HOUTRIJK EN POLANEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Halfweg)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

    3    Andel, J.H. van, Café Coppée

    7    Baljon, B., Predikant, Ned. Herv. Gem.

  11    Essen, H.F. van, Aannemer, Halfweg
    1    Essen, L.H., van, Aannemer

    2    Klip, D. v.d., Opzichter Hoogheemraadschap "Rijnhandel", Halfweg

    5    Melchior., L., Arts

    9    Raadhuis van Haarlemmerliede c.a.
   ...    Rijkstelegraafkantoor (°)

  12    Schönhuth, J., Bloemkweeker, Halfweg
  13    Spronk, P., IJzerhandel
    4    Sterk, M.

   ...    Telegraafkantoor (°)

    6    Vallentgoed, L.J., Gem. ontvanger
  10    Verhoog & Bos, Graanhandel, Halfweg

Zie voor nummers van aansluiting ook onder AMSTERDAM

top


HUISSEN (Rijkstelefoonkantoor)
 

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

    2    Fouragehandel, N.V., Betuwsche, DIr. A.L. v.d. Welk

    5    Holland, A., Molenar en winkelier

    3    Jong, S. de, Notaris

   ...    Rijkstelegraafkantoor  (°)

   ...    Telegraafkantoor (°)

top


HUIZEN (Rijkstelefoonkantoor)
 

Diensturen: Werkdagen: van 1 maart - 31 Mei: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., overigen tijd: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 1 Maart - 31 Mei: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm., overigen tijd: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  12    Amstel Molenar, Fa. van, Vischhandel

  13    Boor, Gebr., Vischhandel
    6    Boor & Co., Klaas
    3    Bout Boor Fa., Vischhandel

  15    Holl. Bokkingrookerijen
    8    Honing & Boor, Vischhandel
  11    Honing & Kruimer, Vischhandelaars en mandenmakers

  17    Kinderherstellingsoord van de Luthersche Diaconesseninr. Ërica"' Huizerstraatweg
  16    Kooij, W., Bouwondernemer
    5    Kos, Lzn., J., Grutter
  10    Kruimer & Goedhart, Fa., Vischhandel en mandenmakerij, Havenstraat

   ...    Rijkstelegraafkantoor (°)

    7    Schaap, H., (Gebr. Schaap), Vischhandel
  14    Schaap Baas, Fa., Vischhandel en mandenmakerij

   ...    Telegraafkantoor (°)

    4    Veerman & Co., Fa.
    1    Veerman & Westland, Fa.
    2    Vereenigde Vischhandelaren, Haven

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder BUSSUM

top


HUIZUM zie onder LEEUWARDEN

top


HULSBERG zie onder VALKENBURG (Maastricht)

top


 HULST (Rijkstelefoonkantoor)
 

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm.,  Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  4    Bauwens, H.H.A., Stationschef
21    Behaegel- Denijs, Tricotagefabr.
18    Blaricum, Mr. B. van, Kantonrechter
11    Brand L.J., Hôtelhouder

19    Fassaert, Th.C., Grossier
20    Fricot, L., Graanhandel
16    Fruijtier, P.M., Arts, Steenstraat

  7    Hombach, F.C.O.M., Lid v.d. Prov. Staten van Zeeland, Kant

  1    Lijdsman, Mr. A.H., Notaris en Advokaat, Houtmarkt (kantoor 9-4, 5-7)
  2    Lozanne, P., de, Hôtel "de Graanbeurs",

22    Maertens- Wilking, J/. Koopman en Administrateur
10    Moor - Vlaeminck, J.F. de, koopman, Gentschestraat

23    Poppe, A.C.M., Deurwaarder en fabrikant, Gr. Markt. (Kant. 9-8) 

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
14    Rompu, D.C.J. v., Arts
17    Rottier, J.F., Gem. secretaris en handel in kolon. waren
13    Rottier & Zonen, Fa. A.T., Industrieelen en handelaars

  ..    Telegraafkantoor (°)
20    Tricot, L., in Landbouwproducten

15    "Vereenigde Nederlanden", Directeur J. Eggermont
  5    Vogelvanger, J., Steenstr.

  3    Waesberghe, Fr. v., Bankier
24    Waesberghe, L.F.M., v., Bankier en wijnhandelaar
12    Wilking, A., Manufacturenhandel, Vischmarkt

  8    Zelandia, Kath. Nieuws- en Advertentieblad, Redactie

top


HULST (DEN) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.--vm., van 12.--m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Berg B. Jzn., Fa. B.J. v.d., in Rijwielen en onderdeelen en gros
  2    Berg, W.A. v.d., Stoomgrutterij en handel in voederart.

  5    Griendtsveen Mosslitter Cy. Ltd., The

  4    Maatschappij Rollecate

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  1    Visscher, J., Notaris

top


HUMMELO (Hulptelefoonkantoor)

(Laag-Keppel)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  5    Eggink, G.

  4    Hupkes, W., Hôtel "de Gouden Karper"

  2    Kets, G.W., Hôtel "de Gouden Leeuw", Laag-Keppel
  3    Kollf, Dr. J., Arts

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Teerink, G.J.,
  ..    Telegraafkantoor (°)

top


HURWENEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11 vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij den heer F. Mac. Leane, A. 36

 

  3    Hemmes, G.D., Arts

  1    Naaml. Venn. Steenfabr. "de Lagewaard"    

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Visser, H. de, Burgemeester

top


IJLST (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 4.30 nm. tot 8.-- nm. Zondagen: Geen dienst.
Feestdagen en Nieuwjaarsdag: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

  5    Grondsma, Fa. W.G., Kaashandel

  1   Jong, R.W. de, Kaashandel

  2    Nauta, C. en A., Teerhandel
10    Nauta, Fa. C. en A., Oliefabrik. en teerhandel., woonhuis
  8    Nooitgedacht & Zonen, Fa. J., Fabrikanten

  7    Oppedijk, Wed. W.J., Houthandel
  4    Osinga, A.A., Dir. der Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Hem"  

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  6    Wierda, W., Notaris
  9    Woudstra & Zn.,Fa. D., Stoomkuipfabr.

