Grebbe (de) zie onder Wageningen


's GREVELDUIN-CAPELLE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Quirijns, W., Hooihandel  

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Sneep, A.L., Stoomgrutterij en meelfabr., kantoor
2    Sneep, A.L., Woonh., Grootestr.

..    Telegraafkantoor (°)

top


GREVENBICHT (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


GRIENDTSVEEN (Hulptelefoonkantoor)

(Deurne)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Griendt, E. v.d., Villa "Iphagnum" [in werkelijkheid "Sphagnum" geheten]

5    Langenhoff, C., Dir. der Gem. Turfstrooiselfabr. v. Deurne, Deurne

1    Mij. v.d. Griendt's Landexpl., Kant.
2    Mij. v.d. Griendt's Landexpl., Villa "Erica"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


GRIJPSKERK (Gr.) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

6    Burg, R. v.d., Hôtelhouder

5    Gaaikema, L.H., Stoomoliefabrik., Gaarkeuken

4    Kluijve, J.W.A. v., fa. Mulders & v. Kluijve, in granen en veevoeder

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Stoomzuivelfabr. "Grijpskerk"

..    Telegraafkantoor (°)
7    Tuuk, J.E. v.d., Stationskoffiehuis

3    Uiterdijk, J.J., Kruidenier, Stationstr.

2    Vogelzang, Jb., Hôtel en Café-Rest.

8    Werkman, Tj., Zaadteelt, handel in zaad en tuinbouwart.

top


GRIJPSKERKE (Zeeland) (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zondagen: Geen dienst. Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


GROENLO (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 7.30 nm., (*) Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.

(*) Gedurende de sluitingsuren van het Post- en Telegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

 

12    Ainsworth & Co., Fa. E., Linnenfabrik

23    Bierbrouwerij "de Klok", Th. J. de Groen
30    Boers, Ph., Koopman
  8    Buve, J.L., Hôtel- en caféh.

  6    Ditters, E.H., Hôtel "de Zwaan", A.N.W.B. Stalhouderij

  7    Fornier & Zn., W.F., Effecten, wissels, assurantiën
14    Fornier & Huis in 't Veld, G., In granen en kunstmeststoffen

21    Gemeentehuis

  5    Heijmans, D.S., Exportslager
29    Heijmans, H.H., Slager en Veehandelaar, Markt
15    Heijmans, M.S., Poetskatoenfabr., Borculoscheweg
24    Huijkes, J.H., In manufacturen

  9    Jong, F.Th. de, Bondshôtel "de Moriaan", Restaurant en Stalhouderij

31    Kortenhout  v. d. Sluijs, D.G., Griffier b.h. Kantongerecht

  3    Lasonder, D.M.J., "Vredenhof"
  1    Lasonder, Fa. H., Katoenweverij

25    Mendels, Fa. E.I., Vleeschhouwerij en Veehandel, Ganzenmarkt
13    Mogendorff & Zn., J., Huidenhandel

10    Nahuis, J. Houthandel

  2    Oosterholt Wiegerink, Fa., Leerlooierij en stoomschoenfabr.

20    Philips, H.J., Slager
26    Pleijte, Mr. J., Ontvanger der Registratie en Domeinen

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

22    Sicherer, H.J.L., Arts, Beltrummerstr.

....    Telegraafkantoor (°)
  4    Trybits, L., Huidenhandel

27    Verheijen, H.W., Winkelier, Beltrumschestr.
19    Vincentius Gasthuis, Sint
18    Vugt, Wed. v. A.W. Wiegerinck, Mevr. J.H. v.

16    Wiegerinck & Koch., Stoombreierij en kousenfabr.
17    Wiegerink, W.J.
11    Wiegerink, Gebr., Steenfabrik
28    Willink, G.J., Tricotfabr.

top


GROESBEEK (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm. van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9  vm., van 1  nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  5    Dekker, J.A., Aardappelhandel, Kerkstr.

  1    Hôtel Pension Hurkmans

  6    Maréchaussée-kazerne

  7    Paijens, Dr. C.J.M., Arts, Villa Maria
  4    Peters, A., Koopman, Herwesdaal

....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  2    Roomboterfabr. "Groesbeek", H.G. Welling

....    Telegraafkantoor (°)
  8    Tielemans, J.J., Slagerij en Exporthandel, Pannestr.

  3    Vereeniging "Het Grondbezit", Secr. J.H.J. Hamelberg, villa Agnes

Zie voor de nummers van uitsluiting ook onder NIJMEGEN

 (°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"

top


GRONINGEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Haren, Helpman, Hoogkerk, Noorddijk, Paterswolde en Waterhuizen)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm.(°)
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.

Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet. -- 3. Korenbeurs. (Geopend op Dinsdag van 10.-- vm. tot 2.-- nm., op Vrijdag van 10.-- vm. tot 1.30 nm.). -- Bijkantoren der Post. en Tel.  4. Nieuwe Ebbingestr. en  5. - Steentilstr. (Geopend op werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Op Zon- en Feestdagen: Geen dienst.)

(°) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

 

  603    Aarts & Co., in Kantoorbeh., A. Kerkhof 21
1879    Abresch, D.P. Schuitendiep W. Z. 22
  301    Academiegebouw
1287    Adama, H., Opz. Staatsspoorw., Noorderstationstr. 47
1137    Adelsbergen, M. v., Vleeschh., Folkingestr. 19
1621    Adelsbergen & Zn., M. v., Coehoornsingel 19a
1541    Adema & Post, Fa., Steenhouwerskade 8
  918    Adriani, J.G., Mag. v. ijzerw., A. Kerkhof N. Z. 23
  537    Alberda v. Ekenstein, Jhr. Mr. W., Rechter, Marktstr.19
  937    Alberda v. Ekenstein, Jonkvr. C. de Wendt, Zuidersingel 33
1511    Albers, D., Vleeschhouwer, Kerklaan 11
1635    Albers Creameries Ltd., Agent  H. Klamer, Jacobijnerstr. 15
    30    Albers, L., Kruideniers- en Gruttersw., Carolieweg 9
1173    Alberts, W.P., Agent der Alg. Gron. Scheepshyp. bank, Turfsingel 9
  684    Albino  Mij., Naaml. Venn., in kol. en gruttersw., koffiebranderij, v/h. fa. F.P. v. Klooster,
              Winschoterdiep O. Z. 18--19--20--21
1822    Idem, Directie, Winschoterdiep
  396    Albracht's, Electr. Boekbinderij, Roode Weeshuisstr.
  469    Albronda, H.G., Handelsinformatiën, Turftorenstr. 26a
  535    Alg. Gron. Levensverz. Mij., Dir. J.M. Huizinga, kant. Emmaplein 6
  780    Alg. Gron. Scheepshypoth. bank, Ged. Zuiderdiep 139/143
1956    Alg. Mij. v. Vischbestelhuizen, (A.M.V.B.) Museumstr. 4
1349    Alma, H.R., likeurst. en winkelier, Rademarkt 6
1443    Alma, J., Kapt.Districtcommdt. der Kon. Maréchaussée, Kraneweg 50
  894    Alma, Th., Bier- en brandstoffenh., Kant. Peperstr. 8
  411    Ambachtschool
1098    AmericanPetroleum Company, depôt Frieschestraatweg 12
1073    Amerongen--Geisel, M. v., Duitsche Modebazar, O. Ebbingestr. 16
1591    Amst. Mij. v. Levensverz., Bijkantoor, Vischmarkt 54
1033    Andel Jr., C. v., Radesingel 13
  207    Andel & v.d. Weide, v., Koffiehandel, Ged. Zuiderdiep 66
1546    Andriessen, J., Eendrachtskade
1362    Anholt, E.H., Oosterstr. 3
  304    Anorganisch Chem. Laboratorium der Rijks Universiteit, (Prof. Dr. M. Jager)
1071    Apoth. Dr. G. Post, Poelestr. 24
1649    Apotheek v. Schaik, (R. Sissing), Gr. Markt 26
1302    Arbeidsbeurs der gemeente Groningen, Folkingestr. 15
1027    Arbeidsinspectie Groningen., Kleine der A  32b
  928     Arkel, J. v., Horloger, O. Ebbingestr. 21
1946    Armenraad, A. Kerkhof 19 I
1229    Armenzorg, Bur. v/d. Openbare, Martinikerkhof
1241    Assen, D.M. v. Praediniussingel 19
  198    Assen & Veendorp, v., Comm. in Eff., Martinikerkhof 8
  327    Assen, Fa. Jb. v., (A. Boersema), graanh., Noorderhaven 18
1477    Assink, W.A., Rund-, kalfs- en varkensslagerij en fijne vleeschwaren, Oude Kijk in 't Jatstr. 10
  539    Assurantie Mij. tegen brandschade en op het leven "de Nederlanden" van 1845, Vischmarkt 40
  747    Auer, Apotheker, N. A. str.
1156    Aukes, H., In scheepsbenoodigdh., Agentsch. v.d. Veendammerbeurtveer--Sleepdienst Mij., 
             Sluiskade 7
1498    Automaat", Mij. "de, Langstr. 47, Kostverloren, Hoogkerk
1244    Azijnmakerij voorh J.S. Huisinga, N.V., Pelsterstr. 20--22

