NIEUW-VOSSEMEER (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

top


NIEUW-WEERDINGE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1v.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm, van 5.30.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Bakker, J., Commissionair in aardappelen, stro, enz.

  2    Eleveld, M. H., Caféhouder, Comm. in aardappelen

  1    Joling, H., landbouwer en vervener

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  3    Weerden, G. v., Handelaar in aardappelen en vervener

top


NIJKERK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.30.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Bruin, J.C. de
12    Brummelen, M. v., Langestr.
17    Buitink, J., Stalhouder en automobielverhuurder
31    Bunt, M. v. d., Westermolen
25    Bunt's Graanhandel, van de

26    Callenbach, C. C., Boekdrukker, Veenstr.
  9    Callenbach, G. F., Uitgever, Hoogstr. (9-12 1/2, 2-7)

16    Dijkhuizen, J., Achter het station

11    Essen, J. W. v., Hotel "de Roskam"

24    Gemeente Gasfabr., Kolkstr.
  2    Gemeentehuis.

32    Ham, H., Wildhandelaar, Barneveldseweg.
  6    Hamburger, H., Oostereind
14    Hamburger, S., langestr.
21    Hamburger, S., Holkerstr.
18    Hof, J. v., Hooge Hof.

  1    Leeuw Zonen, Fa. L.S. de, Tapijtfabr., Doornsteeg
29    Liever, Ph. M. de, Visch- en fruith., Nieuwstr.
  4    Lit, P. N. v., Artis, Kwadebeek.

  8    Marcus, Mr. H. G. C., Huize "Voërst"
16    Mey, S. K. v. d., Boterfabr.
15    Mheen, P. v. d., Handel in veevoeder

  3    Nederl. Crediet-Vereen., Bijkantoor, voorh. D. Th. A. Kuipers, in effecten

23    Prins Czn., G., Plein.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

10    Schueler, B. J., Langestr.
28    Schüssler & Cie., Fa., Holkerstr.
30    Schuttevaer, A., Tuinbouwkundige, Hoogstraten
  7    Staal, J., In boter en eieren, Oostereind
27    Station der Nederl. Centr. Spoorweg-Mij.

  ..    Telegraafkantoor (°)

20    Weert, L., de, Kleterstr.
22    Wouters, G., Bloemist en dahliakweeker, Stationsweg

13    Zwetsloot, H., Holkerstr.

top


NIJMEGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet.)

(Beek, Bemmel, Berg en Dal, Groesbeek, Hatert, Hees, Lent, Malden, Mook, Neerbosch, Ooy, Oosterhout (Geld.), Ubbergen, Weurt)

Diensturen van het Rijkstelefoonkantoor: voor den interlocalen en internationalen dienst: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm., Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. (°). Het locale Rijkstelefoonnet is dag en nacht geopend. Openbare spreekcellen voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer zijn gevestigd in: 1. het Rijkstelegraafkantoor; 2. het bijpost- en telegraafkantoor "station". (geopend alleen op werkdagen van 8.30 vm. tot 9.-- nm.); 3. het bijpost- en telegraafkantoor Hezelstr. (geopend alleen op werkdagen van 8,-- vm. tot 9.-- nm.).
publieke telefoonstations zijn gevestigd: voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer bij: 1. W. H. Hendriks te Beek (gem Ubbergen); 2. Firma Erven Hamer te Berg en Dal; 3. A. E. Stiemens, hulptelegraafkantoor te Hees; 4. D. A. Plankerman, hulptelegraafkantoor te Weurt; 5. E. Schaminée, Straatweg 101a, te Lent; 6. H.T. v. Wezel, C. 633 te Hatert; 
7. G. M. Tromp, Dorpstr. te Neerbosch; 8. J. H. Hendriks, Straatweg U 17a, te Ubbergen; 9. W. C. Buwalda, Lange Burchstr. 23; 10. Mej. M. A. v. d. Berck--v. Breda, Haterscheweg 31; 11. G. F. W. Preisser, Bergendalscheweg 29; 12. P. J. Leenders, Lange markt 44; 13. C. J. Thijssen, Slichtenhorststr. 12 a; 14. H. v. Genen, Graafscheweg 145, 15. M. v. d. Akker, Joh. Vijghstr. 41 te Nijmegen en 16. W. Lamers, Hoogestr B 56 te Oosterhout (Geld.)

De publieke telefoonstations zijn open op werkdagen: van 8.30 vm. tot 9.-- nm. De stationhouder kan echter ook op andere uren of op Zon- en Feestdagen gelegenheid geven tot het voeren van gesprekken, doch is hiertoe niet verplicht.

(°) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor en het bijkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken uit de openbare Rijksspreekcellen in die kantoren.

 

1534    Albers, J. A., Schilder, Jan v. Goijenstr. 15
  615    Aalst, Mr. Ch. D. L. v., Huize Val-Monte, Oude Holleweg, Berg en Dal
    68    Aalst, J. A. E. v., Huize "Boschlust", Dorpstr. 51. Neerbosch
1115    Aardewerkfabr. "Rembrandt", Groenestr. 253
1510    Aarsen, H. G. A. v., Fransche str. 38
1509    Aarsen & v. Gelder, Fa. v., Vereen. kapok- en bedveerenfabrieken, de Ruijterstr. 173. (kant. v. 9-7, nà
             7 u. nm. Tel. No. 1510)
1564    Aben, W. C., Vleeschh. en speksl., v. Rosendaelstr. 53
  476    Accountantskant. v. J. J. M. H. Nijst, In de Betuwestr. 7
1693    Achterbergh-Terwindt, C., Oranjesingel 6.
1106    Ackermann, M. O. B., Dennenstr. 8, Hees
  150    Ackooy, H.W. v., Café Havenzicht, Voorstadslaan 1
1422    Advertentie- en reclamebur. "Atlas", Burgh, v.d. Bergstr. 19
  751    Aernsbergen, Da. Ma. Pa. v., Franckenstr. 8
  139    Aernsbergen, M. v., Oranjesingel 64
  951    Agterberg, F., Graafscheweg 38
1137    Akker, M. v.d., Publiektelefoonstation, Joh. Vijghstr. 41
  349    Alard, E.G.A.H., Insp. v. Politie 1e kl., Slichtenhorststr. 57
1249    Albrecht, J.H., Kapitein der Infanterie, Oranjesingel 32
  104    Alewijnse en Co., C., Electrot. bureau, Waalkade 64
  882    Allan, Mej. J.D., St. Annastr. 282
  993    Alphen, Dr. G. v., Arts, Bijleveldsingel 70
  187    Ambachtsschool, Nieuwe Markt 12
  920    Ambrosius, A., Voorstadslaan 238, Hees
  928    Americ. Petroleum Cy., Depôt vertegenw. C.F. Cramer, N. Nonnendaalscheweg 1
1162    Andel, J. v., Kronenburgersingel 1b
1181    Anderssen, H., Slichtenhorststr. 49
  599    Arbeidsbeurs, Het Kerkhof 3
    18    Ariëns, Th., Stalhouderij, automobielen, Hersteeg 34
  576    Armbestuur, R.K. Parochiaal, Lange Koningstr. 8
1069    Armenraad, Gemeentehuis, L. Nieuwstr.
  977    Arntz J., Steenfabr. voorh. Terwindt & Arntz, Nassausingel 2
  827    Arntz, Th.H.L., Rijksveearts, v. Welderenstr. 124
  602    Arntz, Willem, Steenfabrik., St. Annastr. 93
1302    Arntz -- Grasveld, S.W.N., Stationsweg 1
  802    Arntz v.d. Loo, Mevr. de Wed. W., Athlonestr. 2
  645    Arts, Aug., Loodgieter, cement-mastiekdakbed, Gerard Noodtstr. 4
  208    Asphaltfabr. "Holland", N.V., voorh. L. Hartog & Co., Hatertscheveldweg, Hatert
  938    Asphaltfabr. "Nijmegen", fa. Wijers en Flaes, Nieuwe Nonnendaalscheweg 21
1456    Assen, L. v., Franckenstr. 6
1015    Ass. Mij. tegen Brandschade en op het Leven "de Nederlanden" v. 1845, Mariënburg 79
  962    Au Bon Marché, A.J. Heemskerk, Molenstr. 90
1689    Idem, Houtstr. 68
  804    Ausems Hzn., W., Graanh., Nieuwe Markt 12
1405    Automaat, Detailverkoop v. petroleum, Jan v. Galenstr. 72
  474    Automatic Screw Works, Dr. Jan Berendsstr. 20

1691    Baal, E. v., Horlogemaker, Goudsmid, Houtstr. 78
1410    Baal, J.J.M. v., Union Horlogerie, Broerstr. 39
1586    Bachmann, M., Handelsagent, Burgh. v.d. Bergstr. 61
1636    Bachofner, Mej. H.A., Groesbeekscheweg 77
1482    Backer, Mej. A.M., v. Oldenbarneveldstr. 79
    90    Backer, C., Expeditie, stoombootdiensten, verhuizingen, Waalkade 10
  927    Backer, C.H., Graadt v. Roggenstr. 18
  172    Backer, F., Vredestr. 10
      6    Bahlmann & Co., K. Burchtstr. 2
    60    Bahlmann & Co., Gr. Markt 13-14-15
1008    Baksteenfabrikanten, Bur. Alg. Secretariaat der Ver. v. Ned., St. Jorisstr. 28
  971    Balgooij, Fa. v., Tuinbeelden en vazen, Groenestr. 350
  748    Banens & Beermann, In mantels en japonstoffen, L. Burchtstr. 42
1284    Bank v. Leening, Pikkegas 2--4
  972    Bank v. Leening, Bijkant. v.d., Waldeck Pyrmontsingel 12
  379    Banning, Dr. F.B., Arts, Bijleveldsingel 46
1169    Barneveld, Dr. C.J. v., Arts, Dorpsstr. 36, Hees
  148    Batava Margarine Ltd., Weurtscheweg 1
1632    Baucke, F., Ingenieur v.d. Rijkswaterstaat, Batavierenweg 77
1230    Baud, Jhr. P.L.C., Batavierenweg 67
1450    Bavaria, Café, H. Kamper, Molenstr. 136
  471    Bavel, A. v., Grooth. in goud- en zilverwerken, Burgh v.d. Bergstr. 128
1651    Becker, J.R., Kronenburgersingel 7
  186    Beckman, Spreekkamer Dr. J. Wiardi, Batavierenweg 71 (2--3)
  701    Beerman, A., Bergendalscheweg 106
  399    Beets, M.N., Gep. Majoor O.I.L., fa. Waltmann & Co., Spoorstr. 2b
  319    Begraafplaats, R.C., Dir. J. Gijsbers v. Wijk, Doddendaal 23
  994    Beijens-Reijers, Mevr. Wed. J.L.H., Groesbeekscheweg 42
  236    Benda, G.H., In groenten en vruchten, Pontenusstr. 5
1421    Benes, J., Tandarts, Bisschop Hamerstr. 6
  613    Benning, J., Heerenmodeart., Molenstr. 28
  494    Benthem, H.M. v., Slager, Hezelstr. 19
  767    Benthem, L.H. v., Aannemer, Eleonorastr. 78
1132    Berck-v. Breda, Mej. A.M. v.d., Haterscheweg 31, St. Anna, Publiek Telefoonstation
  149    Berckel, Mr. A.H.M. v., Kantonrechter, Bijleveldsingel 2
1083    Berckel, Mr. J.B. v., Villa "de Kitselenberg", 89B, Berg en Dal
    54    Berends, Erven J.P.S., Houtstr. 74
1374    Berends, Th.M., Luxebakkerij, v. Welderenstr. 70
  385    Berg, J.T.A. v.d., Gerookte vleeschw., boter en kaas, Broerstr. 55
1058    Berg, W. v.d., Sigarenmag., Molenstr. 150a
1442    Berg Jr.--v. Swelm, M.J. v.d., Bier- en limonadehandel, Smidstr. 20
  362    Bergh, A. v.d., Spoorstr. 9
  769    Bergh, Jac. v.d., Spoorstr. 20
  821    Bergh Jr., J. v.d., St. Annastr. 113
1519    Bergh, W. v.d., Dir. Steenfabr. J.M.A. Dorsemagen, Pontanusstr. 40
  263    Berghem, G. v., Aannemer, Franschestr. 6
1550    Bergsma, A.J., Dir. Willem Smit en Co's Transformatorenfabr., St. Aanastr. 170
  661    Bergsma, P.A., Groesbeekscheweg 34
1086    Bergstein, H.P., Wapens, munitie en jagersbenoodigdheden, Smetiusstr. 16
  980    Berkenoord, Sanatorium, Graafscheweg 296
  877    Berkhoff, Mej. C.M., Slichtenhorststr. 54
1005    Berntsen & G.H.W. Braam, Th.M., Aann., Graafschestr. 132
1523    Bertels, J.A., Bedden en Tapijten, Kannemarkt 15
1560    Berton, A.M., Importeur v. Eng. kogel-, schroef- en kroonkurkflesschen, Vondelstr. 60
    45    Betuwsche Stoomtramweg-Mij., Station Lent, Waaldijk K 40, Lent
1565       Idem, Station Oosterhout, Straatweg B. 10, Oosterhout
  225    Beuming, L.G., Aannemer, Lange Burchtstr. 51
    93    Bezemer, F., Gedipl. land- en boschbouwkundige, Kraijenhofflaan 28
1463    Bielen, N.V. Goud- en zilverhandel v. Jacq., Markt 2
  587    Bierhandel "de Ster", depôt Delibrouwerij, v. Goorstr. 39--41
  601    Biessels, J., in Brandst., Jacob Canisstr. 45--47
1105    Biessels, P.J., in Brandst., Jan de Witstr. 21
1098    Biessels-Faber, Fa. Wed. G., in Brandstoffen, Karregas 3
1308    Bieze, T.W., Dameskapper, St. Jorisstr. 2
  331    Bijlert, Mr. W.A. v., Adv.-proc., Sloetstr. 1
  354    Bijleveld, Mr. C.G.J., Adv.- Proc., Hersteeg 128
1278    Bijleveld-Broers, Mevr. Wed. Mr. C.G., Wilhelminasingel 36
1150    Bijpost- en telegraafkant. "Hezelstr."
1123    Bijpost- en telegraafkant. "Station."
  251    Bijvoet, Mej. Th., Hendrik Hoogerstr. 4
1568    Bilderbeek, E. v., Fabrikant v. glas in lood en geëtst glas, Joh. Vijghstr., 6a
  979    Bilt, H.S. v.d., Vleeschhouwer en spekslager, Zeigelbaan 36
1434    Bioscooptheater en Variété theater "Chicago", Broerstr. 40
1339    Bioscooptheater, L. Burchtstr. 8
  298    Bitters, J.J., Fijne vleeschw., comest., kol. waren, L. Burchtstr. 15
  666    Blarkom, J. v., Canisiussingel 24
1117    Bleckmann, G.M., Gep. Generaal-Majoor O.I. Leger, Bergendalscheweg 134
  498    Blécourt, Dr. J.J. de, Arts, Kerkstr. 197 Hees
  550    Bleeksma-Popping, P., In aardapp., groenten, fruit en droge vischw., Ganzenmarkt 4
  357    Bless, Rudolf, Meubileerinr., v. Broekhuijzenstr. 23
  272    Bloem, D.W., Steenfabrik., Batavierenweg 49
  370    Bloembergen Santee & Co., Stoom- Boek-, Handels- en Steendrukkerij, Stieltjesstr. 14
  982    Blokhuis, M., Hooge Hof, Kwakkenberg B 185
  881    Blom--Noorduijn, Mevr. de Wed. S., Keizer Karelsplein 2
1053    Blommestein, G., Apotheker, Paulstr. 10
1116    Bluijssen's Compagnieschap, Handel in boter, vetwaren enz., Kraaijenhoflaan 22
  864    Boerlage-Sockias, Mevr. Wed. Th.F., St. Anna 270
  884    Bösken-de Ridder, Mevr. Wed. C.J. Alting, Pontanusstr. 16
  435    Boetzelaer v. Oosterhout, Mr. H.J.H. Baron v., Huize Oosterhout, Oosterhout
1512    Bogaard, Fa. Wed. H. v.d., In zaden en borstelwerk, Molenstr. 1
  381    Bok, Arn. J. de, Scheepsbevr., grinth., Waalwal 20
  431    Bokkel Huinink, S. ten, Dir. der Ned. Mij. voor havenwerken, Straatweg 4, Ubbergen
  398    Boldrik, G.J. v., v/h F.H.L. Teeuwissen, Slager, Gr. Markt 19
  675    Bolmeijer, Fa., A. v. Iersel, Café-Rest. L. Burchtstr. 36
1380    Bolomey, F.G.E., Kapt. der Kon. Maréchaussée, St. Annastr. 173
    51    Bon, J.H.W. v., Stalhouderij, Hotel en Café "de Beurs", L. Hezelstr. 94
1319    Boogaard, M.A.M. v.d. Architect, Smetiusstr. 6
1313    Boogaard--Theunissen, Wed. A. v.d., Café en stalhouderij, Straatweg B 78, Berg en Dal
1438    Boot--Schimmel, Mevr. Wed. H.M., Wilhelminasingel 8
  563    Boot, L., Bergendalscheweg 57
1561    Borg, A.A. v.d., Bazar, Broerstr. 65
1014    Bormeester, Mej. W.E., St. Annastr. 28
1118    Born, H., Spoorstr. 2a
  327    Bos, Herm. J., Rund-, Kalfs- en varkensslagerij, Zeigellaan 40a
1522    Bosch, Th., Lood- en zinkwerker, Bloemerstr. 119
1343    Bosch, J. in den, Slager, O. Stadsgr. 9
  233    Bosch, H. v.d., Automobielen en rijwielen, Burgh, v.d. Bergstr. 24
1156    Bosman, H.F.C., In kruidenierswaren, Graafscheweg 158
  577    Bosman--de Koning, Mevr. de Wed. A., Beatrixstr. 2
  520    Boterfabr. "Groesbeek", fil., Gr. Markt 34
1277    Both, F.C.J. de, Graafscheweg 96
1052    Bouman, Leon C., Dir. der muziekschool, Mij. t.b.d. Toonkunst, St. Annastr. 2
  984    Boumans, Thijs, Rund-, Kalfs- en Varkensslager, de Ruijterstr. 2
1102    Bouvy, Joh. J.B.J., v. Spaenstr. 29
  579    Bouvy--de Jongh, Mevr. I.I.B.I., Franckenstr. 25
  836    Bouwens, A.J., Dir. tram, Sloetstr. 3 of villa "de Zandkuil", Berg en Dal
1349    Bouwens, J.F., Dorpsstr. 111, Hees
1381    Boxtel, A. v., Mr. Leidekker, Café "Nijmeegsch Veerhuis", Waalkade 6
1505    Braam, Gebr., Timmerlieden en aannemers, Straatweg B 170, Beek
  730    Brakel, H.A. v., Wildhandel, In de Betouwstr. 28
1164    Brandweer, Hoofdbur., Politiebur., Groote Markt 27
  551       Idem, Adj. Opper-brandmeester, Vondelstr. 31
  762    Brans, R., Rund- en varkensslager, Groesbeeksche dwarsweg 1
2008    Brantsma, S.H., A 23, Bemmel
  589    Bras & Zn., Dirk, Parkweg 78
  414    Breejen v.d. Bout, T. den, Aannemer, grinthandel, Waalkade 16
1183    Breekel, Gez. v.d., Mag. v. Kerkornamenten, Houtstr. 89
1183    Breekel & Zn., Fa. Wed. G. v.d., Fabr. en Mag. v. Kerkornamenten, Houtstr. 89
1656    Brienen, J.G. v., Kolon. waren, L. Hezelstr. 32
  120    Brienen--Bolsius, G. v., Kunsthandel, Kelfkenbosch 15a
  275    Brink, T. v.d., Bloemist, Lange Burchtstr. 33
  425    Brinkhoff, A.P., Holl. slagerij, Hersteeg 109
1019    Brinkhoff, H.A., Slager, Molenstr. 45
  485    Brinkhoff, H.H., Slager, Platen makerstr. 5
  807    Brinkhoff, J.Th., Vleeschhouwer en spekslager, Stijnbuijsstr. 4c
1533    Brinkman, B., Agentuur en commissiehandel, Staringstr. 19
  250    Brinkman & Zn., J.L., Smeden, Grootestr. 47
  885    Brock, M., Electrotechnisch-bureau, aanleg v. Gas- en waterleiding, L. Hezelstr. 26
  712    Broeckhuijsen, Franciscus v., Timmerman en aannemer, Dominicanenstr. 153
  516    Broeders v. barmhartigheid v.d. H. Joannes de Deo, Ziekenverplegers, Kelfkensbosch 19
  848    Broek, W.M. v.d., Tandarts, St. Annastr. 29
  875    Broekman, J.P.M., Heerenkl. en lakenmag., Molenstr. 24
  558    Broekman, M.W., Café en stalh., L. Hezelstr. 44
  463    Broeksmit, J., Bergendalscheweg 104
  526    Brokx, A.P., fa. J.W.H. Brinkman, Mag. v. haarden, kachels, huish. art., Smidstr. 23
  484    Bron de Vexela, R. le, gepens. offic., Keizer Karelplein 3
1481    Brouwer-Gerrits, A., Fruit, groenten- en aardappelenhandel en comest., Zeigellaan 72
  901    Brouwerij d'Oranjeboom, depothouder, F.M. Nass, Spoorstr. 11
  242    Brücher, A., In de Betouwstr. 17
  522    Bruijn, E.M.A. de, Notaris, Arksteestr. 1
  439    Bruijn, J. de, Dir. Eerste Holl. IJzererts Mij., Franschestr. 33 (Kant. tel. 443)
2007    Bruijn & Brantsma, W.A.R. de, A 21a, Bemmel
  798    Bruinsma, A.E.J., Gepens. Hoofdinspecteur N.I., Coehoornstr. 93
1370    Brummen, G.J. v., Agentuur en commissieh., Voorstadslaan 63
  985    Brunninkhuis, H.B., Manufacturen, Molenstr. 88
    57    Bruns, Joh. G., In manufacturen, L. Hezelstr. 38
  330    Bruyn, P.I.B. de, Wijnhandel, Munterstr. 32
1576    Bruyn, P.I.B. de, Huize 't Heiveld, Weg over de Zeven Heuvelen B66, Berg en Dal (1 Mei--30 October)
    46    Büchner, J.N.P., Slager, Kannemarkt 13
  750    Buhrs, Alb., Manufactuurhandel, Korte Hezelstr. 3
2004    Bunge, P.W.P. v., Notaris, Dorpstr. 102, Bemmel
  895    Bunge, W., St. Annastr. 14
1536    Burgdorffer & B. Cohen, Dames K.M., Fagelstr. 48
1595    Burgers, A.W., Stoomwaalsteenfabrik., Kasteel, Jonkerstr., Weurt
1594    Burgers, Joh. P., in Veevoerart., Tramstation A 165, Weurt
  774    Burgers, P.J., in Roomboter, kaas en eieren, Bloemerstr. 80
1216    Burgers & Zn., G.J., Handel in brandst., St. Stephanusstr. 108
    77    Burgers-le Grand, Nieuwe Holl. kaas- en vischhandel, Lange Hezelstr. 41
1593    Burgers-Minke, Th., fa. Gebr. Burgers, Stoom-Waalsteenfabrik., B 75, Weurt
  986    Burki, C., Banketbakker en kok, St. Annastr. 53
  817    Buskens, G., Aannemer, Graafscheweg 56
  908    Buskens, Joh., Aannemer, St. Annastr. 221
1279    Buurman, & Co., Sigarenfabr., woonh. J.W. Buurman, v. Nispenstr. 5
1131    Buwalda, W.C., Lange Burchtstr. 23, Publiek telefoonstation