  3    Zwolsman, Fa. Gebrs., Scheepsbouwers 

top


IJMUIDEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Velsen)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Bovendien van 6.30 vm. tot 8 vm.. alléén voor sommige Duitsche kantoren. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm, van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm.
Aan dit Rijkstelefoonkantoor is aangesloten het locale telefoonnet te VELSEN, waartoe ook IJMUIDEN behoort. (Geopend: Werkdagen: van 6.30 vm. tot 9.-- nm., Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm.)
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor te Beverwijk. 2. Post- en Telegraafkantoor te IJmuiden. 3. Post- en Telegraafkantoor te Velsen. 4. Centraalbureel teVelsen. 5. Rijksvischhal te Velsen. 6. Raadhuis te Beverwijk.

Zie voor de overige nummers van aansluiting te Velsen onder Beverwijk.

 

  69    Algem. Visscherij MIj., Dir. en reederij, Z.Z. Visschershaven
175    Amst. ballast Mij., keet steiger, Noordzeekanaal
157    Arends, W.H., Dir. der N.V. Vereenigde Steenkolenhandel, Kon. Wilhelminastr. 74

  86    Bais Jzn., D., Aannemer, Makelaar en Handel in Bouwmat., Conradstr.
124    Bais Jzn., D., Scheepstimmerman en bootmaker, dokken en schilderen v. schepen, Z.Z. Visschershaven
  67    Bais Jzn., D.J., Banketbakker, Kanaalstr. 43
145    Bais Th., Electrotechnisch Bur., Kanaalstr. 148
  63    Bakker, H., Bevoegd deskundige tot het regelen van verifieeren v. kompassen, Z.Z. Visschershaven
    4    Bakker & P. Dijksen, S.A., Makelaars, Dir. Stoomtrawl Mij. Holland I - IV en VII. Pesca, Vischstr. C 4
212    Balm, P.G., In zee- en riviervisch, zuidvruchten enz., Willemsplein 19
  62    Barneveld, J.M., Stoomvisscherij Mij. Mini en Noordzee, Prins Hendrikstr. 13c
  55    Beenhakker, F., in Bouwmat. en aannemer, Rijksweg 8 
136    Beenhakker, H., Opz. Openb. werken, Enschedeschestr. 9
194    Bergwerf, J., Expert b.d. scheepvaartinspectie, Kanaalstr. 73
  95    Beurs, L. de, Mij. v. import en export v. gekoeld vleesch, vet en spek, Bloemstr. C34
144    Boer, R. de, Dir. Zeevisscherij Mij. "IJsland", Kerkstr. h. Wilhelminatsr.
  49    Boerlage, G.D., Notaris, h. Stationsweg en Rijksstraatweg, Velsen
  38    Bok, Dr. F., Rijksweg 69
174    Boon, Fa. P., Kol. waren, Visseringstr. C7
  88    Boon, Gebrs., Stalhouderij, Verhuizingen en Transporten, Verl. Kanaalstr.
162    Bosma Wzn.,, M., Assur. Scheepsverbanden, kant. Praxis, Z.Z. Visschershaven
213    Bouman & Co., Contrôle en Informatiekant., kant. No. 15, Rijksvischhal
  31    Braam, C.A.P., Kuiperstr. hoek Rijksweg
  14    Breitenstein, C.A., Villa Wilfred, Stationsweg, Velsen
  52    Broek Ezn., E., Vischh., Rijksvischhal
  19    Broek, Klaas, Neptunusstr. 19
  16    Boekmeijer, J.G.T., Villa Tosari, Rijksweg
103    Bruggencate, W. ten, Cand. Notaris, Kanaalstr. 65
130    Buckmann, A.F.C., fa. Buckmann & Pool, Pr. Hendrikstr. 11
  30    Buckmann & Pool, Fa., Vischhandel, Sluisplein 18
  36    Busman & A. Gitzels, G., Vischh., Nieuwe Vischhal no. 10

  73    Centr. Bur. v.d. IJshandel. (na 6 n.m. Tel. No. 106)
106      Idem, (R.S. v.d. Veen), Wilhelminastr. b.d. Viaduct
  94    Chef v. Dienst-Invoerrechten
166    Chemische Industrie "Amsterdam", Z.Z. Visschershaven
137    Commiss. v. Politie Velsen, woonh. Rijksstraatweg C56, Velsen
111    Constandse, J.T., Dir. Naaml. Venn. Industrie en Handels Mij., Zuidzijde Visschershaven
195    Croes, R. de, Vertegenw. der N.V. "Nico Hoos", Stoomspinnerij en touwfabr., Verl. Prins Hendrikstraat
           C. 20
197    Crommelin, M., Dir. N.V. "de Hoogeberg", Huize Westerveld, Velsen

