinr., Bergweg 192-196
  3749    Leenheer, J., woonh.,Wolphaertsbocht 47
  3897    Leening, P.W.J., café v. d. Takstr. 38b
 10494    Leening, P.W.J., Café "Tollens", Noordsingel 46a
  3888    Leentvaar, M., woonh., Jeruzalemstr. 24
  9020    Leerdam, A. v., Café, Stieltjesstr. 16a
  4163    Leeskabinet, Rott., Gelderschekade 18
 10736    Leeuw, H., Expert, Bodenrijschestr. 35a
  1603    Leeuw, A. de, Behanger en Stoffeerder, Jacob Catsstr. 46a
  2559    Leeuw, A.J. de, Expediteur, Reederijstr. 6b
  1809    Leeuw, M. de, Parapluies, Hoogstr. . 304
  4892    Leeuw, Maurits de, Ant. Jurgen's margarinefabr., woonh., Voorschoterlaan 101
  4049    Leeuw, Ph. de, Vleeschh., Aert. v. Nesstr. 6b
  3902    Leeuw, Fa. S. de, (S. v. Straten), Vleeschh., Hang 9
    355    Leeuw, H.J. v. el., woonh., Calandstr. 66
    327    Leeuw, M.A.G. v. d., woonh., West Zeedijk 112
 10290    Leeuwe, L. de, . Parapluiemag., N. Binnenweg 7b
  4802    Leeuwen, A. v., Kleermakerij, Gelderschekade 31b, Plan C
  8519    Leeuwen. A. v., Fabr. v. kwasten borstelwerk en aanverw. art., Pr. Hendrikkade O.Z. 36a
  2721    Leeuwen, Dr. A.K. v., Arts, Maaskade W.Z. 79a
  7885    Leeuwen, A.P. v., woonh., Lischstr. 29b
  7778    Leeuwen, B. v., Im- en export, comest., Hugo de Grootstr. 105b. ('s Zaterdags gesloten)
  2844    Leeuwen Jr., C. v., Aannemer, Henegouwerlaan 57b
 10211     Idem,  Werk Bouw Meelfabr, "de Maas", Brielschelaan 45
  5540    Leeuwen Sr., C. v., woonh. Boezemsingel 146b
  5048    Leeuwen, D. v., Café, Boerenvischmarkt 7b 9
  0113    Leeuwen, E. v., Kaashandel, Henegouwerlaan 112a
  8047    Leeuwen, J., Brood- en Banketbakkerij, Wolphaertsbocht 78
  6590    Leeuwen, J. v., Aannemer, Burgem. Meineszlaan 86b
  8331    Leeuwen. Jobs. v., Likeurstokerij, N. Binnenweg 214
  7597    Leeuwen, P.J. v., Opzichter b. d. Gem. werken, Prins Hendriklaan 30b
  7862    Leeuwen, S. v., woonh., Heemraadssingel 328
  9342    Leeuwen, Willem v., Aannemer, Burgem. MeineszIaan 8a
  5296    Leeuwen ir., W. v., Aannemer, Henegouwerlaan 55a
  3558    Leeuwen & Co., C. v.. Vruchtrijders, Infirmeriestr. 6a
 10089    Leeuwen & Co., D.P.v., Schoorsteenvegers en metselaars, Strooveer 5b
  7165    Leeuwen, Gebr., v., Aardappelhandel, v. Alkemadeplein 11-13a
  7166     Idem,  Zomerhofstr. 23a-b
  2819     Leeuwen & Bosch, Fa. v., Meubelfabr., Voorhaven 91
  4446    Leeuwenburg, G.L., Expert. bur. Veritas, Prins Hendrikkade W.Z. 170
  5321    Leeuwenburg, L.B., woonhuis, Wilhelminakade 25c
  2891    Leeuwin, L, Beddenfabrikant. Jonkerfransstr. 31-33
  7529    Leezer, W.J., Vleeschhouwer, Goudscheweg 69
  8487    Lefel v. d. Woude, Fabrik. v. Kurken Beddingstoestellen, Nesserdijk 147
  3713    Leger des Heils, Volksgaarkeuken en dienstverr., Toevlucht voor dakloozen, Schledamsche Dijk
                45-51
  1305     Idem,  Metropool v, mannen vrouwen en kinderen, Oppert 151
  2955    Le.Gué & Bolle's Comm. handel, Lijnkoeken en Granen, Boompjes 34
  5924    [Idem]
  5925    [Idem]
  6796    Lehman & Co., Verlicht. art., Delftschestr. 37b
  7598    Lehmann, D., Graanagenturen, Zuidblaak 26b. (woonh. J. Sevens, de Vliegerstr. 43a). (v. 5-7 nm. en
                v. 9 nm.-9 vm. Tel. No. 7599)
  7599    [Idem]
  4181    Leijdekkers, K.W., Café, Brielschelaan 228
  2489    Leijdekkers, K.W., Café, Boergoenschestr. 2a
  2122    Leijden & v. Beest & Co.,Meubelfabr., Ged. Binnenrotte 22-24
  4582    Leijnaar, Th.H., IJzeren hout loodsen, Wilhelminakade
  2095     Idem,  (Helenaveen Mossfitter Co.), Kant. Wijde Nieuwsteeg 4
  4591     Idem,  woonh., Westersingel 112b
  7051    Leijenaar, C., Fotograaf, Kruiskade 134b
  4093    Leijendekkers, W., Zakkenh., Seheepmakershaven 55a
  1696    Leijendekkers, W., (woonh. O. Leijendekkers), Zakkenhandel, v. Oldenbarneveltstr. 114b
    831    Leijger, Henri, Dameskapper, W. de Withstr. 72
  3314    Leijger, Martin J., Kapper, en Haarwerker, Slagveld 17
  8075    Leijte, J.C., woonh., Oostzeedijk 73b
  7282    Lekkerkerker, J., Koopman en Slooper v. gebouwen, Bermweg 39
  2755    Lels, Corns. J., woonh., Eendrachtsweg 70
  1579    Lels, Jan, Kinderdijk
  1641    Lels, Piet, woonh., Alblasserdam
      30    Lels & Zn., Murk, Veerhaven W.Z. 290b
  6816    Lelijvelt & Schravesande, Kooplieden, Heemraadssingel 290b
  3296    Lely, N. V. Stoom-Touwslagerij en Spinnerij voorh. o. a. fa. J.M. v. d., Hoofdkant., Boompjes 71b
  4460     Idem,  Mag Leuvehaven 235b
  9469    Lemire & Reijnders, Modes en gros, Houttuin 6a
  5828    Lemm, Th.G.,Sleeperij, Hugo de Grootstr. 107
  1342    Lemin, Th. G., Goederenvervoer, Bolwerk 2a
  1343    [Idem]
  4799    Lemm & Co., Fabr. v. Chocolade- en Suikerwerken, Willemstr. 15a.
  3839    Lemmens, J., Timmerm. en aannemer, Pr. Hendrikkade O.Z. 44b
  7370    Lems, D., woonh., Rechthuislaan 36
  3794    Lems & Co., Holl. Stuwadoor Mij. v/h. D., Delistr. 50. (Bij geen gehoor Tel. No. 7370)
  9039    Lems, G.J., Banketbakker, filiale de Koning, Vierambachtstr. 41a
      11    Lenders & Co., Expedit., Wilhelminakade h. 1e Zwanegatstr.
      12    [Idem]