1698    Baaren, D. v., Marktstr. 7
1194    Baas, J., Zeilmaker, dekkleeden en zakkenverhuurder, Radebinnensingel 40
2003    Bachmann, Joh. E., O. Boteringestr. 10
  618    Backer, C.A., Banketbakker, Heerestr. 111
  798    Bakker, A.J., Glasfabrik., Ged. Zuiderdiep 39
    59    Bakker, D., Automobielengarage, Heereweg 32
1746    Bakker, Frans, O. Ebbingestr. 69
  482    Bakker, G., In kol. waren, N. Ebbingestr. 22
1715    Bakker, Jan, Nieuwe Kijk in 't Jatstr. 23
  843    Bakker, J. Caféh., Winschoterdiep O.Z. 3
    71    Bakker J.Dzn., J.W., Stoomgrutterij en Gort-, meel- en graanhandel, pakhuis Gr. Zwaan,
             Zwaantjesgang
1637    Bakker, K.J., O. Ebbingestr. 86
1207    Bakker & Buys, In japonstoffen, mantels, enz., A-kerkhof 11
  352    Bakker & Stuivinga, Graanh., Noorderhaven 12 en 13
1878    Balk, E., Taco Mesdagstr. 21
1232    Bamberger, M., Musicus, handel in sigaren en kruideniersw., Assuradeur, Zuiderdiep 166
1297    Banning, Wed. H., Parfumerieën en toiletart., Heerestr. 32
  122    "Barbarossa", Brouwerij Mij., fabr., Helpman
    43    Barghoorn, W., Agent in granen, Pelsterstr. 2
  749    Bazuin, R.K., Holl. Vleeschh., Schuitendiep 48
1262    Bebingh, J.K., Huis- en decoratieschilder en handel in verfw., Gelkingestr. 46
  407    Becherer & Co., Fa. G., Zuiderbinnensingel 2
2081    Beck, K., Winschoterdiep W.Z. 17
1365    Becker, A.H., Heerestr. 90
1563    Becker, A.H., Stoeldraaierstr. 3
  997    Becker, J., voorh. A.H. Swarte, Mag. v. kachels en rijwielen en smederij, O. Ebbingestr. 52
  577    Beckeringh, Gzn., J.J., Drogisterij "Het Roode Kruis", Heereweg 30
  731    Beer, D. de, Banketbakker en kok, Folkingestr. 7
  588    Beer, J.H. de, Hoofdagent der Meelfabr. "de Sleutels", Damsterdiep N. Z. 16
1752    Beeres, Joseph, O. Kijk in 't Jatstr. 47
  506    Beers, A.R. v., Commies der Posterijen, Wassenbergstr. 10a
  784    Beerta, J., Stoomsteendr. Steentilstr. 37
  230    Beetwortelsuikerfabr., Noord-Nederl., Dir. W.M. Gunning, Vierverlaten, Hoogkerk
  227    Begravenisvereen. "Groningen", Heereweg 81a
  762    Behrens, Fa. H., Modes en gros, Verl. Oosterstr. 7a
1611    Bekkering,  Fa. H., Zwanestr. 20a
  911    Beks, K., Voerman, Lage der A 31
2057    Beks Gzn., K., Sledemannerstr. 24
  621    Belgraver, P., Bouwk., Praediniussingel 39
  624    Bemiddelingskantoor, Vaste goederen, ass., hyp., credieten, administratiën, Poelestr. 14
1935    Bemmelen, Prof. Dr. J.F. v., Zuiderpark 22
  605    Benes,B., Banketbakker, A-weg6
  419    Benes, G., Banketbakker, Zwanestr. 7
  760    Benes, J., Vleeschh., Heereweg b. d. Viaduct
  700    Benier & Co.,Heerestr. 52
  564    Bennema, Jan, IJzerh., Oude Ebbingestr. 74
  455    Bennema Kzn., J., Houtagent, Oosterhaven Z.Z. 8
  701    Berg, A. v.d., Alg. Visch- en fruith., Folkingestr. 48
  370    Berg, Dr. W.G. v.d., Arts, Chirurgijn, Stoeldraaierstr. 16
1050    Berg, Jacob v.d., Visch- en commissieh., Nieuwstad 22a
  523    Berg. Jos v.d., Nieuwstad 19
1586    Berg's Stoomschoenenfabr., v.d., fil. Zwanestr.
  890    Berge, H.J. ten, (J.F. ten Berge). In Manufact., A-kerkhof 43
  205    Berghuis, H., in Eff., Schuitendiep W.Z. 20
  391    Berghuis, K., Kruideniersw., scheepsvictualiën, Eeldersingel 32
1005    Bergsma, Dr. J., Leeraar a/d. R.H. Burgersch., Ubbo Emmiussingel 5
1674    Bergsma, S., Haddingestr. 15
1205    Berkelo, S.E., In naaimachines, enz., Zwanestr. 24
1779    Berkenbosch, P., Zuiderdiep 18 
  810    Berkenbosch, R., Joz. Israëlsstr. 103
1134    Berlitz school, Dir. H.P. Mc. Clelland, Vischmarkt 4
  719    Beukema, Mr. F.F., Ubbo Emmiussingel 7
1353    Beumée, U.J., in granen en peulvr., Schuitendiep W.Z. 17
  378    Biblioth. der Rijks-Universit., Zwanestr.
1593    Biebericher, C.J., N. Boteringestr. 74
  796    Bierling, E.J., Cartonnagefabr., Verl. Marwixstr.
1389    Biessum, O. v., Exporth. in aardappelen, Achterweg 6a
  380    Bievrie, Fa. Wed. L., Schoenmag., Heerestr. 4
  404    Bievrie, Lzn., L., Schoenmag., Zuiderdiep 95
1512    Bijkantoor der Post en Tel., Steentilstr.
1509       Idem, Ebbingestr.
1835    Bijleveld,J.H., Gr.Kr.Elleboog12
2049    Bisschop Boele, J.H.W., Reitdiepkade 4
2047    Blazer, C.A., Kraneweg 86
1276    Bleeker, F., Loodgieter, Korenstr. 4
1629    Block, J.G., (Gebr. Stibbe), Grossiers in schoenen, Waagstr. 5
  485    Bloemendaal, K.E., Melkweg 4
1178    Bloemhof & Co., S., Heerestr. hoek Zuiderbinnensingel
1092    Blok, Gebr., de Laan 23
1630    Blom & Kasemier, Steenhouwerskade 9a
2005    Bodewes, Jac. G., Steentilstr.38
1409    Boeke, Jan, lid der fa. Boeke & Huidekoper, Eemskanaal Z.Z. 1
  641    Boeke, Mevr. de Wed. Jb., Oosterhaven 17a Z.Z.
  105    Boeke & Huidekoper, in Landbouwwerkt., Radesingel
1438    Boekholt, A.D., Machinenhandel, Schuitemakerstr. 9
2110    Boekholt, H.J., woonh., Oosterstr. 66
  640    Boekholt, H.J., Mag. v. machinerieën, Oosterstr. 66
    14    Boele Sr., Fa. W.G., Sigarenmag., Tussch. beide markten 11
1530    Boer, Eiko, Kraneweg 38
1583    Boer, H.G., Damsterdiep N.Z. 40
  233    Boer, A.K. de, Noorderbinnensingel 2
1871    Boer, C. de, Brugstr.10
  831    Boer, Fr. de, Deurw. b/d Arrond. Rechtbank, Vischmarkt Z.Z. 46
  646    Boer, Fa. H.M. de, Stoomkoffiebranderij,  Kleine Gelkingestr. 6
  520    Boer, Jr. H.M. de, Kruideniers- en gruttersw., Zwanestr. 45
1971    Boer, R. de, in Margarine en vetw., engros, Gelkingestr. 51
  872    Boerema Pzn., J., Banketbakker, O. Ebbingestr. 55
1304    Boerma, A., Scheepsbevrachter, makelaar in verk. v. schepen, Eeldersingel 2
  975    Boerma, N.J.A.F., Arts, verloskunde en vrouwenziekten, Oosterstr. 48
  145    Boerma, P., Stalh., Z.Z. A-Kerkhof 30
  327    Boersema, A., fa. Jb. v. Assen Graanhandel, Noorderhaven 18
    99    Boersema & Scholtens, Expedit., Passage-agentuur "Nord-deutsche Lloyd", Zwanestr. 4
1379    Bolhuis, J., café "Bellevue", Veemarktstr. 94
1402    Bolhuis, Wed. E., Café " 't Oldambtster Wapen", veestalling, Winschoterdiep O.Z. 26
  329    Bolhuis, Fa. F. v., (Alb. Crebas), Banketbakkerij, Zwanestr. 34
  763    Bolhuis, K., Rademarkt 17
  510    Bolt, D., Paardenhandel, Friesche straatweg 14
  806    Bolt, F., fa. Joh. Crebas, Broodbakker, Oude Boteringestr.
  676    Bolt, F.J., Dir. d. Gron. Hyp. Bank v. Nederl. Heereweg 64
  754    Bolt, H., paardenh., Joz. Israëlsstr. 33
  336    Bolt, Mr. J., Adv. en proc., Oude Boteringestr. 50
  626    Bolt, M., Arts., Stoeldraaierstr. 12a
  524    Bolte & Zn., H., IJzerhandel, Hooge der A. 17
  855    Bonthuis, D.A., Handelsagent, Nieuwe Ebbingestr. 80a
  335    Bontkes Gosselaar, F., Parklaan 9
1333    Booijs, J. de, begrafenisondern., Museumstr. 6a
  450    Boon, D., Voerman, Singelweg 104
  447    Boon, Johs., agent, meel en granen, H.W. Mesdagstr. 17
1035    Boon, Tj. D., Zadelmakerij, matrasfabr. en touwslagerij, Brugstr. 32
1295    Boonacker, A.A., Oor-, neus- en keelarts, Heeresingel 28
1986    Boonstra, R., Kaashandel, Hoogkerk
1856    Boreel, J.L., Herman Colleniusstr.19
1972    Borggreve, J.R., Oosterstr. 27
1575    Born, F., Comm. in effecten, Zuiderdiep 15
2000    Bos, Joh. Ekhard, Heerestr. 87
  908    Bos, Fa. J.M., Borstel- en kwastenfabr., Poelestr. 47
    32    Bos, Jan Jac., fa. Hesse & Co., Groote Markt 23a
1994    Bos, L., Koster Akerk, Akerkhof Z.Z. 2
1415    Bos, O.J., voerwerk en mesth., Verl. N. Ebbingestr. 49
1326    Bos, S., Aannemer en grintleverancier, Hoendiep N.Z. 6
  896    Bos Jzn., G., Kuiperij en fustenh. wijnen en likeuren, Bloemstr. 29
1451    Bos, Mevr. de Wed. D., Parklaan 9a
1089    Bos, Mevr. de Wed. W., Stationstr. 11
  634    Bos, W., Praediniussingel 13
  582    Bos, Gebr., Scheepsbouwers, Friesche Straatweg
  978    Bos & Meijering, Heeren- en Kinderconfectie, Vischmarkt 51
1186    Bos & Zonen, Fa. T.J., Zeepfabr. Schuitenmakerstr. 15
1031    Bosch Hzn., D.H., H.W. Mesdagstr. 19
  185    Bosch, H. Geertsema, Handelsagent, Gelkingestr. 22
  250    Bosma Gzn., L.G., Rund-, kalfs- en varkensslagerij, A-str. 2
1131    Bosma Rzn., Rich., Vleeschh., Nieuwe Bleekerstr. 15
  202    Bosman, J.J., in Gort, meel en peulvruchten, .Nieuwe Ebbingestr. 103
1857    Bosman, Jan J., N. Boteringestr. 27
  307    Boss, M.J., Vischhandel, Guldenstr. 1
1947    Bosscha, A., Trompstr. 9
  673    Bosscher, Jan, Vert. v/d. Deventer tarwemeelfabr. en Emmericher Oelwerke, in granen en meel,
             Hoendiep Z.Z.
1841    Bossina, K., Oosterstr. 56
2066    Bossinade, E., Westerhaven 5
1734    Boswijk, F., Oosterhaven Z.Z.
1676    Bot, M.R., Meeuwerderweg 23
  369    Botanisch Laborat., Prof. Dr. J.W. Moll, Rozenstr.
1863    Boterweg & Melles, Gr. Markt 33
1855    Botje, Ensing & Co., Fa., Scheepsbouw en Machinefabr., Hoendiep Z.Z.
    89    Botje, M.D., Dir. Noord-Ned. Oliefabr., Woonh., Zuiderpark 14
1562    Bouma, S., Praediniussingel 31
1151    Bouman Jr., G., Rund-, Kalfs- en varkensslagerij, Gelkingestr. 37
1861    Bouman  Fzn., K., Steentilstr. 5
    19    Boumann, Hillerich, Handelsag., Nieuwe Kerkhof N.Z. 39
1721    Bouwers, J., Nieuwe Boteringestr. 76
1471    Bouwes & v. Wijk, Kassiers en in effecten, Peperstr. 19
1818    Bouwman, Anne, A. Kerkhof 41
1294    Bouwman, Fa. E.F., Boekhandel, Electr. drukkerij, N. Ebbingestr. 89
1266    Bouwman, J.H., Rund- en varkenssl., Veemarktstr. 93
  249    Bouwman, K., Café "de Passage", Helpman
1143    Bouwman, M., Worstfabr. "de Nijverheid", N. Ebbingestr. 98
  387    Bouwman, O., Café "de Pool", Groote Markt 17
1233    Brand, E., Noorderhaven Z.Z.11
2010    Brandhof, J. v.d., Poelestr. 14
2020        Idem, Poelestr. 21a
  260    Brandwacht, Zuiderdiep
1473    Bregman, F., Handelsagent, Hoendiep Z.Z. 2a
  755    Brenninkmeijer, C.&.A., Mantels en stoffen, Vischmarkt 18
1679    Brink, A.L., Visscherstr. 74
1691    Britisch-American Tobacco Co., O. Ebbingestr. 24
1686    Broek, M. ten, Oosterhaven Z.Z. 9
  632    Broekema, Fa. P., in koffie, O. Ebbingestr. 18
1171    Broekschmidt & Co.,Fa. J.Ph., In bouwmat., Kleine der A  4
  589    Brommet, J., In fijne vleeschw., Helpman
1453    Brommet, Jac. S., Chemicaliën drogerijen, enz., Zuiderdiep 42
1068    Bronda, J., In rijwielen en onderdeelen en gros, Schoolstr.
  737    Brouwer, M., Dir. d. Gron. Brandwaarb. Mij., Oude Boteringestr. 72
  779    Brouwer, Mr. P.B.J.Reeling, Dir. d. Friesch Gron. Hypoth. bank, Zuidersingel 27
1589    Brouwer, R., N. Boteringestr. 24
  941    Brouwer, W., Scheepsbevr. en verh. v. zeevolk, Café en logement "de Beurs", A-Kerkhof N.Z. 33
  421    Brouwers, Th.M., Hoendiep N.Z.  8
  412    Bruce & Co., Kleermakers, Heerestr. 68
    36    Bruggen, A.W. v., Graanhandel., Kraneweg 98
1463    Bruggen, D.H. v., Dir. der N.V. Houthandel voorh. J.B. v. Bruggen, Helpman
  679    Bruggen, Mevr. G. v., Heereweg 76
1099    Bruggen, Mevr. de Wed. H.B. v., Damsterdiep 46
1102    Bruggen, J.B. v., Zuiderpark
  331    Bruggen, J.B. v., Stoomhoutzaagmolen, de Gidéon
  302    Bruggen Cate, Mr. B. ten, Secr. b.h. college v. curatoren der Rijks-Universiteit, Emmaplein 1
  268    Brugmans, A., Dir. d. Brandwaarb. Mij.  L'Únion, Groote Markt 10a
  515    Brugmans & Co., A. Brugmans, Groote Markt 10
  616    Brugsma, F., Juwelier, Heerestr. 64
1009    Bruin, Fa. G.V., Tapijten, gordijnstoffen, linoleums, enz., Heerestr. 20
1152    Bruin, K. de, Jacobijnerstr. 11--13
  220    Bruins & Co., Fa. F.D., Handelsagenten en in ass., Roode Weeshuisstr. 9a
1882    Bruinsma, B.G., H.W. Mesdagplein 14
1915    Bruinsma, Y.J., Herman Colleniusstr. 32
1916    Bruinsma, Y.J., Lage der A13
  645    Brukker, Dr. D.J., Oogarts, Oude Ebbingestr. 2a
    25    Brukker, J., Stalh., Nieuwe Weg 42
  426    Brukker, J., Stalhouder, Damsterdiep N.Z. 18
1483    Brukker's Rijtuigfabr., Nieuweweg 46
1938    Brul, voorh. P. v.d., Kleedermag., Heerestr 59 (alleen v. interloc. gespr.)
1955        Idem, Heerestr 24 (voor loc. gesprekken)
1786    Bügel, P., Rijksstraatweg G 89, Helpman
  936    Buitkamp, K., Café "Koophandel", makelaar in schepen, Noorderhaven N.Z. 18
1174    Buizing, J., Rijwielhandel, Oosterstr. 38
1138    Buizing, Willem, In rijwielen en onderdeelen, Zwanestraat 6
  284    Bulthuis & Zn., Fa. C.L., (E.A. Zeilinga), Wijnhandel, Guldenstr. 22b
  664    Bulthuis, Czn. L., Ubbo Emmiussingel 33
  402    Bultje, H., Scheepsbevr., Eendrachtskade 23
1798    Bur. Kanaalwerken, Westerhaven
  301    Bur. Universiteit, Academiegeb.
  303    Bur. v. Rijksuniversitaire werken, N. Kijk in 't Jatstr. 70
1352    Bur. v. Schuldinv. en handelsinf. "De Mercuur", Gelkingestr. 32
  275    Burgemeester, Ossenmarkt 4
1524    Burger, Dr. H., Werfstr.
1056    Burgers, H., Rijwielenfabr., Trompstr. 7
  929    Burger's fil. Eerste Ned. Rijwielfebr., G. Fischer, Zwanestr. 14
2015    Burkels, A.A.T., Heereweg 28
  756    Burmann's, Witte Goederen Mag., Groote Markt
1082    Bus, Johs., fa. Meinema, Broodbakkerij, Heerestr. 115
1867    Buser & J. Jansen, J.H., Gr. Leliestr. 5
1165    Busscher, H., Mineraalwaterfabr., Pelsterstr. 42
  692    Buttinger, Jan, agenturen, Parklaan 5a
    87    Buttinger, Ph., Gas-, Electr.-, Stoom- en Waterl. art., enz., kant. Oude Ebbingestr. 35
1339    Buttinger, Ph., Oude Ebbingestr. 35a (woonh.)
  101    Buttinger, Lzn., Ph., Begrafenisondernemer, Folkingestr. 8a