    6    Dekker, G., in Visch en Noorsch Blokijs, Zeestr. C47
  99    Dekker, G., Vischhal
196    Dekker, G., Vischhandelaar, Rijksvischhal
127    Dekker Jr., K., "De Tijdgeest", meubelen, en tapijten, Oranjestr. 27 - 29
190    Desjardin, W., in Visch, haring en vischaas, Carolinestr. 9
180    Deutekom, P.J. v., Caféhouder, Visseringstr. C4
128    Deutsche Dampf Fischereigesellschaft "Nordsee", Filiaal, Rijksvischhal
    4    Dijksen, P., Visschstr. C4
  A      Direct. der visschershaven. (Niet voor loc. gesprekken: aangesloten a. h. loc. tel. net onder no. 26)
122    Directie Waterstaat v. h. werk  Nieuwe Rijksvischhal
200    Dölleman, W.A., Notaris, Villa "Prima Kra", Rijksweg 58. (van 9 - 12, 1½ - 5 en Zaterd. v. 9 -1)
  51    Dorp, S. v., Boekhandel en Drukkerij, Verl. Pr. Hendrikstr.

172    Electr. Drukkerij "IJmuiden", K.L.G. Mollevanger, Dirkstr. 10
163    Engelhart, Joh., Factor en Steenkolenh., Kanaalstr.

  15    Factoors-Afd., Fa. Wed. S.J. Groen, Rijks-vischafslag, Kant. No. 6
  12    Falk, J., Vischh., Vischstr. C13, (9 - 12, 2 - 7)

114    Gameren, J. v.,Stalh., Stationsweg K1, Velsen
112    Gasbedrijf Velsen, Velsen
215    Gem. Waterleiding, Rijksweg, Velsen
181    Gemeentewerken, Velserduinbuurtweg, Velsen
  79    Gitsels, Anton, G. m. b. H., Vischh., Sluisplein
179    Glastra, H., Vischhandel, C3
139    Goedkoop, Gebr., Kantoor, Kanaalzijde
129    Goldbohm, Deutsche Dampf. fischerei Gesellschaft "Noordzee", fil. Verl. Wilhelminastr.
110    Gouda, C., Vischhandel, Rijksvischhal
118    Gouda, Job., Vischhandel, Visschershaven. Sluisplein 118
    5    Groen, Fa. Wed. S.J., Vischhandel, Bik- en Arnoldkade C7
193      Idem, afd. factory en reederij, Pr. Hendrikstr. 2
147    "Groenland", N.V., Kristalijsfabr., Z.Z. Visschershaven

  54    Haarlemsche Bankvereen., fa. Teding v. Berkhout en de Clerq, Ontvangkant. in de Rijksvischhal
  76    Hattum, M.J. van, Werf, Zijkanaal B, nabij Velsen, Velsen
161    Havenstation H. IJ. S. M.
115    Heere & Zonen, Fa. P., Timmerl. metsel. en aann., Kon. Wilhelminnastr. 39
    9    Hellinga, A., (A.J. Elskamp), in Scheepsvictualiën, Neptunusstr. 3
  22    "Hera", Industr. Mij., W. Polderman Jr., w. i.; Techn. Bur. en fabr., Pr. Hendrikstr. 15 - 19
219    Hin, N.C., in Aardappelen, groenten en fruit, Kanaalstr. C 54
143    Hol, N., Hôtel- en Caféhouder, Bik- en Arnoldkade 1
  28    Holl. Crediet- en Depositobank, Mees & Ritsema, Kanaalstr. 60c
  29    Holl. IJz. Spoorweg-Mij., Station, IJmuiden
  72      Idem, Station, Velsen
  85    Homburg, H., Fa. Kesting, Kolonialew. en fijne vleeschw., Visseringstr. C6
    4    Hooglant & v. Herwerden, Scheepsagenten, Vischstr. C4
  35    Horst, Dr. A. v.d., Arts, Wilhelminakade over het station
  25    Hôtel nummer Eén, J. List, Kanaalstr.
  96    Hôtel-Rest. "Nieuwe Willem Barendz", Bondshôtel, A. N. W. B. en Touring Club de Belgique, Kanaalstr.
          16 - 18
102    Hôtel Augusta, (D. Geus), Oranjestr. h. Neptunusstr.
  69    Hymans, Ed. H., Dir. Alg. Visscherij Mij., Kant. Z.Z. Visschershaven

111    Industrie en Handels Mij., Dir. J.T. Constandse, Zuidzijde Visschershaven

107    Janzen, C., Dagbladcorresp. vertegenw. v. Rahtjens composition v. scheepsbodems, Kanaalstr. 40 A
           rood

125    Kalkzandsteenfabr., N.V. Exploitatie Mij. "de Hoogeberg", Rijksweg D68, "Velseroord", Velsen
142    Keesje, J., in Manufact., (engrosh. in Tabaks-, Kapok- en Theematten, Visscheringstr. 12 - 14
  34    Kennemer Electr. Mij., Centrale Rijksweg
119    Klein, Joh. N., Reeder, N.V. Mij. Stoomv. "Mini", N. Venn. Stoomv. "Noordzee", Kanaalstr C4
198    Klein, Joh. N., Villa Christina, Driehuizerkerkweg H. 24, Driehuizen
  69    Klerq, J.F., Dir. d. Algem. Visscherij Mij. Kant. Z.Z. Visschershaven
  70      Idem, Woonh., Rijksweg C68
131    Klugt & Co., P.C., Haring- en vischhandel, Willemsplein 17 - 18
176    Knaap, J.J., Hoofdopz. Rijks Electr. werken, Rijkscentrale
187    Kolk, S. v.d., Dir. Stoomvisscherij, Machinefabr. en scheepsbouwerij, Wlihelminastr. [sic!] 20
  10    Koningstein Jr. J.A., Pr. Hendrikstr.
  89    Koster, J., Visscherijagent, Vischhandel., Bik- en Arnoldkade C28
147    Kristalijsfabr. "Groenland", N.V., Z.Z. Visschershaven
  45    Kruger Johszn., Jan, in Scheepsbehoeften, teer- en taanderij, leverancier v. drinkwater, Kanaalstr. C40
    4    Kuijper, Fa. S.P., Bur. v. Incasseering, Agent Sleepdienst Gebr. Goekoop, Vischstr. C4

