APPINGEDAM (Rijkstelefoonkantoor)

(Opwierde, Solwerd, Tjamsweer)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 8.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

12    Boelkens, T.G., IJzerh., Dijkstr.
  6    Borg & A. Mensings, J. ter, Stoomsmederij en machinefabr., Wijkstr.
26    Bosscher, D., Steenkolenh., Koningstr.
17    Bouwes Kzn., Fa. B., Grossier, Dijkstr.

  3    Cleveringa & Toxopéus, Kassiers en wijnh., Solwerderstr.
24    Coöp, Stroo-cartonfabr. "De Eendracht", Opwierde

  8    Feiken, D., IJzerh., Wijkstr.

23    Gasfabriek, Moolenhorn
  9    Gemeentehuis, Wijkstr.

15    Hart, Gebr., in huiden, Bolwerk

18    Kamminga, Chr., uitgever v.d. Appinged. Courant, Gouden Pand
  1    Köller, K., Stationskoffiehuis

27    Lanoy, G.C. de, Notaris, Wijkstr.

20   Maréchaussée-Kazerne
12   Mulder, Fa. R.F., Effectenh., Gouden Pand

18    Naamlooze Venn. Appinged. Bronsmotorenfabriek
10    Nederl. Mij. voor Vlasbewerking, Dir. J.E. Blaauw
29    Noë Jr., W.Ph., Steenfabriek en Architect, Stationsweg

25    Reitsma, H.G., in Rijwielen, banden enz., Dijkstr.
 ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
30    Ritzema, D., Autogarage
  4    Roggenkamp & Zn., C., Stoomtimmerfabr., Dijkstr.

21    Station der Staatsspw. Mij
28    Stoomwasscherij "De Pelikaan", fa. D. Bosscher & Zn.
19    Strafgevangenis voor vrouwen, Directrice v.d., Koningstr.
  5    Stroocartonfabr. "Appingedam", Dir. A. Dijksen en G. Timmer, Woldweg, Opwierde

  ..    Telegraafkantoor (°)
  2    Tonkes, N.H., Landbouwer

13    Veendorp, M., Steenfabr., Tjamsweer
11    Verkade, B.B., Drogist, Dijkstr.
14    Vos, Mr. A.T., Adv. en Proc., Tjamsweer
 
7    Vries, J.L. de, Galanteriën, Dijkstr.

top


ARCEN (Hulptelefoonkantoor)

(Hamert)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- nm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- tot 7.-- nm.  Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Mauritz, A., Hamert
  1    Metternich, Graaf L. Wolff.

 ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


ARNHEM (Rijkstelefoonkantoor)

(Doorwerth, Elden, Oosterbeek, Rozendaal, Schaarsbergen, Velp en Westervoort)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm.(*).
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. Bijkantoren der Posterijen en Telegrafie: 2. Hertogstraat, 3. Groote Markt. -- 4. Wacht bij de Schipbrug over den Rijn. -- 5. Politiewachtpost hoek Eusebius-buitensingel en Westervoortschen dijk. -- 6. Hulpbureau van Politie op het Johannaplein. -- 7. Politiepost Mauritsstraat 25. -- 8. Nieuwe Korenbeurs (des Vrijdags van 10.35-11.20 uur). -- 9. Bij P.J. Hugen te Westervoort.
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer, is gevestigd in het Station.

(*) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

 