    24    Café Restaurant Suisse, J.P.I. Görtz, Lange Burchtstr. 34
1211    Cambier, Familie, Oranjesingel 59
1049    Campen, G.J.M. v., Dr. Kl. Noorduijnstr. 1
1645    Campen, M.J. v., Oude Stadsgr. 53
  629    Campen, Gebr. v., IJzerh. en huish. art., Broerstr. 53
  736    Canisius-College, Bergendalscheweg 81
1382    Cantine Kol. Reserve, Pr. Hendrikkazerne, v. 't Santstr. 
  745    Capelle, Mej. J. v., Robes et Manteaux, St. Annastr. 32
1213    Carbasius, W.J.C., Groesbeekscheweg 64
  513    Carré--Adams, Mevr. Wed. E.M., villa Carré, Voorstadslaan 91, Hees
  530    Cate Fennema-Noorduijn, Mevr. Wd. Dr. H. ten, Bergendalscheweg 131
  643    Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde broederschappen, St. Antoniussplein 9
   247   Celliée Muller--Matthes, Mevr. Wed. L.J. du, Bergendalscheweg 63
1235    Centr. Apotheek, De Nijm., Broerstr. 48
1660    Centr. Drogisterij, A. Schuil en A. Boelhouwer, In de Betouwstr. 40
  142    Centr. Effecten- en Administratiebank, v.d. Arend & de v.d. Schueren, v. Welderenstr. 104
  291    Chantepie de la Saussaye, Prof. P.D., Huize Kalorama, Holleweg B 68, Beek
  640    Chivat, P., Dir. Rijkstelegraafkant., v. Oldenbarneveldtstr. 34
1326    Claase, B.J., Architect, Slichtenhorststr. 8
1063    Clavareau, Millard, Mevr. Wed. M.A.J., St. Annastr. 131
1276    Clercq, H. le, Secretaris N. V. V. Quick, Fagelstr. 92
  904    Clifford-Thurkow, Mevr. Wed. H.J. Oetgens v. Waveren Pancras, Oranjesingel 30
  305    Cobusse-Wermeling, W.A., in Kolon. waren en comest., Burghardt v.d. Bergstr. 91
  382    Cohen, J., Nieuwe Zutph. fruitwinkel, Lange Hezelstr. 2
  619    Cohen, L., Fruithandel, Jacob Canisstr. 51a
1078    Cohen & Co., G.A., Horlogerie en gros, Molenstr. 72
  504    Concordia, Stoombootonderneming, Vertegenw. Cramer & Dijkstra, Waalkade 27
1494    Confiserie Insulinde, St. Jorisstr. 14a
  446    Conijn--Terwindt, Mevr. Wed. M.G.A., v. Nispenstr. 1
1280    Cool, A., Kwakkenberg B 188
1295    Cool-de Bruijn Tengbergen, Mevr. Wed. C.M.J.E., Gr. v. Roggenstr. 30
1628    Coppens, A.W., Deurwaarder, K. Nieuwstr. 37
  267    Cornelder, H.W., Bergendalscheweg 87
  790    Cornelissen, P.J., Slager, Bloemerstr. 77
1600    Corstiaensen, J.J.p., Dorpstr. 178, Hees
  974    Corstius--Engelberts, Mevr. Wed. A., v. Oldenbarneveldstr. 38
1225    Cortlever, J.H., Chef Tech. afd. L.A. Moll, St. Annastr. 148
    64    Courant, Prov. Geldersche en Nijm., Groote Markt 11
1159       Idem, Redactie, v. Broekhuysenstr. 46
    20    Courbois, C.A.E., Notaris, Kronenburgersingel 5
  883    Courbois, Dames, In de Betouwstr. 14
  504    Cramer & Dijkstra, Stoombootagenten, Waalkade 27
  399    Credietreform., Dir. Fundter & ter Horst, (Waltmann & Co.), Spoorstr. 2b
  515    Creighton, N.J., Banketbakker en kok, depôt The Continental Bodega Cy., Molenstr. 105
  833    Crimpen, Wed. W.H.M. v., Drogisterij, glas en verfw., Molenstr. 52
  931    Crommelin, M., Oranjesingel 60

1635    Daal, T. v., Guyotstr. 9
1528    Dam, A., Opzichter v.d. Ontsmettingsdienst, Groenestr. 142
  428    Dam, Leonard, v., Vleeschhouwerij, Smidstr. 40
1615    Daniels, W.J.H., Franckenstr. 14
  309    Daniels, Fa. Gebrs., Looierijen en lederhandel, kant., K. Hezelstr. 40
1546    Degens, J.G.C., Opzichter der Telegrafie, Koolemans Beijnenstr. 120
1686    Dehnert, Walter, de Ruyterstr. 26--28
1621    Deinse-v. Deinse, Mevr. Wed. J. v., Franschestr. 1
1035    Deinum, G.J.C., Boekhouder electriciteitsw., woning Regentessestr. 11
1191    Déking Dura, J.C., Civ. Ing. Franschestr. 69
1460    Delgijer, A.J., Vert. v.d. N. V. Stoommeelfabr. Holland, Platenmakerstr. 12
  190    Delgijer, Herman W., aannemer, Athlonestr. 10
  535    Delicatessenhandel, De Nederl. Alb. v. Wijhe, Stijnbuijsstr. 112
  903    Derks, A.J., Gordijnen, tapijten, verhuizingen, v. Trieststr. 23
1586    Deutsche Conservierungs-Gesellsch., filiaal Burgh. v.d. Bergstr. 61
  639    Diaconie, Ned. Herv., Kant. Munterstr. 30
  245    Dickmann-Schnitzler, Parapluifabr. F.W. Dickmann, v. Oldenbarneveltstr. 71
  211    Diebels & Zn., P.M., L. Hezelstr. 13
    70    Dienstverr., Algem. Nijm., Hoofdkant. Snijderstr. 23
1694    Dienstverr. Geldersche, J. Janssen, 3e Walstr. 105
  258    Dienstverr. Henco, Algem., Hendriks & Co., Platenmakerstr. 7
  501    Diephuis, P.J., Arts, Oud-off. v. gez., O.I.L. Groesbeekscheweg 41
1354    Dietvors, L.C.F.J., Leerlooier, v. Welderenstr. 25
  776    Dijk, G.J. v., St. Anthoniusplaats 10
  490    Dijk & Witte, v., Heerenkleedingmag. Gr. Markt 8
  453    Dion Bouton Automobielen, L.A. Moll, v. Welderenstr. 100---102 (Bij geen gehoor tel.no. 161)
  454       Idem
  222    Dir. Gasfabr. en Waterl., woning Nieuwemarktstr. 6
1145    Dir. v.h. Postkant., Bureau
1121       Idem, H. Hermans, woning, v. Schevichavenstr. 5
1146    Dir. v.h. Rijkstelegraafkant., kant.
  640       Idem, P. Chiyat, woning, v. Oldenbarneveldstr. 34
1572    Dirksen, E.H., Electr. techn. Installatiebur., Kannemarkt 3
1513    Dissel en Zonen, Fa. E.J.F. v., Monsterkamer, Bergendalscheweg 19
1503    Dobbelmann, Gebr., Zeepfabr., Graafschedwarsstr. 12
  523    Dobbelmann, Fa. J.B., Tabaksfabr., handel in kol. waren, Smidstr. 19
  987    Dobbelmann, P.T.H.M., Mary'Home, Vondelstr. 1
  888    Dobbelmann, P.V.H.M., Huize de Winkelsteeg, Hatert
  837    Dobbelmann-Ariëns, Mevr. Wed. Emile, Kezier Karelplein 4
1496    Doesburgh, C.J. v., Notaris, Verl. Hersteeg 141
1214    Doevenspeck, Th., Steltschestr. K 230, Lent
  692    Domhoff, Gebrs., Kleermakers, Graafscheweg 9
1353    Dominicanessen, Klooster, Dominicanenstr. 2a
1501    Dominicus College, St., Lange Nieuwstr. 20
  159    Dommer v. Poldersveld, Jhr. G.J., Lid v. Ged. Staten v. Gelderland, Huize Torenzicht,
             Molenaarsgas U 6, Ubbergen
1025    Dommer v. Poldersveldt, Jhr. J.Y.G.G., Burgem. v. Ubbergen Huize Westerbeek, Straatweg B 38,
             Beek
1247    Donker, J.C., Kapitein der Infanterie, Pater Brugmanstr. 13
  932    Dorlas, G.J., Groesbeekscheweg 131
  165    Dormolen, J. v., Vleeschhouwer en spekslager, St. Jorisstr. 11
  360    Dorren Marijnen, Stoomwasscherij Marienhof, Straatweg B 178, Beek
1518    Dorsemagen, J.M.A., Steenfabrik., Kopschen Hof, Ubbergen
  621    Dreesman, N., Oranjesingel 43
  191    Drenth, G., Fabrik., Bijleveldsingel 1
  217    Driel, H.W. v., Bakker, molenaar en graanhandel, K 216, Lent
1006    Driel, Th.J. v., Timmerman en Aannemer, St. Annastr. 96
1448    Driel, Wed. J.W. v., Bakker, L. Hezelstr. 11
  737    Driessen, G.F.A., Touwslagerij, huish. art., Lange Hezelstr. 54
1606    Driessen, G.F.A., St. Annastr. 1
    36    Driessen, Dr. J.G., St. Annastr. 25
  664    Drogisterij "De nieuwe Gaper", D. Katje, vh. fa. Thijs Plet. Ganzenheuvel 33
  351    Drost, Dames, Villa "Stollenburg", B 14, Berg en Dal
  502    Druijnen & Co., Fa. J.W. v., (D. Alfring Hesselink), Wijnhandel, Armeniaansche plaats 7--9
  632    Drukker, Maurits, Batavierenweg 61
    12    Drukker & A.S. Cohen, Maurits, Meubelfabr., behangers, stoffeerders, Lange Burchtstr. 26
  813    Drukkerij "de Phoenix", de Ruyterstr. 25
  514    Druten, A.M. v., Landbouwer, Dorpstr. 2, Neerbosch
  527    Druten & Zn., Wed. J. v., Hôtel Centraal, Broerstr. 7
  166    Düwell, W., Park Villa, Kraaijenhoflaan 10
  703    Duffhaus, C.W., Stieltesstr. 20/22 (mag. en kant.)
1420    Duijn, H. den, Bloemensalon "Corona", Molenstr. 59
1166    Duijs, Fa. Wed. A., Steenfabr., Ooy
    38    Duijs, Fa. H., Stoomkoffiebranderijen, Oude Varkensmarkt B 5
  917    Duijs, Fa. L.W., Expeditie, Arend Noorduijnstr. 20
  953    Duits, Gijs, Cokestransport en sleeper, Nieuwe Markt 58
  109    Dungen, J.A. v.d., Broerstr. 44
  423    Dungen-v.Bunnik, Mevr. Wed. J.A. v.d., Houtstr. 27 
  210    Dupont & Co., Henri C., (Nijm. Piano- en Muziekhandel), v. Welderenstr. 132
1318    Duppen, Rud. M.C., Chir. Orth. Instrumentmaker, bandagist, optic., Hersteeg 82
  519    Duren's Corsettenmag., v., Gr. Markt 3
    40    Dusseldorp, Dr. J.A. v., Wilhelminasingel 5
1317    Duuren, H. v., Rund- en varkensslager, Hatertscheveldweg 17
    91    Duuren, H.J.W. v., Vleeschhouwerij annex gerookte vleeschw., Ganzenheuvel 16 
             (Voor export en interl. gesprekken tel. No. 1223)
1223    Duuren, H.J.W. v., Export, Brouwerstr. 31 (v. 1 Sept.---28 Febr.)
  280    Duynen, A. v., Boekhandel, Grootestr. 7

  170    Eck, N. v., Architect en Aannemer, Guyotstr. 7
  521    Eekhoff, E.H., Vleeschh. en speksl., Bloemenstr. 49
  497    Eekhoff, Gebr., In brandstoffen, filiaal Dominicanenstr. 27
  462    Eekhoff, Gebr., In brandstoffen, Nonnenstr. 86
1466    Eekhoff, Gebrs., Fabr. v. schuurpapier en -linnen, Biezenstr.
1022    Eekhoff, Gebrs., In brandstoffen v. Dulckenstr. 14
1301    Eekhoff, J.H., Papierwarenfabr., Waalkade 62
  443    Eerste Holl. IJzerertsmij., Arend Noorduijnstr. 23
1470    Eerste R.K. Levensverz. Mij., v. Oldenbarneveldtstr. 75
  237    Egbers, Th., Carrossier, Hersteeg 75
  125    Eigen Hulp, Coöp. Winkelvereen. v., Marlënburgplein h.v. Broekhuizenstr.
1527    Eijck, C. v., in tabak, Bijleveldsingel 33
      5    Elders, J., voorh. F.J. Backer, Sigarenmag. "Hollandia", Korte Burchtstr. 1
  243    Eldik, E.B. v., IJzerh. en Opticien, Kannenmarkt 17
  624    Electriciteits-Mij. "Union", Straatweg B 28, Beek
  754    Electriciteitswerken, der Gemeente, Kant. en Klachtenbur., Waalplein 1b
1609       Idem, Chef v.h. Kabelnet, G.J. Hoftijzer, Gorisstr. 65
1686    Electco-Mechaniek, de Ruyterstr. 26--28
  456    Emich, A.G., K. Burchtstr. 11
  173    Emich, E.J., Sigarenfabr. en winkelier, Lange Hezelstr. 3
  146    Emichs Bakkerij, N. V., Weurtscheweg 48
  828       Idem, Depôt, Ziekenstr. 165
  562    "Emma", Dir. der Mij., C.A. Steur, In vaste goederen, assur., hyp. enz., In de Betouwstr. 32
  627    Emmerik, Fa. J.H., M.J. Hendriks, Houthandel, Houtstr. 25a
  850    Engelenburg, L.C. v., Bankier, v. Schevichavenstr. 9
  892    Engelenburg Jr., J. v., v. Oldenbarneveldtstr. 6a
1120    Engelenburg L.Czn., J. v., Bankier, Groesbeekscheweg 266
  287    Engelen v. Pijlsweert-Amija Esser, Douair, Jhr. L., Oranjesingel 66 of Straatweg U 93, Ubbergen
  138    Engelkens & Co., F.E., Geldersche Agentuur en Commissieh., Ziekenstr. 23
  638    Erslev, Knud, Groesbeekscheweg 268
1520    Estourgie, Charles, Architect, O. Stadsgr. 55
  189    Etty, Charles, Batavierenweg 55
  393    Euwens, H.P., steenhouwerij, O. Varkensmarkt 38
  416    Evers, Bernard G., Bloemist, Groesbeeksche dwarsstr. 3
1245    Eversdijk Smulders-Beckers, Mevr. Wed. M., Bergendalscheweg 105
  637    Everts, J.A.M., Bergendalscheweg 127
1582    Extractfabr., Mazure's, Vondelstr. 32--34
  110    Eyck Czn., Folkert v., in Tabak, Lange Nieuwstr. 29