109    Maarleveld, W., Scheepmaker, Visseringstr. 13
103    Mij. "Neerlandia", Vischhandel en gros en detail, (Kant. 8 - 4), Rijksvischhal kamer 7
  33    Mij. tot Beheer v. Steamtrawlers en andere Visschersvaartuigen. Visschershaven Z.Z.
  30    Meeuwenoord Jr., A.G., Dir. Mij. tot Beheer v. visschersvaartuigen, Villa Victress, Rijksweg 8, Velsen
    3    Mets, W.P., Lid der fa. v. Vliet & Co., Agent Ned. Lloyd, Kanaalstr. 79
167    Moot, C., Agent, W.H. Berghuis' Kolenh., Wilhelminastr. 32rood
211    Mulder, A., Fijne vleeschw., comest., min. wateren, Kanaalstr. C44

155    Oortwijn, S.G., Vleeschh. en varkensslager, Pr. Hendrikstr. 58
134    Osendarp, M.B., Zeevischhandel, Sluisplein
  20    Oterendorp & Co., Naaml. Venn. Zeevischhandel v., Pr. Hendrikstr.

  83    Pel, Klaas v., Vischh. Bik- en Arnoldkade
  46    Polak, Z.P., Julianalaan h. Barendszstr.
184    Polderman, Joh., Reeder, Rijksstraatweg
  22    Polderman Jr., W., w. i. Dir. Mij. Hera, Pr. Hendrikstr. 15 - 19
  84    Polderman Jr., W., Dir. Mij. Hera, Villa Adinda, Rijksstraatweg C66
  81    Politiepost, Pr. Hendrikstr. C2
159    Politiepost Velseroord
140    Post, H.J., Rund- en Varkensslagerij, Verl. Prins Hendrikstr. C2
  77    Praag Gzn., M. v., voorh. Oudkerk en v. Praag, verl. Pr. Hendrikstr. 15
101    Pust, F. Albt., Fischhandlung, Rijksvischafslag
138    Pust, Fa. Alb., Vertegenw. Hugo Martin, Julianakade

  98    Raadhuis Velsen
  74    Raadt, P. de, Zeilmakerij en handel in scheepsbehoeften, Bik- en Arnoldkade 26
154    Reddingboot- en Vletterlieden vereen. "Eendracht", Zeestrand
  91    Rhijn, N. v., Kuiper, Annastr. 2
126    Rietdijk Johz. & Co., A., Vischhandel., Sluisplein 36
  27    Rijksafslagers, Administratiekant., in de Vischhal, (7.30 - 9, 9.30 - 12, 2 - 6)
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
214    Rijkswaterstaat-Ingenieur, Noordzeehaven en Sluiswerken, de Wetstr.
  97    Roelse, P.F.C., Boekhandelaar-Uitgever, Kanaalstr. C59
135    Roggebond, A.M., Aannemer, Kanaalstr. 21
  B      Roggeveen, S.P., Agent Sleepdienst Zur Mühlen, Kanaalstr. C39. (Niet voor locale gesprekken.
          aangesl. a. het loc. tel. net onder No. 8)
    8    Roggeveen, S.P., Stoombootreederij voor het slepen van schepen te Nieuwediep en IJmuiden,
          Kanaalstr. C39
  71    Romeling, Dr. E.F., Arts, Kanaalstr. 41
220    Roode Kruisgebouw, Kanaalstr.

105    Sant, H., Drogist, (Chem. fabr. Hasan), Willemsplein C13
  44    Schatborn, A.D., Agent Scheepvaart- en Steenkolen-Mij. en Intern. Sleepdienst Mij., Visschershaven
           C30
  18    Scheepsexpl. Mij. "De Marezaten", Pr. Hendrikstr. C9 
169    Schneiders, F.J.H., Administrateur rijksvisschershaven
153    Sinjewel, Jac., Boekhandel en drukkerij, Willemsplein 11c
113    Slikkerveer, B., Expert v. d. Scheepvaartinspectie, Verl. Pr. Hendrikstr. C11
170    Snooij, C.J., Boekhandel en binderij, Kanaalstr. C31
  87    Stam, C., Vischh., Vischhal
  75    Stam, C., Vischh. Neptunusstr. B7
104    Steamtrawler Mij. Shamrock, Dir. C. de Vries Jr., Kant. Visschershaven Z.Z.
139    Stoombootdienst, IJmuiden - Amsterdam, kant., Kanaalzijde
216    Stoombootreederij voorh. J. & A. v.d. Schuijt, IJmuiden - België, Rijksvischhal, kantoor 4
  61    Stoompontveer te Velsen, Chef v. d. dienst S. Bruinsma
  59    Stulemeijer & Co., F. J., Werk nieuwe Rijksvischhal

    ..    Telegraafkantoor (°)
  60    Tismeer, Leo, Fotograaf, Foto- en Lijstenhandel, Willemsplein C12
  21    Tol, Engel, Zeevischh. en fruith., Verl. Pr. Hendrikstr. 5
160    Tuchtschool, Velsen