    964    Lenersan & Co., Exporteurs, Kant., Wijnstr. 40a
  2465    Lengkeek Wzn., Adr. C., Architect, Bergweg 308
  8676     Idem,  Architect, Keet, werk Spanjaardstr. 11
 10167     Idem,  Keet Prinses Julianaschool, Snellemanstr. 5/9
  7994    Lengkeek Jr., W.J., voorh. W.J. Lengkeek & Zn., Huisschilder, Decorateur, Glasverzekering,
                Vijverhofstr. 159b
  5792    Lensvelt, J. C., In vaste goederen, Esschenweg 33
  2820    Lent & Co., G. v., Bouwmater., Nieuwehaven N.Z. 163b
  3234    Léons, A., Agentuur en Commissie, Binnenweg 80-82
 10600    Leopold, Mr. J., woonh. Saftlevenstr. 40a
  5335    Lettergieterij "Amsterdam", voorh. N. Tetterode, filiaal Leuvehaven 85
  7039    Lettink, H.J., Adj. Dir. v,h. Postkantoor, woning Kruisstr.26.
 10160    Lettow, J.P.A. v., Café, v. Alkemadestr. 2
  4439    Leupe, A., Lood- en zinkwerker,. Goudschesingel 85b
  9537    Leupe, A., Vleeschhouwerij, Benthuizerstr. 61a
  7227    Leur, J. v. d., In fruit, Middensteiger 24a
  1482    Leuvenberq, L. woonh. Jonkerfransstr. 72b
  1239    Leven, Eerste Rotterd. Mij. v. Verz. o. b., (Uitsl. Directie), Oudehavenkade 1, Plan C
  2956    Levensverz. Bank "Rotterdam" De, Bolwerk 12
  8955    Levensverz. Mij. R.V.S., Westerstr. 3-5, (v. 5½ nm.-9 vm. op werkdagen tel. No. 8955)
  8956    [Idem]
    743    Levensverz. en Lijfrentebank, Ned., Bijkant., Wijnstr. 40a
  4908    Lever's Zeep Mij., de, Oude Havenkade 5b
  8663    Levi, E.M., woonh. 1e Middellandstr. 70e
  3696    Levi, J., Overhemdenfabrik., Gelderschekade 17
  8431    Levin, A., woonh., Mathenesserlaan 398
  1394    Levingston & Houwens, Cargadoors en expedit., Koestr. 1a
  2847    Levison-de Kadt, Grooth. in, Reuzel, Rundvet, Olie, enz. Hooidrift 113
  6315    Levy, E., Glaswaren, Jonkerfransstr. 76b
  8064    Lewedag & Zn., J.C., Grossiers, Middensteiger 39
  2794    Lewenstein, voorh. A., Amsterd. Naaimachineh., Ged. Botersloot 88b
  3638    Lewin, Gustav, Maison moderne mantelmagazijn, Korte Hoogstr. 10
  4311    "Leydsche Veem", Naaml. Venn. vh. Cons. I. Bosman & C. Boudier, Wijnhaven Z.Z. 6b
  4312    [Idem]
  4313    [Idem]
  5191    [Idem]
  4581     Idem,  Wilhelminakade 44-48
  6449     Idem,  Dir. Adr. Goedkoop, woonh., Heemraadssingel 17b
  8313     Idem,  Adj. Dir. Adr.A. Goedkoop, woonh., Proveniersstr. 5b
  6758    Lezer, I., Lamslagerij, Kipstr. 5a
  2497    "Libertas", Electr. Drukkerij, Goudschesingel 105
 10745    Lezer, A., Volks-Beddenmag,. Kipstr. 28a-b
  9312    Licht, Franz, Vertegenw. v. buitenl. huizen, Mathenesserlaan 421
  4542    Lichtenauer, Fa. W.F., Muziekh., Zuidblaak 44a
  3622    Lichtenbelt, B.J., woonh. Prins Hendrikkade W.Z. 130b
  1001    Lichtenstaedt, Max, Agent v. buitenl. huizen, Zuidblaak 88a
  1936    Lichtenstein, M., Zout, zeep, soda en chem. prod., Plantageweg 47a
  2130    Lidmatenhuis der Evang. Luth. Gem., Nieuwehaven N.Z.59a-b-c
  3107    Lidmatenhuis der N.H.G., Botersloot 96
  3397    Liebert, J.L.A., woonh., Mathenesserlaan 272c
  5965    Liebeton, Fr., Café Maaskade O.Z. 42a
  3062    Liebiq Compagnie, Ruigeplaatweg, 23, (v. 6 nm.-8 vm. Tel. No 573)
  3500    Lier, Mr. Dr. H.J.D. v., woonh., Mathenesserlaan 230
  8893    Lieshout, J.A.H., Café, Zwaanhals 316b
  3846    Lieshout & Zn., J.C. van, Behangers en stoffeerders, Oostmolenstr. 18
  3583    Liesveld, A., Behanger en stoffeerder, meubelfabr., Nieuwehaven N.Z. 111
  5608    Liesveld, W., Behangerij, Goudschestr. 16a
    257    Lieuwens, W.H., (H.A. Lieuwens & Zn., Architecten, Scheepmakershaven 41
  8029    Liffman, J., woonh. Mathenesserlaan 263
    574    Ligt Nzn., Erven wed. C. de, Verhuren v. dekkleeden, Boompjes 25c
  7837     Idem,  Katendr.str. 58b
  8543    Ligt, H. de, Café Concert, Lange Pannekoekstr. 22a
  2759    Ligterink. De. J.A.Th., Arts, Nieuwehaven N.Z. 35a
  4056    Ligtermoet, A.P.B., woonh., Mathenesserlaan 300 ,1*
      22    Ligtermoet en Zoon's Handelsvennootschap, G., Pelikannstr. 19b
  7675    Lijeklama á Nijeholt, Mr. G.J., Adv. en Proc., Woonh., Zeemanstr. 16
  2935    Lijster, Jos. de, Vleeschh., -Jonkerfransstr. 36
  2914    Limburg, Mr. B., Adv. en proc., Boompjes 46
  4271    Lindemans, J.H., in Scheep- en machinekamerbenoodigdheden, Zalmhaven 10b
  3724    Linden dr., Ad., Fabr. v. Chirurgisch Instrumenten en Ziekenmeubelen, van Oldenbarneveldtstr. 33a
  8211    Linden, A. v. d., Stukadoor. Bellevoijstr. 82a
  9183    Linden, A. v. d., Broodbakker, Oranjeboomstr. 60
 10375    Linden, A. v. d., Paardenslager en handel in slachtpaarden, Lange Warande 110
 10525    Linden, Mej. .J.A.C. v.d., woonh. Henegouwerlaan 46a
  5750    Linden, A.J. v. d-, woonh., Heemraadssingel 183a
  7828    Linden, Chr. v. d., In fruit, Goudschestr. 96
  3093    Linden, C.M. v. d., Loodgieter, werkplaats, Hofplein 3, (v. 7 nm.-7 vm. Tel. No. 5387)
  5387     Idem,  Woonh., werkpl., 's-Gravendijkwal 151a
  6740    Linden, G. v. d., Orth. schoenmakerij, Aert v. Nesstr. 18b
    961    Linden & Zn., D.K.T. v. d., Loodgieters, Wijnstr. 76a
    904    Linden & Zn., D.K.T. v. d., v/h. J.H. Harmeijer, Loodgieters, St. Mariastr. 90a
    127    Linden, R.A. v. d., Architect, timmerm. en metselaar, Hartmansstr. 35b
  1687    Linden, R.A. v. d., woonh., Heemraadssingel 291
  1012    Linden & Co., W. v. d., Makelaars in wijn en gedistill., Zuidblaak 84a
  8408    Linden& Co., v. d., Agenten v. Buitenl. huizen, W. de Withstr. 45
  1835    Linden & Veldhuis, v. d., Holl. Asbest Mij. kant. en mag. Leuvehaven W.Z. 171a.
  1836    [Idem]
  7117    Lindenholf v/h. D. Verdijsseldonk, H.J., Café, Crooswijkscheweg 85a
  5249    Lindhout, M.T., in Meubelen, Zwart Janstr. 50a
  6775    Lindner, Adr., Dir. Koolzuurfabr., woonh. Mathenesserl.430b
  1649    Lindt, D. v. d., woonh. Bergweg 107a
  5116    Ling, P. v., Fruithandelaar, Burgem. Meineszlaan 86a
    684    Lingmont, N.J., Café "Union Bar", Hoogstr. 290a
  6511    Linschoten, G.J. v., Schilder en glazenmaker, Lusthofstr. 25a en b
  6192    Linschoten, H. P. v., Slagerij en fijne vleeschw., Lusthofstr. 29b
  3075    Linschoten, Gebr. v., Bouwkundigen, Metsel. en Timmerl.,Pr. Julianalaan 92b
  8578    Linschoten, Gebr. v., Metselaars en timmerlieden, Rozenburglaan 92a
    593    Linse, Fa. A.C., A. Vernie, Stalhouder, Coolvest 74a
  2244    Lint & Co., de, Bouwmater., Nieuwe Haven N.Z. 39a
  4263    Lion, S., Mosterd, slaolie, azijn, Goudsche Wagenstr. 2b
  2388    Liotard, W., in Comest., Stationsweg 3
  9272    Lipjes, A., Glashandel., Oppert 131, (vóór 9 u. vm. Tel. No. 9292)
  9292    [Idem]