1664    Aalbers, C.J., Stalhouder, Stationsweg E 18, Oosterbeek
1841    Aalderink, G.J., Cantine Gem.-Slachthuis, Nieuwe Kade 9
1209    Aalderkamp, H., Schilder, Nijhoffstr. 143,
1778    Aalst, J.C. v., Ingenieur, de Witstr. 2
1038    Abas, J., Confectiefabr., Cronjéstr. 6
1383    Abas, J., Confectiefabr., Drie Koningendwarsstr. 30
1429    Aberson, Dames S. & C.C.A., Boulev. Heuvelink 132
  380    Administratie v. "de Katholieke School", Nieuwstr. 44
[idem]  Administratie v/h. weekbl. "De Post", Nieuwstr. 44
1085    Adrion, P.W., in Kruideniers- en gruttersw., Roggestr. 34
1502    Aeijelts-Adama, Mevr. de Wed., Velperweg 11
1159    Agelink, G.J., Timmerman, metselaar en aannemer, Weerdjesstr. 116
  197    Agthoven, Fa. Wed. J.L. v., Vleeschhouwer, Koningstr. 81
1881    Aken, Dop & Kuijper, v., Rijwielfabr., Boekhorsterstr. 59
1741    Albertus, H., Tuinman, Oranjestr. 64
1471    Alderkamp, H.J., Rijwielfabr., Zwanenstr. 2
  404    Alg. Installatie Company, Koningstr. 51
  275    Alg. Ned. Wielrijders Bond, Toeristenbond, v. Nederl., Hoofdconsulaat, Amsterd.weg h. v. Pallandtstr.
1263    Alg. Nederl. Zuivelbond, Driekoningenstr. 31
  350    Algemeene Suiker Maatschappij, Klingelbeekscheweg
1425    Alg. Veiligheidsdienst, Dir. C. Schwab, Vossenstraat 12
1250    Alkema, J., Masseur, Chir. Pedicure, Parkstr. 10
1351    Alpherts, Mevr., Sw. de Landasstr. 78
  392    Amateur", "de, (G. Engels), Mag. v. photo art., Steenstr.4
  230    Ambachtschool en Gem. Avondschool v. Handwerkslieden, Boul. Heuvelink 48
  284    American Petroleum Comp., depôt Roermondsplein 8   
1925    American Refined Cy., Motorenfabr., Paterstr. 61a
1989    Amerongen, E. v., Aannemer, Frombergdwarsstr. 5
    39    Idem, Directiekeet Bronbeek
  509    Amsterd. Rijtuig-Mij., Afd. v/h. J. Maassen v.d. Brink, Roermondsplein 9b
    38    Anderson & Zn., W., Grossiers, Koningstr. 32
  468    André de la Porte, Assurantiekant., Weverstr. 40a
  556    André de la Porte A.Ezn., G., Dir. Verz. en Brandwaarborg-Mij., Cronjéstr. 15
  630    André de la Porte Jr., G., Dir. Verz. en Brandwaarborg-Mij, Roëllstr. 2
  989    André de la Porte, Dames, Eus. Binnensingel 22a
  695    André de la Porte, Mej. A., Velperweg 77
1116    André de la Porte, Mej. A.M., Zijpendaalscheweg 61
1011    Andres, Wed. R., Expeditie, Weverstr. 4
1653    Andringa, Mej. G., in suikerwerken, Weverstr. 28
1303    Andringa-de Kempenaer, Jhr. M.A. v., Noord Parallelweg 3
1282    Anneveld, W., in Brandstoffen, Reinaldstr. 6
1434    Anrooy, P. v., Dir. Arnh. Orkest Vereen., Lawick v. Pabststr. 59a
1242    Ansink, B.G., Loodgieter, zinkwerker en electr. geleidingen, Rietgrachtstr. 13
1393    Arbeidsbeurs, Gem., Oude Ambachtsschool, Velperplein (8-4, 7-9)
  954    Arbeid's Inspectie Bur. v.h. 7e Distr. der, Utrechtschestr. 49
2002    Arbeidsrecht, Bur. v., Gr. Lodewijkstr. 72
  595    Arend", "de Vergulde, in Huish.art., Rijnstr. 25
2117    Arentsen, L.H., Parkstr. 29
  168    Armbestuur, Bur. Burgerlijk, Gemeentehuis
  514    "Armenzorg", Kant., Weverstr. 14a
    15    "Armenzorg", Werkinr., Tuinstr. 1
1088    "Arnhem", N.V. Nieuwe Melkinr., K. v. Gelderstr. 35/37
  240    Arnh. Algem. Dienstverrichting, Willemsplein 20
1832    Arnh. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, Koningstr. 21
  361    Arnh. Courant, Redactie, Koningstr. 36
1632    Idem. Administratie.
1016    Arnh. Courant, Nieuwe, Directie en Administratie, Jansplein 51 (Na 7.30 u. No. 1633)
  210    Idem, Redactie (Na 7.30 u., Tel. No. 1633)
1474    Arnh. Dagblad, Koningstr. 21
  452    Arnh. Hypotheekbank voor Nederland, Bakkerstr. 73
  933    Arnh. Lawn-Tennisbond, Beeldhouwerstr.
1428    Arnh. Mach. Lijstenfabr., v/h v. Driest & Co., Vijfzinnenstr. 103/105
  598    Arnh. Rijtuig Mij., Korenmarkt 19b
1158    Arnh. Smederij en Brandkastenfabr., voorh. Noppenspersoneel, Bakkerstr. 16
  293    Arnh. Stoomsleephelling-Mij., Stadsblokkenweg 37b
1443    Arnh. Theater, Ketelstr. 13
  642    Arnh. Verlichtingsfabr., Dullerstr.
  468    Arnh. Verz-Mij. tegen Brandschade van 1863, Dir. André de la Porte, Weverstr. 40a
  293    Arnh. Zoutziederij, voorh. fa. J. Verwaaien Dzn., Roermondsplein 16,
  960    Asselt, A.J. v., Kok, Mariënburgstr. 1
  691    Asselt, H. v., Bakker, Reinaldstr. 9
2050    Assem, C.F.P. v.d., Koopman, Boulevard 36
1720    Assem, J.B. v.d., leerhandel en huiden, Turfstr. 30a
1965    Assmann, O.B.W., Paul Krugerstr. 3
  478    Au bon Marché, Ketelstr. 28
1846    Auditeur-militair, Bur. Huis v. Bewaring
  898    Aulnis de Bourouill, C.C. Baronesse d', Jansbuitensingel 24
1923    Auto-Palace, Automobielen Benz en N.A.G., Nieuweplein 51
  127    Automaat, Petroleum Mij. de, Javastr. 108
1933    Avondrust, Stichting, Frombergstr. 4