  93    Valk, L. v.d., Vischh. Bloemstr. C3 hoek Annastr.
  92    Veldman, Dr. F.H., Arts, villa Beau Soleil
  73    Vereenigde IJsfabrieken, Naaml. Venn. (na 6 n.m. Tel. No. 106.)
185    VerLoren v. Themaat, Mr. Dr. H., Burgemeester v. Velsen, Velserduinerbuurtweg, IJmuiden
132    Verwoerd, P., Vischhandel, Sluisplein 14
152    Verwoerd, W.A., in Brandsl, Bloemstr. achter de Nieuwe kerk
  A      Visschershaven, Rijks-, Directeur. (Voor interloc. gesprekken)
  26      Idem, Dir., Havenmeester, Waterleiding, Havenkant. Zuidwestzijde, (Kant. 9 - 12, 1.30 - 5)
  27      Idem, Vischhal, Admin. kant. Rijksafslagers (7½ - 9, 9½ - 12, 2 -6)
  42    Visser Hzn., J., Kanaalstraat 12
  57    Visser Hzn., Jan, IJshandel., IJspakhuis Z.W. zijde Visschershaven
  11    Visser Hzn., Jan, Vischh. Rijksvischhal
  58    Vlaming, C.B., Vischh., Nieuwe Vischhal
  D      Vliet & Co., Fa. v., Kanaalstr. (niet voor locale gesprekken)
  3      Vliet & Co., v., Scheepsagenten, Agenten Norddeutscher Lloyd, Bremen. Kanaalstr 79
218    Vlugt, S. de, Bloemen en Fruit, Zeestr. hoek  v. d. Polstr.
151    Voorst, C. v., Vischhandel, Wilhelminastr.
117    Volker & Bos, Aannemers, Zuidzijde Visschershaven
    7    Voorst, W. v., Neptunusstr. C9
183    Voorst, W. v., Zeevisch grooth., Neptunusstr. C 9rood
  39    Voorst, W. v., Vischh., Bik- en Arnoldkade
116    Vrede, A. v., Electrotechn. bur., handel en rep v. rijw., Zeestr. h. Dirkstr.
    1    Vrede, J. v., Expediteur, kant. H. S. M., Vischhal kamer 7
  66    Vrede, J. v., Vischh., N. Rijksvischhal
  90    [Idem]
  65    Vriend, H.G., Scheepsprovisiën, Vleeschh. en Varkenssl., fijne vleeschw. Kanaalstr. C83
199    Vries, W.P. de, Huize Schoonenberg, Driehuizen

171    Waard, Joh. de, Heerenmodeart., Kanaalstr. C26a
  43    Wamsteeker, N.W., Vleeschhouwer en Varkensslachter, Bloemstr. 13
133    Warmelink, G.J., Electrotechn. Ingenieur, Kon. Wilhelminastr. 73
215    Waterleiding, Gem., Rijksweg, Velsen
121    Weijden, L.J. v.d., Visch- en haringhandel,Rijksvischhal 8, (kant. 8 - 12; 2 - 6)
158    Wijkgebouw en Verplegingsinr. voor Schipbreukelingen v/h. Witte Kruis

  24    Ymuiden Stores, Vischstr.
  17    Ymuiden Stores, Visschershaven Z.Z.
  73    Ysfabriek "IJmuiden", Z.Z. Visschershaven, (na 6 n.m. Tel. No. 106.)
  73    Ysfabr. "de Noordpool", Visschershaven, (na 6 n.m. Tel. No. 106)
138    Ysfabr. v. d. Vischhandelvereen. te IJmuiden, N. V., Kanaalweg

  23    Zeevisscherij-Mij. "Doggersbank", Zuidzijde, Visschershaven
  56    Zeevisscherij Mij. "IJsland", Visschershaven
    3    Zeevisscherij Mij. "Vertrouwend Voorwaarts", Dir. W.P. Mets
  37    Ziekenbarak, in 't Duin
192    Zijl, S. v.d., Fotograaf, handel in foto art., Kanaalstr. 79
  C      Zurmühlen & Co., Fa., Kanaalstr. (Niet voor locale gesprekken)
  2       Zurmühlen & Co., Kanaalstr. C50
120    Zwager, N.J., in IJzerw. en assurantiën, Willemsplein C10

Zie voor de overige nummers van aansluiting te VELSEN onder BEVERWIJK

top


IJSSELMONDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

  1    Wagtendonk, A.J. v., Arts

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder ROTTERDAM

top


IJSSELSTEIN  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  8    Bleker, M. den, Notaris

  7    Drukkerij, 1e Nederl. B. C. en A.

  4    Gemeentebedrijven, (Gas- en Waterleiding)

  2    Koppel, A. v.d., Steenfabr., Kerkstr. 135

  5    Peel, Dr. W., Arts

10    Reijerse v. Buren, J., Stroo- en schapenhandel
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  9    Rooijen, H. v., Stalhouder, Benschopperstr.
  3    Rooijen, Gebrs. v., Stoomstoel- en meubelfabr.