  9553    Lipjes, A.,Glashandel, Fil. Noordschans 16-20
    579    Lipjes, J., woonh., Mathenesserlaan 167
  3164    Lippmann & Moens, Makelaars in ass., Wijnhaven Z.Z. 28a.
  3165    [Idem]
  9328    Lips, F.J., Electr. Mineraalwaterfabr., Oostzeedijk 23a
  8633    Lips, F.J., Filliaal, Hoflaan 27
  3688    Lips' Speciaal mag. v. brandkasten, kluisdeuren, enz., filiale der Fa. J. Lips Bzn., West Nieuwland 14
  4431    Lissa, V. v., Architect b. d. Gem. werken, Essenburgsingel 15a
  1284    Lissone, J.P., Fruith., Posthoornsteeg 12
  5049    Lissone, B., Koloniale- & grutterswaren, Crooswijkscheweg122a
  5299    Lith, C., Rijtuig- en wagenmaker. Lambertusstr. 80
  5283     Idem,  H. de Grootstr. 123a (v. 7.30 vm.-6 vm. No. 5299)
    427    Lith en Madern, Machinefabr., Waaldijk 14
  9965    Lith en Co., v., Haardenfabr. en Electr. Galvan. inr., Mathenesserdijk 130a
  8733    Lithijow, Mr. J.T., Trade Representative of the Canadian Goverriment, Zuidblaak 26
  9949    Litzau, B., Deurwaarder, Boompjes 37a
  6813    Liverpoolloods, Ph. v. Ommeren en P.A. v. Es & Co., Parkhaven O.Z
  7642    Lloyds Agentschap, John Hudig & Son, Willemskade 23b
    615    Lloyd's Register, Willemskade 17
  8206    Locker de Bruijne, W., Comm. In effecten, Diergaardelaan 52
  4534    Lodder, Mr. D., woonh. Mathenesserlaan 346
  3387    Lodders, F.N., Vierambachtstr. 14a
  1038    Loch, Daniël, Import., Wijnhaven 3a
  1018    [Idem]
  6498     Idem,  woonh. J.A. v. Zuuren. Schietbaanlaan 61a
  9712     Idem,  Garage, Heemraadsstr. 16b
  3578    Loeb & Co., C., in Meubelen, Oppert 63b
  9149    Loeber, Gerhard, Papier groothandel, Zuidblaak 40
 10689    Loedeman, J.A., Leder en fournituren, Feijenoordstr. 33
  3365    Löhnis, T.P., woonh., Mathenesserlaan 181
    501    Löhnis & Co., Machinefabr. en ketelmakerij, Waaldijk 82
  9520    Loenen, J. v., Meubelfabr. Vlietsteeg 17
  1911    Loenen & Millenaar, v., Architecten, timmerIieden en metselaars, Ged. Karnemelkshaven14-16
    106    Loew, Mevr. de Wed. J., woonh., Mathenesserlaan 391a
  1580    Löskeu, Fa. W.H., Wijn- en Bierhandel, Lange Warande 21a
  8612    Löwenbräukeller, Bierdepôt, Zuidblaak 48a.
  2948    Löwenthal, Herm., Mag. van huish. art., Hoogstr. 249
  4873    Logemann, D.B., Architect b. d. Gem. werken, Oostzeedijk 152b
  2359    Lohse, A., woning, Avenue Concordia 94
  2212    Lohsc, Gerdts & Co., Grossiers in tabak, Hoogstr. 118 1
  0314     Idem,  Privékant., Hoogstr. 118
  8403    Lok, D., Groenten, West Zeedijk 62a
 10170    Lokin, J.W., Drogist, Beneden Oostzeedijk 141a
  3692    Lokker, J., Banketbakker, 1e Middellandstr. 68b
  4464    Lombarts & Zn., A.J., Rott. Stoomlingeriefabr., Delftschestr.54
  8408    Londensche Bankvereeniging, Wolsfhoek 16
 [Idem]    Londensche Beurs, De, Wolfshoek 16
  3284    London, Dr. D.M. v., Zenuwarts, Eendrachtsweg 38
  5026    Loo Jzn., C. v. d., Comestibles, WaterIoostr. 148c
  2185    Loo, Dr. C.A. v. d., Boomweg 10b
  4546    Loo, Fa. Gebrs., C. & A. v. d., Timmerl. metselaars en aanemers, kant., Polanenstr 8b (v. 12-1.30 en
                v. 6nm.-- vm. tel. No. 9892)
  9892     Idem,  woonh., Hoflaan 15
  4840    Loo, H. v. d., Postzegelhandel, Nieuwstr. 26b
  1113    Loo, M.M.C. v. d., Notaris, Noord Blaak 11a
  1448     Idem,  woonh., Mathenesserlaan 270
  8152    Loo, P. v. d., Spekslagerij en fijne vleeschw., Nieuwe Binnenweg 246b
  9102    Loo, W. v. d., Huisschilder en Glazenmaker, Lambertusstr. 142b
    587    Loo, W.P.A. v. d., Makelaar, Wijnstr. 149a
  4255    Loo, Fa. C.H.F. v. d., wijnhandel, Nadorststr. 6
 10257    Loo, Fa. C.H.F. v. d., Slijterij, Crooswijkscheweg 101a
  1905    Loock & Co., H., in Scheepsvictualiën, Maaskade O.Z. 70b
  2784    Lood- en Zinkpletterijen, Ned., voorh. A. D. Hamburger, Ged.Botersloot 81a
  5376    Looij v. ti. Leeuw, C.H. v. Notaris, 's Gravendijkwal 114
  4288    Looijaard, Joh. P.A., fa. B. Looijaard, Hoogstr. 228
  1498    Looijaard, Fa. M.L, Haagsche beschuitbakkerij, Korte Hoogstr. 35
  9166    Loon, H. v., Aannemer, Claes de Vrieselaan 10b
  3449    Loon, Jac. P.M. v., Comest. en Delicatessen, Cl. de Vrieselaan 123
  6353     Idem,  Comest., Benthuizersir.13b
  6190    Loos, C.N.A., Café, Hofplein 15c
  8916     Idem,  Café Best. "Riche", Gérant W. Vogel, Korte Hoogstr. 11
  8836    [Idem]
  3032     Idem,  Café, 1e Weenastr. 13
    711    Loos & Zn., J. de, in Chemicaliën, Schiedamschedijk 52b
  4976    Lops, R.L.H., Loodgieter, Helmersstr. 17a
  8986    Lorenzen, K., woonh. Schiedamscheweg 36b
  9472    Lorette, J.W., in Granen, Zwaerdecroonstr. 37b
  8827    Lorjé, Louis, Kantoorboekhandel, v. Hogendorpplein 1
    393    Lorz Weiss, A., woonh., Mathenesserlaan 384
  2780    Los, M., in fijne Vleeschw. en schotels, Hofplein 11b
  5405     Idem,  Schietbaanlaan 3b
  9363    Lottman, G.I., Sigaren, Voorschoterlaan 139a
  1969    Lourens, J., woonh., Mathenesserlaan 427a
  6014    Lourens, Mej., D.E.S., Apoth.,Ged. Botersloot 93
  3961    Lourens, L.F.D.E., woonh., Matlienesserlaan 389
  8788    Lourens, P.W., Agent en comm., Gelderschestr. 2b
  8789    [Idem]
  5913    Louwe, C., Café, Westzeedijk 421a
  6793    [Idem]
  4712    Louwe, C.B., Café, Parallelweg 17a
  8551    [Idem]
  8904    Louwerenburg, J., Kapper, Ketenstr. 16
  4238    Louwman, C.K., woonh., 's Gravendijkwal 12
  2180    Louwman, J.J., Woonh., Mathenesserlaan 339
  1005    Louwman, P.W., Reederij, Kant., Boompjes 6b
  4583    Loweij, W. & J., Sleepdienst, N. Binnenweg 154a
 10625    Loweij, W.J., woonh. Saftlevenstr. 14d
    399    Lowis, D.J., 's-Gravendijkwal 29a
  2726    Lozanne & Co., de, Sigarenmag., v. d. Takstr. 4b
      15    Lucardie, Willem, Vlas- en zaadh., Maasstr. 8b
  1461    Lucardie, C.W.O., woonh., Parkstr. 6
  3463    Lucardie, Fa., Juwelier, Gr. Markt 1a
  3225    Lucardie, J.P.J., woning, Calandstr. 55
 10050    Lucardie, P.J., woonh, Heemraadssingel 327
  4741    Lucas, Ant. M., Horlogemaker, W. de Withstr. 61b
  9594    "Lucas" Magazijn, Schilder- en teekenbenoodigdheden, Oppert 164
  9744    Lucia Gesticht, St. L. Rottekade 129
  6033    Lucking. F. W., Kapper, Avenue Concordia 97h 0-
    331    Lüning, Jr., E., woonh,., 's-Gravendijkwal 157b
  8885    Lugt, A.J.P. v. d., woonh. Haringvliet Z.Z. 56
  2159    Lugt, A.P.W. v. d., woning, Haringvliet 30a
  7436    Lugt, J., woonh., Doklaan 12
  4385    Lugt, Mr. J.H., Hoofdambtenaar ter Secretarie, woonh. 's Gravendijkwal 68b
  3008    Lugt, M. v. d., woning, Westzeedijk 106
  7857    Lugt, T.C.B.M. v. d., woonh. Witte de Withstr. 51b
  5314    Lugt, W.G.A. v. d., woonh., Schiekade 92
  3299    Lugt & Zoon's Stoomkuiperij &Kistenfabr., Naaml. Venn. W. v. d., 2e Rosestr. (v. 7 nm.-6 vm. uitsl. tel.
                no. 3300)
  3300    [Idem]