  143    Baal & Co, v., v/h C. Balck, Expediteurs, agenten der Keulsche en Dusseld. Stoomb. Mij. en der Mij.
             Nederland
1177    Baams, A.T., Boek- en papierhandel, Oeverstr. 104
1342    Baard, Fa. J.W., Arnh. Glazenwasscherij en Puibewassching, kantoor Rijnkade 107, woonpl. Jansplein
             32
  645    Bader, Mej. Chr., Arts, Boulevard 125
  677    Baerends, P., Gem. veearts, Sweerts de Landasstr. 6
  261    Baerends, P., Deurwaarder, Boulevard H 21
1786    Baggelaar, H., v. Pallandtstr. 27
2132    Baijer & Co, F., Oude Kraan 98
1997    Bakker, C.D., Arnh. Vereen. tot bescherming van dieren, Spijkerstr. 335
2271    Bakker, Ds. H., veldprediker, Burgemeestersplein 4
1655    Balbian, H.P.C. de, Lawick v. Pabststr. 3
  665    Balen, A. v., Arts, Roermondsplein 35
1389    Balfoort, J.F., Instrumentm. Gem. Telefoon, St. Marten 57
1625    Balk, A.H., Zadel- en Koffermaker, Walstr. 16a
  218    Bals, J.W. ter, Timmerman, metsel. en aannemer, Singelstr. 5
  331    Bandfabr., N.V. Arnh., Noord. Parallelweg 7
  610    Bandt, J.C. den, Villa Fontanus,  Velperweg 72
1426    Bank v. Handel en Belegging, Koningstr. 21
    11    Bank v. Leening, Gem., Dir. J.G. Vermaas, Spijkerstr.
  736    Barakken voor besmetteljike zieken, Westervoortschendijk
  249    Barbas, J., Predikant, Kemperbergerw. 33
1917    Barbas, Mr. Dr. J.S., 1e Luit. der Inf., Burg. Weertstr. 71 (bij g. geh. Tel. No. 397)
1096    Barenbrug, Burgers & Co., Fa. Zaadh., Bakenbergscheweg
  607    Barneveld Jzn., J., Behanger en Stoffeerder, Roggestr. 32
1531    Bartel, J., Kapper, Jansbinnensingel 14
1327    Bartels, B.J., Huis- en decoratieschilder, Emmastr. 18, 20, 22
  762    Bartels, G.J., Stoomwasscherij Glansstrijkinr., Schaapsdrift 7/8
  653    Bartels, H., Hôtel "Amicitia", Koningstr. 47
1378    Bartels, J.H., Hôtel "Rijnpoort", Café-Rest., Oeverstr. 1
  864    Baruch, W.F., Twentsche bierh., Nieuwstr. 47
  757    Bastiaanse, A., in Corsetten, handwerken, enz., Bakkerstr. 22
1299    Baud, C.E., Kapt. Rijdende Art., Stationsplein 13
2074    Baukema, S., Kunstschilder, Pels Rijckenstr. 26
  586    Bax, Adr., in Rijwielen, Mariënburgstr. 8/9
1685    Bax, H., Brandmeester, Catharijnestr. 71
  893    Bax, J., Spoedboodschappendienst "de Renbode", Nieuwstad 41a
  507    Bax, Fa. J.P., (W. v.d. Kuil), in brandstoffen, Loods No 1, b/d. Oude Stationstr.
  384    Bax, P.J., N.V. "de Dageraad",  Rijwielh., Hommelstr. 8
1873    Becker, Dr. C. , Utrechtschestr. 4
  438    Becking & Cosijn, Bloemenmagazijn, Bakkerstr. 14
    78    Becking & Cosijn, Bloemisterij, Tivolilaan 6
2245    Becks, A., Slager, Rosendaalscheweg 99
1966    Beek, L.G. v., Kapper, Oeverstr. 96
1804    Beek, N. v., Inspecteur v. Politie, Oranjestr. 65
1889    Beekman, B.H., Rosendaalscheweg 120-121
  177    Beelaerts v. Benthuizen, G.C.O., Eusebiusbuitensingel 60
2264    Beelaerts v. Blokland, Jhr. J., Pietersbergscheweg A 83, Oosterbeek
  973    Beelaerts v. Emmichoven, Mr. Ch.C., Subst-griffier, Weststr. 8
1998    Beelaerts v. Emmichoven, M.P., Eusebiusplein 21
1109    Beelaerts v. Emmichoven, W.A., Dir. Nat. Credieth., Woonh. Boulevard Heuvelink 42
1782    Beem, M., Vleeschh., Arke Noachstr. 3a
  493    Beerends & Veeren, A.D., Alg. assurantiekant., Cronjéstr. 2
1467    Beers, A.C. v., In rijwielen, Koningstr. 66
2072    Beers, F.W. v., fa. de Stichter, Utrechtschestr. 3
1089    Beets, C., Predikant, Weststr. 6
  631    Begrafenisfonds, Nieuw Protestantsch, Koster C.S. Berghege, Boulevard Heuvelink 115
    51    Begraf.-Ondern. "Kramer", Arnh., Sonsbeeksingel 55
2258    Behrens-Ankersmit, O., Scheikundige, Emmastr. 39
  924    Beijer, J., in Kol. waren en comst., Koningstr. 67
1152    Beijer, J.H. de, Scheepsbevrachter, Rijnkade 71
2160    Bekker, L., Melkslijter, Burg. Weertsstr. 19
2045    Bekker, J. de, aannemer, Apeldoornscheweg 140
1071    Bekkering, J., (fa. Lemmen), Drogist, Koningstr. 1a
  157    Belastingkantoor, Walburgstr.
  975    Belderbos, M., Kleermaker, Schoolstr. 10
  759    Belderbos, M.C.L., in Kruideniersw. en comest., Zijpendaalscheweg 2
    80    Bella-Vista, Villa, Home voor zenuwpatiënten en rustbehoevenden, Velperweg 68
1599    Belt, H. v.d., Rijwielhandel, Jac. Cremerstr. 51
1948    Bemmelen, J.C. v., Stationsweg, Oosterbeek
2130    Bentinck, W.A. Baron, Secr. Roode Kruis voor Arnhem en omstr., Burgem. Weertsstr. 47
2204    Berends, B.Th., Smid, Reinaldstr. 9
    28    Berends, Jr. E.F., Rijwielhandel, Hommelstr. 44
1232    Berends, G., Bovenbergstr. 11
  870    Berends, J., Fil. N.V. Amsterd. Slijterij, Sloetstr. 189
    42    Berends, R., Winkelier, Hommelstr. 46
2012    Berends, R.G., in Gedistill. en wijnen, Sonsbeeksingel 95
  944    Berends, Gebr., In wijnen en gedistilleerd, Staringplein 40
  744    Berends, Mevr. Wed. H.J., Utrechtschestr. 7
1043    Berentzen, A.H.G.W., Velperweg 17
2259    Berg & H.J.H. Groenendijk, Dames M. v.d., verpleegsters, Amsterdamscheweg 104
      9    Berg, Hocke & Co, v.d., Sigarenfabr., Driekoningendwarsstr.3
  637    Berge, J. ten, Coiffeur, Ketelstr. 11
1015    Berge, M. v.d., fa. H.A. Tjeenk Willink, boekh., Jansstr. 9
1969    Berge, W.P. v.d., Drogist, Klarendalscheweg 443/445
1731    Berger, W.C.E., Huis- en plafondschilder, West-Einde 35
  602    Bergervoet, Th.G., Aannemer, Brugstr. 13
1971    Bergman & Co, Amsterd.weg 38
1432    Bergsma, Mevr. S.A., Apeldoornscheweg 72
  194    Berkenbosch Berends, J., Tandarts, Eus. Buitensingel 16
2071    Berten, Gez., Tailleuses, Rijnkade 21
1850    Bervoets, Gebrs., Heerenkleedingmag., Roggestr.