  1    Schilte & Zonen's Houthandel en Houtwarenfabrieken, B.
  6    Stadhuis, (9 - 12.30, 1.30 - 4, 5 - 7; Zaterdags 9 - 12.30)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


IJZENDIJKE  (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  2    Carpreau, G.B., Gemeenteontvanger

  6    Daneels, J., Fabrikant. (India Jute Company)

  3    Groosman, E., groothandel in superphosphaat en granen

  6    India Jute Company, J. Daneels

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)
  5    Termont-Mouton, G., Graanhandel

  4    Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Mij.
  1    Zijlstra, P. Adama, Notaris, Landpoortstr.

top


INGEN  (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Blijderveen, H.C. v., Zaad- en fruithandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Sijll, G.D. v., Boomkweeker

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


JACOBI-PAROCHIE (ST.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 15 Febr. tot 15 Mei: van 8.-- v.m. tot 1.-- n.m., van 2.-- n.m. tot 7.30 n.m.; 16 Mei tot 14 Febr.: van 9.-- v.m. tot 1.-- n.m., van 2.-- n.m. tot 3.-- n.m., van 6.-- n.m. tot 7.-- n.m. Zon- en Feestdagen: 15 Febr. tot 15 Mei: van 8.-- v.m. tot 9.-- v.m.; van 1.-- n.m. tot 2.-- n.m. 16 Mei tot 14 Febr.: van 8.-- v.m. tot 9.-- v.m.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Dijkstra, P., Handelaar

  5    Kuiken, H., Stoomdorscherij, Kunstmest- en fouragehandel

  2    Meijer, J., Logementhouder
  1    Miedema, Fa., In aardappelen en groenten

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  6    Tadema, A., Notaris
  ..    Telegraafkantoor (°)
  4    Tjepkema, Y., Comm. in aardappelen

top


JANSSTEEN (ST.) (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Ene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


Jelsum zie onder Leeuwarden

top


JISP (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- vm. (°) , van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
(°)  Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd, doch niet na 7 uur namiddags, alsmede des Zondags.

 

2    Nool, J., Vischhandel

..    Rijkstelegraafkantoor. (°)

..    Telegraafkantoor. (°)

1    Wildschut, J., fa. Wildschut & Co., Stoomoliefabr.

top


JOURE (Rijkstelefoonkantoor.)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 7-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  9    Boer & Zonen, E.A. de, Olieslagers, Midstr.

  5    Cath & zonen, G.P., Graanh. Midstr.

  7    Egberts, Fa. Wed. Douwe, Koffiebranderij, theehandel en tabakskerverij, Midstr.

  2    Feitsma, Dj., Hôtel, Enkele Regel

15    Gasfabriek, Gem.- (9-12 vm.)

17    "Hollandia", Holl. fabr. v. Melproducten

  8    Jong, Fa. B.D. de, Kruidenier, Midstr.
  3    Jouster Houthandel", "de

  4    Keverling, Gebr., in ijzerw., Midstr.
21    Kramer, H., Stoombootdienst Joure--Sneek--Leeuwarden, Libra I en II
10    Krijns & Co., Wijbren, Boomkweekers, Midstr.

11    Mispelblom Beijer, Gebr., Kassiers, Midstr.

11    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-Agentuur, Gebrs. Mispelblom Beijer, Midstr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor. (°)

19    Sanatorium "Herema State", Friesch Volks-,

14    Schootstra, R., Rijwielhandel

18    Sluijter, Dr. P.J., Arts
13    Station Ned. Tramw. Mij.
12    Stoomzuivelfabriek "Akmarijp", Dir. A. Schiere

  6    Taconis, K.W., In manufacturen, Midstr.
10    Taconis, S.K., Arts
  ..    Telegraafkantoor (°)
20    Terlet, H., Notaris
24    Tuijninga & Zn., J.W., Manufacturier, Midstr.

23    Vegelin v. Claerbergen, Jhr. P.B., Burgemeester

22    Werf, Ph.J. v.d., Notaris

  1    Zuivelfabr. "Haskerhorne", Dir. D. Overdijk

top


Jubbenga-Schurenga zie onder Gorredijk

top


JUTPHAAS (Hulptelefoonkantoor.)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm, van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Berg Jr., Fa. J.T. v.d., Bloemist en Boomkweeker

6    Gemeentehuis

3    Hardenbroek v. Lockhorst, Mevr. A.M. de Douair. Baronesse v., huize "Rijnhuizen"

2    Naaml. Venn. Jutfaasche Olieslagerij, C.J. Cockuijt & Co.
4    Naaml. Venn. Kweekerij "Huis de Geer"
5    Naaml. Venn. Tram- en Bargedienst Vereeniging

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder UTRECHT

top


KAATSHEUVEL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen:  1 Maart tot 31 Juli: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 8.-- nm.;   1 Aug. tot ulto Februari: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.-- nm.;  van 5.-- nm. tot 8.-- nm.   Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. to 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10    Assem, C.J. v.d., Hôtel

  3    Beurden, M. v., Stoomschoenfabrik.
  1    Beurden, W. v., Machinale Schoenfabr.
  2    Both, W.L.M. de, Arts
11    Boxtel, J.H. v., Stoomschoenfabr.

15    Cromvoirt, L. v., Lederhandel

  6    Dortmond Pennock, v., Stoomschoenfabr.

  7    Gemeente-Gasfabriek
12    Gemeentehuis

  4    Ham, J.v., Notaris Hoofdstr.
  5    Hoven, L. v.d., Schoenfabrik.

16    Maréchausséekazerne

14    Naaijkens-de Jong, A.C., Heerenmodemag., Peperstr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

13    Vloemans, Fa. P.H., Stoomschoenfabr.

  8    Zacht Czn., M., Stomschoenfabr.

top


KAMPEN (Rijkstelefoonkantoor)

(IJsselmuiden)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd:  1. Post- en Telegraafkantoor.  ---  2. Bureau van Gemeentewerken aan de Botermarkt.