  7388    Lugten, C.M., Vijverweg 5
  5119    Luijk, R. v., in Groenen en fruit, kant. R. Rottekade 27b
  4722    Luijke, P., Sigarenhandel, Nieuwe Binnenweg 203
  8804    Luijks & Muller, Makelaars in assur., Vischsteeg 6a
  9438    Luijn & Co., A. v., Electrotechn. Bur., Nieuwe Binnenweg 192
  9160    Luijn, G. v., Comm. in granen, enz., Zwaardecroonstr. 35b
  1668    Luijt, P.J., Warmoezier, Spiegelnisserweg 91
  2250    Luijten & Zonen, W.A., Zalmh., Schaardijk 368, Kralingscheveer
  9212    Luitwieler, H.G., Restaurateur v. schilderijen, Nieuwehaven Z.Z.156
  7076    Lukwel, B., Exp. sigarenfabrik. Groenendaal 76a-c
  2223    Lukwel & Tiele, Makelaars in tabak, Goudschesingel 18
  5692    Lume, A.J. v., Mr. Timmerman, Rochussenstr. 231b
  7888    Lunchroom "Het Wapen v. Rotterdam", Hoogstr. 274 en Middensteiger 37
  5140    Lunchroom "De Drie Steden", Hoofdsteeg 32
  5695     Idem,  Noordblaak 23
  6822    Lunsingh Tonckens, Mr. W., woonh., Heemraadssingel 236
  9262    Lupeseu, J., Wisselbureau en Postzegelh., Hang 101
  2122    Luterma Belge, N.V., v/h. Leijden v. Beest & Co., Fabr. v. belijmd hout, (Multiplex en Triplex), Ged.
                Binnenrotte 22-24
  8401    Luti, J., woonh. Manskade 158a
  6497    Lutkie, Jr., H., 's Gravendijkwal 32a
  6151    Lutkie, Jos., Electrotechn. Bur., Scheepmakershaven 37-38
  3087    Lutkie & Cranenburg, Papierh. Nieuwehaven N.Z. 119. (Kant. v. 9-6, ná 6 om. Tel. No. 2075.)
  6434    Lutsenaar, N.G., Café, Hoogstr. 255
  8695    Lutterbach & Co., Drijfriemenfabr., gesloten v. 1-3, Passerelstr. 25
  1087    Lutz, Mevr. de Wed. L.D., woonh., Baan 117b
    756    Lutz & v. Langeveld, Distillat. 1e klasse. Boschhoek 16
  2238    Luyten, Jan, in Machinerieën, Oostzeedijk 238
  1946    Luyten, M., woonh;, Mathenesserlaan 216
  8040    Luyten, P.A., Kant. wijnkoopersbenoodigdheden, Goudschesingel 41
  2458    Luyten, Bouwmaterialen voorh. M., Wijnhaven Z.Z. 24a
  2513    Luyten's Zalmhandel, Naaml. Venn. P. & B., Schoutenstr. 99
  6745    Lyons & Co. Ltd., J., Theehandelaren, Wijnstr. 128

  3231    Maan, A., Vleeschhouwerij, Bergweg 294
  4469    Maarion, Fa. J. van, in Aardappelen, West-kruiskade 74a
  9967    Maarleveld Jr., B.J., Bouwkundig aannemer, Benthuizerstr. 108a
  2467    Maarschalk & Welzenes, Ketelschoonmakers, Delistr. 24
  3255    Maarssen, J., De nieuwe fruithal, Bergweg 138a
  6086    Maas, A.R.B., in Meubelen, Coolsingel 56b
  9776    Maas, woonh. Rockanjestr. 1 -
  9917    Maas Czn., C.F.H., In metaal Oxydes en verfw., Wijnhaven 91a
  3813    Maas, J.L.J.M., Apotheker, 's Gravendijkwal 119c
  6576    Maas, S., woonh., Slotstr. 36
    859    Maas- en Merwebank, Ged. Glashaven 21a
  5226    Maas & Zonen, S., Koek- en Banketfabr., v. Spaanstr. 12
    616    Maas, J., Effecten, Witte Huis, Wijnhaven N.Z. 3
  8128    "Maas", N.V. Stoomsleepdienst, Dir. J. Burger, Terwenakker 15
  8148    [Idem]
  4042    Maas. N.V. Erven H.J., Zakkenhandel en verhuren, Bogaertstr. 8
  6209    [Idem]
  6210    Maasbode", Dagblad "de, Gr. Markt 23, v. 6 nm.-8½ vm. 6209 Redactie, 6211 Handels- en
                Finantieele Redactie, ná 6 nm. en v. 8-8½ vm. 6210 Advertentieafd.
  6211    [Idem]
 10739     Idem,  Garage, Oosterstr. 47n
  7538    Maasbommel, H.J.C., Sigarenmag. "Au Bon Fumeur", Zw. Janstr. 11a
  3396    Maas Geesteranus, C., woonh., Walenburgerweg 53. (kant. No. 1470)
  9286    Maas Geesteranus, J.A., woonh. Heemraadssingel 179
  3162    Maas Hypotheekbank, parklaan 36b
  2226    Maaskant, H., In Rijwielen, Oude Dijk 64a
  6903    Maaskant, H.J., Assuradeur, N. Binnenweg 344b
  1247    "Maasnymph", Stoomb. Mij., naar Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne en Stellendam, Maaskade W.Z.
                 80a
  8630    Maassen v. d. Brink, J.M., Sigarenmag., Jonkerfransstr. 61
  2232    Maaten, P., In kolon. waren en comest., Middellandstr. 3b
  6056    Maathuis, R., woonh., Cl. de Vrieselaan 80a
    438    Mij. Acetylena, N. V., Fabr., Schiedamscheweg, Overschie
  2034    Mij. Alg. Vervoer, H.W. König & Co., Boompjes 103
    544    Mij. "v. Berkel's Patent", Machinefabr., Boezemsingel 33
  4635    Mij. de Gr. Schouwburg, Directie, Adm. en exp., Aert v. Nesstr. 45
  7781    Mij. "lnsulinde" Mathenesserlaan 390c
  5588    Mij. "de Korenschool', Vasteland 18
  8555    Mij. v. Koloniale Ondernemingen, Boompjes 58
  2138    Mlj. Petrolifère, Depot Willemskade 21
  9068    [Idem]
      74    Mij. Rott. Glashandel, voorh. v. Immerzeel & Co., 2e Lombardstr. 3-11, (v. 7½ nm.-8½ vm.Tel. No.
               7583)
  3235    Mij. tot bev. der Toonkunst, Nieuwe Markt 2a
    468    Mij. tot Expl. v. Handelsterreinen "Matex" Vlaardingen
  1255    Mij. tot Expl. v. Staatsspoorwegen, Informatiebur., Zuidblaak 26
  8837     Idem,  Bestelgoederenbur., Stat. Maas
  3559    Mij. tot Expl. v. Ver. gebouwen, Goudscheweg 130a
  8130    Mij. tot verk. v. Wasch- & Poetsart., Magazijn, Spoorwegstr. 2
  6840     Idem,  Kantoor, Korte Wijnstr. 24, (vóór 8.30 v.m. tel. no. 3259)
  1359    Mij. v. Ass., Discont. en Beleening der stad Rotterdam Anno 1720, Dir. Mr. Bicker Caarten en D.
                Obreen, Wijnstr. 92-94, (v. 5½ n.m.-8½ v.m. en Zaterd. ná 1½ n.m. uitsl. Tel. No. 1359.)
 10091    Mij. v. Levensverz., Gelderschekade 26a
  8567    Mij. v. Onroerende goederen "Ons belang", N.V., Dir. P.G. Bom, Groote Markt 24
  5727    Mij scheeps- en werktuigbouw "Fijenoord", Piekstr. 20, (v. 6 nm.-9 vm. en Zondags Tel. no. 5730)
  5728    [Idem]
  5729    [Idem]
  5730    [Idem]