1982    Bervoets, Mevr., Velperbinnensingel 6
2026    Bervoets, M.J.C., Lunchroom, Hôtel, Nieuwe Plein 27
  805    Besseling, G.J., Bloemisterij, Kastanjelaan b/d Parkstr.
1802    Besseling Johzn., J.C.H., Bloemist, Prinsessestr. 21
1324    Besseling, Joh.R., Bloemisterij, Spijkerlaan 39a
2066    Besselink, J.A., Smid, Hommelscheweg 53
2212    Bessem, J.G., Adj. Dir. Ned. Heide Mij., Rijnkade 28
  722    Betuwsche Bank, Lansvelt & Co., Willemsplein 5
1489    Betuwsche Stoomtramweg Mij. "de Praets", Elden
  268    Beudeker, H.D.B., Fabr. van gasgloeilichten, Nieuwe Kraan 22
  955    Beudeker & Co., In pelterijen, Kl. Oord 10
  804    Beuker, J., Depôt Zuid-Holl. Bierbr., Riethorsterstr. 12
1422    Beuse, Gebr., Schoenmakers, Kortestr. 25
2124    Beuverij, E.J., Kapt. Inf., Velperweg 105a
1175    Bevolking en Burgerl. Stand, Bur., Gemeentehuis, Walburgstr.
  189    Bewaring, Huis van, (gevangenis), Walburgsplein
  269    Bierbr. "De Kroon", Amsterd.weg 61
1715    Bierman, C.J.F., Verl. Kastanjelaan 32
  601    Bierman, C.J.H., in garen, band, wol, enz., Ketelstr. 9
2218    Biermann, W.E., Marktstr. 2
  856    Biesheuvel, H., Arnh. Kunstmesthandel, Korenmarkt 13
1406    Bijenkorf", Schoenenmag. "de, Jansstr. 5
  674    Bijkant. der Posterijen en Telegrafie, Hertogstr. Openbare Spreekcel en beheerder
  608    Idem, Gr. Markt, Openbare Spreekcel en beheerder
  555    Bijl, A., Agentuur en Commissieh. Bouwstoffen en Dakbedekkingen, Parkstr. 73
1408    Bijleveld, E.I.E., Werktuigk. Ingen., Dir. Machine- en Motorfabr. G. Thomassen, G.A. van Nispenstr. 6
  527    Bijlevelt, W.F., fa. H.J. v. Lith, Sigarenh., Roggestr. 17
    46    Bijlsma, J., Café, Broerenstr. 37
1262    Bij 't Vuur, A., Rijtuigfabr., Sonsbeeksingel 10
  150    Bilderbeek, M.A., Kruidenier, Gr. Markt 14
1075    Binsbergen, F.E. v., in kol. waren, Rijnstr. 73
  604    Bisseling, F.J., Schoenenmag., Ketelstr. 16
1173    Bitter, Mej. E., Mag. v. garen, band en dameshandw., Koningstr. 71
2049    Bitter, G.F., Kruidenier, Beekstr. hoek Nieuwstad
  617    Blaauw, Mej. B.E.H., Eus. binnensingel 8
1826    Blankert, F.M., Ingen. Electr. Centr., v. Lawick v. Pabststr. 57a
2031    Blankstein, Mej. B.C.E., Pension, Sweerts de Landastr. 62
  374    Blans, J., fa. D.J. de Jongh, in Kol. waren, Oeverstr. 75
  305    Bleckmann, B., Expediteur, Bovenbergstr. 6
  372    Blécourt, J.M. de, In gedistilleerd, v. Slichtenhorststr. 1
2176    Bloemist, L., de Wetstr. 9
1331    Blom Jr., C., in Brandstoffen en anthraciet, Veluwestr. 16-18
  569    Blom, Joh., Eerste Arnh. haringinleggerij, Boekhorststr. 232
  554    Blom, Johan H.B., Handelsagent, Rijnkade 9
  538    "Bockhalle", Café, Gérant N. v. Dijk, Menthenstr. 17
1901    Boddaert, Jhr. J.P., Arnh. Straatweg, Velp
1649    Bodde, Th., Velperweg 45
  387    Bodt, E., in brandstoffen, Hommelscheweg 199
1052    Böhtlingk, C.T.P., Notaris, Nieuweplein 31
1890    Boekhorst, G.H., Drogist, Javastr. 80
      7    Boekhout, C., voorh. Tap, Stalhouderij, Spijkerstr. 128
  822    Boelen, F., Banketbakker, Steenstr. 115
    97    Boellaard, E., Zutphenschestraatweg D 272, Velp
1574    Boelstra, J., Apeld. weg 77
  629    Bömers, A., Eerste Zuid-Nederl. Rijwielfabr. en Verzendhuis, Steenstr. 10
1309    Boerma, Dr. J.J., tandarts, Nieuwe Plein 19
  832    Bogers, W.J.H., fa. Cheula, Schoorsteenveger en kruidenier, Jansplein 53
  770    Bolder, Gebr., Timmerlieden en aannemers, Zwanenstr. 13
1123    Bolder, B., Aannemer, Jansbinnensingel 18
    88    Bolder, B.J.H., Schilder, Beekstr. 37
2116    Bolder, J.H., Smid, Schilderstr. 6
    74    Boldoot, Mevr. Wed., Arnh. Straatweg 1, Velp
  915    Bom, H.G., Accountant, Parkstr. 53
1976    Bomers, G.F., Manufactuur- en beddenmag., "De Kroon", Hommelstr. 15
1138    Bommel v. Vloten, Mej. Filippine v., de Wetstr. 14
  105    Bondam, Mr. A.C., Rijksarchivaris in Gelderland, Velperweg 94
  974    idem, Voorzitter Tiendcommissie, Archiefgeb., Markstr.
1344    Boogaart, Mej. P.J.E. v.d., Velperweg 66
  671    Boogman, J.H., in Kruideniersw., Rijnstr. 57
1188    Boom, Fa. A.M., Chemische Pharmaceutische Fabr., Karel v. Gelderstr. 22
1204    Boom Azn., J.A., Boul. Heuvelink 131
1368    Booms en Zn., W., in Brandstoffen, Noord-Parallelweg 32
1990    Boon, Gebr. v.d., Mineraalwater- en biertapmachines, Jac. Cremerstr. 114
1874    Boone, P.A., Dir. Onderl. Hyp.bank., Spijkerstr. 213
    24    Boonen, Mej. H.J., Velperweg 33
  449    Boonen, Ch.M., Assur. en Hypoth., Utrechtscheweg 56
  948    Boot Bzn., G.W., Dir. Ambachtschool en Gem. Avondschool voor Handwerkslieden, Woonh. Boulevard
             Heuvelink 44
1769    Borgardijn, Al, Sigarenh., v. Hasseltstr. 56a
1217    Borgardijn Sr., M., Huis- en Plafondschilder, Jufferstr. 62
2254    Borgers, A., Apeldoornscheweg 166
1687    Borkink, J.W., Hôtel-Café-Rest. "de Korenbeurs", Korenmarkt 27
  719    Bos, J.C.P., Verl. Hoflaan 91
2001    Bos P.Azn., P.A., Steenfabrik., v. Law. v. Pabststr. 68
1736    Bos-Verbrugh, Mevr. Wed. P.A., Cordesstr. 6
    69    Bosch, Mevr. Wed. V.G.A., Velperweg 53
  956    Bosman, J.H., in comest., boter, kaas en eieren, Broerenstr. h. Bakkerstr.
1772    Bosse, W.F.C., Velperweg 13
  627    Bouffaer, Ph.F. de, Apeldoornscheweg 42
  714    Bouhuijs, Jac., Stoomververij, Chem. Wasscherij en tapijtreiniging "Rammelweide", Molenbeekstr. 
             22-28
1878    Bouwens, A., Nat. Kasregister Mij., Sweerts de Landasstr. 55
  745    Bouwman, H.A., Bloemenmag., Jansstr. 29
1801    Bouwman, H.A., Bloemist, Zijpendaalscheweg 1a
  437    Bouwman, J., fa. wed. J.J. Adrion, Banketbakker en kok, Jansstr. 32