  346    Café "de Beurs", J. Wilphorst, A. Kerkhof 4
1301    Café-Rest. "Royal", C. Reinhart, Heerestr. 23
  151    Café-rest. "Veening", Gr. Markt 15
  613    Café  A. de Vries, Veestalling, Veemarkt 5
  844    Calcar, A.G. v., Houthandel, H.W. Mesdagplein
1922    Calcar Jr., G. v., Kraneweg 100a
  848    Calcar, Fa. G. v., Houthandel, kant., de Laan 11
  849    Calcar, Fa. G. v., Fabr. en Houthandel, Frieschestraatweg
  718    Calcar, J.W. v., Arts-Chirurg, Schoolstr. 9
1127    Calcar, L. v., comest., fijne vleeschw., en kol. waren, Joz. Israëlsstr. 8
1144    Calcar, Dames v. Herm. Colleniusstr. 70
1100    Calker, R.J. v., In margarine, kaas en vetwaren, Brouwerstr. 1
  236    Camphuis, P.A., "Vennebroek", Paterswolde
1325    Carton- en Papierfabr. voorh. W.A. Scholten, Schuitendiep 22
    82    Casemir & Tiddens, Graanhandel, Hooge der A, 5a
  579    Casparie, F.W., Steen- en Boekdr., Oude Boteringestr. 42
  449    Casparie & Zn., Fa. W.R., Steen- en Boekdr., Nieuwe Weg 27
  193    Cate A. Jzn. & Co., A. ten, In granen en kunstmeststoffen, Winschoterdiep 4
1694    Catz, Adolf, Damsterkade 36
  142    Catz, B.L., fa. Gebr. Catz, Heerestr. 61a
1821    Catz, B.S., Damsterdiep 30a
    96    Catz, Gebr., Kooplieden, Eendrachtskade
  434    Catz, Gebr., Eendrachtskade
  168    Catz & Zn., v. Pekela, Bitterfabr. en Likeurst., Damsterkade
  829    Centr.  Werkgevers Risico Bank, Bijkant., O.Ebbingestr. 38
  951    Centr. Werkverschaffing, Damsterdiep N.Z.
1962    Charbon, G.A., Jozef Israëlstr. 34
  150    Chem. Laboratorium, Eerste, Prof. Dr. I.F. Eijkman, Gr. Rozenstr.
  549    Cleveringa, Mr. P., Notaris, Jacobijnerstr. 4
  496    Cock & Cleveringa, Fa. de, In wijnen, enz., Peperstr. 16
1236    Coevorden, J. Vos v., in huiden, vellen enz., Nieuwstad 48
1640    Cohen, B., Stationsstr. 4
  839    Cohen Dzn., N., "Au Corset Royal", Heerestr. 104
1613    Cohen, Mr. I. B., Jozef Israëlsstr. 38
1397    Cohen, Jozeph, Zuiderbinnensingel 41a
1645    Cohen, Gebr., Zuiderdiep 164
  259    Comm. der Brandweer, Westersingel 9
  251    Comm. v. Politie, Zuiderpark 8
  393    Concerthuis en Stalhouderij, Gron. Rijtuig Mij., Poelestr. 30
1999    Controleur Gem. Belastingen, O. Boteringestr. 19
1803    Coolsma, C.W., Trompstr. 15
1590    Coöp. "De Centrale", O. Kijk in 't Jatstr. 69
1975    Coöp. Middenstands Credietbank, Roode Weeshuisstr.
2038    Coöp. Vereen. Stroocartonfabr "De Halm", Dir. E.T. Jager, Hoogkerk 
  820    Coöp. Vereen. "de Toekomst", Taco Mesdagplein 1
1488        Idem, afd. kruidenierswinkel
1196    Coopman, H.L. Smid, Oosterweg 55
1680    Cordes, E.H., Lage der A. 2 
  329    Crebas, Alb., fa. F. v. Bolhuis, Banketbakker, Zwanestr. 34
  545    Crebas, Fa. C.A., Broodbakkerij, Steenstilstr. 7
1983    Crebas Jzn., A.W., Heerenplein 15
  927    Crebas, Fa. J., in kol. waren, Schuitenmakersstr. 22
  660    Crebas, J.J., Handelsagent, Grachtstr. 1
  384    Credietver. "Amsterdam", Agentsch., Guldenstr. 24
  471    Cremer, Fa. G., afd. ijzerw., Damsterdiep 5
1407    Cremer, Fa. G., Rijw. en automob., Damsterdiep 6
1711    Cremer-Hooghoudt, Wed. P., Singelweg 106
2104    Croiset v. Uchelen, H. W., Mesdagstr 51a
1883    Croon, Rudolf, Vischmarkt 37
1729    Culp, Bernard, Costumier, Ged. Zuiderdiep 114a
2014    Culp, E.S., Zuiderdiep 141