1259    Faber, L., Vleeschhouwerij en spekslagerij, Groesb. dwarsweg 200
  963    Fackeldey, A., St. Annastr. 169
    67    Felderhoff & Co., Expediteurs, kassiers en comm. in effec-, Arksteestr. 3
  610    Fellner, M.L., Stationsweg 8
1281    Fels, J.J., Ingenieur plvv. Dir. der Gem. Electriciteitswerken, woning Groesbeekscheweg 256
  397    Fels & Burgers, Steenfabrikanten, Ooy 17
  155    Ferwerda & Tieman, Fa., Eduard Michell, L. Burchtstr. 31
  652    Ficq, A.C., Stationsweg 14
1437    Fiedler, Rich., Bergendalscheweg B 170a, Berg en Dal
  339    Fischer, W.O.P., Fabr. v. fijne worst en vleeschwaren, Hersteeg 65
  246    Fischer, Fa., L.J. v.d. Hoogen, In fijne worst- en vleeschw., K. Hezelstr. 18
  118    Flaes, M.F., St. Annastr. 18
1040    Fleuren, A.P., Breedestr. 25, Hees
  591    Fleuren, H., In granen, meel en kunstmeststoffen, Molenstr. 122
1681    Fockens, Dames, Straalmanstr. 7
1304    Fortuna's Heeren- en Kinderkleedingmag., Houtstr. 43
  992    Franciscanessen v.d. H. Familie, Zusters, v. Oldenbarneveldstr. 4
  209    Frank, Martin, Vendumeester v.h. verkooplok. "de Munt", Gr. Markt 36
  123    Frank, A.M., Meubileerinr. Modern, Molenstr. 140--142
1331    Franssen, J.K.W., Officier Adm. 1e kl. Kon. Marine, Mariënburg 64
  202    Frederiks, Jan, Mr. Sleeper, In brandstoffen, Waalkade 70
  841    Fremery--Wiegman, Mevr. de Wed. P. de, St. Annastr. 4
1271    Frederichs, J.H., Vleeschhouwerij en spekslagerij, Houtstr. 30
  641    Frohwein, Fa. Gebrs., Schilders, v. Broekhuizenstr. 33
1630    Fuchs, Dr. Oscar, Groesbeekscheweg 105

1009    Gaarlandt, Harold, Wijnhandel, v. Nispenstr. 44
  998    Galler--Sluyterman, Mevr. Wed. R., Sloetstr. 5
  893    Gameren, Mevr. Wed. A.M. v., St. Annastr. 114
  106    Garnizoensbureel, Infanterie Kazerne II, Groesb.weg 165
  122    Gasfabriek, Nieuwemarktstr. 1
  193    Gasfabr. en Waterleiding, (Kantoor), Nieuwemarktstr. 10b
  453    Gasmotorenfabriek Deutz, L.A. Moll, v. Welderenstr. 116
  454       Idem
    95    Geerligs, Fa. P.H.J., Apotheek, Gr. Markt 37
1023    Geertsen, W.J., Slagerij, Ziekenstr. 8
    89    Gelderlander", Mij. "de, Boek-, courant- en handelsdrukkerij, Lange Hezelstr. 21
  706    Gelderlander, Redactie, Lange Hezelstr. 21
    76    Geldersche Credietvereen., Paulstr. 35
  617    Geldersche Glasverz. Mij., Dir. A.H. Graffelman, Dominicanenstr. 1
  858    Geldersche Koerier, N. V., Grootestr. 26
  528    Gelink, L., Rijwielen, Hersteeg 41
    35    Gemeentehuis, Burgel. Stand, Bevolking, Militie, K. Burchtstr. 20
1507       Idem, Burgemeester
1350       Idem, Secretarie, Algem. Zaken
  839    Gem. Kweekerij, Drieh. weg, 308, Hatert
  261    Gem. Ontvanger, Kantoor, Ridderstr. 13
1567       Idem, Woning, Oude Stadsgr. 57
  897    Gem. Reiniging en Ontsmettingsdienst, Dir. (Kantoor)
  898       Idem, Dir. woning Barbarossastr. 61
  496    Gem. Secretarie, Straatweg 272 B, Beek
  334    Gemeentewerken, Dir. Kantoor, Vijfringengas 13
1087       Idem, Hoofdopz. (bouw- en woningtoezicht), Vijfringengas
1558    Gemert, J. v., Broodbakkerij, Grootestr. 9
    80    Gend & Loos, v., Dir. J.J. Koene, Kannemarkt 9
  418    Genderen, Fa. Wed. J.A. v., Kol. waren, comestibles, fijne vleeschw., Platenmakersstr. 14
1383    Gendt, Jos. v., Dir. v.h. Bijkant. der Nat. Alg. Levensverz. Mij., Smetiusstr. 8
  373    Gendt, J.G. v., Ingenieur, eigenaar v.h. Techn. Bur. v. Gendt, Pontanusstr. 8
  905    Gendt--Tom, Mevr. de Wed. G.J. v., Stationsweg 10
1136    Genen, H. v., Publiek Telefoonstation, Graafscheweg 145
1443    Genne, G.J. v., Rijwielen en motoren, 2e Walstr. 163
1508    Genne, Joh. v., Mag. v. haarden, huish. art. en smederij, Daalscheweg 52--53
1423    Gent, L. v., in Hardsteen, marmer, keien, enz., St. Annadwarsstr. 5
1315    Gerber, Fa. Wed. J., Koloniale w., comest., Tabak en Sigaren, v. Spaenstr. 13
  958    Gerhardus, C., Café "de Doelen", Oude Varkensmarkt 41--43
  781    Gerretsen en Valeton's Bloemenmag., Hersteeg 33
  649    Gerretsen Valeton, Fa., Handelskweekerij, Dorpsstr. 46, Hees
1426    Gerrits, J.M., Burger en militaire kleermakerij, Burgh. v.d. Bergstr. 103
  695    Gerrits Burgers, H., Maas- en Waalsche Vleeschhouwerij, L. Hezelstr. 70
  912    Gerritsen, M.P.J., Wijnhandel, Molenstr. 118
1060    Gerritzen, M., Rijwielfabrik., Vondelstr. 79
  306    Gerzon, Gebrs., Maison v. Zuylen & Co., Molenstr. 18
1614    Gest, H.W., Electriciteit, Voorstadslaan 16
  141    Geurts, Jan J., Broodbakkerij "Noviomagum", Molenstr. 7
  204    Geurts, J.Th., Commissionair en Scheepsbevrachter, Nieuwe Markt 18
  315    Geurts, P.A., Boekdrukker, boekh. en uitg. Nijm. Nieuws- en Adv. blad, Molenstr. 82
  404    Geurtsen, A., Rund-, kalfs- en varkensslagerij, Smidstr. 28
1364    Giesbertz, H., Sleper, Waalplein 24
    43    Giesbertz, J.J., In brandstoffen en scheepsbenoodigdheden, Waalkade 71
  517    Giesen, Fa. Leo, Heerenhoedenmag., K. Hezelstr. 46
1303    Giffen, Mr. J. v., kantonrechter, "Ruimzicht" Oosterhoutscheweg K 32, Lent
1688    Gijselaar--de Gijselaar, Mevr. Wed. E.H.E. de, Kronenburgersingel 1
1089    Gilissen, A.J.A., Huize Beukenoord, Meerwijk
  405    Gisteren, H. v., In rijwielen, naaimachines, electr. apparaten, Arksteestr. 9
  487    Glabbeek-Arntz, G.W. v., Waalsteenfabrik., Pr. Hendrikstr. 2
  345    Glansbeek, H.J. v., Behanger en Stoffeerder, Barbarossastr. 127
  691    Glaser, A., Israël. vleeschhal, Ganzenheuvel 10
  581    Glaser, E.J., Brood- en banketb. Gr. Markt 29
  635    Glaser, J.A., Koopman, pakhuis, Nonnenstr. 16
  772    Glaser, J.A., Koopman, pakh., Steenstr. 56
  321    Glazenwasscherij, Oudste Nijm. Oude Varkensmarkt 45
1686    Glühlampenwerk "Nijmegen", de Ruijterstr. 26--28
  244    Godschalk, C.C., Steenhouwerij, Daalscheweg 46
1476    Godschalk, J.L., Hoofdambten. d. Begrafenissen onder beheer der Ned. Herv. Diaconie,
             Gerardtnoodststr. 58
  368    Goedhart, F., Pension Rozenberg, straatweg, Beek
    25    Goes, Mr. A. v.d., Adv. en proc., Mariënberg 81
1559    Goes, Mr. A. v.d., Particulier, Staringstr. 9
1673    Goethem, J.C. v., Ingenieur, Groesbeekscheweg 177
    56    Goette, J., Gr. Markt 17
1085    Gorkum, G.C. v., Fabr. v. boerenjongens, depôt Kon. Beijersch Bierbr. Graafscheweg 65
  570    Goudriaan, M.F.B., H. de Grootstr. 23
1080    Goulmy & Baar, fa. Ahlrichs, Pontanusstr. 51
  112    Graaf Azn., B. de, Boekhandel, agent Nieuwe Rott. Courant, Hersteeg 123
1113    Graauw, Ant. de, Groothandel in steenkolen, Groesbeekscheweg 53
  356    's Graeuwen, L.P.W., Willemsheuvel a/h. Hengstdal 21, Ubbergen
  617    Graffelman, A.H., Algem. Assurantiekant., Dominicanenstr. 1
  478    Grandjean, P.C.J.S., Aannemer, Jacob Canisstr. 24
1293    Grasveld, C.W., Wilhelminasingel 38
1365    Gratama--Borgesius, Mevr. G.J., Groesbeekscheweg 13
1179    Gregory, F.A.A., Bergendalscheweg 253
  241    Gregory, Mevr. Wed. C.F.A., Hersteeg 135
  832    Grevink, Fa. H.J.J., Juwelier, Kannenmarkt 8--10
1495    Grinsven, Drs. A. v., Graadt v. Roggenstr. 4
  600    Groeneveld, I., Commies der Telegrafie, Chef v.d. telefoondienst, Straalmanstr. 22
1033    Groenier--Begeer, Mevr. A.M., Graafscheweg 383
1613    Grol, R., Maatschoenmakerij, v. Welderenstr. 52
1461    Grol-Koop, Mevr. Wed. C.E., St. Annastr. 11
1672    Grol, J. v., Bloemist, Berg en Dalscheweg 22a
  869    Groot Jr., G.J., Aannemer en fabrik. v. machinale houtbewerking, Hatertscheweg 5
1327    Groot, J.J. de, Aannemer, Holtermanstr. 25
1626    Groot, L.P. de, Vondelstr. 2
1206    Gruijter, L. de, Keizer Karelplein 11
  625    Gruijter & Zn., P. de, Molenstr. 108
  153    Günther, Fa. W.B., Instrument- en geweermaker, Burchtstr. 30