1924    Bouwman, Fa. Wed. Johs., in Granen, raap- en lijnkoeken, Korenstr. 3
1169    Bouwpolitie, Inspecteur der, Bur. Gemeentewerken
1130    Braam, W.H. v., Fabr., Utrechtschestr. 55
2193    Braams, G.H.G., Utrechtschestr. 21
  153    Braat, Dr. H., Keel-, neus- en oorarts, Beneden Brugstr. 6
2186    Brahma Bananen Mij., Kortestr. 9a
  225    Brand, A.C. v.d., Accountant, Leeraar M.O. Boekhouden, Kastanjelaan 41
  624    Brandts, Th., Grutterij, Rijnstr. 13
  468    Brandwaarborg Mij., Dir. André de la Porte, Weverstr. 40a
  500    Brandweerbureau, Beekstr. 52
  128    Brandweer, J. Hupkes, Turfstr. 29
  566    Idem, de Roos, Velperweg 103
  133    Idem, Traanboer, Rijnkade 98
  219    Idem, Onder-Commandant, Princessestr. 13
  186    Idem, Brandmeester, Bruigom, Koningspl. 10
  823    Idem, Brandmeester, v.d. Heuvel, Bakkerstr. 78
1358    Idem, Brandmeester, W. ter Horst, Korenmarkt 37
1950    Idem, Brandmeester, A.R. Stakebrand, Westerv.dijk 1
  198    Idem, Brandmeester, Stakebrand, Eiland 5
1540    Idem, Brandmeester, J. Kromkamp, Klingelbeek 36a
1570    Idem, Brandmeester, C. v. Brakel, Stroolaan 15
  817    Idem, Adj.-Brandm., v.d. Brand, Koningsweg
1506    Idem, Opz. der Hooizolders, Pompstr. 19
2137    Idem, Brandwacht, H.J. Korts, v. Verschuerplein 38
2138    Idem, Brandwacht, J. Mehognoul, Brouwersteeg 39
2139    Idem, Brandwacht, C. Schoot, Catharijnestr. 123
  928    Brants, W.H.P., Schoenenmag., Hommelstr. 23
1928    Bredt, Dr.Jur. J., Stationsweg 2, Oosterbeek
2169    Breekveldt, J.H., Loodgieter en koperslager, Hommelsche weg 275
1449    Breij Jr., J.C. de, Gas- en waterfitter, kopersl., Bentinckstr.
  600    Breijer & Zn., H.B. (H.J. Breijer), Boek- en kunsth., Bakkerstr. 45
1811    Bresser, A.H., Kok, Boul. Heuvelink 147
1631    Brevée, Dr. I., Geneesheer, Weverstr. C 103, Oosterbeek
1468    Brink, E. v., Fruith., Wielakkerstr. 14
1260    Brinkerhoff, W.A.T., Slager, Verheulstr. 29
1003    Brinkgreve, B.D., Kantoorboekh., Spijkerstr. 195
  921    Brinkgreve, Fa. J.H., Boekbinderij en Kantoorboekh., Spijkerlaan 15
  725    Broeder, A. den, Damesconfectie, Koningstr. 14
1161    Bröerken, Everh., Imp. v. comest. enz., Nieuwstr. 33a (Na 6 u. No. 1275)
1275    Bröerken-Cikot, Everh., Apeldoornscheweg 20
  536    Broek, A. v.d., Agent in granen en meel, Bergstr. 20
  743    Broek & Co., Fa. H. v.d., Comm. in eff., Bakkerstr. 21
  176    Broekhuizen, Mej. G.H. v., Velperplein 24
  376    Broekman, Mevr. de Wed. A.C., Kastanjelaan 6
  827    Broers, Mej. H.J.C., Steenstr. 34
    99    Bronbeek, Kon. Kol. Milit. Invalidenhuis
  889    Brongersma, Mej. A.G., Apotheek, Apeldoornscheweg 90
  545    Bronkhorst, A.W.J., Grossierderij "Het Spijker", Spijkerstr. 203
1865    Bronkhorst, G., Groentenhandel, Spijkerlaan 23
  241    Bronkhorst, J.W., Slager, Beekstr. 107
  807    Brons, J., Slager, Nijhoffstr. 62
  215    Broodfabr. "Ceres", Arnh., Westervoortschedijk
1497    Bros, A.J.A., Insp. v. Politie, Jacob Cremerstr. 108
1229    Brouwer, A.J., Hoofdredacteur Arnh. Courant, Roëllstr. 4
1009    Brouwer, R., Vleeschhouwer, Turfstr. 28
  207    Brouwer, Fa. Wed. W., Steenkolenh., Klarendalscheweg 84
1472    Brouwer, W.F., Behanger en Stoffeerder, Parkstr. 5
  655    Brugman, H., fil. Amsterd. slijterij, Kerkstr. 25
1107    Bruijn, G.M. de, Eusebiusbuitensingel  50
1750    Bruijn, Gebrs. de., Instrumentmakers, Turfstr. 4
1929    Bruijn, J.J.E.H.M. de, "Dreyerheide", Oosterbeek
  537    Bruijn, Mej. J.C. de, Utrechtschestr. 29
1899    Bruijn Tengbergen, H. de, Arnh. Straatweg, Velp
1918    Bruins, J., Kleermaker, Apeldoornschestr. 16
    83    Bruins, J.J., Vleeschhouwer, Rozendaalscheweg, Velp
  394    Brummen, J.S. v., Meubelmaker, Oeverstr. 34
1081    Bruning, J.A.N., Schoenmaker, Roggestr. 9
  370    Bruns, Etalage Mij, Oeverstr. 71
  737    Buchem, P. v., Glas-, kristal-, porcelein-, luxe- en huish.art., Bakkerstr. 6
1411    Buddingh & Co., A.Th., Grossier in dweilen, herstelwerk, sponzen, enz., Oude Kraan 74
  323    Budding, Mevr. S.A., v.d. Duijn v. Maasdamlaan 1
2269    Buisman, G.H.A., Steenfabrik., Pels Rijckenstr. 4
2106    Bulsing, C.L., Velperweg 150
2011    Bundten, Mej. W.J., Arnh. straatweg A 20, Velp
1122    Buning, Dr. E.J., Control. geneeskundige v.d. Rijks Verzek.bank, Kulkesteijnscheweg [sic!] 4
1134    Bunker, Fa. J., in Manufacturen, Ketelstr. 41-45
1550    Bur. v. Rechtskundig advies aan arbeiders, Geb. "Patrimonium", Spoorwegstr. 13
1724    Bur. Vreemdelingen verk., V.V.V., Stationsplein 15 (bur. 10 -- 4, daarna Tel. No. 1362)
  134    Bur. v. Partic. Ziekenverpleging, Gr. Markt 1
  308    Bureel v.d. Pakketpost a/h Spoorwegstation
1598    Bureelen 2e Divisie, Commandant, Chef v.d. Staf en Intendant, Parkstr. 6
  654    Burgemeester v. Arnhem, Gemeentehuis
2081    Burgers, A.C.J., Dameskleermaker, Spijkerlaan 30
1294    Burgers, B.H.A., Frombergstr. 19
    65    Burgers, E.N.R., Filiaal C.J. v. Lindonk, in Rijwielen, Steenstr. 11
    77    Burgers, H.A.C., kleermaker, Eus. plein 13
  723    Burgerweeshuis, Boven-beekstr,
1215    Burgt, H. v.d., School- en schrijfbehoeften, Papierhandel, Hommelstr. 18a
  839    Burk, S. v., in kol. waren, Jansstr. 18
  471    Busch, Ferd., Heerenmodemag., Vijzelstr. 20
1977    Busch, Ferd., Heerenmodemag., Hommelstr. 3
1682    Busch Adriani, Dr. J.M., Geneesheer, Utrechtschestr. E 408, Oosterbeek
  503    Busgers, F.J. Evekink, Nieuwepl. 41
  300    Busgers & Co., Fa. W.E., Magaz., Amsterd.weg 193-194
  696    Buwalda, Mevr. R., Partic. Velperweg 75