1125    Dagblad "Ons Noorden", O. Kijk in 't Jatstr. 14
1918          Idem, Administratie
1773    Dagelet, Fa. J.A., Hooge der A 19
    20    Dalmolen, A.F., Schuitendiep O. Z. 10
1606    Dalmolen, J., de Laan 10
1886    Dam, G.N. v., Lid der fa. Wed. N.A. v. Dam en Zn., Oostenstr. 67
    68    Dam, L. v., Fa. S. Muller & Co., Emmaplein 2
  736    Dam, Ph. v., Arts, O. Boteringestr. 25
1796    Dam, Philip v., Winschoterdiep W.Z. 11
2055    Dam, Willem v., Carolieweg 24
1095    Dam, Gebrs. v., Heerenkleedingfabr., O. Kijk in 't Jatstr. 39
1784    Dam & Bouwman, v., Muurstr. 20
  442    Dam & Zn., Wed. N.A. v., Kleedingfabr., Rademarkt 8
  232    Dam & Zn., J. v., Kassiers en Comm. in eff., Folkingestr 2
    45    Dambrink, J., Zuiderdiep 68
1176    Damhof, M., Gron. aardappelmeel-, siroop- en dextrinefabrieksdir., Radesingel 21
1090    Datema, G., Oesterhuis, Oude Boteringestr. 3
  657    Deelman, L.H., Juwelier, fabr. v. goud en zilverw., A-Kerkhof N.Z. 3
  608    Deelman, Mevr. de Wed. I.H. Heereweg b. d. Viaduct 4a
  216    Deest, J. v., Scheepsbevrachter, Eeldersingel h. Eelderstr. 30
2052    Dekens, Gebr., Schoolholm 19 
2043    Dellen, J. v., Rabenhauptstr. 12
  725    Delteijk, J.W., Nieuwe Kerkhof Z. Z. 8b
  578    Dermer, H., Voerman, Boterdiep
  644    Dermer, W., Voerman, Hooge der A 2a3
1484    Dethmers & Co., in Bakkerswaren, Hooge der A 27
1652    Detmers, H.D., Heereplein 3
  292    Deveer--Sinnige, In witte goederen enz., Guldenstr. 16
1006    Deves, E.R., Kruidenier, Schuitendiep 84
1019    Deves, E.R., Damsterdiep Z.Z. 55
  324    Diaconessenhuis, Mevr. de Wed. Albracht van der Worm, Praediniussingel 2
1235    Diaconie Gasthuis, Korreweg
  181    Dibbits, W.A., Wijnhandel., Heeresingel 14
  879    Diddens, Dr. E.J., Heelkundige, Zuidersingel 25
2036    Diderich, J.C., Hooge der A 5
  864    Dienstverrichting, Geh.-Onthouders, Radermarkt 20a
  672    Dienstverrichting, Gron. Algem., L. Jansstr.
  244    Dienstverrichting, Nieuwe Gron., kant., Muurstr. 6
  340    Dienstverrichting, Witte, kant. Uurwerkersgang, Oude Kijk-in-'t-Jatstr.
  470    Diepen, D. & O. v., Oosterhaven
1775    Diepen, Fa. Gebr. v., Scheepsbouwmeesters, Waterhuizen
1683    Diephuis, Dr. J.H., Gr. Markt 20
  611    Dijk, K. v., Violenstr. 14
  765    Dijk, T.E. v., Apoth., Groote Markt N.Z. 2
1126    Dijkhuis, M., O. Kijk in 't Jatstr. 10a
1259    Dijkhuis, R., Vischmarkt 45
  812    Dijksterhuis, G., Oosterweg 4
  451    Dijksterhuis, H., Handelsagent in kol. w., enz. Noorderhaven 33
1465    Dijksterhuis, Dr. Tj.L., Stationsstr. 10
1209    Dijkstra, K., Rund-, kalfs- en Varkensslagerij, Nieuweweg 9
  195    Dik Ezn., G., Bodega, Guldenstr. 20
  457    Dik, Gebrs., Rijwielfabr., Nieuwe Weg
    23    Dikema & Camphuis, in Steenkolen enz., Ged. Zuiderdiep 70
  777    Dikema & Camphuis, Brandstoffenhandel, Marwixstr. 38
  274    Dir. Gem. Electr. Bedrijf, Kraneweg 41
  440    Dir. Postkantoor, R.L. Houwink, Zuidersingel 37a
  856    Dir. Rijkstelegr. Kantoor, R. v.d. Vecht, Korreweg 38
1014    Döbken, Erven J.D., Stucadoors Turfsingel 2
  797    Doewes' Hoedenmag., Heerestr. 55
  930    Dommering, B., O. Kijk in 't Jatstr.
  576    Dommering, E., fa. W. Dommering Ezn., in Bakkersart. en kol. waren, Aweg 10
2103    Doormaal, J. v., Zuiderpark 20
1416    Doornbos, C., Behanger en stoffeerder, verhuizingen, enz., Noorderstationstr. 31
  177    Doornbos, Mr. G.M., Adv. en Proc., Secr. v.h. Tooneelgeb., Oude Boteringestr. 43
  505    Doornbos, Fa. A., Distill., Likeurst., Gr. Kromme Elleboog 18
1372    Doornbos. Joh., Accountant, Westersingel 21
2114    Dorhout Mees, B., Zuidersingel 17a
  491    "Douaneloods", (verificateurs der Invoerrechten en Accijnzen)
1169    Douma, Dr. H.J., Arts, Schuitendiep W.Z. 15
1378    Draijer Jr., R., O. Ebbingestr. 47
1424    Drenth, D., Zuiderbinnensingel 39
1497    Drenth, J.J., Electr. smederij, herstelplaats machinerieën, Bleekersstr. 22
  474    Drentsche Stoomb. Mij., Reitemakersrijge 22
  546    Dresseerschool, Korreweg.,
  940    Drewes, C.J.H., Hooge der A, 36
1159    Drewes Jr., E., kruidenierswarenmag., A str. 12
  494    Drewes, Fa. E., kaas, vet, spek, kant. Deensche Rookwarenfabr., Steentilstr. 39
1469    Drewes v/h. Fa. G., Kaashandel, Gr. Markt 42b
1724    Drewes, Joh., Verl. Oosterstr. 1
  958    Drewes & Co., J., ijzeren Scheepsbouw, woning Radesingel 7a
1076    Drewes & Co., J., Gidéon, Haren
  900    Drewes & Meesenbroek, Deurwaarders, en ondernemers v publ. verkoopingen, Zwanestr. 19
  948    Drift, M. v.d., Café Zoutkamp, paardenhandel, Moesstr. 1
1730    Duinen, A. v., Café v. Duinen" Heerestr. 84
  612    Dull, Mej. H., Heereplein 4
1757    Duns & Geertsema, Coehoornsingel 42

1656    Ebbens, Mevr. Wed. H.D., Heereplein 14
    49    Ebels, E., N. Ebbingestr. 46
  477    Edens, G., voorh. J. Heerema, Vleeschh., Nieuwe Boteringestr. 66
2101    Edzes, E., Kattendiep 23
  310    Edzes, H., Voerwerk, Kruitlaan 6
1342    Edzes Jr., H., Boekhandel, Nieuweweg 5
1508    Eefting, K.J. Winschoterdiep W.Z. 7
  622    Eekhof, Fa. R., O. Boteringestr. 21
  311    Eelen, N.W. v., in damesmodeart., Heerestr. 57
1023    Eelkema, M.G., Architect, 2e Willemstr. 36a
2091    Eerde, W. v., H.W. Mesdagplein 13
1053    Eerste Gron. Gloeikousenfabr. Poelestr. 45
1954    Eerste Gron. Hulpbestellers Dienstverrichting, Westersingel 23 Achter
  550    Eerste Gron. Machin. Tapijtrein., Gr. Appelstr. 423
1396    Eerw. Zusters v. O.L.V., A. Kerkhof 22
1464    "Eigen Hulp", Levensvers. Mij., Dir. Bijkant. L.J.A. Nieland, Groote Markt 27
1977    Eisinga, J., Korreweg 43
1669    Eisveld Bosch, Dr. O.H., Gr. Kromme Elleboog 10a
    86    Eisveld Bosch, Fa. S., Kinderwagens, sportkarren, enz., Vischmarkt 43
1230    Eisveld Bosch, S., woonh. Nieuwe Boteringestr. 111
  619    Eldering, F.J., Directrice H.B.S. v. Meisjes, Joz. Israëlsstr. 7
  513    Elerie, H., Trompkade 6
     28    Elevator--Mij. "Groningen", Dir. J.W. Wiers, Lijnbaanstr. 4
1392    Elmpt, A.Th. v., Pelsterstr. 19
  129    Elsinga, H.J., Poelestr. 44
1842    Eltingh, J., Frieschestraatweg 38
1516    Elsen, W.F.A., Deken en Pastoor, O. Kijk in 't Jatstr. 13
  730    Emmelkamp, J., Caféhouder, Groote Markt Z.Z. 40
1895    Emmelot, Joh., in Galanterieën en Speelgoederen, Stoeldraaierstr. 1
1117    Ensing & Lettinga, Siroopfabr., Boterdiep
1361    Ensink, D., Agenturen, Hofstr. 6
1434    Erenstein, J., in Vlas, granen, meel enz., N. Ebbingestr. 95
  628    Eunen, J. v., Rijwielen en toebehooren, O. Ebbingestr. 57
1783    Evenhuis, D., Winschoterdiep O.Z. 51
1532    Evenhuis, Wzn., H., Rabenhauptstr. 37
2058    Evenhuis, J.E., Winschoterdiep O.Z. 35
  563    Evenhuis, J.R., Hooi-,stroo- en turfstrooiselhandel, Oosterhavensingel 19
1029    Evenhuis, R., Huis-, decoratie- en rijtuigschilder, Nieuwe St. Jansstr. 7
1934    Eversen, L.J.H., Herm. Colleniusstr. 17

1423    Faber, E., Gron. sucadekoek, Nieuwe Ebbingestr. 86
1713    Faber, R., Marktstr. 6
1720    Faber, Fa. D., Steentilstr. 11
1472    Faber, Zuster A., Partic. gedipl. verpleegster, Zwanestr. 7
1168    Fabr. v. Zilverwerken v. Gebr. Niekerk, Schoonhoven, Winschoterstr. 7
1579    Falke & Mekel, de Laan 20
  333    Familiehôtel te Paterswolde
  985    Fédora, Fa., Oosterstr. 26a
2027    Feenstra Gzn., K., Steentilkade 2
1959    Feenstra, M.,Oude Ebbingestr. 474a
  932    Feith, Jhr. H., Zuiderpark 12
    57    Feith-Goekinga, Mevr. Douairière Jhr. Mr. J.A., Villa "De Zonneberg", Haren
    44    Feith, Jhr. Mr. R., Adv., Zuidersingel 2
  620    Feith, Jhr. Mr. J. Hora, Westersingel 49
1113    Feith, Jhr. Mr. W.W. Ossemarkt 5
  919    Feith, Mevr. Wed. R., Ossemarkt 8
  237    Feldbrugge, Thzn., Jos., Fa. Feldbrugge & Co., Manufact. en gros, O. Boteringestr. 9
  770    Feldbrugge, J.B.T., Modes en gros, Groote Markt 8
1208    Feldbrugge, Fa. J., Phaff-naaimachines, O. Ebbingestr. 12
  981    Feldbrugge, Gebrs., Oosterstr. 25a
1213    Fenema, C.A. v., Kapitein der Infanterie, Praediniussingel 33
1175    Fenema, C.H. v., St. Lucasstr. 6a
1479    Fenema, H.M. v., Damsterdiep 28a
1048    Ferwerda, S., Manufacturen, Vischmarkt 19
    83    Ferwerda & Tieman, Heerestr.
1573    "Filadelfla", wijkgeb. en Boekhandel, Schuitendiep O.Z. 79
  751    Filippus, Fa. Wed., in vruchten, groenten, Zwanestr. 13
  671    Filippus, Fa. Wed. J., in fruit, groenten, enz., Heerestr. 101
1281    Fleurke, Gebr., Kaasexport, Lage der A 12
1744    Folgering, Gebr., Vischmarkt 22
1838    Folkeringa, Fa., Stoeldraaierstr. 5
2117    Fongers, de Gron. Automobielenzaak, Heereweg 114
  211    Fongers, De Gron. Rijwielenfabr., A., Heereweg 85a
  950    Idem, filiaal en rijschool, Heereweg 35
  539    Fortuijn, Mr. G.B., Dir. Ass. Mij. "de Nederlanden" van 1845,  Haddingestr. 2
2031    Frank, E.J., Zuiderdiep 41
1200    Frank & Co., Chem. fabr. en grooth. in koffie, margarine en thee, Munnekeholm 22
1145    Frech-Kramer, in fijne visch-, vleeschw. en comestibles, Heerestr. 48
1891    Freeze, J.P., Loonzagerij en Timmerfabr., Tuinbouwstr.
1632    Fresemann Viëtor, Dr. E.J., Chirurg, boven burmann's goederenmag., Gr. Markt
1995    Friesch-Gron. Coöp.  Beetwortelsuikerfabr., Dir. J. v. Doormaal, Hoendiep
  247    Friesch-Gron. Hypotheekbank, Haddingestr. bij de Vischmarkt
  601    Frijling, Joh., Sigarenfabrik., A. Kerkhof N.Z. 5
1620    Frijling, Joh., Nieuweweg Achterom 30
  127    Frima, Mr. H., Jacobijnerstr. 13a
1437    Fruitema, H.J., in Kruideniersw., comest. en fijne vleeschw., Steetilstr. 2