  4299    Macfarlane & Co., Westzeedijk 72b
  6773    Machine Export Cy., N.V. Dir. L. v. d. Hilst, Witte de Withstr. 15
  9591    Machinefabr. Braat, N.V., Rotterd, Doklaan 22
    224    Machinefabr. "Delftshaven", Dir. A.C. de Ridder, Voorhaven W. Z. 113-117
  8557    Machinefabr. "Drakenburgh", N.V., voorh. D.W. Rennes, Toe Haringvliet 9
    234    Machinefabr. "Katendrecht", Dokhaven 10
    544    Machinefabr., Mij. "v. Berkel's Patent", Boezemsingel 33
  8213    Machinefabr. "Rotterdam", N.V. Scheepsreparatie-Inr. en, Nassauhaven 8c
  4975    Mack, Maison H., Dames Modemag., v. Hogendorpsplein 5a
  8413    Mackenzie, Joh., Dir. Bijkant, Bedrijfverz. Mij. "Lucrum", Avenue Concordia 53b
  2691    Mackenzie Jzn., J.L., fa. A.J. Biemans & Zn., Zadelmakerij, Goudschesingel 20a
  2690    Mackenzie Jzn., J.L., Zadel en drijfriemenmaker, Delftschepoortplein 6a
  8925    Mackenzie, P., Thee en Koffie, Leuvehaven W.Z. 179a
  6679    Macquelin, A., Mag. v. verbandstoffen "Het Roode Kruis" Claes de Vrieselaan 104b
  9007    Made, G. v. d., Mag. meester R.S. Stokvis & Zonen Ltd., Oostkousdijk 29
  6463    Made, Dr. J. v. d., Kruiskade 96b
  6855    Maes, F.L.M., Scheepsbevrachter, Wijnstr. 78
  9478    Mag. "lnsulinde", Lingeries, J. de Vries Jzn., Hoogstr. 328
  9594    Mag. "Lucas", Schilder- en teekenbenoodigdheden, Oppert 164
    561    Mag. "de Modegids", in Damesmodeart., Hoogstr. 286
  7364    Mag. Nederland, Fabr., Lijnbaanstr. 70
  1265    Mag. "Neuf", Vissers & Co., Byouteriën, luxe art., lederw., K. Hoofdsteeg 6
  4880    Maggetti & Co., Fa. B., J. Veltman, Schoorsteenvegers en metselaars, Molensteeg 33a
  5190    Magnesiet Expl. Mij., Magnesite Works, Boompjes 40a
  8694    Magnesietwerken, Intern., Brielschelaan 87
  3671    Mahler. C., Tandarts, Diergaardelaan 47
  6096    Mahutte, Ch., Café, N. Binnenweg 212a
  6405    Maier Act. Ges. für Schifffahrt, Spedition und Commission, C.G., Westerstr. 39, v. 6 n.m. tot 9 v.m.
                uitsl. Tel. No. 6425 Privé kant., 6405 Beurt, Loods 23 Stieltjesstr. en 6426 Expeditie en Rijnvaart
  6425    [Idem] 
  6426    [Idem]
  3380    Maier, L., woonh., Vijverlaan 71b
  3537    Maier en Co. L. Kant. Wolfshoek 15
  3557    [Idem]
  3577    [Idem]
  4239    Maillet & Co., Scheepshandel. Westerstr. 6a
  6168    Mainetty, P.J., Ertsexpert, Pr. Hendrikstr. 4
  4070    Maini & v. d. Pas, Verbandstoffen, Wijnhaven N. Z. 95a
  8587    Maison de coiffure Moderne, N.V., Witte de Withstr. 16a
  7210    Maison de Dentelles, G. Hendrikse, K. Hoogstr. 30
  8572    Maison Dorré, Zaal v. vergaderingen en partijen, Schied. Singel 28
  8592    Maison du Passage, P.J. F. v. Leeuwen, dameshoeden, Passage 23
  3638    Maison Moderne, Gust. Lewin, Mantelmag., Korte Hoogstr. 10
 10705    Mak, A.G.J., Architect en Timmerman, Zuidhoek 69b
  6420    Mak, J.H., woonh., Hendrik Sorchstr. 70a
    275    Makkink & Co., Caoutchouc- en Guttaperchahandel, Openrijstuin 7a
  2094    Makkreel A. Makelaar in granen, kant., Zuidblaak 38
  9604     Idem,  woonh., Boezemsingel 194a
  7157    Mallinckrodt & Co., Intern.Exp. bur., Haagscheveer 16a.(Na 9 u. nm. uitsl. Tel. No. 7156 en v. 6 vm.-9
                vin. uitsl. Tel No. 7157)
  7435    Mallinson & Sons, William,Timbers en Veneermerchants, Import of American Hardwood,
                Westzeedijk 22
  3798    Malsen, W.L. v., Kistenfabr. en Houtzagerij Voorhaven W.Z. 79
  3678    Maltha, H., Schilder, Hoogstr. 387b
  9139    Man, J.P.de, Loodgieter, Noordmolenstr. 22b
  7372    Manassen, N., Vleeschh. v. Alkemadeplein 3c
  6815    Manechesterloods inkomend, Ph. v. Ommeren & P.A. v. Es & Co., Parkhaven O.Z.
  7866    Mandele, Mr. K.P. v. d., woonh., Voorschoterlaan 96
  5718    Mandevilles Ltd., Effectenhandel, Wijnstr. 42
  9444    Mandt, Ant., Café-Rest., Kruisstr. 38
    207    Manege, Binnenweg 89
  6341    Manhave, J.P., Keet, Schipperstr.
    395    Manheim Rzn., J., Slaapkamerbenoodigdheden, Hoogstr. 163
 10394    Manifarges & Zn., C., Kaashandel, Koestr. 4b
 10240    Mannee W., Electr. Koffiebranderij, Ged. Glashaven 7b
  8298    Mannekus, J. v.. Dir. N.V. Intern. Magnesietwerken, woonh., Havenstr. 162
  7401    Mannheinier Lagerhaus Gesellsch., Pr, Hendrikkade 160a, de kantoren zijn gesl. v. 12-2½, van 7
                n.m.-8½ v.m. uitsl. 7401 Pakhuis Pr. Hendrikkade, 7402 Beurtdienst, 7421 Import-Expeditie en 7422
                Export en Graan Expeditie
  7402    [Idem]
  4655    Mansvelt, H.M., Fabr. v. Zilverwerk Hoogstr. 112a
  6091    Manufacturen Mij., v.h. Franken Remaners, Kaasmarkt 8
  2960    Mar, Nap. de la, Vrije Tooneel, 's Gravendijkwal 163
  8771    Marang & Collingon, Exporteurs, Prins Hendrikkade 171
  7413    Marcelis, W., woonh., Vijverlaan 71¹
    540    Marcella, Ph., woonh. Heemraadssingel 259
  2865    Marcella en Co., Ph., Agenturen, Wijnstr. 93
  2829    Marcella, Z.G.Ph., woonh. Mathenesserlaan 324
  2865    Marcella & Roelofs, Assurantiën, Wijnstr. 93
  5289    Marchall, F.W., Gener. Agent Mij. "de Veluwe", Japanlakken en Vernissen, Nieuwehaven Z.Z. 48
  3390    Marekmanu & Faasen, Machinefabr., Nijverheidstr. 32a,b,c
  5059     Idem,  Ketelmakerij, Piekstr. 61
  8247     Idem,  Scheepsbouwmeesters, Werf, Capelle a/d Ijssel
  3547    Maren, J.M. v., Aanleg v. gas en waterleiding, Nieuwe Binnenweg 191b
  3256    Margry, Jos., voorh. fa. Margry & Snickers, Architect, Schiestr. 1
  1015    Margry, J.C.F., woonh., Diergaardelaan 37b
  8855    Margrij - Minderop, Mevr. Wed. A.A.J., Woonh., Diergaardelaan 41b
  7313    Marine, Commies van aanneming der, Plantageweg 93b
 10719    Marion, S. v., Rott. Begrafenisondern., Erasmusstr. 65b
  9990    Marissen, Fa. J.M.H., Dames- en Kinderhoeden, Nieuwe Binnenweg 215b
  6255    Mark. A. v. d., Mandenmaker, Nieuwe Vogelenzang 22
 10208    Mark, A. v. d , Paraplu-Mag., N. Binnenweg 249a
  5714    Mark, C. v. d., Expert bij de scheepv.-inspectie, woonh., Middellandplein 8a
  8105    Markenstein, A., Café, Beukelsdijk 3
  4903    Markensteln, J., Café, Stationsplein 20a
  9644    Markovits, E.M., Ged. Binnenrotte 155
  5390    Markten, Beurzen en, enz., Bur. v. d. Dir., Kaasmarkt 2
  7834     Idem,  Woonh. Dir. K. Kooiman Dzn., BerIgschelaan172a
  7832     Idem,  A. v. d. Nagel, Eerste Beursbeambte, Beursgebouw
  1680     Idem,  Marktmeesters, Kant., Nieuwemarkt 2b
 10233     Idem,  Schippersbeurs, Beursgebouw
 10454    Markus, J., Timmerman, Tollensstr. 88a
  4148    Marie, Mevr. Wed. C.A. v., woonh., Av. Concordia 75
  1488    Marie & de Sille, v., Ondernemers v. publ. verkoopingen en taxateurs, Vlasmarkt 3a
    820    Marie, M. v., Afd. Zee-ass. en Inbraak, Wijnhaven N.Z. 53, (v. 6.- nm. 9.- vm. tel. No. 3118)