  987    Caderius v. Veen, G.J.C., Eus. Binnensingel 19
1721    Caderius v. Veen, Voorh. Fa. J., Arnh. Grossierderij in garens en modeart., Markt 21
2203    Idem, Rijnkade 49
1567    Caderius v. Veen-Steenhoff, L.H.C., v. Law. v. Pabststr.99
  454    Café Central, Vijzelstr. 19
2237    Café "Heijnenoord", Noord. Parallelweg
  440    Café National, Bakkerstr. 76
1073    Café Rest. Riche, J. Köllner, Nieuweplein 56-58-60
1435    Caland, P.M., Dir. Spoorwegpostkant., Burgemeestersplein 1
2021    Canter-Visscher v.d. Weide, Mevr., Ondercheftelefoniste, G.A. v. Nispenstr. 31
1877    Capel Warnsborn, Bakenbergscheweg
  199    Cappelle & Co, Fa. v., Bankiers, Koningstr. 42
  233    Cappelle v. Walsum, D.P. v., Steenfabr. "De Jager", Westervoort
  461    Cappellen v. Walsum, D.P. v., Steenfabr., Rijnkade 85
1739    Cartonnagefabr. "Gelderland", Driek.dwarsstr. 69 
1729    Casembroot, Jhr. J. de, commies Post en Tel., de Wetstr. 11
1407    Castendijk, Mr. J.Ph., Proc.Generaal b/h Gerechtshof, Arnh. Straatweg A 83d, Velp
1017    Castendijk-Wilson, Mevr. Wed. B.F., Emmastr. 63
  728    Cate, J. ten, in Brandstoffen, Beekstr. 6
  923    Catharinae Gasthuis, St., Beekstr. 36
  614    Centr. Gebouw v.d. Werkmansv. 'Arnhem", Bakkerstr.
  941    Centrum voor Arnhem en omstreken, Het, Redactie, Menthenstr. 3
1670    Chateleux, P.J.L. de, Zijpend.weg 85
  464    Chef-telefoniste (Bur.)
  988    Chemische Fabr., Wanders, (H. Oltmanns v/h), Parkstr. 5
  979    Christmann, A., Tailleur, Maat- en Confectiemag., v. Heerenkleeding, Bakkerstr. 48
1499    Cinema Palace, Steenstr. 44
1424    Citters, Jhr. C.A. v., Sonsbeekweg 42
1529    Claassen, Th., Koffiehuishouder, Willemsplein 23
2235    Claassen, Th., Raapopscheweg 4
1465    Claassen, Th, Koffiehuishouder, Bovenbeekstr. 10
1057    Cleeff, M.H. v., Apeldoornscheweg 148
  296    Cnopius, A.M., Dir. der Arnh. Schroefstoombootreederij, kant. Rijnkade 13
  411    Cnopius, A.M., woonhuis, Rijnkade 15
1454    Cock Rouaan, J. de, Tandarts, Bovenbergstr. 10
  298    Coers, Fa. G.T., Houthandel en Stoomhoutzagerij en schaverij, Stadsblokkenweg over de Rijnbrug.
             Hoofdkantoor
  372    Coers en Roest, Snelpers-, boek- en steendrukkerij, Oeverstr. 27
  117    Cohen, J.A., in Tapijten enz., Ketelstr. 19
  418    Cohen, E.J.A., Drogist, Rodenburgstr. 27
  939    Cohen, Herman, Handelsagent, Nieuwstr. 8
1579    Cohen Hzn., Mr. I., Adv. en Proc., Boulevard Heuvelink 177
1705    Cohen Hzn., Mr. I., Adv. en Proc., Steenstr. 87
1808    Cohen, S.J., Meubelmag., Kortestr. 14
1475    Cohen, Mej. A.S., Kol. waren en comestibles, Bentinckstr. 12
  298    Cohen & Co., Zeilmakers enz., Nieuwe Kraan 1
  957    Cohen & Co, in Zomertenten enz., Rijnstr.
  312    Comm. Bankver., Groh & Co., Nieuweplein 43
1716    Commissaris der Koningin, Provinciehuis, Groote markt
  146    Commissaris der Koningin, woonh.
1972    "Concordia", Stoombootonderneming, Directie Nieuwstr. 40a (v. 12-2, en van 4½-6 tel. No. 381)
  381    Idem, Kant. v. verzending en aankomst Rijnkade ('s avonds na 8 uur gesloten)
  726    Continental Bodega, The, Koningstraat 87
2214    Cool, Mej. H., Boul. Heuvelink 151
2213    Coöp. Centr. Boeren Verzekeringbank, Eus. plein 34
1842    Coopman, W.A., Utrechtschestr. 37
  512    Coopman, Fa. W.A., Kleermaker, Rijnstr. 75
1495    Coppers, G.W., Corsettenmag., Ketelstr. 24
  281    Cordes, H.J., Stationsplein 18
1805    Corduwener, H., Fruithandel, Zwanenstr. 8
  746    Cornelissen, A.M., in verlichtingsart., Steenstr. 83c (7.30-12, 1.30-9)
    76    Cornelissen, A.F.J., Slager, Klarendalscheweg 33
  884    Cornelissen, Gebrs., Vleeschh. en spekslagers, Spijkerstr. 54
  429    Costermans, G., Kruidenier, Kl. Oord 12
1947    Court tot Krimpen, Mr. A.A. del, Beukenlaan A 295, Velp
2275    Court tot Krimpen, G.M. del, Arnh. straatweg 76,  Velp
1335    Couvee, Dr. G.J.M., Oor-, neus- en keelarts, Willemsplein 3
1143    Couvée, G.J., Gep. Majoor, Parkstr. 22
  793    Couwenberg, H.C.,  Dir. Registratie, Bouriciusstr. 3
  892    Cramer, Aug., Stoomververij en chem. wasscherij, Bakkerstr. 61a
1458    Credietver., Agentschap, Rijnstr. 85
  785    Cremer, Mej. H.L.J., Pels Rijckenstr. 30a
  911    Cremers, H.A.A., Cand. Notaris, Velperbinnensingel 2
1222    Cremers, Mr. P.F.A., Rechter Arr. rechtb., Eus. buitensingel 2
    95    Creutz, S.A.J. Baron, Huize "Klein Rosendael",  Rozendaal
  358    Croese, P.J., Kruidenier, Oranjestr. 148
2146    Croiset v.d. Kop, H., v. Law. v. Pabststr. 4
  907    Crombach, H.M.B., Tandarts, Eus. binnensingel 1
1830    Crommelin, Mevr. Wed. Jhr. J.E., de la Reijstr. 3
  694    Crommelin Jr., Mevr. Wed. G.C., Villa "San Luca", Velperweg 62
  663    Crommelin, Mej. S.A.J.C., Zijpendaalscheweg 1
1258    Croo, W.F. du, Secr. Drie Gasthuizen, Steijnstr. 15
2041    Croockewit, G.L., firmant Foekens & Hompe, Ernst Casimirlaan 5
1447    Cultuur Mij., "Wonolangan", Paul Krugerstr. 4