1293    Gaaikema, L.J., in granen, zaden en fourages, Lage der A 6
  799    Gaasbeek, C., Vleeschh., Steentilstr. 9
  857    Gall, Z., Vleeschh., Steentilstr. 24
  711    Gans, D., Hôtel Rest., Veemarkt
1384    Garrelds, U.D., Vleeschh., Oosterweg 70
  326    Gebhard, T.F. Hund, Kraneweg
1045    Geertsema, Mr. C.C., O. Boteringestr.
1534
    Geertsema, G., Lijnbaanstr. 24
1853    Geertsema, G., Damsterdiep 25
  869    Geertsema, H., in Machinekamer- en fabrieksbenoodigdh., Steentilstr. 39a
  792    Geertsema, J., IJzerwaren, enz. Nieuwe Ebbingestr. 1
  341    Geertsema, Mr. C.C., Zuidersingel 21
  883    Geertsema, Mr. J.H., Zuidersingel 19
  893    Geertsema Wzn., Mr. J.H., Huize "de Poll" te de Punt, Haren
    79    Geertsema, Feith & Co., Kassiers, effecten en wisselkant., Akerkhof 34
1625    Geertsema, Feith & Co., Chefs kant. A. Kerkhof 34
1311    Gelder, Jacob v., Exportslager, veehandelaar, Meeuwerderweg 18
2053    Gelder, L. v., Griffestr. 20
1923    Gelder, L.Ph. v., Rademarkt 19
1666    Gelder, Ph.J. v., Folkingestr. 26
  120    Geldersche Crediet-Vereen., Vischmarkt 39--41
1536    Gemeenschappelijke keuken, Singel 4
  279    Gem. Bad- en Zweminr., Kleine Badstr.
1782    Gemeentehuis, te Haren
2087    Gemeentehuis, te Hoogkerk
  257    Gem. Laboratorium, Keuringsdienst van eet- en drinkwaren, Roode Weeshuisstr.
  267    Gem. Lichtfabrieken, Boekhouder, Bloemstr.
  256       Idem, Portier
  265    Gem. Reiniging
1600    Gem. tram, Remise, Noorderstationsstr.
1598    Gem. Waterleiding, Broestr. 1a
1996       Idem, Fitter, Kloosterstr. 27a
  258    Gem. werken, Bureau, Ged. Zuiderdiep
  143    Gend & Loos, v., Vischmarkt 34
  724    Gend & Loos, v., stallen, Emmasingel 24
  484    Gerner, Fa. B., Meubelfabr., Heerestr. 44
  895    Gerretsen, A.L., Electro-Techn. Bur., Soephuisstr. 14
1043    Gerzon, Gebr., Dames- en kinderconfectie, Vischmarkt 11
    80    Gerzon, J., Dir. N. V. Gerzon's Vleeschconservenfabr. v/h. fa. Wed. Gerzon, Westersingel 32
  824    Gerzon, M., Dir. N. V. Gerzon's Vleeschconservenfabr. v/h. fa. Wed. Gerzon, Westersingel 29
    75    Gerzon's Vleeschconservenfabr., Naaml. Venn., v/h. fa. Wed. Gerzon, Boterdiep 42
1906         Idem, (na 7.30 n.m. tel. no. 80)
  367    Geubels, J., Glas-, porselein- en aardewerk, lampen en verlichtingsart., Waagstr. 2
  648       Idem, Steentilstr. 25
1754    Geuns, Louis v., Eeldersingel 2a
  538    Geuns, Gebrs. v., Darmenhandel, Marwixstr. 36
2097    Giel, N., Willemstr. 5
1919    Gieske, Mevr. W., Anna Paulownastr. 21a
1338    Giffen---de Visser, Mevr. Wed. Mr. J. v., Westersingel 15
1718    Gjaltema Jr., P., Zuiderdiep 73
1400    Glansbeek, C.H. v., Behanger, Stoffeerder, verhuizingen, Hardewikerstr. 12
  976    Glansbeek Fzn., M.D. v., O. Kijk in 't Jatstr. 22
1288    Glas, S.R., Poelier, Coehoornsingel 48
1719    Glastra, H., Groote Markt 52
1234    Gockel, J., Rokkenfabr., Poelestr. (achter den muur 12)
1041    Gockinga, Mr. J.A.G., Rechter in de Arr.-Rechtb., Emmasingel 26
1659    Göbel, L., H.W. Mesdagstr. 48
1834    Goede, J. de , Parallelweg 16
1377    Goeree, H., Agenturen en assurantiën, Heereweg 67
  203    Goethem & Neuteboom, v., Zuiderstation
  643    Goldhoorn, J., Stalh. en voerwerk, Nieuwe Kerkhof
  697    Goot, J. v.d., Bouwkundige, de Laan 12a
  176    Gorter, Iz., IJzerhandel, A.-Kerkhof 39
  726    Gorter, Iz., Woning, Emmasingel 16
1425    Gorter, Jan, IJzerhandel, Villa "Cyrano", Helpman
1825    Gorter, J.H.J., Kraneweg 80
1279    Gortworst, Alb., Handelsagent, Vertegenw. der Kon. de Jong's Cacao en Chocoladefabr.,
             Jozelf Israëlsstr. 67
1717    Goslinski, S., Veemarktstr. 82
  718    Gosschalk, B., Slager, Folkingestr. 33
  298    Gosselaar, F. Bontkes, Kassier en in effecten, Heerebinnensingel 2
1269    Goudberg, D., Veehandelaar en fouragehandel, Parallelweg 1
2011    Goudsmit, A., Zwanestr. 5
1548    Goutier, J., Turftorenstr. 4
1265    Goyert, G., Veerhuis, Westerhaven 4
  516    Graaf, Gebr., de, Sigarenfabrik., Damsterdiep N.Z. 14
1544    Graafhuis, W., Haddingestr. 34a
1340    Gramsma, C., Lutkenieuwstr. 40
  992    Grand Bazar Français, Vischmarkt 27
  427    Grave, E. de, Chicoreifabr., Heerestr. 91
1692    Greiner, Fa. A., Oosterstr. 62
  686    Greving, E., Loodgieter en gasfitter, Damsterdiep Z.Z. 14
1585    Greving, J., Damsterdiep N.Z. 10
1206    Grijpma & de Hosson, in chemicaliën, N. Ebbingestr. 50
  917    Groen, J., Electr. Cartonnagefabr. Noorderbinnensingel
1677    Groen, P., Hoofd der Gron. Schoolvereen., Emmasingel 10
2009    Groen, Tj., Taco Mesdagstr. 7
       8    Groenendaal, G., Café Suisse, Rest., Heerestr. 38
1819    Groenendijk, C.J., Jan Lutmastr. 17a
  696    Groeneveld, D., Meeuwerderweg 26
1224    Groeneveld, W., Spilsluizen 11
  337    Groeneveld & Co., A.G., Commissionnairs, Heeresingel 19
1318    Groenewold & Swaagman, Installatiebur. voor electr. licht en kracht, Nieuweweg 8
  170    Groenewold, Hilbr., Bloemenwinkel Heerestr. 21
  171    Groenewold, Hilbr., Bloemist, Kruitgr. 4
1403    Groenewoudt, H., Jacobijnerweg
1448    Groenhoff, J.G., Kinderwagens, riet- en mandenwerk, Heerestr. 13
1020    Groenhoff, Bos & v. Deemster, in Verfwaren, chemicaliën, enz., Schuitendiep 77
  388    Groenhuis, Jac.zn., J., in Kunstmeststoffen, Aweg 20
  866    Grol & Zonen, C.E., In manufact., Poelestr. 13
1357    Grommers, E.L., kruideniers- en gruttersw., en gedistill., Hoendiep N.Z. 1--2
  317    "Groningen", Algem. onderl. Mij. tot verzekering v. paarden en rundvee, Dir. F.F. Leopold, 
              Emmasingel 33
    76    Gron. Aardappelmeelfabr., N.V., dir. W. Dorst & M. Damhof, Bijkant., Radesingel 33
1221    Gron. Bankvereeniging, Schortinghuis & Stikker, Munnekeholm 10
1237        Idem
1633    Gron. Bioscoop, Gr. Markt 41
1433    Gron. Broodfabriek " 't Halve Cartou", N.V., Houtstr. 6
1320    Gron. Kalkzandsteenfabr., Dir. E. Switters, Hoendiep
  106    Groninger-Lemmer Stoomvaartmij., Dir. J. Nieveen, Eendrachtskade h. Hoendiep
    29    Groninger-Lemmer Stoomvaartmij.. Faber, Winschoterdiep O.Z. 10
    91    Groninger Courant, Provinciale
    74    Gron. Rott. Stoomb. Mij., (Hunzebooten), Dir. D. v. Houten, Loopende diep 11
  678    Gron. Slagersvereen., (koffiekamer Openb. Slachthuis), Damsterdiep N.Z.
  998    Gron. Steenfabr., N.V., Limborgh Meyer, Singelkade 120
  732    Gron. Silo, de Boer & Schuitema, Griffestr. 2
1526    Groninger Volksgaarkeukens en Kosthuizen, Zuiderdiep 8
  625    Gron. Crediet- en Handelsbank, de, Singel 4
2045         Idem, Singel 2 ( v. interc. en Directie kant. 9---3; 6---7)
  674    Gron. Hypoth. bank v. Nederl., Oude Boteringestr 72
    84    Gron. Waterleiding, Zuiderdiep
    64    Groot Jr., P. de, Heerestr. 113
1827    Groot, H. de, Rademarkt 9
  372    Groot, H.J. de, Handelsagent, 2e Willemstr. 5a
1358    Groot, M.D., Caféhouder, Damsterdiep 41 N.Z.
  483    Groote Societeit, GrooteMarkt28
    16    Groupagedienst, Dagelijksche, Groningen--Amsterdam--Rotterdam vice-versa, Westerkade 18
  858    Gruno, J., Tabaksfabr., Winschoterkade
1974    Gruno, J., Kraneweg 94
  379    Guikema, H., groenten, fruit en aardappelen, A. Kerkstr. 24
  328    Guldenarm-Meijeringh, Mevr. de Wed. Partic. Ziekenverpl., Praediniussingel 41