 

  88    Arentsborst & Zn., Fa. A.G., Boekhandel, enz., Oudestr.

  29    Berk & Zn., Kamper Emaillefabr. voorh. H., Brunnepe
  76    Bervoets, Gebr.,  Confectiemag., Oudestr.
  21    Bessem & Hoogenkamp, Sigarenfabr. Broederstr.
  79    Boeke & Huidekoper, Voorstr.
  12    Boele, C.J., voorh. C.J. Boele & Zn., Sigar.fabr.La Bolsa, Oudestr.
  43    Boele, J., IJsselkade
  90    Boele, Jacobus Margo, Vloeddijk
  44    Boele Sr., W.G., Sigarenfabr., Hofstr.
  13    Bok, Mevr. de Wed. J., Burgwal 27
  53    Bolleman, J.B., Ned. Zuivelfabr., Graafschap
  52    Bos & Zn., K.J., Houth., Spoorkade
103    Bruins, E.J. Schilder-Decorateur, Buiten Nieuwstr.
106    Bruins, J.W.A., kapper, Oudestr.
  61    Brune & Caspers, Notarissen, Vloeddijk
  50    Buiten-Societeit, Spoorkade
  15    Bur. v. Politie, Buiten-Nieuwstr.
  60    Butter, P., Arts, Vloeddijk

    8    Caspers, J., Notaris, Vloeddijk
700    Chef-Telefoniste, Centr. Bur.
    3    Cramer, P., Houthandel, filiaal IJsselkade
  46    Cramer, P., Houthandel, Kant. en Werf, IJseldijk
  83    Cramer, P., woonh., Cellebroedersweg

  67    Deinum, S.P., Gehoor-, schouwburg- en concertzaal, Burgwal
    6    Dikkers & Zn., W., Kassiers, Comm. in Effecten, Ass. en Hypotheken, Vloeddijk
  28    Dir. Gem. Gasfabr.
  17    Dir. Gem. werken
  51    Dussen Jr., J.H. v.d., Kassier en Comm. in Eff., IJsselkade
  19    Dwars, Fa. Wed. G.H., Eerste Overijselsche Stoom-Koffiebranderij, Broederstr.

  97    Engelen, Wessel, Banketbakker en kok, Oudestr.
  95    Engelenberg, Mevr., Burgwal
  81    Engelenbergstichting, Veenesingel
  75    Ennema, M.F.L., Apotheker & Scheikundige, Oudestr.
  93    Esser, Dr. J.J., Marktgang
  92    Eesser-Hovij, Mevr. Wed. M.W., Vloeddijk
          (fvt: deze laatste naam juist overgenomen; kan op verkeerde volgorde zitten, of verkeerd getikt?)

  57    Gem.-Ziekenhuis
  70    Gend & Loos, v., H. Colignon & Co., Expeditie, Incasso en Inklaring, Hofstr. 122 and 122^1
    9    Gendringen, Gebr. v., Mag. v. Manufacturen en Modeart., Nederl. Staatsloterij, Oudestr.
112    Goor, B.J. v., Kolon. waren en gedistilleerd, Oudestr. 196
  98    Goor, W. v., Scheepsbouwmeester, Buitenkade
  23    Goor & Kanis, v., Kassiers & Comm. in Eff., St. Jacobssteeg
  24    Groot, Gebrs. de, Stoombootondern. en expeditie, IJselkade

100    Hagen, H.G. & M.A. v., N.V. Kon. Utr. Sigarenfabr. Boven-Nieuwstr.
  87    Hallie, Adriaan, Brood- en banketbakker, Vloeddijk
120    Hallie, fa. Wed. H., brood- en banketbakkerij, Oudestr.
  55    Hasselt, Gebr. v., Steenfabrik., Spoorkade
  49    Hasselt, Julius v., IJselkade
  63    Heel's Gecondens. Melk Compagnie, v., IJsselkade
113    Heels gecondens. Melk Mij., v., magaz. IJsseldijk
    4    Heerde, H. v., Visch- en palingrokerij, Slagersplein
    2    Hôtel des Pays-Bas, Café-Rest., Wed. Theod. Breyinck, Broederweg
  88    Hulst, v., Tooneelfonds, Oudestr.

  91    Jonge, B.J. de, Banketbakker en kok, Oudestr.
  34    Jong Dzn., Fa. D. de, Kolon. waren, Scheepsbehoeften en Scheepsbevrachter, Ouderstr.

  96    Kalf & Zn., Wed. S.N., Mattenfabrik., Importeurs v. China matten, Oudestr.
  74    Kalter & Grootjen, Visch- en palingrookerij, Buitenhaven
  40    Kamper Courant, Hofstr.
  39    Kanis & Gunnink, Fa., Stoomkoffiebranderij, Oudestr.
119    Keijzer, G.H., Aardappelen-, Groenten- en Kaash., Oudestr.
  59    Koch, Dr. J.D.C., Arts, Cellesweg
102    Kok, J.H., Uitgever, Oudestr.
  70    Kooman, C.J., Passagebur. en Assurantiebezorger, Hofstr. 122 en 122 (1)
  99    Kraal, B., Schilder en Drogist, Bovennieuwstr.
  14    Kraal Jr., W., Bovennieuwstr.
  85    Kraal Jr., filiaal W., Drogisterij, Venestr.
  52    Krans, H., (fa. K.J. Bos & Zn.), Houth., Spoorkade
  71    Krediet, B., Automobiel-, rijwiel- en sporthandel, Oudestr.