    821    Marie, M. v., Afd. Brandass., Wijnhaven, N.Z. 53, (v 6.- nm., 9.-, vm. tel. No. 223)
  4934    Mars & Co., P., Hoogstr. 221
    278    Marsch, Mevr. Wed. J. Ter, woonh., Westersingel 42
    136    Marsch & Co., Ter, fijne vleeschw. en conserven, Kant. en fabr., Victoriastr. 3
  3818     Idem,  Winkel, Binnenweg 84
  1823     Idem,  Winkel, Burgem. Hoffmanplein 4b
    367     Idem,  Winkel, Diergaardelaan 5b
  2596     Idem,  Winkel, Gr. Markt 4b
  2219     Idem,  Winkel, Oost-Zeedijk 225a
    425     Idem,  Winkel, West-Zeedijk 42a
  7206     Idem,  Winkel, N. Binnenweg 127d
  1296     Idem,  Woonh., J. Middelburg, Pelikaanstr. 5a b
      42    Marselis, M., fa. I. Boon, woonhuis, Oost-Zeedijk 58
  9057    Martens, A., Schilder, Taborstr. 26c
  7454    Martens, G., Café, Noordplein 43b
  2753    Martens, P., Sleepdienst, Pr. Hendriklaan 18b
  6599    Martens & Co., N.V. Manufacturenh. voorh. A.P., Strooveer 7a
  5166     Idem,  Ged. Botersloot 136
  6289     Idem,  v. d. Takstr. 14a
  5559     Idem,  Woonh. Directeur, Spoorsingel 53 1
      24    Martini Buijs, Jhr. A.A., woonh, Avenue Concordia 68
  5872    Martinot, C. H., Koffiehuishouder, Kruiskade 3
    770    Martinot, J.N., Café Rest. De Poort v. Kleef, N. Binnenweg 71a
  5163     Idem,  Café-Rest. Fritschij, Gelderschekade 30
  6130    Martinot, P., Café, Pelikaanstr. 21b
  4766    Martinot, P., Café, Binnenweg 5a
    583    Marx, Benj., woonh., Westerkade 34
  3492    Marx, E., Oogarts, Schiedamschesingel 35
    361    Marx, Hermann, woonh., Eendrachtsweg 8
  7771    Marx & Co.'s Bank, Zuidblaak 58
  7790    [Idem] 
  7791    [Idem]
  2505    Masereeuw en Bouten, Drukkers, Ged. Binnenrotte 50a
  4757    Masséus, Jan, woonh., Oostzeedijk 180a
  7209    Masséus, J.W., woonh., Avenue Concordia 14b
  4702    Mastenbroek, A.J., Banketbakker, Binnenweg 135a
  2711    Matern, D., Café, Haringvliet N.Z. 3a
  8031    Maters, J., Vleeschh., Aegidiusstr. 51-53
  6515    Mathlener, Loderus & Luijke, Architecten, timmerlieden, Wijnstr. 35b
  6156    Matthes & Co., in Japonstoffen, Hoogstr. 372
  6842    Maurer & Trost. Schoenwinkel, Scheepstimmerlaan 35b
    243    Maurlee Son, Dr., Tandarts, Schied. Singel 11
  6767    Mayer, J.G., woonh., Oostzeedijk 10b
  1421    Mayer & Co., Cargo Superintendants, Gr. Draaisteeg 11b
    559    Mazure Czn., C.M., Rijksveearts, Stationsweg 40a
  1446    Mechelen, W.Th. v., woonh. 1e Middellandstr. 94a
  2745    Meddens, H.J., woonh., Straatweg 132, Hillegersberg
      55    Meddens & Zn., Heeren- en Kinderkleeding, Hoogstr. 356
      56    [Idem]
  7317    Medema, J.T., Banketbakker, Provenierssingel 69a
  9972    Meerder, J.A., In aardapp., groenten en fruit, Schiedamschedijk 183b
  9033    Meel Jr., A. v., Woonh., Heemraadssingel 267
  4222    Meel, N.V. Kaashandel voorh. A. v., Leuvehaven 49
  4850    Meel, J.J.A. v., woonh., Heemraadssingel 221
  9018    Meel, J.J.A. v., Leuvehaven O.Z 74
  9019    [Idem]
  9898    [Idem]
  1888    Meel en Slinkert, v., in Tabak, Nieuwehaven N.Z. 133b
  3013    Meelfabriek "Zeeland", N.V., v.h. v. Beest & Zn., Noordschans 14
  8720    Meer, E.J.F. v. d., Sigarenmagazijn, Jonkerfransstr. 70
  4267    Meer, J. v. d., Vleeschh., Oostzeedijk 153a
 10268    Meer, Joh. v. d., Café, Schiedamschedijk 62
  9396    Meer, J.H. v. d., Woonh., Oostzeedijk 168a
  5968    Meer, Gebr. v. d., Brood- en Banketbakkerij, Crooswijkscheweg 160
  3201    Meer & Zonen, P. v. d., A'damsche en Leidsche pakschuitendienst, D. Poortplein 8
  4081    [Idem]
  9826    Meer de Walcheren, Jhr. A.O.A. v. d., Woonh.,Villapark 2
  4612    Meerburg Fa., C.M., Apotheker en scheikundige, Pompenburgsingel 31b
  7554    Meerburg, C.M., Apotheker en Scheikundige, Crooswijkschesingel 6b
  1216    Meerhof, F., in Kruideniersw., 1e Pijnackerstr. 2
  5834    Meerkamp v. Emden, F., Woonh., Spoorsingel 43
  6966    Meerkamp v. Embden, H.J., woonh., Schiekade W.Z. 3
  2633    Meerkamp v. Embden, P., woonh., Walerburgerweg 7
 10565    Meerkamp v. Embden, M., woonh. Heemraadssingel 318a
  2215    Meerkamp v. Embden & Zn., P., Makelaars; in tabak, Goudschesingel 26
  5377    Mees, Dames, woonh., Westzeedijk 94
    101    Mees, A. C., woonh., Westplein 6
  5242    Mees, Dr. H., Politiearts, woonh, Leuvehaven 81b
  9403    Mees, J.J.L., Woonh., Boompjes 25
    719    Mees Mzn., J., woonh., Parklaan 20
  3136    Mees P. Rzn., J., woonh., Westerlaan 4b
  3590    Mees, L.B., woonh., v, Vellenhovenstr. 25
    845    Mees, P.D., woonh., Mathenesserlaan 233
  3927    Mees, Ph., woonh., Kon. Emmaplein 5
    187    Mees, Mr. M., woonh., Veerkade 7
  2033    Mees, Mej. M.A., woonh. Westerstr. 50
  5201    Mees. Mr. R., woonh.,Parklaan 11
  5571    Mees R. Azn., Dr. R.P., woonh., Westerstr. 46
  1648    Mees, Dr. W., Politie-Geneesheer. woonh. 's-Gravendijkwal 119a
  1782     Idem,  Polikliniek, v. Oldenbarneveldtstr. 103a
    291    Mees, Mr. W.A., woonh., Parklaan 9
  5076    Mees, Mr. W.C., woonh.,Westersingel 11a
  8626    Mees R. Azn., Mr. W.C., Adv. en proc., Diergaardelaan 26a, woonh. Tel no. 1473 kant. Mrs. v.
                Blommestein & Jacobson.
  3660    Mees - de Monchy, Mevr., woonh., Westerstr. 48
    276    Mees - Gleichman, Mevr., woonh., Westersingel 94
  2535    Mees - Kolff, Mevr., woonh., Westerkade 25
  7558    Mees & Moens, lm- en export., Wolfshoek 17a
  7559    [Idem]
  6621    Mees & Zoonen, B., Kass. Zuidblaak 4-6
  6623    [Idem]
  6624    [Idem]
  6625    [Idem]
  6622    Mees & Zoonen, B., Afd. Ass., Zuidblaak 4-6
  5331    Mees, Mr. J.W. Alting, woonh. Nieuwe Binnenweg 170
  5565    Meeteren, Dr. A. v., Arts. Benthuizerstr. 101a
  5563    Meeteren, Dr. H.W. v., Arts, Claes de Vrieselaan 69b
    643    Meeteren, H.M. v., Agent Apollinaris Co., Zalmhaven 24-25
  9355    Meeussen, V.W.J., Lederwarenfabriek "Zuid-Holland", Lischstr. 6a-b
  7670    Meeuwesen, A.A.A., woonh., Mathenesserlaan 412
  2362    Meeuwis, A., Veestalling, Makelaar in vee, Veemarkt 28a
  2930    Meeuwsen, J.M.A., in Basculen en balansen, Scheepmakershaven 62b
  6111    Meggelen, Joh. v., IJzerwaren, winkeliers- en slagersbenoodigdh. N. Markt 11a
  4094    Meggelen. P. v., Burgem, Meineszlaan 112
  4301    Mehrinq, J., Kok en banketbakker, v. Oldenbarneveltstr.100-102
  6331    Mehring, W.J.M., Brood- en banketbakkerij, W. Wagenstr. 35
  7280    Meibergen, J.M., woonh., Heemraadssingel 245
  9064    Meiden, G. v.d., Bankethakkerij, Kruiskade 106b
  4047    Meijboom, J.A., Arts, Havenstr. 166
  9242    Meij & Franken, de, Behangerij en stoffeerderij, Wildeveenstr. 33a
  3409    Meij de Bie, M.J. v. d., Apotheker en scheikundige, Noordblaak 97
  3525    Meijden, W. v. d., Loodgieter, Hoflaan 13