  755    Haaften, Dr. A.W. v., Arts, Canisiussingel 4
1616    Haan, A.J. de, In assurantiën, Arend Noorduijnstr. 22
  849    Haan, H.H. de, in Bouwmater. en brandstoffen, Graafscheweg 59a
  136       Idem, Molenstr. 142
1610    Haar, R. ter, St. Annadwarsstr. 10
1384    Haaren, C. v., Bergendalscheweg 150
  227    Haaren, F. v., Rentmeester, Villa Wilhelmina, Straatweg B 282, Beek
  297    Haaren, Fa. H.M. v., Molenstr. 81
  450       Idem, Kraaijenhoflaan 275
1403    Haaren, I. v., Stucadoor, Straalmanstr. 20
1693    Haaren, J.G. v., Villa Maria, Straatweg B285, Beek
1024    Haaren, Joh., v., Vleeschh., varkensslagerij, Molenstr. 128
  407    Haaren, Th.G. v., Wijnh. en likeurstoker, Houtstr. 27
  464    Haas, H. de, Oranjesingel 40
  509    Haas, W.F. de, Timmerman en aannemer, v. Nispenstr. 26
  341    Haaxman & Co., Electro-Techn. bur. v.h. W. Holtermanstr. 11
  660    Hage, Joh. W.B., Dir. v.h. Zanderinstituut, Bergendalscheweg 85
1082    Hague, Frank H., Nijhoffstr. 4
1516    Haijen, J.W.R., Particulier, Kerkstr. 20, Hees
    63    Hamer, Ant. J.V., Patisserie "Eureka", St. Jorisstr. 28
1500    Hamer, E.E.J., Electro Galvanisch bur. St. Annastr. 72
1298    Hamer, H.M.E., Café, L. Burchtstr. 19
  152    Hamer, Gebrs., Kol. en grutterswaren, Broerstr. 64
1125    Hamer, Erven, Bergendal I 176, Publiek telefoonstation
  461    Hamerslag, H.J., partic. Bergen dalscheweg 80
  375    Hamerslag, J., fa. v. Houweninge & Hamerslag, St. Annastr. 61
  682    Harderwijk & Zn., M.I. v., Kelfkensbosch 3
  560    Harting, P.F., Instrumentmak., Paulstr. 5
1229    Hartog, Arnold, Stationsweg 7
  906    Hartog, H., Kronenburgersingel 1a
  544    Hartog & Cie, Voorh., N.V. Asphaltfabr. "Holland", Kant. Kelfkensbosch 9, Bloemerstr. 146
  647    Hartog Elias, J., Oranjesingel 47
  636    Hartog--Hertzberger, I., Oranjesingel 35
1631    Hartogh, A., Hôtel Keizer Karel, Keizer Karelplein 9  
1669    Hartogh, J. den, Pontanusstr. 25
  377    Hartogh, Fa. J. den, H.C. v. Stuijvenberg, Rund- en varkenssl. , Oudevarkensmarkt 11
1682    Hartt & Co., Fa., Ned. fotohandel, in de Betouwstr. 24
1282    Harvant, W.F. d', v. Schevichavenstr. 12
  946    Haspels, C.C., fa. Gebr. Haspels, v. Welderenstr. 128
  924    Haspels, D.J., Bouwkundige, fa. Gebr. Haspels, St. Annastr. 175
  933    Haspels, Dr. J., St. Annastr. 21
  350    Haspels, J.J., Bouwkundige, Hersteeg 108
  163    Haspels, Fa. Wed. W.G., Damesconfectie, L. Burchtstr. 16
  294    Hasselt, P. v., Grinthandel, Kantoor Bergendalscheweg 23
1649       Idem, woning
  989    Hasselt & de Koning, J. v., Techn. bur., v. Berchenstr. 23
1590    Havenmeester, Linker Waalbandijk 2
  911    Haverkamp, W.J., Apotheker, St. Annastr. 41
1432    Heckhausen, A., Villa Cosy B99, Berg en Dal
1066    Heckhausen-Lauffs, Mevr. Wed. B., Huize "Erica", Molenbosch 1, Berg en Dal
  364    Heijden, Mej. M. v.d., Heijdenrijckstr. 1
  556    Heijer, Dr. M., Canisiussingel 3
  268    Heijmerink, J.H., fa. Heijmerink & Nollen, Aannemer, Barbarossastr. 101
1047    Heijnen, Carel, Lid v.d. fa. V. Viedebantt & Co., Bergendalscheweg 53
1604    Heijnen, P.J., Meubelfabr. en mag., In de Betouwstr. 46
1583    Heijnen v. Hasselt, J., fa. V. Viedebantt & Co., Barbarossastr. 135
1411    Heijningen, Fa. W.A. v., In fruit, aardapp. en zuidvruchten, v. Oldenbarneveldtstr. 28
1165    Heilige Landstichting, Directiekeet, Jac. Groenendaal, Meerwijk
1524    Heimans & Nordheimer, Fa., Veehandelaar, L. Hezelstr. 121
  765    Heineken's Glazenwasscherij, v.d. Havestr. 12-14
  401    Hekking, M.A.T.D., Wijnhandelaar, Platenmakerstr. 31
  863    Hekking, Th.F.A., Notaris, Molenstr. 55
1067    Hellewaard & Co., G.D., Stoom-Mineraalwaterfabr. en bierbottelarij, Graafscheweg 49a-51
  410    Hendriks, A., Voerman en sleeper, Groesbeekschedwarsweg 302
    96    Hendriks, A.C., Bakkerij de Korenbloem, Daalscheweg 1
  727    Hendriks, Bertus J., Vleeschhouwerij, Jac. Canisstr. 53
1639    Hendriks, G., Café "de Hertogpoort", Hersteeg 21
1138    Hendriks, J.H., Publiek Telefoonstation, straatweg, U 17a, Ubbergen
  826    Hendriks, M.H.W., Assuradeur, St. Annastr. 62a
1436    Hendriks, Fa. P., Kruidenier en vogelzaadhandel, Zeigelbaan 35
1062    Hendriks Pzn., Th., fa. W. Heukels, in Kol. waren, comestibles en fijne vleeschwaren, 
             St. Annastr. 58--60
1124    Hendriks, W.H., filiaal v. Woerkom, Straatweg B 268, Beek, (gem. Ubbergen) Publ. Telefoonstation
1161    Hendriks-v. Kempen, E., Slager, Dominicanenstr. 63
  546    Hendriks & Zn., Joh., In visch. fruit en groenten, In de Betouwstr. 8
  797    Hendriksen, Bontwerker en hoedenmaker, Broerstr. 14
1188    Henket, H.A., Civiel Ingenieur, District Inspecteur der Spoorwegdiensten, St. Jorisstr. 36
1121    Hermans, H., Dir. Postkantoor, woning, v. Schevichavenstr. 5
  653    Hermans, J.C., Architect, Regentessestr. 25
1551    Hermans, J.F., Hôtel-Café Rest., Houtmarkt 3
  169    Herstellingsoord v. Spoorweg-personeel, Villandry, Groesbeekscheweg  I 242
1045    Hertstein, Dr. J.C., Arts, St. Annastr. 119
1283    Hertzdahl, Dr. B.D., Arts, Staringstr. 4
  524    Hesselink, W., Arts, Bergendalscheweg 70
1195    Hesselink, D. Alring, Wijnhandel, Franschestr. 8
  502    Hesselink, D. Alring, fa. J.W. v. Druijnen & Co., Wijnhandel Arminiaansche plaats 7--9
1429    Hesselt v. Dinter, Pension, Graadt v. Roggenstr. 12
  939    Heumen, A. v., Vruchten, groenten, comest., eieren en boter, Molenstr. 36
  734    Heumen, Mevr. C. v., St. Annastr. 185
  981    Heusden, A. v., Rijksveearts, In de Betouwstr. 30
1180    Heuvel, A.H. v.d., Gas- en waterfitter, de Ruijterstr. 9
    74    Heydt, J.W., Vischh. en comest., Gr. Markt 30
1316    Hezewijk, G.W. v., Aannemer, St. Antoniusplaats 1
  696    Hezewijk Gzn., W.G. v., Aannemer en handel in grint en ballast, Bergendalscheweg 192c
  788    Hiebendaal, C.A., Rentmeester v.h. Bentheimsch domein, Bronhuize, Straatweg U 1, Ubbergen
1255    Hiemink-v. Baak, Mevr. Wed. E.A., Huize "Somerchem", Wolfkuilscheweg 160, Hees
  834    Hijink, Mr. J.H.T., Slichtenhorststr. 33
  913    Hijink, Mrs., Advocaten en Procureurs, Bisschop Hamerstr. 1a
  168    Hilckmann, G., Mag. v. heerenmodeart., Korte Hezelstr. 50
  779    Hilckmann & Co., J., Heerenhoeden- en pettenmag., Augustijnenstr. 10
1208    Hillen, A., Fil. v.d. N. V. A. Hillen's sigaren- en tabaksfabr. Molenstr. 40
  171    Hinrichs, L.E., fa. D.J. Hinrichs & Zonen, Houtstr. 12
  378    Hoeke, Dr. I., Arts, Oranjesingel 72
  540    Hoeben, A.J., Keizer Karelsplein 7
  491    Hoeboer, Th., Juwelier, Herseeg 6
  493    Hoeffelman, J.W., Huidarts, Reinoldstr. 9
  255    Hoefnagels, Gebr., Graanh., N. Markt 94
  947    Hoefnagels, Dr. J.P.A., Oogarts, In de Betouwstr. 3
  116    Hoefnagels, Fa. J.W., Comest., Kol. en gruttersw., Molenstr. 6
  716    Hoefnagels-Bruyelle, H., Verl. Hezelstr. 111
1401    Hoekstra, J., Smederij, gas- en waterl., electr. geleidingen, v. Dulckenstr. 20
1090    Hoeneveld, T., Commies-griffier ter Gem. Secretarie, Joh. Vyghstr. 47
1415    Hoenselaars-Hoefnagels, Wed. R.Th., Komkommer- en tomatencultuur, Dorpstr. 89, Hees
       4    Hoet, Fa. H. ten, E.H. Gerretsen, K. Burchtstr. 18
1111    Hövell tot Westerflier, R. bar. v., Huize Brakkensteijn, Driehuizerweg 285
1554    Hoeven, Dr. A. v.d., Oranjesingel 18
  492    Hofman, W.C.J., Schilder, Pr. Hendrikstr. 28a
1262    Hofstede, J.P., Civiel-Ingenieur, Oranjesingel 63
  235    Holland, W.H., Scheepsbevrachter, assurantiën, Café "Het Veerhuis", Waalkade 5
  952    Holl. Societeit v. levensverz., Informatiebur., Marienburg 65
  855    Holl. Spoor, Goederenloods, Stationsterrein
  859       Idem, Inspectie bur., v. Oldenbarneveldtstr. 81
  650       Idem, Kannenmarkt (Slagtman), (Reisbur.)
1101       Idem, Bur. Ingenieur der Tractie, v. Oldenbarneveldtstr. 40
1010    Hollenbach, G.W.L., Secr. v.d. Gezondheidscomm. zetel Ubbergen, villa Eik en Dal, Straatweg, U 80,
             Ubbergen
1360    Hothe, Jhr. J.C. v., Villa Eik en Berg, Straatweg 16, Ubbergen
1363    Hoogen, H. v.d., v/h. R. v. Thiel, in Granen, N. Marktstr. 40
1352    Hoogveld, J.H., Broodbakkerij, Grootestr. 29
  874    Hooijdonk--v. Liessen, Wed. A.T. v., Boekh.-drukk. en -binderij, Molenstr. 62
1210    Hopman, P., Voerman, handel in brandstoffen, Nieuwe Nonnendaalscheweg 213
  843    Horn v.d. Bos, Dr. J.J.L. v.d., Arts, Oranjesingel 9
1333    Horst, W.J.H. ter, Houthandel, Kraayenhoflaan 279
  618    Horst, A. v.d., Bergendal
  480    Hospitaal (Militair) der Kol. Reserve, Postweg
1441    Hôtel Bellevue en Bar. S.P.I. Görtz, Spoorstr. 1--3
  400    Hôtel Berg en Dal, Groot, Bergendal
  215    Hôtel-Café Restaur. "de Burchtpoort", L. Burchtstr. 55
  440    Hotel-Café-Restaur. Burgers, Straatweg B 118, Beek
1569    Hôtel-Café-Restaur. Central, Fr. v. Es, Korenmarkt 8
  325    Hôtel-Café-Restaur. "de Karseboom", J.P. Godschalk, Marienburg 55
  479    Hôtel-Café-Rest. "de Kroon", P.A. Niessing Mzn., Molenstr. 138
1393    Hôtel-Café-Rest. "Valkhof", Valkhof 15
  103    Hôtel "De Bonte Os", L. v. Hezewijk, Café-restaurant, Molenstr. 99
1346    Hôtel de Zonnebloem, P.J.A. Busschenhenke, Groenestr. 101
    42    Hôtel "St. Crispinus", H. Steffgen, Oude Stadsgr. 7
  248    Hôtel Pension "Buitenlust", Delgijer v. Swelm, Dorpstr. 71, Hees
1041    Hôtel-Pension Groenewoud, Café-Rest., S.A. Rissenbeek, Groesbeekscheweg
  770    Hôtel "Het Haantje", J.H.D. v. Wankum, Lage Markt 46
    26    Hôtel Heeslust, J.R. Verhoeff, Dorpstr. 140, Hees
  732    Hôtel-Café-Rest. Hertog Hendrik, W.J. Koning, Smetiusstr. 9
1274    Hôtel Hurkens, Café-Rest., Lage Nieuwstr. 25
  752    Hôtel Jacobs, Spoorstr. 7
  380    Hôtel Keizer Karel, Keizer Karelplein 9
  216    Hôtel Café-Rest. Lent, Gebrs. v. Kortenhof, Lent
  719    Hôtel-Café-Rest., Métropole, L. Burchtstr. 22
  787    Hôtel-Café-Rest. "Moderne", v.h. St. Canisius, A. Joosen, Broerstr. 36
  329    Hôtel Mulder of Boggia, Grand, L.H. Mulder, Hotelier, L. Burchtstr. 43
  438    Hôtel "de Oorsprong", Wed. A.L. Teunissen, Straatweg B 37, Beek
  472    Hôtel Oranje, Stationsweg 18
1642    "Hôtel de Pauw", Wed. M. v.d. Heijden, Gr. Markt 40
1446    Hôtel Pension, Café-Rest. Koepel Westermeerwijk, Th.J. Weetink, Meerwijk, Berg en Dal
.........    Hôtel "de Plasmolen", A. v.d. Grinten, (aanvr. "Cuijk 15")
  100    Hôtel "Poort v. Cleve", Grootestr. 2
  417    Hôtel-Rest. "Groot Musschenberg", A. v. Risswick, Straatweg B 124, Beek
  673    Hôtel-Rest. Oud Berg en Dal, P.Th.A. Jansen, Bergendal 158
  302    Hôtel de Ridder, G.J.H. Geeraets, Ridderstr. 17
  585    Hôtel "Rondeel", J.J. van Kempen, Bloemerstr. 1
  316    Hôtel "du Soleil", Grand, Graafscheweg 35
  295    Hôtel Spijker, Grand, voorh. Hôtel  Beeklust, Straatweg B 249, Beek
  612    Hôtel Pension Ubbergen, U. No. 62, Ubbergen
  205    Hôtel -Pension-Rest. "Valk", W. Gregoor, Pompengas U 35, Ubbergen
1556    Houbolt, J.H., Dir. Electriciteits-Mij. Elst, Pontanusstr. 34
1334    "House Bouqet", Sigarenmag., G. Bongaards, v. Broekhuizenstr. 14
  964    Hout- en IJzerbewerking "Noviomagum", N. V., v. Gentstr. 72
  147    Houthandel v. fa. Wilod Versprille & Zn., voorh. G.A. Mijnlieff, Weurtscheweg 54
1218    Houweninge, G.H. v., Groesbeekscheweg 25
1075    Houweninge, J. v., Keizer Karelplein 8
  890    Houweninge & Co., v., Kant. voor vaste goederen, assurantiën, enz., v. Oldenbarneveldtstr. 45
  375    Houweninge & Hamerslag, v., Groothandel in steenkolen, enz., St. Annastr. 61
1502    Hovenkamp, J.W., Oranjesingel 75
  593    Hoyer, C.W.J., Dir. der N. V. papierfabr., "Gelderland", Villa de Wolfskuil, Graafscheweg 232
  818    Hoyng, B., St. Canisiussingel 20
      8    Hübscher & Zonen, F.J., Kelfkensbosch 14
  281    Hüffer, H.J., Sterreschansweg 58
    16    Hütschler, E.J., Bijleveldsingel 9
  990    Hütschler, Mr. F.W.A., Agent d. Ned. Bank, Wilhelminasingel 10
  945    Hütschler, H.J., Spoorstr. 34
  961    Hütschler, J.Z., Groesbeekscheweg 44
1431    Hugenpoth tot Aerdt geb. A.,J.F.G.M. Baronesse v. Voorst tot Voorst, Douairière A.L.W.
             Bar.esse, v., Batavierenweg 25
1620    Huize St. Joseph. Groenestr. K236, Lent
  447    Hull, Hendrik v. 't, Vischh., Scheidemakersgas 58
1233    Hulst, D. v., Dir. Automatic Screw Works, Graafscheweg 64
  252    Hulsteijn Jr., H. v., Kruidenier, L. Hezelstr. 47
  182    Hustinx, Charles, fa. H. Felet, IJzer- en staalh., L. Hezelstr. 81

  926    Ide, I.I., Wildh., v. Welderenstr. 76
  675    Iersel, A. v., fa. Bolmeijer, Café rest., L. Burchtstr. 36
1574    Imhoff, Mr. A.W. Baron v., St. Annastr. 111
  304    Informatiebur. Staatsspoorw., Groote Markt 31a
1435    Ingen & Zn., W.F. v., Bloemisten, Wolfkuilscheweg 176, Hees
  578    Inr. v. ooglijders, Franckenstr. 31
1342    Ìsselmunden, H.L.H. Baron v. Kapt. Inf. O.I.L., Coehoornstr. 91
  740    Ivens, C.A.P., Partic, adres. v. Berchenstr. 19
  430    Ivens & Co., Fotoartikelen, v. Berchenstr. 13
1538    Iwes, M.H., Bergendalscheweg 152

1099    Jacobi, Rudolf, Fabrik. in luchtbevochtigings-ventilatietoestellen, St. Annastr. 250
  760    Jacobs, G.B., Stalhouder, v.d. Havenstr. 2
1577    Jacobs, M., Techn. en Algem. Handelsbur., L. Burchtstr. 10
1578       Idem, Woonh., Molenweg 4, Hees
  185    Jacobs & Zn., Wed. C., Sleeperij en Meubelvervoerders, Lage Markt 18
  810    Jacobs & Zn., Fa. Jean, Mag. v. Verlichtings- en huish. art., Ziekenstr. 3
    69    Jäger, C., Sigarenhandel., vertegenw. v. A.J. Reijnvaan, v. Welderenstr. 126
  448    Jansen, A.A., Broodfabr., Broerstr. 24
  910    Jansen, Aloys B., Graafscheweg 46
      1    Jansen, G., Hotel- en Stalhouderij "Gouden Leeuw", L. Hezelstr. 60
1044   Jansen, H.A., Varkensslagerij, Houtstr. 11
1104    Jansen, J., Kastanjelaan 27
1252    Jansen, J.C., Schoenenmag. Barbarossastr. 89
  111    Jansen, J.G., Bloemist, Kraayenhoflaan 32
1071    Jansen, M.W., Stoomwasch-, glans- en strijkinr., de Valk", (Kant. v. 12--1.30 gesl.),
             Kasteelschelaan U 100, Ubbergen 
1357    Jansen, W.A., Rijwielen, verhuren v. auto's, Hersteeg 106
  129    Jansen, W.E., Patisserie Moderne, Burchtstr. 38
1001    Jansen & Ederveen, Stalhouderij, Waldeck Pyrmontsingel 69
  700    Janssen, Erven J., Bloemist, Ubbergscheweg 2
1288    Janssen, J.L.A.C., Arr. Deurwaarder, Paulstr. 8
1643    Janssen, L., Voerman en Sleeper, Groesbeekschedwarsweg 291b
  270    Janssen, Fa. Robert, Steenfabrik., Kelfkensbosch 27
1157       Idem, Bazenhuis, Groenlanden
  218    Janssen, Gz., W., Straatweg K 141, Lent
1388    Janssen, Gebr., Drukkerij, Pikkegas 27
  899    Janssen Miggels, G., Bloemenmag., Molenstr. 126
  689    Janssen-Reyalt, In heerenmodeart., Broerstr. 49
1154    Janssen-Stoltzenberg, voorh. fa. G. v.d. Breekel, Ateliers voor kerkelijke kunst, Oude Stadsgr. 47
1097    Janssens, Jac., Intern. agentuur- en commissiehandel, Vondelstr. 36 en 38
1366    Jansz, A.W., Architect, v. Broeckhuizenstr. 27
1207    Jelgersma, J.C., Procuratiehouder fa. Tasche & Co., Franschestr. 13
  988    Jespers, J., St. Annastr. 57
  195    Jôbsis, F.F., fa. Schelkes, L. Burchtstr. 53
1029    Jong, C. de, Grintleverancier, Waaldijk K 35, Lent
    14    Jong, K. de, Villa Westerhelling, Hengstdal
  318    Jong, K. de, Garage Westerhelling, Broerdijk
  685    Jong van Beek en Donk, Jhr. H. de, Batavierenweg 63
  954    Jonge, Jhr. W.J. de, Groesbeekscheweg 60
1417    Jongmans, E.W., Med. Doct. Arts, Geneesh.-Dir. v.h. Sanatorium Dekkerswald, onder Groesbeek
    59    Joosten, Fa. Piet, Brood- en banketb., Houtstr. 22
  749    Jurgens, Anton, Belvoir, Batavierenweg 85
1515    Jurgens, Fr., Heijendaal, St. Annastr. 299
  721    Jurgens, Max, Canisiussingel 17
1059    Jurgens, Max, Koetshuis, Athlonestr. 20
  499    Jurgens, Victor, Canisiussingel 21
  230    Jurgens--Bijvoet, J.G., Nassausingel 3
  566    Jurgens--Prinzen, Rudolf, Huize "Hollyden", Stationsweg 5

1399    Kaak, J.H., Huis- en decoratieschilder, J. v. Goyenstr. 49
  534    Kalkman, Cornelis, Procuratiehouder, Villa Elsbeek, Holleweg B 111, Beek
1237    Kalkman, P., Timmerman en aannemer, Holleweg U. 32, Ubbergen
  554    Kam, G.M., Bergendalsche weg 76
1176    Kamerman, A.E., Gep. Luit.- Kol. O.I.L., v. Broeckhuizenstr. 18
  408    Kampman, C., Fort Kijk in de Potstr. 148
  702    Kantongerecht, Oranjesingel 56
1480    Karel, W., Automobielen en rijwielen, Smettiusstr. 4
1186    Karthaus, L., Arksteestr. 2
  434    Kas & van Ommen, Bloemisten, Kerkstr. 58, Hees
  588    Kaspers, G.Th., In brandstoffen, Wolfkuilscheweg 133, Hees
  664    Katje, D., v/h. fa. Thijs Plet, in Drogerijen, verfw., enz., Ganzenheuvel 33
  976    Kazerne Infanterie No. 1, Groesbeekscheweg 165
  758    Kazerne, Pr. Hendriks-, Koloniale Reserve, v. 't Santstr.
  630    Keij, N. V. Houthandel voorh. G., Hout- en deurenhandel, Arend Noorduijnstr. 1
      3    Keijser, Antoon P., Huish. art., Aardewerk, enz., L. Hezelstr. 10
1625    Keijzer, I., Banketbakker, Dorpstr. 136, Hees
  273    Kekem, Dr. E. v., Arts, Kelfkensbosch 20
1445    Kellendonk, W.A., Aannemer en timmerman, Marialaan 7
1219    Kempees, J.K., Straalmanstr. 5
  642    Kempen, H.W. v., Rund- en varkenssl., Hersteeg 18
1453    Kempen, J. v., Aannemer, v. 't Santstr. 161
  697    Kempen, W. v., Stoomververij en chem. wasscherij "de Vlinder", Dommer v. Poldersveldtweg 335 
             (12--2 en na 6.30 tel. no. 1359)
1359       Idem, K.Hezelstr. 31
1454    Kempen, W.B. v., Vleeschh. en varkensslagerij, Schoolstr. 64
1017    Kerkhof--Ebben, Wed. A., Sleeper, handel in brandst., Ziekenstr. 38
1375    Kern, G., Pension, St. Annastr. 64
1588    Kersten, Joh., Rijwielhandel, Vijfringengas 18
  548    Kersten, Th., in Geldersche vleeschw., boter en kaashandel, Houtstr. 19
1296    Kersten, Th., Voerman en Sleeper, Achter de Vischmarkt 20
1650    Kersten, Th., v. Welderenstr. 51
  900    Kesteren, Joh. v., Kaas en fijne vleeschw., Lange Hezelstr. 71
1027    Keuken, Holl., T. v.d. Vliet, Slichtenhorststr. 36
  475    Keuken, Nijmeegsche Coöp., v. Welderenstr. 61
  783    Keune, W.H.J.M., Voorstadslaan 240, Hees
  132    Kieboom, Jos. W. v.d., Franschestr. 55
  880    Kienhuis, G., Rijtuigfabr., Groenestr.
1182    Kilsdonk, J.P.A., Grossier in sigaren en sigaretten, Lange Hezelstr. 97
1540    Klaassen, J., Candidaat-notaris, Bijleveldsingel 18
  829    Klaassen-Moorrees, Mevr. de Wed. J.P., Oranjesingel 69
  282    Klaassen--v. Senden, Mevr. Wed. F., Canisiussingel 13
1473    Klappert, J.H.W., Gedistilleerd wijnen en likeuren, L. Hezelstr. 58
  766    Klaverland, N. V., Steenfabr. Jan Terwindt, Bergendalscheweg 7
  667    Kleijn v.d. Poll, H.W., v. Spaenstr. 20
1203    Klijn-v. Aubel, Mevr. Wed. A.M.H., Groesbeekscheweg 19
1113    Klockenberg Nf., Johann. Wilh., Groothandel in Steenkolen, Groesbeekscheweg 53
1428    Klooster Mariënburg, Lindenberg 2--4
1543    Klooster, Onze Lieve Vrouwe, Dobbelmanweg 1
1332    Klooster St. Rosastichting, Dennestr., Neerbosch
  151    Kloosterman, Fa. J.F., Boek-, papier-, en kunsth., Broerstr. 68
1447    Kluijs, A. de, Bloemist, Bergendalscheweg 90
1335    Kluijs, W. de, Bloemist, St. Annastr. 338
1034    Kneppers, H., Procuratiehouder b.d. Maas- en Waalschebank, Bergendalscheweg 110
  312    Kneppers, Jacques, v. Welderenstr. 95
  429    Kneppers, Jos. H.H., Beheerend vennoot v.d. Maas- en Waalsche Bank Kneppers & Co.,
             Franckenstr. 24
1250    Knoops Jrzn., Joh., Architect, ten Hoetstr. 5
  176    Knoops, Fa. J., Aannemer, L. Hezelstr. 69
1263    Knoops, W.J.G., Secretariaat afd. Nijmegen v.d. Nederl. Aannemersbond, Bagijnenstr. 30
  773    Knurr, Friede, v.d. Brugghenstr. 1
  126    Koch, Dr. P.F.C., Villa Mignon, Straatweg 281 B, Beek
1329    Koch--de Swart, Mevr. Wed. J.A., Sloetstr. 10
  944    Koedijk, L., Nassausingel 5
  198    König, W.D.M., v. Broeckhuizenstr. 13A
1013    Koeten, D., Vertegenw. der fa. M. Witsenburg Jr., Heijdenrijckstr. 4
  816    Kokke, Chr. W., Kaarsenfabr., Vondelstr. 24
1449    Kokke, J., Klein Berg en Dal, Straatweg B 151, Berg en Dal
1113    Kolenkantoor "Nijmegen", Groesbeekscheweg 53
  486    Kolff, G.C.M., Bergendalsche weg 55
  876    Kolff, Dr. W.J., Arts, Oranjesingel 65
  536    Koning--v.d. Bosch, Mevr. de Wed. J. de, Huize "Berkenheuvel", Bergendalscheweg 228B
1012    Konings, M.C., Aann., Dr. Jan Berendsstr. 16
  930    Kook- en Huishoudschool, Groesbeekscheweg 15
  369    Koolwijk, J.H.R. v., Notaris, Stokkumstr. 2
1439    Koolwijk, W. v., Kerkstr. 80, Hees
1048    Koopmans, H.G., Kapper, Paulstr. 3
1692    Koppen-van Ditmar, Mevr. Wed. W.F.G.L., Fransche str. 77
1260    Koppen, Th.G., Secretaris v.h. Roode Kruis Comité, Dr. Jan Berendsstr. 6 (1 Aug.---1 Jan)
  729    Kornaat, G., Zee- en riviervischh., Houtstr. 24
1699    Korswagen, Dr. I., Arts, (uitsl. tandheelk.), St. Annastr. 9
  840    Kosters, Dames, St. Annastr. 31
1378    Kouw, P.H., Fotograaf, Guyotstr. 6
  684    Kraaijvanger, E.H., Gerard Noodtstr. 18
      2    Krauss, W., voorh. J. Ruiter, fa. Bender, Apotheker, Korte Burcht str. 13
1369    Kregten, A.G.L.W. v., Leeraar M.O. boekhouden en accountant, Graafschestr. 29--43
1531    Kreikamp, Fa. Gebr., in Mandenwerk, Molenstr. 85
1584    Kretzschmar, K., Verl. Hersteeg 131
  320    Kreymborg & Nieuwenhuis, Ververij en chem. wasscherij, fabr. Fortweg 191 
             (kant. 9--12; 2--6.30, overigen tijd No. 1392)
1506    Kropman, H.F., Vleeschh. en spekslagerij, Grootestr. 57
1072    Kropman, J.C., Aannemer, Groesbeekscheweg 90
1178    Krüseman, A.C., Huize Elshof, Malden
  887    Krudde, W.J., Groothandel in versche eieren, Biezenstr. 41
  564    Kuipers, F.C., Arts, Griftdijk K 135, Lent
1088    Kuipers, P., Groesbeekscheweg 71
1115    Kunstaardewerkfabr. "Potterij Rembrandt", Fayence, tegels, tegeltableaux, Groenestr. 253
1648    Kunststeenfabr. "Nederland", J. Vingerhoets & Co., Dr. Jan Berendsstr. 16A
    34    Kuyk, L. v., Dir. der Arnh. Verz. Mij. tegen Brand en Inbraakschade, André de la Porte,
             Franckenstr. 1
  276    Kuyk, Mevr. L. v., Regentessestr. 23
    34    Kuyk & v. Roer's Assur.-, Exped.- en Handelszaken v. 1878, N. V. v., Agenten v. Stoomv. 
             Mij. en, Franckenstr. 1
  286    Kwakkernaat Pzn., Fr., voorh. A. Reuvers, Reparatie-inr. voor rijwielen en motoren,
             Franschestr. 47