1223    Haaften, Mr. W.M., Praediniussingel 23
  753    Haak, D.M., Heerenmode-art., Oude Ebbingestr. 42
1501    Haan, R.P., Pakhuis, Pluimerstr. 4
1480    Haan, B. de, Veerhuis, café, Schuitendiep 90
  840    Haan, E.L. de, Hôtel de Haan, Veemarktstr. 80
1558    Haan, E.L. de, Veemarkt 24
  519    Haan, Fa. F.E. de, Koekfabr. en banketbakkerij, Astraat 2
  351    Haan, Jan, Boekhandel en Drukkerij, Nieuwe Ebbingestr. 23
  192    Haan, R.P., in Granen, Zuiderpark 17
  183    Haan, Mej. A., Heerenweg 10
  551    Haan, Tiddo, Drogist, Steentilstr. 40
  814    Haan, Tiddo. Fil. drogisterij, N. Ebbingestr. 35
  750    " 't Haantje", Depôt der N. V. Stoombierbr., Zuiderbinnensingel 41
  493    Haas, D. de, Aanleg v. gas- en waterleiding, electr. bellen, enz., Gelkingestr. 31
  934    Haas, Simon de, Aanl. v. gas, waterl. enz., Turftorenstr. 15
  418    Haas, Fa, S. de, Aanleg van gas-, waterl., Electr. bellen, Haddingestr. 11
1106    Haas, & Co., D.A. de, (J. de Haas), Agentuur- en commissieh., grossiers en uitgevers, 
             Taco Mesdagstr. 12
  971    Hagen, H.G. & M.A., fil. N. V. Kon. Utr. Sigarenfabr., Heerestr. 31
  904    Hahn, R.I., Pension, Jacobijnerstr. 19
1323    Halbertsma, Mej. H.J., Bruine Ruiterstr. 2
1254    Halm, C.A. v., Heeresingel 16
1157    Hamaker, Dr. H.G., Arts, Westersingel 41
  939    Hamburger, Prof. Dr. H.J., Hoogleeraar, Praediniussingel 2
1596    Hamburger, S., Westerhavenstr. 121
1007    Hamming, G.H., Vertegenw. sigarenfabr. fa. W.G. Boele Sr. der 3 Noordel. Prov., Gr.Markt 34
2050    Hamming, J.K., O. Kijk in 't Jatstr. 41
  999    Hammingh, J.K., Likeurst., Distill. en Fabr. v. ingelegde vruchten, Lage der A 14--15
1025    Hammingh, J.K., Slijterij "de Oranjeboom", Vischmarkt 9
  835    Hammingh, M.F., in Comestibles, vischconserven en fijne vleeschw., O. Kijk in 't Jatstr. 49
    40    Handelsvennootsch., voorh. R. Müller & Co., J.B. Vogt, Poelestr. 7
1696    Hanekamp, G., Brugstr. 29
1335    Harkema, E., Hooi-, Stroo-, aardappel- en groenten export, Emmasingel 7
  217    Harkema, G., in Granen, A-weg 16
1690    Harkema, G., Kraneweg 72
  121    Harmonie, Sociëteit de,  Oude Kijk in 't Jatstr. 26
  187    Harmonie, Sociëteit de, Kant., Oude Kijk in 't Jatstr. 26
1457    Hartsema, P., Rund-, kalfs- en varkensslagerij, N. Ebbingestr. 18
1978    Hasselt, H.J. v., Oosterstr. 54
1260    Hasselt, J.E. v., Tricotagefabr. "Nederland", Helpman
  500    Hasselt, Mr. N. v., Rechter, Ubbo Emmiussingel 9
1540    Hasselt, Mevr. de Wed. v., Heereweg 23
  390    Have & Mekel, ten, in Bakkersart., Peperstr. 23
  272    Havenkantoor, hoek Ameland
  353    Haverkamp, J., Poelestr. 32
  507    Haverschmidt, S., banketbakker en kok, Stoeldraaierstr. 13
1413    Havinga, R., Vleeschh., Nieuwe Boteringestr. 44
2088    Hazenberg & Beening, N. V. Kalkzandsteenfabr. v., v.h. fa. H. & B. Hazenberg, Hoogkerk
  446    Hazewinkel Jzn., R., Drukker en Uitgever, Heerestr. 94
1001    Heckman H. Wzn., H., Handelsagent, N. Kerkhof 34a
  710    Heerema, K., Kruidenier, Duikerstr. 11
1517    Hefting, Dr. J.D., Heereweg 5
1601    Hefting ---Pik, Mevr. A., Hofstr. 16
1811    Heide & Zn., H.R. v.d., Coehoornsingel 5
    91    Heijningen Bosch & Co., Uitgevers Mij., v/h. v., Uitg. der Prov. Gron. Courant, Oude Ebbingestr. 44
  593    Heikens, A., Stalh., Oudeweg 24
  334    Heikens, J., Imp. v. vetwaren, Eendrachtskade h. W. Barentszstr.
  350    Hekma, E., Arts, O. Boteringestr. 52
  359    Helder Pzn., H., Hooge der A 8
  136    Helder & Hesselink's Graan- en Zaadh., Lage der A 24
    10        Idem
1707    Helmens, H., Nieuweweg 48
2018    Hemmel, K., Korreweg 66
1063    Hemmen, M. v., Hôtel en Café, Aweg 12
1417    Hemmes, E., Carolieweg 5
  659    Hemmes, J.L., Stoomtimmerfabr. "Gruno", Winschoterdiep W.Z. 73
1248    Hemmes Jzn., H., voorh. J. Bolman Czn., Juwelier, Horloger, O. Ebbingestr. 22
1638    Hemmes, H.W., Oosterhaven
2116    Hemmes, H.W., Villa "In open Zon", Haren
1146    Hemmes, H.W., Stoomhoutzagerij en houthandel, Hoornschedijk 134
  509    Hemmes Nzn., H.W., Houthandel, Oosterhaven Z.Z.
1081    Hemmes, Gebr., Goud- en zilversmeden. O. Ebbingestr. 72
  956    Hemmes & Smid, Expediteurs, Nieuwstad 5a
  898    Hendriks, Fa. J., in Manufact., Groote Markt 39 Z.Z.
    38    Hendriks, R., Kaashandel, Westerhavenstr. 33
  769    Hendriks, P.D.H., Heeresingel 1
    37    Hendriks, Brongers & Bos, Margarinefabr., Eelderstraatweg 114
1741    Hendriks- ter Voor, Mevr. J., Coehoornsingel 6
2041    Herder & Bollen, De, terrein suikerfabr. a.h. Hoendiep
  174    Herstellingsoord " 't Huis de Wolf", Haren
1816    Hertzberger, J., Korreweg 30
1727    Heslinga, Hk., Oude Boteringestr. 57
  829    Hesse, Mr. Dr. J.E., Oude Ebbingestr. 38
    32    Hesse & Co., Agenten in hout en granen, Groote Markt 23a
  967    Hesselink, Mevr. de Wed. S., Westersingel 37
  152    Hessen, A.B. v., Vleeschh., Oude Kijk in 't Jatstr. 38
1467    Hessen, C. v., Gymnastiekleeraar, Zuidersingel 37a
  734    Hessen & Zn., S. v., Darmimport, Vethandel en gros, de Laan 25
  709    Hessling, E.R., Ingenieur der Telegrafie, Woonh. Kraneweg
  108    Heukers, J.R., Agent in granen, Westerkade 6
2037    Heuveln, B. v., Schuitendiep 42
1382    Hiddema Jr., Fa. J., Kantoor-, school- en teekenbehoeften, Carolieweg 31
  253    Hijmans v.d. Berg, Prof. Dr. A.A., Hooge der A 16
  808    Hildesheim, Ph., Bakker, Folkingestr. 52
2063    Hille, J. v., Herm. Colleniusstr. 27
  299    Hindriks & Zn., N., Lithografische kunstinrichting, Noorderhaven 21 Z.Z.
1812    Hindriks Jzn., N., Oosterstr. 43a
  208    Hingst & Co., Assuradeuren, Schoolholm 12
1008    Hinrichs, Gebr., Nieuwe Astr. 3
2072    Hoeksema, T., Guldenstr. 18a
1870    Hoekstra, Arnold, Zuiderbinnensingel 41
1908    Hoekstra, G., Hoogeder A 37
   552    Hoekzema, Kzn., G., Architect, Dir. d. N.V. "Groningana", Mij. tot Expl. v. Onr. Goederen te
              Groningen, kant. Muurstr. 1
1970    Hoekzema, K.W., Hoendiep Z.Z.
1487    Hömmen & Co., Damesstoffen en bukskins, O. Ebbingestr. 30
  728    Hoen, H. Kranenburg. Fa. M. Hoen, In ijzer, Poelestr.   33
  389    Hoetink, J.G., Notaris, Poststr. 7
1920    Hoeve, Prof. J. v.d., Heereplein 18
1150    Hof, R.A., Grossier in Kol. waren, Piet Heinstr. 43a
  798    Hofkamp, Ant., Dir. Alg. Groninger Ziekenfonds, Kraneweg h. Herman Colleniusstr.
  574    Hofker, K., Damsterdiep N.Z. 36
  776    Hofman, G., Nieuwe Ebbingestr. 34
  955    Hofman, G.D., Kapper, Heerestr. h. Carolieweg
  882    Hofman, W., Mag. v. tapijten, behangerij, stof., enz., Steentilstr. 32
  914    Hoften, R. v., Electro-techn. bur., Meeuwerderweg 9
  363    Hoitsema, Gebr., Boek-, Muziek- en handelsdrukkerij, Stalstraatje 4
1688    Holl. America Schoenen Mij., Heerestr. 2
1748    Hollander Jr., H., Gelkingestr. 12
1790    Hollander, P., Heerebinnensingel 23
1034    Holsbergen, Johs., Steenhouwerij, buiten v/m Steentilpoort bij de Sluis
1750    Holtmann, Gebrs., Oosterstr. 46
2095    Holthaus, C., Stoeldraaierstr. 8
1121    Holthuis, J., Huis- en decoratieschilder, Burchstr. 10
  888    Holthuis & Zn., Fa. H., Gron. Glazenwasscherij en Jalouzieënfabr., Nieuwe weg 24a
1204    Holthuis, K.H. Architect en agent der Winschoter Hypotheekb., Hoendiep Z. Z. 9
  947    Holtkamp & v.d. Laan, Handelsdr. en Papierh., Folkingestr. 5
  693    Holwerda, J., Scheepsvictualiën, kruideniers- en grutterswaren, scheepsmakelaar, Damsterkade 8
1695    Homan, K., Rabenhauptstr. 3
1290    Homan W.R., Eeldersingel
1794    Hommes, H., Nieuweweg 12
   733    Honigh, W.C., Boekh. en leesbiblioth., Akerhof N.Z. 29
2118    Hoofdbur. Provinciaal Steuncomité voor Vluchtelingen, (Annex v.h. Belg. Consulaat Afd.
             Vluchtelingen), Harmonie, O. Kijk in 't Jatstr. 26
   986    Hooghoudt, B., Broodbakkerij, Zuiderdiep 66
1172    Hooghoudt, G., brandstoffenhandel en bestelkant., Hooge der A. 27
1925    Hooghoudt, Fzn., H., Anna Paulownastr. 59
  543    Hooghoudt, Fa. H.J. Wijnhandel, en gedistill., Groote Kromme Elleboog 16
1761    Hoogstraal, S., Folkingestr. 18
1114    Hoogstraten, J.H. v., Eemskanaal
  343    Hooites Meursing, A., Ubbo Emmiussingel
2025    Hooites Meursing, W., Anna Paulownastr. 41
  123    Hoopen, W. ten, A. Paulownastr. 35
  235    Hoorn. Gebr. v., In comestibles en delicatessen, Groote Kromme Elleboog 2
2040    Hoorn, J. v., Jozef Israelsplein 4
  219    Hoorn, M. Mentjes van, Kruideniersw. en comestibles, Oosterstr. 20
  224    Hoorn, Luitjens en Kamminga, v., Kunstmestfabr., Kostverloren- Hoogkerk
  699    Hope, A.J. ten, kant. en pakhuis, Schuitendiep 4
  630    Hopma Bzn., G.A., v.h. T. Marrenga, in kol. waren, enz., N. Ebbingestr. 80
1893    Hopma, R.J., Hoeden- Petten- en Heerenmodemag., O. Ebbingestr. 43
1132    Hopman Jr., J.M., Chir. instrumenten, orthopaedie, Oude Ebbingestr. 45
1306    Horn, Mej. A.C. ten, Muziekleerares, Poelestr. 45a 
  658    Horst, E., Café Abels, Haren 
1495    Hospers & Ike, Damesstoffen en witte goederen, Stoeldraaierstr. 15
  147    Hospitaal-Militair, Martinikerkhof
1158    Hôtel Central, T.H. v. Ree, Groote Markt 14
    17    Hôtel "de Doelen", C. Struvé, Gr. Markt 35
  467    Hôtel Erven H.B. Kisch, Stationsstr. 7
  238    Hôtel "Friesland", Mej. Th. Teppema, Kleine Pelsterstr. 4
  157    Hôtel  "Frigge", B. Dommering & Zonen, Heerestr. 76
    81    Hôtel "Hunsingoo", Café-Rest., Noorderstationsstr. 
  111    Hôtel "Kick", Zuidzijde A. Kerkhof 10
  860    Hôtel Rest. "Elzenga", Carolieweg 13
  196    Hôtel Frascati, E.J. Albers, v/h Joh. Schuiling, Emmasingel b/h. Zuiderstation
  212    Hôtel "de Twee Provinciën", Paterswolde
  613    Hôtel "de Veehandel", A. de Vries, Veemarkt 5
  130    Hôtel 't Wapen v. Zuid-Holland", Café-Rest., Nieuwe Ebbingestr. 92
    41    Hôtel "Willems", Café-Rest. Heerestr. 54
2100        Idem, Heerestr. 34
  194    Hôtel "Zeven Provinciën", A.H. Maas, Gr. Markt 35
    90    Houten, D. v., Houthandel,   Eemskanaal 6
  970    Houten--ten Bruggen Cate, Wed. H. v., Damsterdiep Z.Z. 38
  399    Houten, J.D. v., Behangselmag., Zuiderbinnensingel 23
    27    Houten, Fa. D. v., Houthandel, Damsterdiep Z.Z. 38
  668    Houten S. v., Arts, Poelestr. 32a
  386    Houtman, Gebr., Sigarenfabr., depôt Gr. Markt 18
1865    Houttuin, A.F.D., Guldenstr. 10
1699    Houttuin, Mej. A.J.M., Nieuwe Ebbingestr. 30
  410    Houttuin, S., Kok, Vischmarkt 36
  440    Houwink, R.L., Dir. Postkantoor, Munnekeholm
  633    Hoving, H.T., in Bouwmat., Noorderstationsstr. 35
  394    Hoving, T., Brandstoffenhandel, Noorderstationsstr. 33
  635    Hoving & de Groot, Fa., Handelsdr. en Papierhandel, Hoogstraatje 10
1787    Hoving, Gebr., Heerebinnensingel 17
  557    Hovinga, D., Vleeschh., Steentilstraat 29
1096    Hoyer, Fa. C. & H., Stoomververij en Chem. Wasscherij, Winkel, Gr. Markt 52
1115        Idem, Fabriek, Oranjestr.
1559    Hudig, J., Oosterhaven Z.Z. 12
2093    Huiden, J. v., Martinikerkhof 28, h. Jacobij
  863    Huis v. Bewaring, Heereweg
1481    Huishoudschool, Kraneweg
1468    Huisman, H.G., Rijkshoofdopzichter, over het Academiegebouw, Grachtstr. 3
1763    Huisman, H.G., Directiekeetbouw Phychiatrische kliniek, Oostersingel
  517    Huisman, J.J. Zuivelconsulent, Zuiderpark 101
1216    Huisman Tzn., J.F. Graanhandelaar, Damsterdiep N.Z. 12
  891    Huisman, Fa. Wed. S., Banketbakkerij, Poelestr. 51
2017    Huisman-Bolt, Mevr. Wed. S., Parklaan 19
1555    Huistelefoon Mij., N. V. Ned., Kattendiep 5
  639    Huizen, N. v., Eikenhouthandel, Boterdiep W.Z. 25--27
1489    Huizen, N. v., Pijpstr. 6
1225    Huizenga, H.J., in Bakkersart., kant., Kraneweg 74
  528    Huizinga, Dr. E., Vrouwenarts, Westersingel 7
1017    Huizinga, Prof. Dr. J., Helpman, Heereweg G 147
  535    Huizinga, J.M., Kantoor, Algem. Gron. Levensverz.-Mij., Emmaplein 6
  118    Huizinga, J.A., Meubelfabr. "Nederland", Westersingel 2
  647    Huizinga, J.J., Tailor, St. Janstr. 11
1564    Huizinga, Jr., T., Kraneweg 24
1350    Huizinga, L., in Eieren, pluimveebenoodigdheden, enz., Folkingestr. 32
  771    Huizinga, P., Zuidersingel 35
  255    Hulpbur. v. Politie, Moesstr. h. Grachtstr.
  262    Hulpbur. v. Politie, Mauritsstr.
1628    Hulpwerkplaats v.h. Gasbedrijf Zuidersingelstr.
  445    Hulsekamp, Johan, Agentuur- en commissiekant., Schuitendiep O.Z. 27
  501    Hulsekamp & Zn., Fa. B., Handelsagenten in kol. waren en gedistill., Zuiderdiep 3 Z
  874    Hulsman, Ds. G., Predikant, Parklaan 1
1588    Hulzebus, H., Zuiderdiep, 1e Drift 10
1678    "Hunze booten", (Gron. Rott. Stoomb. Mij.), Dir. D. v. Houten, Loopende Diep 11
  137    "Hunze booten", Gron. Rott. Stoomb. Mij., Dir. D. v. Houten, Bijkant. Oosterhaven. 
             (Alleen voor locaal verkeer)
  424    Huurman, P.M.A., Architect, H. W. Mesdagplein
  834    Hygiënisch Laboratorium, Prof. Klein, Academieplein