  396    Daalen, Gebr. van, Aannemers, Nieuwstr. 19
  606    Idem, Werkplaats, Menthenstr.
1904    Dael, R.N. v., Schoenmag. en schoenmakerij, Turfstr. 13
1382    Damen, B., Sleeper, Varkensstr.
1277    Dam v. Polanen & Co, v., importeurs v. automobielen, Rijnstr. 86 (bij geen gehoor nr. 1799)
1799    Dam v. Polanen, L.S.P. van, Villa "Kasri", Utrechtschestraatweg F117, Oosterbeek (bij geen gehoor nr.
             1277)
2088    Damsté, J.C., Rozenkweekerij, Amsterdamscheweg 131
2096    Dedem, C.J. Baron v., Hoofdinsp. Levensverz. Mij "Arnhem", Boulevard 143
  977    Idem, Stoomwasscherij, v. Oldenbarneveldtstr. 22
  193    Deelman, B. Jaxon G., Prümelaan 2
1714    Deenik, Fa. L.C., in Brandstoffen, de Wiltstr. 13
  515    Deerns, Voorh. J.M.F., Naaml. Venn. Fabriek "Hollandia", Kortestr. 2
  163    Deibel, Mevr. Wed. G.A., Eus. buitensingel 39
1575    Delden, B. v., Heerenkleedingmag., Spijkerlaan 26
1245    Derks, A., Slijterij Sonsbeek, de Wiltstr. 51
2005    Derksen, D., N.V. de Waalsteenindustrie v/h. Henri Terwindt, kant. Paul Krugerstr. 8
1816    Derksen, Wed., Sleeperij, Langstr. 319
1041    Determan & Co., Sweerts de Landasstr. 32
  318    Diaconessenhuis, Bovenbrugstr.
  916    Didden, H.L., Scheepsbevrachter en sleepdienst, Rijnkade 16
1569    Diehl, W., Architect, de la Reijstr. 11
  521    Diekerhof, B., Aardappelh., Paterstr. 44
  945    Dienstverrichting, Onderl. Transp. Mij., Polman & Co., Weerdjesstr. 27
  993    Diepenhorst, L., Bur.behoeften, galanterieën, enz., Spijkerstr. 42
    45    Dijk, J.D. v., Koopman, Langstr. 126
  590    Dijk, M. v., Melkinr., boter, kaas en eieren, Weverstr. 29
1937    Dijk, J.D. v., Koopman, Leoninusstr. 59-61
  518    Dijk & Witte, v., In gemaakte kleederen en kleederen op maat, Rijnstr. 53-54-55
  828    Dijkshoorn & Co., Fa. J. v., Wijnh., Coehoornstr. h. Nieuweplein
2239    Dijkxhoorn, Mej. A., Kastanjelaan 23
2166    Dijkxhoorn, A.C., Ernst Casimirlaan 17
  908    Dir. Rijkstelegraafkant., H. Groenendijk, woonh. Kastanjelaan 39
1578    Dissel Dozij, Mevr. de Wed. v., Prins Hendrikstr. 61
1153    Ditshuijzen, Mr. G.J.A.M.v., Adv., Rijnkade 47
  752    Ditzhuizen en Zn., Th. v., In brandstoffen, Rappardstr. 18
1356    Dobberke, Dr.J.L., Zenuwarts, Rijnkade 88
1695    Docters v. Leeuwen, A.M., Fruith., Catharijnestr. 8-10
1423    Does, Jhr. Mr. J.A. v.d., rechter arrondissements Rechtb., Apeldoornscheweg 39
1984    Donders, F.A., Steenfabrik., Jansbuitensingel 12a
1082    Donders, H.F., Lakenmag., Heeren-art., Ketelstr. 33
1564    Donker, W.R., G.A. v. Nispenstr. 11
1768    Dooren de Jong, Mej. M. den, Emmastr. 71
1987    Doorgangshuis, Steenstr. 30
  880    Doorn, C.W. v., Direct. Bijkant. onderl. Levensverz. Mij. "Eigen Hulp", den Haag, Jansbuitensingel 23
  397    Doorn, W. v., Fruith., Weverstr. 37
1712    Doorn, W.A. v., Schoenenmag. en lederh., Rosend. weg 27
  761    Dormits, E., Vleeschhouwer, Hommelstr. 11
  946    Dormits, H., Vleeschhouwer, Hommelstr. 41
  634    Dormits, J., Vleeschhouwer, Klarestr. 15
1436    Dormits, Sam., Veehandel, Hommelstr.
2157    Dorp, J.F. v., Burg. Weertsstr. 43
  783    Douma & Co, Meubelmag., Behangerij en Stoffeerderij, Koningstr. 13
    85    Driessen, D.J., Velperweg 88
  345    Driessen, W., Phoenix-bar, Mariënburgstr.
  201    Driessen, W.A.C., voorh. F.C. Driessen, Poelier, Koningstr. 44
1565    Driever, J.Th., in Aardappelen, enz., Oeverstr. 8
2113    Drift, A. v.d., Ernst Casimirlaan 44
1906    Dronsberg, Dames, Paul Krugerstr. 2
2022    Drost, A., Betuwestr. 4
1807    Drost, D., Bouriciusstr. 13
1477    Dufrenne, J.A., Coiffeur, Koningstr. 82
1439    Duif, H., Opzichter-Machinist, Onderlangs 21
1267    Duijs, J.G., Expediteur, handel in brandstoffen, Lichterschip
  123    Duijtsen, A.J. den, Rentmeester v.d. St. Nicolai Broederschap
2221    Duijtsen, Mevr. N., Stationsplein 2
1659    Dulleman, H.J.B., Graanhandel, Utrechtscheweg 87
  492    Duim, F.W. v., Dir. v.d. Gem. Slachthuis, Nieuwe kade 3
1213    Dupuy, Mej. H.J., Gedipl. voor Zweedsche Massage en Heilgymnastiek, Emmastr. 45
    10    Dusseldorff & Kraay, v., Arnh. Autocentrale, Spijkerlaan 16
1129    Dussen, Mr. F.O. v.d., Rechter Arr. Rechtbank, Velperweg 138