1079    Laagvoltlampenfabr., N. V., v. Gentstr. 52
1344    Laer, W.A. v., St. Jorisstr. 34
1697    Laheij, H.P., In brandstoffen en aardappelen, Dommer v. Polderveldtweg 29
  547    Laimbock, Fa. W., (Anna Bruns) Handschoenenmag., Broerstr. 41
  503    Lamaison & Bouwer Co., Kassiers en comm. in eff., St. Jorisstr. 16
    49    Lamberty, E., "Mariënhof", Dorpstr. 170, Hees
1485    Lamers, J., Alg. Assur. kantoor en woningbur., "'t Woonhuis", Spoorstr. 12
1185    Lamers, P.H., Smederij, gas- en waterleiding, Dorpsstr. 101, Hees
1139    Lamers, W., Publiek Telefoonstation, Hoogestr. B 56, Oosterhoud (Geld.)
  631    Lampe, J., Kastanjelaan 10
1272    Lamsweerde, F.C.J.A.M., Baron v., Huize Westermeerwijk, Meerwijk
  789    Lamsweerde-Hacfort tot ter Horst, Douair. baron v., "Heuvellust", Straatweg U 2, Ubbergen
1690    Landsheer, Johs., Chocolat Klaus, Vondelstr. 10 (Kant 9--12, 2--7)
  545    Lange, A.W. de, Koopman, St. Annastr. 6
1231    Langenhuizen, H., Glas en verfw., Groesbeekschedwarsstr. 51
1655    Langeraar, C.G., Villa Padang, Groesbeekscheweg 181
  511    Langeveld, W., Brandmeester, Haterscheweg 27, St. Anna
  468    Ledeboer, C.Q., Wolfsheuvel, Berg en Dal B 77
  538    Ledeboer & Co., Comest., fijne vleeschw., L. Burchtstr. 29
1130    Leenders, P.J., Publiek Telefoonstation, Lage Markt 44
1592    Leendertz, G.Th., Vruchtenkweekerij, Huize "Rozenburg", Weurt
  914    Leendertz, J.G., Groesbeekscheweg 89
1653    Leendertz, Paul, Oranjesingel 12
  646    Leendertz & Co., P., en Carbasiusbank, Marienburg 69
  861    Leentvaar, G.W.J., Mag. v. diverse verlichtingsart., v. Goorstr. 1
  902    Leeuw, Oscar, Archit., Graafscheweg 60
    33    Leeuwen, H. v., Stationsweg 7
    39    Leeuwen, S. v., Stationsweg 9
1444    Leeuwen Boomkamp--Holl, Mevr. Wed. J.M. v., Gerard Noodtstr. 59
  722    Leeuwenberg, J.P.G.H., Koopman, Bergendalscheweg 73
  936    Leijden, P. v., Bloemist, bloem- en boomkweekerij "Noviomsgum", Floraweg 14
  775    Lemaire, Dr. F., Canisiussingel 27
1351    Lennep, Jonkvr. G.V.Th. v., Batavierenweg 65
  852    Lennep, Jonkvr. J.W.A., v., Oranjesingel 28
  489    Lensing, Th., in Gedistilleerd, wijn en bier, Dominicanenstr. 75
  296    Leopold, Ch.G., Notaris, Keizer Karelplein 6
1234    Leuvenberg, S., Agentuur- en comm.handel, Oldenbarneveldtstr. 23
  720    Levy, Fa. Gez., Gas- en petroleumlampen, huish. art., enz., Houtstr. 33
  823    Lewe v. Aduard, Jhr. C.J., Groesbeekscheweg 47
  387    Liefdegesticht, Straatweg B 59, Beek
1676    Liefdewerk, Oud Papier, C. Tonio, Vondelstr. 29
1396    Lier Jr., J.Th. v., Steenkolen en gros, Pater Brugmanstr. 37
  584    Lijsen, J., St. Annastr. 66
  310    Lijsen, Jan, Sigarenfabr., Munterstr. 28
1108    Linden v. Sprankhuizen, H.R. v.d., Tandarts, Bergendalscheweg 25
1637    Linden Tol, J.C. v., Maj. Comdt. Landweer District Venlo, Groesbeekscheweg 175
1244    Lindenhout, D. v. 't, Papierfabrikant, Kronenburgersingel 23
1552    Lindenhout, Jac. v. 't, St. Annastr. 107
  519    Linskens, A., Groote Markt 3
  983    Linssen, Jacobus, Slager, Kraaijenhoflaan 216, Hees
    31    Linssen, Wed. Ch., Stoomtabaksfabr., Molenstr. 96
  711    Lion, Joseph S., Exportslager, Spoorstr. 5
  655    Löben Sels, M.J. v., Waalsteen- en dakpannenfabr., Smetiusstr. 2
1498    Lodder, W., Handelskweekerij "Gelria", Breedestr. 72, Hees
1026    Loge "St. Lodewijk", Waldeck- Pyrmontsingel 71
1194    Lohr, H., Dir. der Gem.-Electriciteitswerken, woonh. Waalplein 1c
    19    Lohuizen, E. v., voorh. A. Degens & Zn., Huish. art., L. Burchtstr. 38
  376    Lombaers, C.G., Huize Sterreschans, Sterrenschansweg 47 B
1601    Loo, K.W.J. v.d., Keizer Karelplein 5
  131    Loomans, Antoon, Nijm. Zadelmakerij, fabr. v. zadels, tuigen en reisart., Molenstr. 56
  307    Loon, W. v., Patisserie Centrale, Molenstr. 12
  552    Lorentz, Th.A., Sigarenm., Burchtstr. 40
  553    Lorentz, Th.A., Sigarenfabr., Dominicanenstr. 19
  919    Losecaat, Vermeer L.H.W., Bloemist, Graafschestr. 47
1387    Lucas, L.C., Burger en militaire kleermakerij, Jac. Canisstr. 3
1202    Lucassen--Klaassen, P., St. Canisiussingel 18
  970    Lucassen--v. Rappard, Mevr. Wed. L., St. Canisiussingel 16
1236    Lüssow, G.A.H., Accountantskant., Wilhelminasingel 32
  699    Luske, W.C.C., Reinoldstr. 1
  656    Lycklama à Nyeholt, Dr. H.J., Oranjesingel 62
1021    Lycklama à Nyeholt, T., Huize Leliendal, Hazenkampscheweg 33, St. Anna

  386    Maalsen, C.J., Vleeschh. en speksl., Bloemerstr. 142
  200    Maalsen, W., Slagerij, Ganzenheuvel 38
1570    Maasbuurtspoorweg Nijmegen--Venlo, Dr. Jan Berendsstr. 25
  724    Maas Geesteranus-Pieterse, Mevr. Wed. G., Kronenburgersingel 59
    79    Maas en Waalsche Bank Kneppers & Co., de, Molenstr. 106/108
1802    Mij. t. Verkoop v. Waalsteen, Stationsweg 1
  437    Macdonald, F.E., Boekdrukkerij, Broerstr. 58
1658       Idem, woonh. Bergendalscheweg 160
  596    Machinefabr. en Scheepsbouwwerf "de Ooij", N. V., Ooijschedijk 45/47
  223    Machinist v.h. rioolgemaal, Weurtscheweg 52
  794    Maertens, M.C., Pontanusstr. 15
  784    Malmberg, L.C.G., Boekhandelaar, St. Jorisstr. 26
1475    Malmberg, L.C.G., Wilhelminasingel 28
1389    Manege, N. V. Hippos, Sterreschansweg
1000    Manege", "De Nijm., Waldeck Pyrmont-Singel 67
  394    Manen & Co., J.P.C. v., Sport-, Luxe- en Fotoart., Molenstr. 3
1268    Manen, P.H.J.G. v., Rijksontvanger, Kantoor, Straatweg B 179, Beek
1269       Idem, Woning, Huize Severen, Beek
  452    Manikus Jr., P.F., voorh. H. J. Saalmans, L. Hezelstr. 49
  467    Marck Spier & Co., Expediteurs, Arend Noorduijnstr. 20
  442    Maréchaussée, Koninkl., Kazerne, Coehoornstr. 3
1077    Maria School, de Ruijterstr. 89
1471    Mark, P. v.d., St. Annastr. 65
1526    Martens, H.A.W., Vleeschhouwerij en Spekslagerij, Groote Markt 25
1535    Martens, Th.B., Lijstenmaker, Ziekenstr. 65
  644    Mathon, F.M.A. v. Schaeck, Burgemeester, St. Annastr. 15
  743    Matthes, H.J., Oud Luitenant-Kolonel, Batavierenweg 29
  830    Maurits, Fa., voorh. W.J. Maurits, Architect, aannemer, v. Welderenstr. 49
1479    Meckman, & Co., Theehandel, Arksteestr. 8
  239    Meer, J.P.G. v.d., Rupelmonde Straatweg U 66, Ubbergen
  460    Meeteren, W.N. v., Nijm. Stoomwasscherij, Oude Ubbergscheweg 25--27
  845    Meevers, J.A., Wijnhandel, Slichtenhorststr. 78
1091    Meevers, J.A.A., Wijnhandel, Kant., Pontanusstr. 28
1525    Meijboom, J.A., Graadt v. Roggenstr. 8
1385    Meijboom, Mevr. J.E., Ubbergscheweg 1
  143    Meijer, Gebr., fa. Kleber, Kleerm., St. Annastr. 16
  879    Meijer, L.J., Apotheker, Molenstr. 98
  259    Meijer & Josephy, Molenstr. 76
1215    Melkerij "Bergendal", H. v. 't Hooft, Smetiusstr. 28
  292    Melkerij "Erlecom", W.F.H. Sliepenbeek, Barberossastr. 47
  300    Melkerij Lent, St. Jorisstr. 1
1074    Melkerij " 't Zwaantje", Groesbeekschedwarsweg 192
  690    Melkinr. "Confederatie", Wolfkuilscheweg 31
  997    Melkinr. "Gelria", v. Welderenstr. 4
  948    Melkinr. Neerlandia", H. de Grood Wzn., Stockumstr. 17--19
  598    Melkinr., Nijm., A.L. Wijdeveld, Bergendalscheweg 35a
1587    Melinr., Nijm., filiaal, Pontanusstr. 29
  144    Mengsen, Fa. G., Zadelmakerij, Broerstr. 57
1392    Mentink, G.W., Dames modemag., Broerstr. 25
  896    Mestbergplaats der gemeente, St. Annaveld 194c
1414    Metaalgloeilampenfabr. Serena, fa. de Haan & v. Benthem, Dr. Jan Berendsstr. 80
1266    Metzlar, Dr. A.G., Groesbeekscheweg 62
  123    Meubileerinrichting Modern, Molenstr. 140--142
  459    Meuleman, B.A., St. Annastr. 70
  413    Meulenberg, Fa. E., H.W. Kraayvanger, Lange Hezelstr. 2 en 4
1657    Meulenberg & Zonen, E., Parapluiefabr., v. Berchemstr. 9
  134       Idem, de Ruyterstr. 53--55
  432    Meurs, F.C., Café Stade, K. Burchtstr. 16
1603    Meurs, F.C., Clubgebouw, Lange Nieuwstr. 23
    10    Meurs, B. v., Wijnh., Distillat., K. Burchtstr. 21
  206    Meurs, Erven G.W. v., Mag. v. schoenwerk, Broerstr. 15
  391    Meurs, Fa. H. v., Schoenwerk naar maat, en reparatie, Oude Stadsgr. 63
  427    Meursinge, A., Bijleveldsingel 7
  155    Michell, Eduard, fa. Ferwerda & Tieman, L. Burchtstr. 31
1291    Middelburg, J., Kaas- en eierhandel, St. Geertruidastr. 2
  279    Middendorp & Zn., Fa. Wed. J.H., Glazenmakers, schilders, borstelwerk, matten, Molenstr. 102
  336    Migchels, C.W., Kapper, Molenstr. 10
    84    Mijll Dekker, Mej. C.A. v.d., Bergendalscheweg 75
1309    Mijnlieff, Fa. Gebrs., Fabrik. v. Waal- en drijfsteenen, enz., Joh. Vijghstr. 43
  539    Mijnlief, J.B., Steenfabrik., Sloetstr. 6
  822    Minnema, Y., Boter- en kaash., kruideniersw., Stijnbuijsstr. 28
  866    Mölders--Reijers, Wed. A.C.J., in Comest., Molenstr. 150
  746    Möller, E., St. Annastr. 101
  249    Möller, G.H., Leder en gros, Bloemerstr. 21--23
  420    Möller Jr., Henri, v. Broeckhuijzenstr. 17
  505    Möller, Fa. I.B., Schoenenmag., Broerstr. 9
    78    Moeys, E.G., Apotheker, Gr. Markt 6
  254    Moeys, G.Ph.G., Apotheker, Franckenstr. 11
1310    Moeys, H.G.L., Arts, Paulstr. 12
1199    Mogendorff, Fa. Adolf, Heerenmodemagazijnen, Korte Bloemerstr. 
1003    Molhuysen, Dames, Groesbeekscheweg 28
  453    Moll, L.A.,Auto's, rijwielen, installatiebur. v. Siemens & Halske, A.G.,v.Welderenstr. 100--102,112--116
  454        Idem              (Bij geen geh.: autoafd. tel. no. 161, techn. afd. tel. no. 1225)
1051    Mollinger, F.P.A., Bergendalscheweg 162
  224    Mom-v. Heumen, Fa., (C. Teljer), Vruchten, groenten, comest., delicatessen, Kelfkensbosch 21
  658    Monhemius & Co. Bank, W.E.P., Kassiers en comm. in eff., Mariënburg 65
  328    Montenberg, D.G., Groesbeek en Nijmegen
1668    "Mooi Nederland", Naaml. Venn., Beheerder J.C. v.d. Veur, Bergendalscheweg 43
  739    Morel, S.W., Behangerij, stoffeerderij, Kelfkensbosch 12
  287    Most--von Mühlen, Mevr. Wed. Mr. W.J.J.G., Oranjesingel 66 of Straatweg 93, Ubbergen
1433    Mounier, J.F., Pater Brugmanstr. 8
  609    Mulder, A., Boek- en kantoorboekh., Bisschop Hamerstr. 1
  128    Mulder, A.M., Rund- en Varkensslagerij, Voorstadslaan 84, Hees
1312    Mulder, J., Paardenslager, Regulierstr. 21
  780    Mulert tot de Leemcule, M.A.N. Baron, Groesbeekscheweg 414
1190    Muller, Willem Jan, St. Annastr. 95
  894    Munk, Dr. N., Kronenburgersingel 1c
  726    Muskens, G., Woonh., Waalplein 62
  633    Muskens, G., de Graan- en zaadhandel Interl. bij voorkeur van 's avonds 6.30--8 u., v.
             Diemerbroeckstr. 21
1608    Muskens Jr., G., Vredestr. 4
  916    Musquetier, J.A.F., Hoofdingenieur Rijkswaterstaat b. d., Spoorstr. 32
  269    Muziekschool der Mij. tot bevordering der Toonkunst, afd. Nijmegen, v. Welderenstr. 91