  344    Ibelings, Gebr., Dames- en heerenkleermakers, Pelsterstr. 16
1928    Ibelings, H., Hoornschedijk 118
1283    Iddekinge, Mr. v., Adv. en proc. Turftorenstr. 13
  650    Idema, D., in Gedistill., Singel 19
1767    Idema, P., Poelestr. 6
1514    Idema,  W.P.F., Zwanestr. 39
2059    Imelman, D., v. Speykstr. 4
  780    Imhoff, Mr. G.W. Baron v., Kant., Adv. en Proc., Ged. Zuiderdiep 139/143
1360    Imhoff, Mr. G.W. Baron v., Woonh. Heereweg 72
1542    Imminga, A., Eierhandel de V. T.M. Pelsterstr. 29
2034    Inckel, J.L., Joz. Israëlsstr. 23
  708    Ingenieur der Telegrafie, E. R. Hessling, bur. OudeBoteringestr. 6
  709    Ingenieur der Telegrafie, E. R. Hessling, woonh. Kraneweg
1330    Ingenieur v.h. Stoomwezen, W. Veenhoven, Korreweg 46
  306    Inr. v. Ooglijders, Zuidersingelstr. 30
  490    Insp. der Invoerrechten en Accijnzen, O. Boteringestr. 63
2023    Insp. der Mij. tot Expl. v. S.S., W. Keun, Zuiderpark 4b
  281    Insp. d. Post- en Tel., J.M. v.d. Poel, Bur., Kraneweg
1553    Idem, Woonh., H.W. Mesdagplein 10
1470    Inspectie Fatum, Rijksstraatweg, Helpman
  979    Inst. v. Doofstommen, Guy plein 3  
1452    Internationale Bank v. Zakelijken Waarborg, (C.A.v. Fenema), Westersingel 43
2075    Jong, H.H. de, Oosterhaven Z.Z. 5
  297    Israëls Lzn, L., Vleeschh., Brugstr. 14
2068    Ittersum, J.Ph. Baron v., Herm. Colleniusstr. 62
  197    Ivens & Co., Fotogr.-art. enz., Kleine Pelsterstr. 3
1058    Iwema, Wed. P., Caféhoudster, Reitemakersrijge 24

  721    Jacobs, A., In oude metalen en lompen, Zuiderdiep 20
    88    Jacobs, B., Papier-, Kantoorboekh. détail, Brugstr. 25
    92    Jacobs, B., Papiermag. en gros, en drukkerij, A-Kerkhof 37
1852    Jacobs Bzn., R., H.W. Mesdagstr. 18
1933    Jaeger, Prof. Dr. F.M., Oranjestr. 2
  221    Jager, J.W. de, Café-Rest. "Metropole", Heerestr. 22
1788    Jager, J.W. de, Hoornschedijk h. Eendrachtskade
  983    Jansen, Carel, Radesingel 29
1180    Jansen, H., Algem. Assur. kant., bijkant. der Levensverz. Mij. "Arnhem", Heereplein 1
1314    Jansen, J.C., Heeresingel 11
  663    Jansen, R., Timmerman en aannemer, Damsterdiep 373
2002    Jansen, R.J., Rabenhauptstr. 61
  428    Jansen, T.G., In fijne vleeschw. en Comestibles, Vischmarkt 12
  146    Jansen & Co., in Chemicaliën, Taco Mesdagstr. 12
  215    Jansonius, R., Stoomkoffiebranderij en theehandel, Gedempte Zuiderdiep 28
  764    Janssen, A., Timmerman en Aannemer, woning, en werkplaats Poelestr. 18
              Idem    Janssen-Reitsma, E., Robes et confection, Poelestr. 18
  559    Janssen, D.A., Fabr. en Schoenenmag., Oosterstr. 10
  339    Janssen, Fa. H., Sledemennerstr. 1
1298    Janssen, Gebrs., Mantels en Manufacturen, Gr. Markt 11
1885    Janssens, J., Sigarenmagaz., Gelkingestr. 36
1047    Jintes, Johan, Kruidenier, Kruisstr. h. Noorderbinnensingel
  398    Jintes, J.Ph., Kruidenier, Schoolholm 42
  349    Jonas, J. Hzn., J.C., Kachelfabrik., Oude Ebbingestr. 25
1210    Jong & Zn., B. de, Banketbakkers en koks, Oude Kijk in 't Jatstr. 11
  873    Jong, D. de, "De Vier Jaargetijden", Heerestr. 10
  649    Jong, D.S. de, in Rijwielen en benoodigdh., Haddingestr. 7
1240    Jong, H. de, Broodbakker, Zuiderdiep 51
  243    Jong, J. de, Hoofd-Ingenieur b/d. Prov. Waterstaat, Herman Colleniusstr. 1
1642    Jong Tzn., Dr. J. de, Rijksstraatweg 91, Helpman
1873    Jong, Jorrit de, Haddingestr. 7
  666    Jong, L.B. de, Caféh., Gr.Markt 23
  525    Jong, L.D. de, Manufacturen en modeart., Mag. "de Gunst", Heerestr. 75
1982    Jong, S. de, Heerestr. 58
1557    Jong, Sj. de. Hoornschedijk h. W. de Withstr.
1345    Jonge Jr., J.J. de, Tapijt en behangselmag., A-Kerkhof 13
  228    Jonge, K. Kiewiet de, Fabr. v. vernissen en handel in verfwaren en vensterglas, Oude Ebbingestr. 56
1507    Jonge, T., Kiewiet de, Radesingel 31a
  573    Jonkers, Dr. E.J., Zuidersingel 31
1083    Jonkhoff, G., Heerestr. 12              
 1000    Jonkhoff, Gebr., in Kol. waren, vleeschw., enz., O. Kijk in 't Jatstr. 54
   877    Jonkhoff, P., Makelaar in vaste goederen, Bur. "Nieuwe Woninggids", Heerebinnensingel 5
1036    Jonkman, H., Gas- en waterl., enz., Zuiderdiep 117
  767    Jonkman & Zn., M., Violenstr. 30
  988    Joustra, J., Schuitemakerstr. 24
1899    Juchter, H., Heeresingel 24
1441    Juchter, Jan, Westersingel 24
1513    Jüncker & Co., Grossiers in rijwielen en onderdeelen, Brugstr. 17
1189    Juistema, A., In suikerwerken, Steentilstr
  159    Jurgens, Ant., Margarinefabr., Gelkingestr. 24