    1    Marcus, J., Vleeschh., Oudestr.
  25    Meulen Bzn., E. v.d., Smederij, Rijwielh. en Huish. Art., Buiten Nieuwstr.
  38    Meulen, J.H. v.d., Banketbakker en Kok, Oudestr.
  78    Muelen, W. v.d., Burgwal

  35    Naaml. Venn. Chem. Fabr. Kampen, IJsselkade
  48    Naaml. Venn. Handel in koloniale waren en comest., vh. J.E. Westerveld, Oudestr.
101    Naaml. Venn. Kamper Stoom-Meubelfabr., v/h. Fa. E. Engelen, fabr., IJsselmuiden
  65        Idem, kant. Oudestr. (9-12, 1-4, 6-7)
  36    Nelle, De Erven de Wed. I. v., Sigarenfabr., Graafschap
  77    Nutsspaarbank, Burgwal

  84    Oever, Mr. J. v.d., Adv. en proc., de la Sablonièrekade
107    Oever, Fa. H. v.'t, in kolon. waren, enz., Oudestr. 34
  33    Oorschot, G. v., Deurwaarder en houder v publ. Verkoopingen, Plantage (kant. 8½-12, 1½-4, 6-8)
  64    Oorschot, H.J. v., Spoorkade
  69    Overweg Jzn., W., Lijnkoekenfabr., Oudestr.

  72    Plantenga, Notaris, kant., Burgwal (9-5)
  73    Plantenga, Notaris, woonh. de la Sablonièrekade
  31    Poortenaar & Zn., B.W., in Drogerijen en Chemicaliën, Oudestr.
110    Pruijm, W.J., Dames en heerenmodemag., Oudestr. 61.

  30    Raadhuis, Burgemeesterskamer
  58    Raadhuis, Gem.Secr., Oudestr.
  69    Reuijl & Zn., H., Boterh., Oudestr.
  94    Reuijl Dzn., H.J., Huish.art., Oudestr.
  20    Reumer, P., Visch- en palingrookerij, Slagersplein, Brunnepe
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  22    Ruiter, J., Arts, Nieuweweg

  18    Schaft, A. v.d., Behangerij, Stoffeerderij, Meubileering, Oudestr.
  89    Schepman, T., Scheepsbouwmeester, Veerweg
  10    Schultze, J., Café Rest., Oudestr. hoek Plantage
  21    Secretarie der Gem. IJsselmuiden, Wilsum, Grafhorst, Kamperveen, Zalk en Veecaten, Burgwal
  42    Smit & ten Hove, Oudestr.
108    Spoel, P.M. v.d., Sigarenh. en export, Oudestr.103
  11    Stadsreiniging
  16    Stadsreiniging, Dir. kant. Buiten-Nieuwstr.
105    Station R.IJ.S.M., IJsseldijk
  66    Station Kampen der Ned. Centr. Spoorw. Mij.

  45    Telder, D.J., Stoomsmederij en in ijzerwaren, Oudestr.
    ..    Telegraafkantoor (°)
  68    Tjemmes, J., Meubelfabr., 1e Ebbingestr.

  62    Veenenbos, J., Kassier en Comm. in Eff., Burgwal
114    Veilingsgebouw der Vereenigde Tuinbouwers, Nieuweweg, IJsselmuiden
  37    Veldhuyzen v. Zanten, W., Vleeschhouder, Oudestr.
    7    Veldkamp, W., Export & Varkenssl., Oudestr.
  14    Veldman, Mr. H.S., Gemeentesecr., Burgwal
    5    Voorthuis, E., Handelsagent, Vloeddijk

  26    Wakeren, N. v., Vleeschh., Oudestr.
  80    Wal B.Hzn., H. v.d., in ijzerw., gas- waterl. en huish. art., Oudestr.
109    Wal & Co., A. v.d., piano en orgelfabr., Breedesteeg 65
  47    Walkate, H.J., Wijnh., Oudestr.
  54    Walkate & Rodenberg, Zeepzieders, IJsseldijk
  56    Weerd, W. v.d., Stalhouderij en Hooihandel, Burgwalstr.
  82    Werff & Zn., P.H., Boterhandel, Voorstr.130
  32    Woutersen, M.L., Apotheker en Scheikundige, Oudestr.

104    Zalsman, Ph., boekh. boek- en steendr., Vloeddijk 97
  27    Zeger de Haan, G.J., Stoombootagent, IJsselkade
  86    Zomer, A., Witte goederen, Oudestr.79

top


KAMPERLAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

   2    Hee, A. v., Timmerman

   ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

   1    Schippers, Fa. Wed. B., Graanhandel

   ..    Telegraafkantoor (°)

   3    Verburg, M.C., Caféhouder

top


KAPELLE (Zuidbeveland) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  1    Blok, H., Manufacturier

  8    Eversdijk, M., Koopman en Commissionair

  6    Ganseman, H.P., Koopman

  3    Have, D.J. v.d., (A. v.d. Have), Boomkweeker en Zaadhandelaar
  5    Huvers, J.C.A., Notaris

  4    Liere, A.J. v., Koopman

  7    Menheere, J., Koopman en Caféhouder

  2    Persant, Snoep J.C., Boomkeeker

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


KATS (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  1    Blok, J.C., Herbergier en Commissionar

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 439 / 440-443 / 444 / 445 / 446

Transcriptie door:  Ineke Smit / Fokke Zwaan / Hans den Braber / Frank van Thienen / André Westendorp


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net