  422    Naaml. Venn. Nijm. Stoomzeepziederij en Chemicaliënfabr., voorh. Gebrs. Spoorenberg,
             Weurtscheweg 56
  583    Nachenius, B.J., Ingenieur der tractie H.IJ.S.M., Groesbeekscheweg 115
  337    Nannings, A.J., Poelier, Grootestr. 24
  113    Nannings, W.C., Gas-, waterleiding en huish. art., Platenmakerstr. 27
  388    Nap, C.P., Agent der Geldersche Credietvereen., Staringstr. 16
1330    Nas, W., Rund- en varkenssl., Ganzenheuvel 67
1424    Nash--Puijt, Mevr. A.M.W. Bergendalscheweg 102
1383    Nat. Alg. Levensverz. Mij., bijkant. Smetiusstr. 8
1100    Naumann, H., Ingenieur, Straatweg U 65, Ubbergen
  353    Nauta Andreae Jr., I., Bergendalscheweg 78
    58    Nederl. Bank, Agentsch. v.d., Mariënberg 67
  256    Nederl. Kinderwagenfabr., Weurtscheweg 44
  313    Nederl. Levensverz. en Lijfrentebank, Bijkantoor, Graafscheweg 42
  791    Nederl. Steenbeschermerfabr., fa. v. Balgooij, Groenestr. 350
1367    Nelck, Mej. A.J., Dir. v/h. Instituut v. meisjes, Kronenburgersingel 2 en 4
1455    Nering Bögel-v. Hoijtema, Mevr. Wed. A.M., Pater Brugmanstr. 16
  508    Nicolaï, Dr. C., Sterrenschansweg 57
1373    Nicolaï-Spruijt, Mevr. Wed. E.M., Sterrenschansweg 50
  959    Niekerken, L. v., Import en Export, Oranjesingel 8
1305    Niels, P.J., Behanger en stoff., v. Rosendaelstr. 58
1664    Niemeijer Jr., G., Bloemist, v. Nispenstr. 39
  445    Nieuwenhuizen & Co., K. Hezelstr. 42
    97    Nijm. Bankvereen., De, v. Engelenburg & Schippers, Platenmakerstr. 13
    64    Nijmeegsche Courant, Prov. Geld., Uitgevers C.A. Vieweg & Zn., Gr. Markt 11
1159       Idem, Redactie, v. Broekhuysenstr. 46
  390    Nijm. Glas- en Verfhandel v/h. Thijs Plet, N. V., L. Brouwerstr. 9
1320    Nijmeegsche Handelsvereeniging, St. Jorisstr. 3
  529    Nijm. Machinefabr. en IJzergieterij, De, Voorstadslaan 75
  476    Nijst, J.J.M.H., Gedipl. Accountant, In de Betouwstr. 7
1187    Nikkel, J.T.W., Kantoorboekhandel, boekbinderij, St. Jorisstr. 10
  935    Nispen tot Sevenaer, Jhr. Mr. F. v., Keizer Karelplein 1
  795    Noack, Fa. E., fabrik. in fijne Vleeschw. Broerstr. 18
1571    Noë-Fikkert, Mevr. Wed. C.H., Huize "de Beuken", Kerkstr. 5, Hees
  710    Nolet, Anthony, Wijnhandel., Graafscheweg 98
1537    Noorduijn, Dr. C., Franckenstr. 18
  234    Noorduijn, F.C.W., Barbarossastr. 78
1627    Noorduijn, G., Arts, Bergendalscheweg 36
    87    Noorduijn, Gebrs., Stoomtabaksfabr. en kol. waren, Lage Markt 52
1011    Noorduijn, P.H., Spoorstr. 16
1400    Nopol & Co., Fa. L., Damesmodemag., "de Kroon", en metaalhandel, Bloemerstr. 151
    34    Norddeutscher Lloyd Bremen, Agenten fa. v. Kuyk & v. Roer, Franckenstr. 1
  582    Norden, W. v., Kapper, Grootestr. 1
  608    Nuhout v.d. Veen--Nederburgh, Mevr. de Wed. S.C., Graafscheweg 364
  346    Nuts-Spaarbank, Houtmarkt 1

  161    Ogten, J.C. v., Chef Autoafd. en procuratiehouder v. L.A. Moll, v. Welderenstr. 100
    21    Olffen, J.A. v., Bier- en Wijnhandel, Hersteeg 70--74
  575    Olm, J. v., Special. in Japonstoffen en Damesconfectie, K. Burchtstr. 29
  167    "Olso" Spaarlicht, Bur. voor gasinstallatiën, Agentuur en Commissiehandel, Vondelstr. 14
  796    Olst, D.A. v., D. v. Polderweg 1
1008    Omzeele, M.Th.,Secr.-penningm. Vereen. Ned. Baksteenfabrik.,St. Jorisstr.28, (Woning Buren
             tel.no.6)
1579    Oomens, Jac., Schoenenmag. "The American", Houtstr. 23
1224    Ooyen, Fa. A. v., Koek- en Banketb., Bloemerstr. 89
1553    Ophuijsen, E.A., Fabr. v. Stoom- en andere werktuigen, Heeschelaan 4--6
  680    Oppenraaij, Gebr. v., Vleeschhouwerij, L. Hezelstr. 72
1147    Opzichter der Telegrafie, (kantoor), v. Schevichavenstr. 5
  747    Ossenbeck, K., Mag. "de Gracieuse", Broerstr. 46
  403    Ott, L.H., Sigarenmagazijn, L. Burchtstr. 47
  873    Otten & Zn., G., Stukadoors, v. Welderenstr. 27  
  851    Oud-Burgeren Gasthuis, Molenstr. 41
1028    Oudheusden, L.J. v., Vereeniging, Oranjesingel 1
  406    Overmeer, M.W., Vischh. en ijshandel, Houtstr. 26
1107    Overmeer-Schräder, Mevr. Wed. G.M., St. Annastr. 19
1324    Overstraten, Mr. J.P.C. v., Javastr. 34
  507    Oyen, J.C., Rund-, kalfs- en varkensslager, Lange Hezelstr. 20

  733    Paanakker & Co., B., Schoenenmag., Molenstr. 2
1337    Paauw, A.J. v.d.
  322    Pabst v. Bingerden, Jhr. R.W.J. v., Hersteeg 130
    65    Paijens, J.A., Gas-, water- en electr. geleidingen, Korte Hezelstr. 1
1511    Paijens, M.J., Agent Underwood Schrijfmachine, v. Welderenstr. 88
  886    Palthe, Gebrs., Stoomververij, Molenstr. 8
  814    Papierfabr. Gelderland, N. V., Jan v. Callstr.
  971    Paré, Nicolaas, Steenfabrik., Oranjesingel 51
  419    Parmet, P.M., Tandarts, Bergendalscheweg 10 (Alleen tusschen 9 en 3 uur)
    53    Pascal, A.J.J. Voorstadslaan 351
1306    Pastorie, Kraayenhoflaan 204
  363    Pastorie, Kloosterlaan 4, Neerbosch
  119    Pastorie Doddendaal, Doddendaal 43
1371    Pastorie Onze Lieve Vrouwenkerk, Bergendalscheweg 44
  358    Peek & Cloppenburg, Burchtstr. 31
1227    Peeman, J.A., Fabr. v. minerale wateren, hoofdagent Amstel Bierbr., Waldeck Pyrmontsingel 6
1532    Pelser, G.A., Meubelmakerij, behangerij, stoff., Mariënburg 75 en 76
  759    Pelser, W., Schoenmakerij en mag., In de Betouwstr. 12, Walstr. 9
    81    Pelt, Fa. F.J. v., Drogerijen, specerijen, chemicaliën, Lage Markt 47
  347    Pelt, J.H.L.H. v., Apotheker, Korte Hezelstr. 30
  481    Pension Huize Mariënboom, Groesbeekscheweg 424
1205    Pension-v. 't Hull, voorh. Stemkes, St. Annastr. 47
  290    Pension, Mej. A. Burki, Groesbeekscheweg 52
  221    Pensionaat "St. Louis, Burchtstr. 24
  333    Pensionat français des Chanoinesses de St. Augustin, Straatweg U 97, Ubbergen
1209    Peperkamp, J.H., Beëedigd taxateur, meubelmag., goud, zilver en antiquiteiten, Zeigelbaan 66
  426    Peperzak, Fa. J.A., Schoenmakerij en mag., K. Hezelstr. 11
  628    Peppinck, & Zn., Grossiers, Stijnbuisstr. 7
  102    Persenaire, Dr. J.B.C., Genees-, heel- en verloskundige, Wilhelminasingel 6
1002    Peters, H., Gem. Schoorsteenveger, Zeigelbaan 11
1356    Peters, A.J., Timmerman en aannemer, Frans Halsstr. 12
  344    Peters, W.F., Fruithandel, Huize Putberg, Holleweg, Beek
  663    Peters & Co., Pierre, (M.A. ter Haar), Piano-, orgel- en muziekhandel, v. Broeckhuizenstr. 31
  444    Peters & Zn., Wed. A., Voerman en sleeper, Bottelstr. 19
    61    Phaff--v. Royen, Mevr. Wed. R.C., Barbarossastr. 70
  482    Phoenix-Brouwerij, Depot, Ten Hoetstr. 2
  568    Piek, H., Eleonorastr. 52
  922    Pilger, A.L., Verpleegster, villa "Rustoord", Groesbeekschew. 208
1376    Pitlo Rzn., R., Accountannt, Graafscheweg 16
  283    Pitmanschool, G. Anneveldt, Arksteestr. 19
1591    Plankerman, D.A., Hulptelegraafkantoor, Weurt, Publiek telefoonstation
  857    Plantagemeester der Gemeente, St. Annastr. 71
  651    Pluijm, A.J., Canisiussingel 1
  483    Pluim, J., Groenten, fruit, conserven, tuin-, bloem- en landbouw zaden, Groote Markt 22
1675    Poelhekke, M.A.P.C., Barbarossastr. 80
2006    Poell, Dr. J.H.M.M., A45, Bemmel
  657    Pol, Th.G. ten, Notaris, Bisschop Hamerstr. 7
  389    Pol, Th. G. ten, Autogarage, v. Trieststr. 4
    27    Pol-Muller, Wed. G. v.d., Brood- en banketbakkerij, Dorpsstr. 154, Hees
1416    Pol & Co., G. v.d., Rijwielhandel en reparatieinr., Gr. Markt 20
  592    Polak & Co., Fa. Philip, Piano's, orgels, muziekinstrum., gramophones, phonografen, Alg.
             Muziekh., L. Burchtstr. 21
    11    Politie, Commissaris v., Franckenstr. 17
    73    Politie, Hoofdbur. v., Gr. Markt 26
  402    Politiepost, Burchtstr. 20
  705            ,,           Daalscheweg 128
1038            ,,           Koninginnelaan 1
  941            ,,           Sloetstr. 12
  265            ,,           Waalkade 9
1641    Polkamp & Co., fa. Gebr. Polkamp, Stoomververij en Chem. wasscherij, Hatertscheweg 10
  372    Poll, D.H. v.d., Vergulder, spiegel- en lijstenmaker, Korte Hezelstr. 35
1483    Poll, M.J.M. v., Dir. der N. V. de Geldersche Koerier, St. Annastr. 272
  421    Pollen, Gez., Electr. wasscherij "Edelweiss", ten Hoetdwarsstr. 3
  778    Pollmann, B., Galanterieën, glas, porselein, lampen, reis- en luxeart., Molenstr. 106
1607    Polmans, Fa. Jos., Tilb. Confectiefabr., de Ruijterstr. 63-65
  412    Poos, Fa. P.J., Stalhouder, Waldeck Pyrmontsingel 42
1452    Popping, G.H., In vruchten, groenten en comestibles, Burgh v.d. Bergstr. 32
  676    Popping, W.G., in vruchten, groenten en comestibles, Hersteeg 17
  968    Post, W.S.G.T., Civ. Ingen, Waldeck Pyrmontsingel 85
  289    Post, Fa. H., Zeilmakerij, dekkleeden te huur en te koop, Waalkade 30
    86    Postkantoor, v. Schevichavenstr. 3
1145    Postkantoor, Directeur v.h., (kant.)
1121    Postkantoor, Directeur v.h., H. Hermans, (woning), v. Schevichavenstr. 5
1286    Potjes, L.A., Fabr. v. gouden werken, Groesbeekscheweg 107
1007    Povel, A., Handelsagent, Straatweg B 284, Beek
1030    Prakke, H., Boek- en kunsthandel, v. Broeckhuizenstr. 4
  771    Prakke Gratama, St. Canisiussingel 25
1134    Preisser, C.F.W., Bergendalscheweg 29, Publiek telefoonstation
  811    Prinse, Dr. J., Arts, St. Annastr. 48
1341    Prins, L.J., in Ongeregelde Goederen en Antiquiteiten, v. Oldenbarneveldtstr. 24
  777    Protestantsch Kinderen Weeshuis, Bagijnenstr. 29
  192    Provinciale Geldersche Boerenbond, Afd. Nijmegen, Kant. Molenstr. 87
    64    Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, C.A. Vieweg & Zn., Groote Markt 11
  531    Pruijn, W., Café en Varkenshandel, Nieuwe Markt 48

    48    Quack, A.B.A., "Huize Hundisburg", Barbarossastr. 60

1081    Randag, W., Batavierenweg 27
  741    Ranitz, Jhr. H. de, Kronenburgersingel 55
  533    Ratering Arntz, Fa., Graafscheweg 1a
2005    Ratering Arntz., Fa., Buitenpolder 165, Bemmel
1084    Rauch, H., Hoofdopz. Gem. werken en Opperbrandmeester, woning, Prins Hendrikstr. 4
1042    Raymakers, Leo, Boter, kaas, eieren, Lange Burchtstr. 1
  133    Reenen-Alpherts, Mevr. J.W.H. v., Staringstr. 12
1563    Regouin, P.P.L.J., Graafscheweg 48
  799    Rehe, H.S.J., Kerkpad 22, Hees
  107    Reijers, C., Fotograaf, Valkhof 6--7
  537    Reijnders v. Gils, Fa., Modes, Hersteeg 9
  614    Reijners, Fa. Gebrs., Manufacturen en gros, In de Betouwstr. 9
  969    Reintjes, Mevr. Wed. Dr. J.H., v. Schevichavenstr. 15
1362    Reisch, L.C.M., Horloger, Paulstr. 37
1220    Reith & Zn., Fa. C. Loodgieter & zinkwerker, Ziekenstr. 159
1115    "Rembrandt", Potterij, Fayence, Tegels, Tegeltableaux, Groenestr. 253
  523    Reuiers, Fa. J.L., Tabaksfabr., Handel in kolon. waren, Smidstr. 19
  335    Restauratie Station, v. Goethem & Neuteboom, (Restaur. R. Bieze) Stationsplein 1
  121    Reuse, L.P.J., Villa Anny, Berg en Dalscheweg 129
1300    Reuser, A.B., St. Canisiussingel 2
1394    Reuser, B.J.W., Ingenieur, Javastr. 1
  707    Reuser--v. Alphen, J., Electr. install. bur. en rijwielhandel, Broeckhuizenstr. 40
  359    Reuvers, A., Rijwielen en herstelplaats, Dr. Jan Berendsstr. 32
1647    Richelle, G.C., Boekhandel, K. Hezelstr. 5
  978    Ridder--Meyer, Mevr. Wed. W.F. de, Sloetstr. 2
1406    Rief, W.Th., Vleeschh. en speksl., K. Hezelstr. 48
  477    Riele, W. te Architect, Vondelstr. 52
  285    Riemsdijk, J.W. v., v. Schevichavenstr. 11
  183    Rijckevorsel--v.Heyst, Douair. M. v., Valkhof 12
    17    Rijckevorsel v. Kessel, Douair. E.F.M. v., 't Slotje, Neerbosch
  181    Rijckevorsel v. Kessel, Jhr. V.M. v., Villa Andelshof, Kerkstr. 69, Hees
  943    Rijfkogel, H.J., Kapt. Kon. Maréch., Oranjesingel 38
1386    Rijkens, L., Nijhoffstr. 12
. . . . .    Rijkstelegraafkantoor (°) Van Schevichavenstr.
  800    Rijnbende, Mej. A.J.M., Chef-Telefoniste, Groesbeekscheweg 83
  352    Rijnders, W.I., Waaldijk K 7, Lent
  620    Rijssenbeek & Nass, Distill., Likeurstokers en wijnhandel, Smidstr. 2--4
  809    Rijswijk de Jong, C.M.G. v., Kapt. der Infanterie, Franschestr. 27
1004    Rijswijk de Jong, Mej. J.C.F.H.D. v., St. Annastr. 147
  812    Robijns & Co's Drukkerij, N. V., Burghardt v.d. Berghstr. 88--94
1654    Röell, Jhr. J., Inspecteur v. vervoer der H.S.M., St. Annastr. 181
  396    Roelofs, A.Th.J., Makelaar in scheepsbevrachting en transportovername, Straalmanstr. 10
  157    Roelofs, Jac., Café Rotterdam, Scheepsbevrachter en sleepdienst, Waalkade 49
1488    Roelofsen, B., Kleermaker, Hersteeg 37
1340    Roelofsen, L., Maison de Cuisine, Oude Stadsgr. 19
  288    Roes, A.A., Waalplein 26
1020    Römer, Fa. P., Instrumentmaker, Molenstr. 110
  966    Roggen, A. v., Spoorstr. 15
  212    Roggen & Co., J.F. v., Behangers en meubelmakers, K. Hezelstr. 23
    92    Roggen & Zn., Wed. A. v., Lagemarkt 36
  229    Roggen--Noorduijn, Mevr. Wed. M.A. v., Canisiussingel 15
  792    Roggen--Wurfbain, Mevr. Wed. J.M. v., Regentessestr. 29
    30    Rohde, A., Rund- en varkensslagerij, Ziekenstr. 30
  278    Romberg, H.G.P., Joh. A. v. Os, Mantelmag., L. Burchtstr. 3, 5 en 7
1065    Romswinckel, J.C.J., Gep. Kapt. der Mariniers, Graadt v. Roggenstr. 14
  763    Romswinckel, J.J., Villa Casy, B. 99, Berg en Dal (Gedurende de zomermaanden) 's Winters
             v. Schevichavenstr. 16
  500    Rooij, M.A. de, Stoomwaalsteenfabr., Graadt v. Roggenstr. 2
  164    R.K. Weeshuis, Doddendaal 12
    41    Roos & Hütschler, Wijnhandel, St. Antoniusplaats 12
  384    Roosmalen, L.H. v., Sleeper en grinthandel, Oude Heeschelaan 185
1323    Roosmalen, L.H. v., Brandstoffenhandel, Battelstr. 24
  108    Rosendael, Fa. Carel v., Nijm. IJzerwaren Mij., Broerstr. 52--54
1322    Rosenkranz, G.I.W., Contrôleur Grondbelasting, v. Spaenstr. 18
  473    Rosmalen, C.J., Driehuizerweg, 319, Driehuizen
    55    Rossem Jr., P. v., Handelskweekerij, Dorpstr. 34, Hees
  825    Rossing, Herman, Kapper, Molenstr. 103
1257    Rothe, H.R., Juwelier, Broerstr. 28
  672    Rücker, L., Banketbakker en kok, Korte Burchtstr. 14
      7    Rups & Zn., Fa. Wd. Joh., Banketbakker en kok, L. Burchtstr. 2
1241    Ruysscher, W. de, St. Annastr. 46