 10008    Meijer, C., v.h. P.H. Etman, Fruithandel, N. Binnenweg 383a
  9244    Meijer - v. Berckel, Mevr. de Wed. C.A., woonh., v. Brakelstr. 10a
  2306    Meijer, E., Zuid. Holl. Spaar- en Credietkas, Ged. Glashaven 28
  4547    Meijer, Fa. Ferdinand, In witte Manufacturen, Hoogstr. 256
  9741    Meijer, H.W.. Vleeschhouwer en Spekslager, Bodenrijschelaan 7a
  5838    Meijer, I. Hermann, C.M. Strubbe, Terwenakker 8c
    948    Meijer, J., Scheepsbevr., Ged. Bierhaven 16b
  8185    Meijer, J.A., Aannemer v. lood en zinkwerken, v. Oldenbarneveldstr. 63b
  1162    Meijer & J. de Jong, J.H., Experts, 's Gravendijkwal 103
  2563    Meijer, O. A., Café du Lion d'Or, Hoogstr. 207b
    320    Meijer, P., Vleeschh., Oostzeedijk 31b
  3964    Meijer, H., Mag. "de Concurent", in Naaimachines, goud en zilver, Goudsche Singel 53a
  5463    Meijer, T., Café, v. Oldenbarneveltstr. 11a
  6875    Meijer, T., Café, Nieuwe Binnenweg 332
  9222    Meijer, W.M., Woonh., Leuvehaven 89a
  5006    Meijer & Blessing, Speelg., kinderwagens enz., Noordblaak 67
  8891    Meijer Claessens, Schiedamschesingel 80
  9668    Meijer & Co's. Scheepvaart-Mij.. Boompjes 92b
  9669    [Idem]
  1630    Meijer & Nortier, Wijnhandel, kant. en pakh., Aert v. Nesstr. 43
  6611     Idem,  Scheepstinimermanslaan 18b
  8598    Meijer & Nortier, Wijnhandel, Heerenstr. 1
  8673    Meijer & Zn., K., Goudsmeden, Ged. Botersloot 86b
  1463    Meijere, Dr. C.J. de, Oostzeedijk 213a
  6790    Meijere, J.D. de, woonh., 's-Gravendijkwal 13
  7957    Meijeren, J.A., Practizijn, Hoogstr. 188b
  3736    Meiller, A.M., Houtcementfabr., Zwaanshals 117
  7629    Meijlink, G.F., woonh., Heemraadssingel 292
    344    Meijlink's Foto en Kunsthandel, N.V., Coolsingel 40
  3841    Meijne, Fa. W., Bloemist, Scheepstimmermanslaan 13b
    739    Meijneken, A.M. Architect Mathenesserlaan 290
    103    Meijneken, F.A., Cementsteenfabr., Crooswijk 2
  7432    Meijneken, F.A., woonh., Cl. de Vrieselaan 44b
  4097    Meijniger, W., Café, Rosestr. 60b
    170    Meilij, J., Café Rest., "Nationaal", Stationsweg 89
  6996    Meindersma, D., 1e Opzichter kabelnet Gem. Electr. bedrijf. woonh., Jericholaan 21b
  4691    Meiniger, W., Piano- en orgelh., Erasmusstr. 64
  9702    Meinzen, C.J., Woonh., Plantageweg 15a
 10023    Mellema, E.H., Sigarenhandel, Kolkkade 9b
    416    Melief, H.J., Café, Vlasmarkt 6
  8464     Idem,  Binnenweg 134b
  9236    Melis, H.J., Kunstschilder, Boergoenschestr. 56
  6071    Melker, J.A. de, woonh., Mathenesserlaan 169
  5903    Melkinr De Rott., Noordplein W.Z. 45b. (v. 2.30-5.- en v. 8.- n.m. - 9.- vm. uitsl. Tel. No. 5903)
  5904    [Idem]
  7839     Idem,  Westzeedijk 10
  7840    [Idem]
  2292     Idem,  Schoutenstr. 105
  6676     Idem,  Schietbaanlaan 45b
  1318    Mendl & Co., G., Agenten in granen, Wijnhaven Z.Z. 62
  1157    Mennens & Co., N.V., Machinerieën en scheepsbenoodigdheden, Leuvehaven O.Z. 10a
  2141    Mennes & Co., N.V. Feyenoord's IJzerhandel. voorh., v. d. Takstrant 24b
  2735    Mens, Mr,. A. v., Notaris en adv. Havenstr. 146-148
  8255    Mens, H.A. v., woonh., Rozenburglaan 68b
 10630    Mens, J. v., woonh. Esschenweg 39
  2751    Mens, P. v., woonh., Voorschlaan 44
  8742    Mensing, D.W., Behangerij en Stoffeerderij, Speelmanstr 78
  1108    Mercantile Company, The Dutch In- & export, Agentuur en Comissieb., Middensteiger 22a-b
  2022    [Idem]
  3593    "Mercurius", Nat. Bond v. Handels-en kantoorbedienden, Leuvehaven 61b
  2440    Merkenstein's Glasindustrie, v., v/h. Barents & Co., 's Gravendijkwal 29b
  5297    Merkes, P.M., Goudsmid en Horlogemaker, Kipstr. 73
    342    Merks, J., v. h. M.J. Masion en Zonen, Steenkolenhandel, Voorm. Rijks Entrepôt
 10101    Merks. J.G., Wasch- en Strijkinr., Heemraadsstr. 62a
    495    Mersel, E.A.M., woonh., Crooswijkscheweg 45
  9710    Mersel, P.J., Hoedenfabrik. en Bontwerken, Kaasmarkt 15
  1339    Mertens, W. & G., Lakenh., W. Wagenstr. 66a
  8312    Mertens-Zurborg, G.D.G., woonh., Voorschorlerlaan 103
    369    Mes Jr., A., Brandmeester No. 31, woonh., Schietbaanstr. 5b
    297    Mes, J., woonh , Schietbaanlaan 116b
  2020    Mesdag, R.U., woonh. Maasstr. 11
  9900    Messel, J. v., Juwelier en Horloger, Hoogstr. 196
  9630    Messel, Fa. v., Agent en Comm. in aardapp., groenten en fruit, Goudschestr. 70a
    969    Mestring & v. d. Rovaart, vaste goederen en hypotheken, Hoogstr. 252a
  8505     Idem,  woonh., Joh. M. Drop, Scheepstimmermanslaan 11
  6364    Metaal Mij. van W. v. Houten & Zn., Baan 103
  6365    [Idem]
  2396    Meteorologisch lnstit., Kon. Ned., Filiaal inr., Stieltjesst r. 38a
  6661    Meters en wegers, Vereen. "Vertrouwen", Coöp. beëcd., Toe Haringvliet 7b
  8660    Metz, Ds. H., woonh., Westersingel 108
  3988    Metz, G., Expert, Diegaardelaan 68a
  9828    Metz, Jan J., woonh. Boezemsingel 25a
  2899    Metz, Joh., v b. fa. Wed. G. Metz & Zn., in Behangsels en Tapijten, Weste Wagentr. 42b
  2699    Metz & Zonen, Fa. Wed. G., in Behagsels en tapijten, Goud. Wagenstr. 51b
  5002    Metz & Zn., Fa. Wed. G., Tapijten, linoleums en compl. meubileering, Oppert 117
  6962    Metzger, P.A., Agent v. Bouwmaterialen, Beukeldijk 45
  9117    Metzuij, H.H., Houthandel en Stoomzagerij, Kant. 9-12, 1-5, Schans, Overschie
  3481    Meubelfabr. v/h. C. Kiessel, N.V., Schermlaan 39
  2656    Meulen. H. ter, in Manufacturen, Hoogstr. 13
  3196    Meulen, H.B.J. ter, in Manufacturen, Ged. Slaak 74c
  2227    Meulen, W. v. d., Scheepsbevr., Maaskade O.Z. 73a
  2447    Meulendijk, Gebr., in Rijwielen en benoodigdh., Hofplein 17a
  4234    Meulenkamp, J.J., Schoenwerk, Schiedamschesingel 110
 10076    Meulkens, Th.H., Woonh., 1e Middellandstr. 57b
  5456    Meurs, A.C. in Dameshoeden, Vischsteeg 20
    249    Meurs, A.P.W. v., Notaris, woonh., Oudedijk 1
  5137    Meurs, D. v., Behanger en Stoffeerder, Boomgaardstr. 80
  9687    Meurs, G. v., in granen en zaden, Pupillenstr. 78
  3038    Meurs, Mr. J.H. v., woonh., Zeemanstr. 9
  6739    Meurs & Mr. v. Zijst, v., (A.P.W. v. Meurs), Notarissen, kant. Wijnhaven N.Z. 151b
  4942    Meuwsen, J.S., in Hoeden, Mosseltrap 3b
  7196     Idem,  Boymansstr. 3
  6153    Meywes, A., Café, Hudsonstr.59
  1389    Michelsohn & Veder, Comm., Scheepmakershaven 16
  2803    Michielen, A., in Tuinbenoodigdh., Bergweg 80, Hilligersberg
  2494    Middelburg & ter Marsch, Conservenfabrik. Coolvest 9
  7353    Middendorf, H.J.A. & Mr. J.C.., Kant. en woonh., Schiekade O.Z. 166b
 10769    Middendorf, J. G., Woonh., Vijverweg 32
  8846    Middendorf, Joh. H., woonh. Coolsingel 11
  9730    Middendorf - de Lange, Mevr. Wed. H.J., Woonh., Westersingel 3
  7708    Middenstandsbank, Coöp., Wijnhaven 3c
  8084    Miechielsen, M., woonh., Schiekade 113b