  392    Kahrel, R.J. Theehandel, Pelsterstr. 5
1366    Kahrel, R.J, Zuiderdiep 52
1603    Kajan Jr., J., Steenhouwerskade 9
1454    Kalff & Co., Robert, Techn. bur. en sanitaire art., Vert. (W. Meulman), Hofstr. 10
2088    Kalkzandsteenfabr. v. Hazenberg & Beening, N. V., v.h. fa. H. & B. Hazenberg, Hoogkerk
2102    Kamerling, H., Heerestr. 3
  637    Kamerlingh, Willem, Kantoorbehoeften, Handelsdr., Pelsterstr. 8 en 11
1190    Kamp Jz., A. v.d., Banketbakker, Jozef Israëlsplein
  534    Kamp, A.K. v.d., kruidenierswinkel "De Spaarbank", Brugstr. 15
    21    Kamp, Erven B. v.d., Boekdrukkers en Uitgevers, St. Janstr.
1118    Kamps, L., Molenaar, meel en veevoederhandel, Boterdiep
1737    Kantongerechtsgebouw.
  852    Kappers, A., Arts, Chirurg., Zuiderdiep 9
1404    Kapteyn, Prof. Dr. J.C., Ossemarkt 6a
  148    Kazerne, Infanterie, Heereweg
  695    Kazerne, Kon. Maréchaussée, Turfstr.
1428    Keip, Oscar, Mechanicus, Turftorenstr. 20
  133    Keizer, A.W. de Muinck, Kraneweg 48
  722    Keizer, Fa. H., Cichoreifabr., Boterdiep 4
    24    Keizer Barbarossa, Depôt bierbrouwerij, Schuitemakersstr. 24
2074    Keizer--Ronner, Huizenbouw, Moesstr. (t/o het spoor)
  675    Kempen, Ch. v., in Sigaren, comestibles enz., Radesingel 2
  575    Kempen, Th.H.J., Lood- en zinkwerker, Brugstr. 11
  885    Kempenaer, Jhr. J. Burmania v. Andringa de, Notaris, Haren
  954    Kemper, H., in Kol.- en gruttersw., gedistill., Turfsingel 20
2073    Kerstholt, H.J., Vischmarkt Z. Z. 50
1436    Kiers, Th., Grossier in porselein, glas- en aardewerk en lampen, Peperstr. 14
1961    Kiers, Th., Ubbo Emmiussingel 31
1945    Kiewiet de Jonge-Gorter, Mevr. A., Praediniussingel 47
1003    Kijlstra, Dr. R., Arts, Folkingestr. h. Vischmarkt
  735    Kinderziekenhuis, St. Jansstr. 
  499    "Kinderzorg", Ver. v. verwaarl. kinderen v.d. N. Herv. kerk v.d. prov. Gron., G.v.d.Laan, 
              penningmeester, Jacobijnerstr. 20
  486    Kingma, A., In granen, kant. Trompkade
1004    Kingma, A., Rijksstraatweg, Helpman
1739    Kingma, Mevr. A.G. Praediniussingel 29
1898    Kisch, Louis, O. Kijk in 't Jatstr. 69a
  459    Klaassens, L.G., Likeurst. en Bitterfabr. "De Adelaar", kant. Schuitemakersstr.
  916    Klaassens, L.G., Woonh. Westersingel 53
1162    Klaassens, Fa. H.J., in Honingsucadekoek, Heerestr. 96
  562    Klaaszes, R., H.W. Mesdagstr. 8
1344    Klamer, D., In kruideniersw., comestibl., gedistill. en fijne vleeschw., Steentilstr. 56
1278    Klamer, J., In kruideniersw., Nieuwe Astr. 7
1466    Klamer, J.H., Spiegel- en lijstenfabr., Guldenstr. 7
  884    Klaver, J.W., N. St. Janstr. 9a
  661    "Klazienaveen", N.V. Veenderij en Turfstrooiselfabr. v/h. W.A. Scholten, Schuitendiep 22
  807    Kleibeuker, J.H., in Granen, Kant., Hoornsche Diep 12
  358       Idem, Woonh., Eendrachtskade 1a
  584    Klein, J.F., Agent en consignatiehouder voor binnen- en buitenl. huizen, Nieuwe Ebbingestr. 48
1859    Kleintjes, Prof. Mr. Ph., H.W. Mesdagplein 12
  670    Kleve, H.H., v/h H. Jansen, touwsl., handel in zeildoek en teer, N. Ebbingestr. 91
    93    Klooster, Mevr. Wed. F.S. v., In margarine, bakkersart., enz., woonh. Westerkade 8
1768    Kloosterhuis Johszn., Johs., Parklaan 3
1769       Idem, Pakh. "Rusland", Peperstr.
1605    Kloppenborg, E.J., Kraneweg h. Frieschestraatweg
  707    Kloppenborg, N., Bleekerij "Voorzorg", FriescheStraatweg 10
  870    Klugkist, H., In aardappelen, groenten en fruit, Carolieweg 29
1942    Kluvers, R.W., Gr. Markt 46
1653    Knol, L., O. Kijk in 't Jatstr. 67
1608    Knuttel, G., Eemskanaal Z.Z. 7
  270    Koch, Prof. Dr. C.F.A., Schuitendiep 21 W.Z.
  332    Koiter Ezn., R., Graanhandel, Hoekstr.
1522    Kolbeek, A., Jozef Israëlsplein 8
1458    Kolk, H.J. v.d., Rietwerken, kinderwagens, karpetten en borstelwerken, Steentilstr. 48
  600    Kolk, H.K. v.d., Handelsagent, Pijpstr. 5
1459    Kollem, E. v., Bonbonfabrik., Museumstr. 9
1584    Kolthoff, I.I., Munnekeholm 14a
1892    Komijn, J., Poelestr. 54a
  492    Kommiezenwacht, Reitdiepkade
1334    Konijnenburg, H.J. v., Graanh., H.W. Mesdagstr. 23
1831    Konijnenburg, N.A. v., H.W. Mesdagstr. 45
1764    Koning, H., Oostersingel 66
1576    Koning, J., Verl. Visscherstr. 9a
  599    Koning, Jacob, in Kristal, porcelein, glas- en aardew., Oude Ebbingestr. 11
1503    Koning, Jacob, filiaal mag. v. kristal, enz., Oosterstr. 68
  529    Koning, T.H., Paardenhandel, Heereweg 112
1420    Koning & Zn., Assur., Kerklaan 21
1736    Koning, Wed. W.F.G.L., Vischmarkt 35
1528    Kooij, F.A., Nieuweweg 104a
  463    Kooij, Dr. K., Martinikerkhof 34
  854    Kool, Mr. F.G., Heeresingel 13
1364    Kool & Wildeboer, Cementindustr., Hoogkerk
1766    Kool & Wildeboer, Fa., Fabr. v. gewapend beton, Hoogkerk
1877    Koopmans, J., Heerebinnensingel 41
1728    Koops, F.K., Heereweg 5
1309    Koppe, Mr. R., Adv. en Proc., Spilsluizen Z.Z. 14
  761    Koppius, Mr. W.J., Adv., Ubbo Emmiussingel 11
  264    Korenbeurs, Vischmarkt
  273         Idem
1261    Korsten, Theod., Corsettenmag. "A la Taille Elégante", Heerestr. 30
  547    Kortrijk, Fa. W., Jalouzieënfabr., Papengang 12
  706    Kortrijk & v.d. Berg, in Granen, Steenhouwerskade 4
1367    Koster, F., N. Ebbingestr. 70
1552    Kosters, Prof. Mr. J., Heeresingel 18a
1834    Kraal, W.L., Westersingel 30
1843    Kraan, Chr., Taco Mesdagstr 18
  409    Kraft & Co., Fabr. v. fijne vleeschw., en vleeschconserven, Noorderkerkstr. 5
1013    Kramer, H., Beddenwinkel, Poelestr. 26
1128    Kramer, H., Bedden, matrassen, dekens, ledikanten, enz., A-kerkhof N. Z. 27
1685    Kramer, P., N. Ebbingestr. 37a
  828    Kramer, N. de, Herm. Colleniusstr. 46
1348    Kranenburg, R., villa HilgheStede, Helpman
  596    Kranenburg, Fa. R., Fabr. v. Lakken en vernissen, Steentilstr. 27
1627    Kranenburg-Hoen, H., Praediniussingel 4
    58    Kraus, Fa. G., Graanhandel, Kraneweg 21i
  698    Kraus, Fa. G., Noorderhaven N. Z. 10
  631    Kraus, J.S., woonh. Ossenmarkt 7
1046    Kraus, J.S., Dir. bijkant. v/d. "Eerste" en "de Nieuwe Eerste Ned. verz. Mij."
1612    Kregten, J.P. v., Nieuwe St. Jansstr. 16
1252    Kregten, M.T. v., Stoomververij en chem. wasscherij, Zuiderdiep 17. Fabr. te Helpman
  439    Kremer, Dr. H., Arts, Heereplein 7
1300    Kremer, J.J., Stoom grof- en rijtuigsmederij, Rademarkt 25
1219    Krings & Co., in Granen, zaden, Jozef Israëlsstr. 9
  881    Kroes, H.A., Rijksveearts, Oostersingel 12
1854    Kroon, Dr. J.E., Kraneweg 77a
  345    Kroon, J.J., Vleeschh., Poelestr. 11
  432    Kroon, R.J., Vleeschh., Steentilstr. 45
1830    Krüger & Co., André, Westerhavenstr. 3
1324    Kruisinga, E., Winschoterdiep 5 W.Z.
  461    Kruize, J., Caféh., Agent Holland-Amerikalijn, Scheepsbevrachter v. d. fa. Wijnne & Barends,
             Noorderhaven Z.Z. 14
2019    Kruize, J.H., Noorderhaven Z. Z. 22
1375    Kruizinga, H.J., H.W. Mesdagstr. 
1712    Kruse, H., Scheepsbevrachter, Steenhouwerskade 17
  655    Kubbenga, G.J., Vleeschh., Gelkingestr. 11
  827    Kühling, Wed. B., In fijne vleeschwaren, comest.- en delicatessen, Zwanestr. 27
  466    Kühn & Co., Johann, Agenten in hout en ass., Parklaan 2
1313    Kuik Hzn., H., Borstelfabr., Oosterstr 52
1010    Kuik, Hzn., H., Borstelmaker, Woonh. Radesingel 1a
1874    Kuiler, Kor., A. Paulownastr. 33
      9    Kuinders, Fa. P., Importeur v. Jap. en Chin. art., Gelkingestr. 5
1332    Kuiper, Gebr., timmerfabr., Singelweg 151b
1312    Kuiper, R., Damsterdiep Z.Z. 29
1026    Kuiper, S., in Kol. waren, Rademarkt 22
1250    Kuiper, W.S., v/h. Stenhuis, Kol. waren, enz., Nieuwe Boteringestr. 19
1985    Kuiper, Fa. A., Rabenhauptstr. 16
  322    Kuipers, IJ., Stalh. en transporteur  v. verhuizingen, Boterdiep 36
1607    Kuipers, J., Chef filiaal R.S. Stokvis & Zn. Ltd., Emmasingel 14
  567    Kuipers, Fa. L., Voerwerk, Boterdiep 33
  316    Kuipers, Fa. Joh., Heerestr. 58
1419    Kuipers, Fa. Joh., Mach. breiinr. N. Ebbingestr. 55
  401    Kuipers, S.J., Voerman, Kant. Hoendiep tegenover de fa. Dommering
2008    Kuipers & Aalders, Fa., Hooge der A, 16a
1549    Kuipers-Molenkamp, Mej., Butjesstr. 14
  348    Kuitert, R., in Machinerieën en machinekamerbeh., Turftorenstr. 25
1363    Kunst, Fa. E.D., Piano- en orgelh., O. Ebbingestr. 28
  813    Kunst Kzn., J., Praedinussingel 49
  508    Kunst, W., Stoom-houtzagerij, schaverij en timmerfabr., Eemskanaal 1
  113    Kwint, A, Scheepsmakelaar en dekkleedenverhuurder, Winschoterdiep 21 W.Z.

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 357 / 358-366

Transcriptie door: Luuk Keunen / Ruud Feenstra


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op geneaknowhow.net