  137    Salemink, Fa. W.J., Smederij, in kachels, haarden en fornuizen, Houtstr. 58
  355    Salomon, J.H., Majoor-Kwartiermeester, Hatertscheweg 19
  411    Samson, G., Handel in grint en scheepsbevachter, Waalkade 21
  980    Sanatorium Berkenoord, Graafscheweg 296
1459    Sanatorium Dekkerswald, Groesbeek (na 8½ n.m. tel. no. 1417)
1678    Sanders, Th., Slager, Dorpsstr. 148, Hees
    25    Santman, Mr. J., Adv. en Proc., Mariënburg 81
1425       Idem, Part. adres, Franschestr. 41
  571    Santmann & Co., L., Kapokfabr., Berg- en Dalscheweg 34b
1056    Sasse, Dr. H.F.A., Oor, neus- en keelarts, St. Annastr. 20
1119    Sauvage Nolting-Hesselink, Mevr. Wed. H. de, Batavierenweg 51
  180    Schaab, Gebr., Vleeschh., Kroonstr. 1
  140    Schaeffer, T., Chemisier, Broerstr. 60/2
1287    Schaepman--v. Arcken, Mevr. Wed. J., v. Schevickhavenstr. 17
1129    Schaminée, E., Straatweg 101a, Lent. Publiek telefoonstation
1539    Schans de la Croix, W.H.M. v.d., Prins Hendrikstr. 6
1623    Scheepens-Halewijn, Mevr. Wed. R.H., Bijleveldsingel 29
1624    Scheepens-Roskott, Mevr. Wed. H.C.S., Kastanjelaan 8
  723    Scheer, W.J. v.d., Oogarts, Oranjesingel 4
    13    Scheerder, G.C.H., Kapper, Welderenstr. 93
1345    Scheers, A., Groenestr. 95
  383    Scheers, Mr. P.S., Oranjesingel 42
1407    Scheers-v.d. Wedden, Mevr. Wed. G.M., Oranjesingel 67
  995    Schekman Kroes & Zonen, Fa. Wed. H., Bloemisten, Franschestr. 75-77a
  195    Schelkes, Fa., F.F. Jöbsis, L. Burchtstr. 53
1054    Schellings, W.J., Kerkstr. 127, Hees
1347    Scherpenberg, Mr. H.J.C. v., Adv. en Proc., v. Broeckhuizenstr. 12
1110    Schippers, J.H., Boek-, courant en handelsdrukkerij, v. Goorstr. 23--25
  973    Schiphorst, K., sigarenmag., Kelfkensbosch 13
  921    Schippers, J., Bankier, St. Annastr. 281
  744    Schlarmann, B.A., heerenmodeart., K. Burchtstr. 8
1409    Schlichting, J.W.Th., vert. Phoenixbrouwerij, L. Hezelstr. 73
    44    Schlimmer, G.L., Accountant, Wilhelminasingel 18
  595    Schnitzler, Gustav, Parapluiefabr. "Gelria", Pontanusstr. 22
1493    Schönberger, Joh., Drogisterij "de Vergulde Gaper", L. Hezelstr. 23
1197    Schönberger, Ph.J.B., In glas en aardewerk, Molenstr. 12a
  271    Schönberger--Derks, Wed. S., in Kristal, porcelein en luxe art., Molenstr. 70
  907    Schönbard-Krecke, Mevr. Wed. H., Stationsweg 6
1659    Schotman, A.J., Kolonel Infanterie, Graadt v. Roggenstr. 6
1497    Schott, Fa. Wed. G.F., Kruidenier, L. Hezelstr. 104
  317    Schouwburg, Oude Stadsgr. 1
1175    Schouwenburg, J. v., St. Jorisstr. 42
  115    Schräder, J. Willem, Spoorstr. 13
  728    Schraven, J., Voerman en sleeper, Weurtscheweg 78
1391    Schreeven & Co., v., voorh. Tasche & Co., Electrotechn. Install. Bur., Hersteeg 98-100
  174    Schretlen Jr., A., v. Schevichavenstr. 13
  616    Schretlen-Seeuwen, Mevr. Wed. J.C., villa Ruimzicht, Berg-en-Dalscheweg 158
1379    Schretlen & Co., Kassiers en comm. in eff., O. Stadsgr. 49
  203    Schreuder, Fa. Wed. A., In likeuren en gedist., L. Hezelstr. 15
    85    Schreuder, G., Grooth. in Brandstoffen, Sumatrastr. 8
    82    Schreuder, Gebrs., in Brandstoffen, Waalplein 44
    47    Schrijver, Jan, Predikant Dir. v.d. Weesinrichting, Neerbosch
  175    Schueren, H.N.M.Th. Ridder de v.d., Bestur. venn. der Centrale Eff. en Adm. Bank v.d. Arend & de v.d.
             Schueren, Graadt v. Roggenstr. 28
  525    Schueren--v. Rijckevorsel, Douair. Mr. J.B.J.N. Ridder de v.d., Stockenhoff, Straatweg B 255 Beek
1474    Schuijling, J.D., Groenten- en fruithandel, Houtstr. 60
1248    Schuil, P.A., In comestibles en fijne vleeschw., v. Broeckhuizenstr. 32
1660    Schuil en A. Boelhouwer, A., Centr. Drogisterij, In de Betouwstr. 40
  303    Schuller, G.P., Papierfabrik., part. adres: Pompengas U 38 Ubbergen
  196    Schuller, J.H., Kol.- en Grutterswaren, Tabak en Sigaren, L. Hezelstr. 87
  361    Schuller & Co., Papierfabr. Nijmegen, Nieuwe Markt 39
1173    Schulte Tielen, W., Bergendalscheweg 148
  518    Schuppers, Fa., Broodbakkerij, Marienburg 78
1328    Schwarz, O.J.A., Luit. Kol. der Inf. b. d., Groesbeekscheweg 246
  451    Seegers, A., Vervoer v. meubelen, Achter de Vischmarkt 26
  782    Seegers, H., Aannemer, Bagijnenstr. 36
1184    Seegers, H., Directiekeet, Apostelenweg. Berg en Dal
1504    Seegers Hzn., L., Sleeper en vervoerder v. meubelen, Waalkade 43
  756    Seegers Burgers, L., Sleeper en meubeltransp., bergpl. v. inb., Waalkade 30
1427    Selbach, J.J., Café Oost-Indië, Weurtscheweg 105
  415    Selleger, E.L., Dir. N. V. Papierfabr. "Gederland", St. Annastr. 290, St. Anna
  105    Semmelink--Schlimmer, Mevr. Wed. D., Reijnoldstr. 5
  569    Sens, C.A., Café "Oude Toelast", Grootestr. 104
  561    Sepp, W., Batavierenweg 47
  559    Seters, F.A., Franckenstr. 23
1663    Setten, H.H., v., Lunchroom de Sierkan, Hersteeg 127
  338    Seydlitz, Mr. P.J., Adv., Batavierenweg 35
1464    Sickenga--v.d. Velde, Mevr. Wed. M., Bergendalscheweg 82
  846    Siegmund, A.C.W., Barbarossastr. 86
  453    Siemens & Halske, A.G., L.A. Moll, v. Welderenstr. 116, (bij geen gehoor Tel. No. 1225)
  454       Idem
  891    Sijp, Dr. J.W.C.M. v.d., Arts, Graafschestr. 6
    29    Singer Mij., in Singer-naaimach., Molenstr. 43
  557    Sinner, Aloys, Bierhandel, Ganzenheuvel 6
1338    Slaap, G.D.Th., Coehoornstr. 89
1514    Slachthallen van het Gem. Slachthuis, Waaldijk 12 (geopend v. 6--12 en 2--7. Dit No. niet voor
             interlocale gesprekken oproepen)
  586    Slachthuis, Gebouw, Waaldijk 12 (6--12, 2--6)
  465       Idem, Dir. woning, Waaldijk 10
  179    Slaghek--Terwindt, Mevr. Wed. C., Bijleveldsingel 38
1652    Slangen, W.K., Bakker en kruidenier, Zeigelbaan 29
  805    Sleurs, Maria, St. Stephanusstr. 2
1418    Slits, Th., Stroohulzenfabr.- en stroohandel, Dr. Jan Berendsstr. 134--136--138
  803    Slotboom, Drs. J.J.B.J., Arts, Spoorstr. 22
  611    Sluijs, Dr. W. v.d., Oranjesingel 34
  197    Smals, Henri, Ameubl., kunsth., Groote Markt 4
  567    Smals, Joh., Brood- en beschuitbakkerij, Molenstr. 112
  277    Smals & Zonen, W.A., Broerstr. 63
1226    Smink, P.J., N. V. V. Quick, Fagelstr. 80
  199    Smith, G., Bloemist, Bergendalscheweg 65
1529    Smith-Feith, Mevr. Wed. J., Bergendalscheweg 154
1666    Smits, A.J., Aannemer Concertgebouw, Oranjesingel 
1671    Smits, Mr. Ant. M.A., Bergendalscheweg 124
1402    Smits, C.J.T., Bijleveldsingel 5
  308    Smits, Ds. W.F., Districtsschoolopzichter, Batavierenweg 69
    75    Smits, J.H., Mag. v. verlichtingsart., gas, waterl., electr. install., enz., Hertogplein 1
  214    Smits, Wed. W.H., Koper-, lood- en zinkw., Priemstr. 12
  713    Smits & Zn., Wed. A.A.H., Lood- en zinkwerkers, Broerstr. 50
1221    Smits--v. Heumen, G., Glas, porcelein en aardewerk, L. Hezelstr. 52
  257    Smulders, Mevr. Wed. A.F., Stationsweg 15
  156    Societeit Burgerlust, Valkhof 11
    22    Societeit "de Harmonie", L. Burchtstr. 32
1153    Soetens, P.H., Franschestr. 25
  623    Sormani Soeurs, Fabr. en mag. v. pelterijen, St. Jorisstr. 32
1670    Spamer en Smits, Fa., Steenhouwerij, Oude Nonnendaalscheweg 
  942    Span, H.E., Kok en banketbakker, Molenstr. 84
  960    Spier, Wed. L.M., Maison de Confection, L. Burchtstr. 21a
1358    Spier, Fa. Gebrs., Heerenmodemag. en kleermakerij, Molenstr. 44
  343    Sprée, A., 1e Luit. Huzaren, Huize Stollenberg B 13, Beek
1489    Spruyt--v. Dalen, Mevr. Wed. P., Sterreschansweg 52
  955    Staatsspoor, Bestelgoederenbur., Stationsterrein
  786       Idem, Inspectie-bureau, Vondelstr. 5a
  304       Idem, Informatiebur., Groote Markt 31a
1228       Idem, Bur. Sectie Ingenieur, Wilhelminasingel 40
  856       Idem, Bur. vrachtgoederenloods, Stationsterrein
  714       Idem, Techn. bur. v.d. Districts-ing., St. Annastr. 22
1629       Idem, Seinhuis, P., Stationsemplacement
  160    Stad Kzn., C. v.d., voorh. De Vereen. IJzerhandel, Hersteeg 114
1174    Stapel, C., Dijkbaas, Ooysche Dijk 3
  977    Steenfabrieken voorh. Terwindt & Arntz, Dir. J. Arntz, Nassausingel 2
1661    Steens Zijnen, Mej. A.E.L., St. Annastr. 8
1412    Steensel, P.J. v., Kleedingmag., Broerstr. 5
1472    Steijn, J.Th. v., Aardappelhandel, Achter Valburg 19
  340    Steijn, L.E. v., Aardappelh., Grootestr. 28
  835    Steijns--v. Aubel, Mevr. Wed. E.J.J.M., Molenstr. 101
1377    Steinbacher, S.J.J.M., St. Annastr. 163
  590    Steinweg-Lauffs, Mevr. de Wed. D.M., Breedestr. 164. Hees
  860    Stemker Köster, W.J., Meubelfabrik., behanger en stoffeerder, Molenstr. 124
1457    Stickel--Schoemaker, Mevr. Wed. J.W., v. Schevichavenstr. 10
1127    Stiemens, A.E., Hulptelegraafkantoor, Dorpstr. 108, Hees, Publiek telefoonstation
1201    Stijfselfabr. "Hollandia", Achter het slachthuis
  669    Stipriaan Luïscius & Co., v., Kassiers en comm. in eff., Oude Stadsgr. 61
  332    Stöcker, Mej. J.A., in Jaeger, tricot en brandnetelgoederen, garen, band, enz., Molenstr. 120
1239    Stok--Lens, Mevr. Wed. C.G.E., Groesbeekscheweg 87
  299    Stok, L.A. v.d., Luit. t/z. 1e kl., Franschestr. 29
1311    Stolk, S.M.S., Batavierenweg 53
1243    Stolk & Zn., J., Lood- en zinkwerkers, leidekkers, Gorisstr. 20
1468    Stoltenhoff, F., St. Annastr. 125
  504    Stoombootondernem., Concordia, Vertegenw. Cramer & Dijjkstra, Waalkade 27
1050    Stoop--Baronesse Mackay, Mevr. Wed. F.C., Sloetstr. 8 of Villa Clasina, Weg der zeven Heuvelen,
             Berg en Dal
1575    Stracke, M.J.G., Bergendalscheweg 62
1065    Stroband, J.S., Bergendal 82B
1677    Strootman, M.J.G., Kapitein der Infanterie, Franschestr. 59
  709    Struikdalm, J.L., Aannemer en grinth., St. Jorisstr. 38
1545    Stuij, C.P., Aannemer, Burghardt v.d. Bergstr. 76
  228    Suermondt, A.J.P., Dennenheuvel, Straatweg U 8, Ubbergen
1031    Suermondt, G.W.H., villa Helena, St. Annastr. 253
  457    Suijs, Fa., F.B., Wijnh., gedistill., L. Hezelstr. 80
  853    Swane-Arntz, Mevr. Wed. R., Bergendalscheweg 136
    52    Swelm, Fa. Gebrs. v., Vleeschhouwerij, L. Hezelstr. 1
  541    Swelm, Johan v., Rund-, kalfs-, varkens- en lamsslagerij, Houtstr. 83
  542    Swelm, Leon v., Spekslager, Ganzenheuvel 21
1348    Swelm, W. v., Veehandel, Lange Brouwerstr. 29
  469    Swelm-Vervoort, H.J. v., In de Betouwstr. 1
1217    Swemmelaar, Jan, Koopman, Bijleveldsingel 34
    99    Swemmelaar, Gebr., K. Burchtstr. 5-7
    94    Swemmelaar v. Riemsdijk, Mevr. Wed. J.C., Hersteeg 126

1055    Tak, P. de Maret, Notaris, Stationsweg 12
  264    Takken, P.R., Insp. Ongevallenverz. (Eerste Oostenrijksche), Molenstr. 146
  532    Tache & Co., Automobielen, rijwielen, installatiën, v.d. Brugghenstr. 6-8. Gerard Noodtstr. 57 59
1684    Teeuwissen, F.H.L., Veehandel, Straatweg K. 85, Lent
  824    Tehuis "Luctor et Emergo", Dir. W. v.d. Steur, Munterstr. 22
 . . . .    Telegraafkantoor (°)
1146    Telegraafkantoor. Dir. v, h., (Kant.)
  640       Idem, P. Chivat, (woning), Bottendaal 34
  967    Terstege, Fa. C.J.J., Schoenenmagazijn, Broerstr. 51
  495    Terwai, L., Assurantiën, v. Broekhuysenstr. 48--50
1408    Terwindt, G., Steenfabrikant, Graafscheweg 3
  766    Terwindt, Jan, Steenfabrik., Grint- en ballasthandel, Bergendalscheweg 7
  311    Terwindt, Dames M. en G., Oranjesingel 58
  594    Terwindt Wzn., A., Steenfabrik., Keizer Karelplein 10
1355    Terwindt Arntzveen, Fa., Dir. Leo Schneemann, v. Heutzpark B 35, Beek
1662    Terwindt-v. Maanen, Mevr. Wed. L., St. Annastr. 288
  940    Tesch, Dr. P., m. i. Districtsgeoloog b. d. Rijksopsporing v. delfstoffen, Barbarosstastr. 78
1314    Tesser, Ger., Rund- en Varkensslager, Bloemerstr. 158
  937    Tesser, G.W., Huis- en Decoratieschilder, Oude Stadsgr. 36
1499    Tesser, Th.J.G., Huisschilder, Glas en verfwaren, L. Hezelstr. 35
1469    Teunissen, F.H., Dames- en Heerenkleermaker, Paulstr. 1
  686    Teurlings, Fa. C., Stoommeelfabr., Weurtscheweg 34
1039    Teurlings, F.J., Graanhandelaar, Voorstadslaan 14
1292    Theil, Jan W., Rund- en varkensslagerij en fijne vleeschw., Fagelstr. 2
  838    Thieme, G.J., St. Annastr. 183
  124    Thieme, Boek-, Courant- en Steendrukkerij, v/h. G.J. Jan de Wittstr. 74
    98    Thieme's Boekh. W.C.A.A.G. Stam, Markt 41
1133    Thijssen, C.J., Publiek Telefoonstation, Slichtenhorststr. 12a
1530    Thijssen, Th., Sleeper en handel in Brandstoffen, Nieuwe Nonnendaalscheweg 149
  606    Thijssen & Co., I., Houth. Nieuwe Marktstr. 4b
1521    Thomann, A., Vertegenw. Steenfabr. W. Arntz, Vondelstr. 25
  991    Thomann-Bresson, Wed. A., Vert. v.d. fa. Lehmkühl, L. Burchtstr. 6
1200    Thomann & Co., E., Heerenmodeart. Broerstr. 42
  114    Thomassen, Fa. T.H., Kant., Bottelstr. 71
  704       Idem, Woonh., Waalplein 20
  753    Thomassen, W.G.F., Kronenburgersingel 17
1679    Thunnissen, J., Aannemer, Mesdagstr. 32
1683    Thunnissen en A.J.W. v. Sambeek, W., Aannemers, Graafscheweg 225
  488    Thunnissen, W.H., Aannemer en timmerman, Hugo de Grootstr.
1072    Thunnissen en Kropman, Aannemers, Groesbeekscheweg 90
  731    Tielemans, H.J., Behangerij en stoffeerderij, Kannenmarkt 11
  213    Tielen, W.P., Sigarenmag. "La Rosa Habanera", L. Hezelstr. 4
  889    Tiemstra, G., Mr. Timmerm. en aannemer, Pontanusstr. 24
1640    Tienen, B.F. v., Timmerman en aannemer, Ziekenstr. 49
1680    Tienen, J.A. v., Brood- en banketbakkerij, Hersteeg 16
  188    Tienen, J.W. v., Mag. v. witte en tricotgoederen, luiermanden, Broerstr. 26
  677    Tijssen, J., Manufacturen, gem. goederen, garen en band, Hezelstr. 89--91
  607    Tijssens, D.J.C., Villa "Flora", St. Annastr. 283
1160    Tilleman, J.W., Meubelmag., behanger en stoffeerder, Grootestr. 1b en 3
  854    Timmerman, A., Red House, Stationsweg 4
1547    Tobi, E., Groesbeekscheweg 400
  603    Toekomst", Coöp. broodbakkerij en verbruiksvereen. "de, Burghardt v.d. Berghstr. 76a en 82
1037    Tonüs, J.F.I., Lunchroom, Cuisinier, v. Welderenstr. 85
1636    Tours, J.A., Groesbeekscheweg 77
  915    Tramweg-Mij., v. Diemerbroekstr. 5
  715    Transformatorenfabr., Willem Smit en Co's, Groenestr. 336
  266    Transportwagenfabr., A.A. Roes, Nonnenstr. 21
  326    Tricotfabr. v.h. W.J. Muller & Co., N. V., Beltweg 1a
1612    Triebels, L., Groesbeekscheweg 61
1238    Trippeloitz, F.K., Chef afd. automobielen der fa. Tasche & Co., Staringstr. 45
1128    Tromp, G.M., Dorpstr. 75, Neerbosch, publiek telefoonstation
1032    Trosée, J.A.G.C., Oranjesingel 20
  466    Trouw, G., Vruchtenkweekerij "Huize Lent", Arnh. Straatweg K 179, Lent
  626    Tuchtschool, Bergendalscheweg 275
  923    Tulleken, Jhr. Mr. J.B.D., Schoolopziener, Batavierenweg 59
  662    Twentsche Linnen-Industrie, Korte Burchtstr. 17