  6224    Miedema, E., Fotograaf, Oostzeedijk 152a
  3949    Mieden v. Opmeer, Jhr. J.P.F. v. d., woonh., Pr. Hendrikkade W.Z. 168
 10480    Mielau & Co., F., In groenten en fruit, Commiss. en Expeditie, Bolwerk 4a
    993    Miele & Co., Wurtemburgsche metaalwarenfabr., Hoogstr. 307b
  6910    Miellet, Ch., woonh., Nieuwe Binnenweg 174
  7777    Mientjes, J., Café, Pr. Hendrikkade W.Z. 106b
  2516    Mierop & Co., v., Houthandel., Pompenburgersingel 1
  4456    Miete, M., Meelmolen, en Grutterswinkel Coolvest 82
 10150    Mijn & Co., A. v. d., In manufact., confectie, meubelen, enz., Jacobusstr. 44
 10465    Mijnlieff, Dr. B., Diergaardelaan 34b
  5264    Mijnlieff A. Bzn., B., Insp. Nation. Levensverz. Bank, Vijverlaan 74
  3904    Mijnlieff, Dr. L.A., Arts, Gravendijkwal 104
  7910    Mijs, Mr. A., Notaris, Leuvehaven W.Z. 107
  4870     Idem,  woonh., Avenue Concordia 79
  4909    Mijs, J.S., woonh., Mathenesserlaan 407b
  4732    Mil, C.A. v., Café, West Varkenoordscheweg 23
  1651    Mil, D. v., Hoofdcontr. Gem. Drinkw.leiding, Saftlevenstr. 6a
  5013    MiIatz, W.F.J., Arts, Mauritsweg 44
    946    Milders, Dames, woonh., Eendrachtsweg 15
  1811    Milders Rzn., A., woonh. Stationsweg 39a
  3228    Milders, J., woonh., Westersingel 23a
  4695    Milders, M., woonh., Mathenesserlaan 374
  1126    Milders, B., woonh., Eendr. w. 61
  1146    Milders & Gleichman, in eff. Wijnhaven Z.Z. 86b
    956    Milders & Zn., A., Wijnhandel., Wijnstr, 66
  5724    Militaire Zaken, Bureau, (gezamenlijk met de bureaux bevolking en burg. stand, onderwijs en regeling
                pl. belasting), Achter lcl~ter 60
  1797     Idem,  Woonh., P. de Ridders, Hoofd-Ambten., Bergschelaan 112b
  7596    Millers Ltd., Boompjes 52b
  3795    Mindeno; C.J. v., Vertegenw. Etalage-Mij. "Bruns", Kruiskade 138a
 10707    Mindeno, H.J. v., Vertegenw. v. Hugo Grotholf, W. Kruiskade 2-1b
  1759    Minderman, Wed. H.A., Café Rest. "Bellevue", Parkkade 2
  6016    Minderop, C., woonh., Mauritsweg 50
  3533    Minderop & Zonen, Tabak, Snuif, Sigaren, Koffie & Thee, W. Wagenstr. 81b
  3405    Minderop, P.J., woonh., Westersingel 45
  3406     Idem,  Comm. in eff., Kant. Wijnhaven N.Z. 103
  3370    Minderop Jzn., H.A.J., Agent Nederl. Hypotheekbank, Wijnhaven N.Z. 163
  4487     Idem,  woonh., Mevr. Wed. Jos. H. Minderop - v. Lede, Eendrachtsweg 72
  8735    Mingels, J.A., Imperial Fahrrad Werke, Weste Wagenstr. 92
  8222    Mink, A. de, Sigarenh. en gros, Claes de Vrieselaan 22
  4743    Mink, E.M. de, Houtzagerij & Kistenafbr., Zwaanhals 234¹
  3706    Mirande, G.G., Architect en Aannemer, Nadorststr. 20
  2758    Mirande, J., woonh., Noordsingel O.Z. 59a
  8500    Mirandolle, C., Fabr. tot Houtbereiding tegen bederf, Bijkant. Gelderschekade 31a
  7539    Mirrer, G.A.J., woonh., Cl. de Vrieselaan 83a
  5206    Mispelblom - Beijer, Mevr. J.C., woonh., v. Hogendorpsplein15
 10514    Modderman, W.J., Ingenieur Gem. werken, woonh. Mathenesserlaan 349a
 10366    Modebazar", "De, J. Hartogs, W. Wagenstr. 70a
  5185    Model Kantoor, Het Eerste Ned., Stationsweg 21a
  9082    Modemagazijn, 't, Strooveer 17b
  5506    Moederhuis, Leger des Heils, Oostmarslaan 70
  7367    Möhlmann, A.J., Tapijten, behangerij, stoffeerderij, Haagscheveer 24
  7109    Möhmann, J.W., fa. A. Burki, Café, Aert v. Nesstr. 44a
  9832    Moeling, J., woonh. Delftschestr. 53b
    844    Möller, A., Hammond Sales Agency, Reederijstr. 4b
  4454    Möller, A., woonh., Mathenesserlaan 356
  3529    Möller, J. B., Schoen- en Laarzenmag., Hoofdsteeg 33
  2836    Moens, A., woonh.,'s Gravendijkwal 22
  2482    Moens & Kolff, Wijnstr. 118b
 10320    Moerel, Dr. C.S., Inspecteur Gem. Geneesk. Schooltoezicht, Kinderarts, Stationsweg 15
  9857    Moerman, C., woonh. Aert v. Nesstr. 128b
  9239    Moerman, J., Timmerman, metselaar en aannemer, Parallelweg 41
  8343    Moerman, H.C., Spekslagerij en worstfabr., Goudscheweg 96
  3991    Mogendorff, L. Comm. in huiden en vellen Honduisstr. 13a
  8359    Mohrmann, C., woonh., Mathenesserlaan 255
  9775    Mok, L., woonh. Bermweg 241b
  2510    Mok & Zonen, E.M., in Lompen en Metalen, kant. v. 8 vm. - 6.30 nm., Linker Rottekade 42-43
  7308    Mok & Zonen, E.H., in Lompen en Metalen, geopend v. 6.30 vm. - 9.30 nm., 2e Lombardstr. 56-58
  8951    Mol, J., fa. P. v. Koeveren & Co., woonh. Maaskade 18
  5227    Mol & Marckmann, Victualiënhandel. Nijverheidstr. 54
  6636    Mol v. Charante, Mevr. de Wed. J., woonh., Witte de Withstr. 13
  9524    Molen Tzn., J. v. d., Wethouder v. onderwijs, woonh., Spoorsingel 9
  9959    Molen Lode, M. v. d., Sigarenmag., Noordmolenstr. 77a
  8091    Molenaar, G., Boter en kaas, Binnenweg 144a
  6538    Molenaar, G.D., woonh., Av. Concordia 118
  2382    Molenaar, J.A., woonh., Avenue Concordia 82
  2646    Molenaar, J.A., Notaris, kant. Wijnstr. 140
  4317    Molendijk, A., Darmhandel, Abattoir, Boezemstr. 34
  3464     Idem,  woonh. H. de Grootstr. 83a
  9419    Molendijk, A., Grooth. in darmen en vleeschw., Halstr. 1
    910    Moll, Dr. F.D.A.C. v., Arts, Coolsingel 48
  3718    Moll, Mr. G., woonh., Westersingel 98
  9265    Moll & Zn., P., Mr. Kleermakers, Goudschesingel 219c
  2262    Moll, W., Verhuizingen en transporten, L. Warande 30b
    646    Moll v. Charante, Dr. G.H., Arts, Eendrachtsweg 20
  5914    Molyn & Co., Vernisfabrik., Marnixstr. 46-56. 5914. Expeditie. 5915 Directie v. 5 nm. - 9 vm. uitsl.
                5914
  5915    [Idem]
  7155    Mombergen, W.J. v., Mag. v. behangers en stoffeerdersart., Delftschepoortplein 8a
  3932    Mommaal, W.J., woonh., Oudedijk 60b
  6616    Monasch, P., Vleeschh., Kipstr. 82
  4175    Monchy, C. de, woonh., v. Vollenhovenstr. 11a.
    171    Monchy Jr., E. P. de, woonh., Eendrachtsweg 39a
      20    Monchy Rzn., E.P. de, woonh., West-Zeedijk 116
    192    Monchy, J.T. de, woonh., Westersingel 95
  1120    Monchy, Dr. L.B. de, Arts, Westersingel 11b
  6453    Monchy, M. & H. de, Comm., Leuvehaven O.Z. 68a
  6454    [Idem]
        3    Monchy Jr., S.J.R. de, woonh., West-Zeedijk 163
    409    Monchy, Mej. C.E. de, woonh., N. Binnenweg 67a
    213    Monchy, Mej. M.J. de, woonh., Eendrachtsweg 17
    343    Monchy, Mevr. de Wed. W.M. de, woonh., Westersingel 49
  1027    Monchy & Havelaar, de, Makelaars in metalen en katoen, Wolfshoek 18b
 10042    Monhemius, J.P., woonh., Speelmanstr. 131b
  4777    Monié, Ch., Café, Hang 99
  3373    Monjé, P., in Bieren, Oostzeedijk 290a
  9928    Monnickendam, J., In manufacturen, Goudscheweg 49a

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 593-598 / 599 - 605

Transcriptie door: Joop Kuijntjes / Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net