  367    Uijen, G.J., Gedipl. Hoefsmid, Zeigelbaan 63
  238    Uijen, H. & J., Priemstr. 17

  649    Valeton, H.C., fa. Gerretsen & Valeton, Handelskweekerij, Dorpstr. 46, Hees
  844    Veen, Mr. B.C. v., Advocaat en Procureur, Stationsweg 16
  470    Veen & Co., v., Theehandel, importeurs v. Chin. en Jap. goederen, Broerstr. 12
1325    Veen Valck, C.J., Bergendalscheweg 125
1222    Veer, A.J. v.d., Mag. v. luxe en kantoorart., Broerstr. 51
1212    Veggel, Joh. v., Schoenmag. "de Matador", Broerstr. 56
1477    Veggel, Joh. v., Schoenenmag., Houtstr. 37
1158    Veggel-Kersten Marinus v., Schoenenmag., Broerstr. 11
1430    Veilingsvereen., v. land- en tuinbouwproducten, Nijm., Vondelstr.
1265    Vekemans, L., Leeraar M. O. Boekhouden, Dir. Alg. Adm. Bur., v. Welderenstr. 86
1698    Velde, A.G.A. v.d., Groesbeekscheweg 254
  757    Velden, Dr. H.E.J.M. v.d., Pater Brugmanstr. 2
    66    Veldwachter, Chef, Neerbosch 104
  871    Veldwachter, Dommer v. Polderveldtweg 194
  870    Veldwachter, Graafscheweg 465, (Jonkerenbosch)
  867    Veldwachter, Graafschew. 699, (Zwanestr.)
  872    Veldwachter, Hatertscheweg 630, Hatert
    62    Veldwachter, Breedestr. 122, Hees
  868    Veldwachter, Kastanjelaan, St. Annastr. 330
1573    Veltmann, H., Aannemer, Oranjestein, Kerkstr. 95, Hees
  127    Venne, Frans v.d., Woonh., fa. v.d. Venne & v.d. Sluis, Graafscheweg 58
1036    Venne & v.d. Sluis, v.d., In bouwmaterialen, Dr. Jan Berendsstr. 110
1566    Verberne- v. Osch, Mevr. Wed. L.J., Oranjesingel 57
  572    Verblijfplaats v. dieren, Kliniek, N. Nonnenhaalscheweg 2
  436    Verburgh, K., Architect en aann., Grootestr. 100
  178    Verdonck, M.G.F., Villa "Leeuwenstein", fruitplantage, Voorstadslaan 333, Hees
    50    Vereenigde Chemische Fabrieken, de Ruyterstr. 94--96
    71    Vereenigde Nijm. Stoomb.- Maatschappijen, Waalkade 14
  808    Verhees, G., Voerman en sleeper, Willemsweg 53
1163    Verheij, A., Brood-, koek- en banketb., Smetiusstr. 17
1095    Verheijen, Mr. J.H.M., Secretaris polderdistrict "Rijk van Nijmegen", St. Annastr. 262
  177    Verheijen, Mr. H.M.A., villa "Montana", Straatweg U 37, Ubbergen
  184    Verhoeven, Alb., Broodbakkerij "de Hunnerberg", J. v. Goijenstr. 2
1633    Verhoeven, A.F., Schoenmag., "Het glazen muiltje", Stijn Buijsstr. 50
1634       Idem, K. Hezelstr. 13
  240    Verkaart, Gez., In witte en tricot goederen, Broerstr. 20
1478    Verkuyl, J., Sigarenmag. "Batavier", Broerstr. 22
1492    Vermeulen, M., Bloemist, Graafscheweg 151
  999    Vermeulen, M.P., Voerman en Sleeper, brandstoffenh., O. Heeschelaan 300
1232    Vermeulen, Fa. M.W.B., Drogisterij "Het groene Kruis", v. Welderenstr. 130
1254    Vermeulen, P., Notaris, W. Pyrmontsingel 77
  648    Verpoorten Jzn., G., Aanleggen van gas- en waterl., Molenstr. 54
1562    Verschuil, J., Oud O.I. Ambtenaar, Voorstadslaan 266
  764    Verweij Azn., W., St. Annastr. 149
  158    Verwij, Fa. Wed. H.G.J., K. Burchtstr. 10
  688    Veth, B., Oranjesingel 61
1646    Veugelers, M.E., Architect, Broerstr. kant. 9--12, 2--5
1668    Veur, J.C. v.d., Beheerder N. V. "Mooi Nederland", Bergendalscheweg 43
  738    Viedebantt & Co., V., Ridderstr. 15
  145    Vieler, Fa. I., Houtstr. 21
  371    Vieweg, Chr.A., St. Jorisstr. 40
    64    Vieweg & Zn., C.A., Uitg. Prov. Geldersche en Nijm. Courant, Boekdrukkerij, Groote Markt 11
  506    Vieweg, Dames, Franckenstr. 7
  878    Villers Gringoncourt-Jkvr. M.J.C.T.H. v. Nispen tot Sevenaer, Markiezin de, Spoorstr. 4
  580    Vincentius-Vereeniging, Gebouw der St., Grootestr. 80
  395    Viribus Audax, Sigarenmag., J.F. Gussenhoven, L. Burchtstr. 35
1093    Viribus Audax, Sigarenmag., Joh. W.A. v.d. Ham, K. Molenstr. 5
  433    Vis, P.Th., Banketbakker, Houtstr. 29
1605    Vischbestelhuizen, Alg. Mij. voor, v. Welderenstr. 54
  862    Visser, Dr. H.L., Apotheker, Groesbeekscheweg 16
1068    Vlissingen, W.A. Fentener v., Hanenberg, Holleweg B 70, Beek
1491    Vluchtelingencomité, Waalkazerne, Waalplein 38 (12 Oct.--11 April)
  683    Vöcking, M.C., Broerstr.
  671    Völcker, M.J.J.B., Sigarenmag., L. Hezelstr. 95
  725    Vogel, J.L., Oud Luit. Kolonel, Bergendalscheweg 132
1046    Vollenhoven-de Gijselaar, Mevr. C.S. v., Oranjesingel 3
  374    Voorhoeve, J.M., Pres.-Dir. der Noord-Brab.-Duitsche Spoorweg-Mij., Reinoldstr. 3
1196    Voorst tot Voorst--Barones v. Lamsweerde, Douair. C.C.A.M.A. Barones v., Huize Wittepoort,
             Dennenstr. 135, Neerbosch
  634    Vos, Cornelis, 3e Walstr. 46
  342    Vos, Jacob, In brandst. en sleeperij, verhuizingen, Ubbergscheweg 74
  965    Vredeveld, L.E., gedipl. Verpleger, Rusthuis voor herstellenden, Dennenstr. 76, Hees
  549    Vos, Maison S., Damesconfectie, In de Betouwstr. 5
1644    Vosmaer, W., Groesbeekscheweg 147
1696    Vreemdelingenverkeer, Kiosk Stationsplein
1638    Vries, A. de, Schilder, Burgh. v.d. Berghstr. 77
  597    Vries, D. de, in Drogerijen, verfw., enz., Pontanusstr. 12
1687    Vries, Jac. de, In waalsteen, Vondelstr. 40
  708    Vrijaldenhoven, W.F. v., Hoofdagent in steenkolen, Nieuwe Markt 16
1557    Vrijaldenhoven & Co., G.J. v., Agent. en grooth. in steenkolen, Weurtscheweg 10 (Kant. 9--12, 1½--5)
1273    Vroeg, A.M., Huize Mookerheide, Mook
  678    Vroom & Dreesmann, Manufacturenzaak, Markt 12
  679       Idem, Huishouding, Markt 2
  604    Vuyk, W.C., Wijn-, bier- en bronwaterhandel, Hersteeg 94

  455    Waarden, C.A. v.d., Vleeschhouwer, Kelfkensbosch 10
  301    Waarden, Joh.Th. v.d., In brandst., bouwmat., ijzerw. en sanitaire goederen, Spoorbrugstr. 1
1018    Waarden, W.J.H. v.d., Bouwk., kant., Ziekenstr. 59, (gesloten 12--1½ uur)
  742       Idem, Bouwk., woonh. Oranjesingel 68
  975    Waesberghe-Arntz, Mevr. Wed. F. v., Groesbeekscheweg 55
  687    Wagner, J.H., Aanl. v. gas- en waterl. en electr. geleidingen, In de Betouwstr. 20
  654    Wagt, W. v.d., Aannemer, Doddendaal 27
1159    Wagt, W. v.d., Directiekeet, v. Broeckhuijsenstr.
1275    Wagt, Willem J.W. v.d. Aannemer en timmerman van Broeckhuijsenstr. 36
  735    Wakkers, Dr. W.M.R., Arts, Graadt v. Roggenstr. 20
1258    Walburg, Pension, H.W.A. Jansen, Straatweg B. 286, Beek
  409    Walraven, J., Fruithandel, Doddendaal 2b
  324    Walraven, P.A., Kaas- en vischhandel, Ganzenheuvel 61
  793    Walree-Gobée, Mevr. Wed. D.C., Bergendalscheweg 28
  399    Waltmann & Co., Kant. v. vaste goederen, bur. Woninggids, Dir. G.H. ter Horst, Spoorstr. 2b
  806       Idem, na 4 uur part. adres v.d. Dir., Molenstr. 126a
1168    Wamel, A. v., Koopman, Franckenstr. 22
1270    Watrin, P.B., Bijlevelds. 42
  512    Wayenburg, W.C.M. v., Notaris, Huize den Breul, Straatweg B269, Beek
  323    Wedden, Dames v.d., Gerard Noodtstr. 2
  668    Wegelin Karseboom, Wed. A.C.E., Bergendalscheweg 17
1094    Wegelin, C.A., Huize Nieuwland, Meerwijkscheweg
  718    Wehmeyer, Gebrs., Zijdenstoffen, modeart., Broerstr. 29
1299    Weijel, A., In fijne vleeschw. en comestibles, Bloemerstr. 129
  698    Weijers, P.A., Granen, Lagemarkt 31
  929    Weiler tot Poelwijk-v. Haeften, Douair. A.W.H. von, Joh. Vijghstr. 2
  220    Wellen, J.W., In kruideniers- en gruttersw., enz., Korte Bloemerstr. 160
  449    Wellen, Th.J., Koopman, Hersteeg 118
  207    Wendelaar, G.S.H., Villa de Wychert, Straatweg 84, Berg en Dal
1465    Wennekes, A., Poelier, Bloemerstr. 16
1451    Werkmansbelang, v.d. Havestr. 56
1264    Werlie--v. Immerzeel, Mevr. C.M., Sterreschansweg 48
  614    Werner, Jos. B., Fa. Gebr. Reijners, Manufacturen en gros, In de Betouwstr. 9
  605    Wessel, R. v., v/h. fa. Thijs Plet, in Drogerijen, chemic., verfw., enz., Hersteeg 63
  366    Wessels H.J.H., Fabrikant, St. Annadwarsstr. 4
1602    Wessels, Reukstoffenfabr., N.V., Bottelstr. 66
    32    Westenberg, B., fa. F.W. Nickel, Schilder, decorateur, glas- en verfw., Molenstr. 16
1398    Westendorff & Zn., L., Engelsche kleedermakerij, In de Betouwstr. 18
  847    Westervelt-Sandberg, Douair. v., Oranjesingel 14
1103    Wetemans & Zn., B., Orthopedische schoenmakerij, Joh. Vijghstr. 51
  441    Weve, J.J., Dir. Gem. werken, woning, Reinaldstr. 11
    88    Wezel, C. v., Sleeperij en verhuizingen, Achter de Vischmarkt 34
1126    Wezel, H.T. v., C. 633, Hatert, Publiek Telefoonstation
    15    Wieland, A., brood- en banketbakkerij, Hersteeg 4
  865    Wierdels, Mr. J.F.A.M., Adv.-proc., Spoorstr. 18
1057    Wierdsma, Dr. A. Rijpperda, Huize Zonnekamp, Graafscheweg 248
  543    Wieseman, L.F.G., Villa Jachtlust, Dorpsstr. 49, Hees
1397    Wiggers, D., Huize "Hooghorst", Oude Holleweg B 74, Berg en Dal
 
717    Wijers, A., Bouwkundige, St. Annastr. 51
  154    Wijers, B.A., In kol. waren en comest., Lange Burchtstr. 41
  348    Wijers, D.C., Slichtenhorststr. 49
  949    Wijers & Co., Bouwmat. en Brandst., v. Welderenstr. 33/35
1285    Wijhe, Alb. v., Ganzenheuvel 46
      9    Wijhe, Wed. Joh. v., Manufact., K. Burchtstr. 25
    28    Wijk, W.M. v., Batavierenweg 37
  274    Wijt-de Lannoy, Mevr. Wed. J., Bergendalscheweg 50
  925    Wilde, L. de, Lingeries, witte goederen, Broerstr. 19
  101    Wildenbeest, B.J., (partic. adres), Batavierenweg 73
  681    Wildenbeest, J.B.L., Boekhandel, huisvlijtbenoodigdheden, Broerstr. 6
  194    Wildenbeest & Co., B.J., Gedistill. en wijnh., Ganzenheuvel 11
1368    Willems, F., Dameskleermaker, Oude Stadsgracht 21
  231    Willems, Joh., Stalhouderij, St. Jorisstr. 20
1467    Willems v. Beveren, P.C., St. Annastr. 141
1189    Willemstijn, M., Afdeelingschef der H.IJ.S.M., St. Annastr. 128
1109    Wilms, W., Banketbakker, v. Broekhuizenstr. 10
  909    Wilod Versprille, A.G.J., Groesbeekscheweg 121
    72    Wilod Versprille & Zn., Fa. L., Houth., Papengas 27
  573    Wils--Schubert, L., Huize Rozenhof. Straatweg U 99, Ubbergen
  670    Wilt, A.J. de, Boekhandel, Houtstr. 49
1251    Wim, W.K. v.d., Kruidenier en sigarenh. Wintersoord 18--20
  801       Idem, filiaal, v.d. Havestr. 1
  574    Wisbrun & Liffmann, In zijden stoffen en fournituren, Broerstr. 35
  565    Wisse, C.L., in bouwmat. en brandst., Joh. Vijghstr. 73
1665    Witkamp, H. Ph.Th., Barbarossastr. 72
  262    Woerkens--Vorst, A.J.F. v., Mantelmag. "de Ster", K. Burchstr. 15
  117    Woerkom, Gebr. v., Kol. waren, comest., tabak en sigaren, Molenstr. 130--134
  293    Woerkom, Gerard v., In kol. waren, tabak en sigaren, Houtstr. 34
  219    Woerkom, Jan v., Jamfabriek Altena, Oosterhout
  831    Wolf, K.J., Stalhouder, Molenstr. 91
1361    Wolf, L.G., Secretaris v.d. Noord Brab. Duitsche Spoorw.- Mij., Graafscheweg 25
  819    Wolf, M.B., Mag. v. haarden, kachels, enz., huish. art. en fijn en grofsmederij, Ziekenstr. 5
  253    Wolf & Zn., Wed. T.W., Stalhouderij, Hugo de Grootstr. 50
1617    Wolters, A., Agent v.d. Maasbode, Kaaskorvergas 4
1485    Woonhuis", ,"t, Algem. Assur. kant. en Woningbur., J. Lamers, Spoorstr. 12
1167    Worp Jr., A. v.d., Steenfabrik., Groesbeekscheweg 48
1490    Wouters, A., Visch- en fruithandel, Hersteeg 61
  694    Wouters, Jac. G., Kaas- en Vischh., Zeigelbaan 30
1548       Idem, Fil. Hersteeg 23
1611    Wreesmann, M., Wijnhandelaar, Franckenstr. 2
1016    Wttewaal v. Stoetwegen, Jhr. J.H., Villa "Anni", Straatweg U 94, Ubbergen
1061    Wunderlich, A.R., Deurwaarder. v. Broekhuizenstr. 29

  815    Ysendijk, Phs. v., Districsing. S.S., Groesbeekscheweg 280

  135    Zaaijer, Jan, Steenfabrikant, Voorstadslaan 147
    23    Zanderinstituut, Medico Mechanisch, v. Joh. W.B. Hage, Bergendalscheweg 1
1413    Zegers, Dr. Ch.A.L., Keel- neus- en oorarts, Oranjesingel 41
1240    Zegers de Beijl, H.Z., Gep. O.I. Ambtenaar, Villa "Frieda", Voorstadslaan 337, Hees
  201    Ziekenhuis, R.K. Canisius, Houtstr. 69
  458    Ziekenhuis, Wilhelmina, Spaarbankstr. 13
  260    Zijnen Wartel, Dr. H.G.F., Apoth., Bergendalscheweg 4
  424    Zijp, J.A. v., Huize Klambir-Lima, Dorpstr. 3, Hees
  622    Zoetmulder, H.M., Architect, Heijdenrijckstr. 3
1674    Zoetmulder, J.M.A., Insp. Volksgezondheid, Franschestr. 34
  761    Zorab geb. Edgar, Mevr. A.M., Sterreschansweg U 54
1486    Zusters v. Barmhartigheid, Breedestr. 164, Hees
  306    Zuylen & Co., v., Gebr. Gerzon's modemag., Molenstr. 18
1555    Zwaardemakers Vennootschap, Vertegenw. M. Prisze, St. Annastr. 98
  392    Zwanenberg, Arnold v., v. Oldenbarneveldstr. 77
  768    Zwanenberg, N. v., Kronenburgersingel 11
1372    Zwanenberg, S. v., Bijleveldsingel 44

top


 NIJVERDAL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.--nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Rijkstelegraafkantoor.

 

  7    Bosch Jbzn., J.E., Uitgever

  6    Hôtel J.W. Moddejonge, Stationskoffiehuis H.S.M.

  3    Kon. Stoomweverij, Fabriekskantoor, Bleekerij
  4    Kon. Stoomweverij, Afd. Weverij

  2    Leeuwen, A.J. v., Hôtelhouder

  1    Ned. Stoombleekerij, Naaml. Venn.
  7    Nijverdalsche Drukkerij en Uitgeverij, Dir. E.J. Bosch Jbzn.

 ...    Rijkstelegraafkantoor (°)

  5    Station H.IJ.S.M.

....    Telegraafkantoor (°)

top


 NISPEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


 NISSE (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

top


 NOORBEEK (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


Noorddijk zie onder Groningen  

top


NOORDELOOS (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina in oorspronkelijke bron: 513 / 514-526 / 527

Transcriptie door: Christiaan H. Plug / Ruud Feenstra / Ruud van Putten


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net