1313    Ede, J.P. v., Arnh. Begrafenis Vereen., v. Ede & Weick, Sonsbeeksingel 53 (bij geen gehoor Tel. no.
             1543)
2263    Eden, G.H. v., Behanger en stoffeerder, Annastr., Oosterbeek
1197    Eelaart, Adr. v.d., Likeurstokerij, Amsterd.weg 36-36b
1746    Eelaart, A.H.J. v.d., Steijnstr. 8
1102    Eerden & Zn., Fa. v.d., Horlogemakers, Roggestr. 29
2229    Eerste Haarl. Stoomververij en Chem. wasscherij, N.V., v/h C. Hoeing, fa. Schenk, Bakkerstr. 67
1858    Eerste Holl. levensverz. Bank, Bijkant., Jansbinnensingel 17
  844    Eggink, H., Poelier, Spijkerstr. 106
1983    Egmond, W.J.A. v., Meester Ambachtsman Gem. werken, Nieuwstr. 6
  969    Eich, C.A., Mr. Schilder, Nieuweplein 22a
1759    Eich, W.J., Architect, Pels Rijckenstr. 11
       8    "Eigen Hulp", Coöp. Winkelver., Spijkerlaan 37-38
2087    [idem]
2142    idem, Filiaal, G.A. v. Nispenstr. 2
  203    Eijkholt, H.A., Bierhandel, Boulevard Heuvelink 52
  697    Eijkholt geb. Fernantzen, Wed. C.H.W., Weverstr. 8
1761    Eisma, Willem, in Bakkerswaren, Rijnkade 30
1693    Eisma, W.A., Kleermaker, Nieuwe plein 42
1996    Elbers, Fa., in Bouwmat. métal déployé enz., Hertogstr. 14
1667    Elbertsen, G., Storingzoeker Gem. Telefoon, Vijverlaan 67
1587    Elderman, C., Loodgieter en pompenmaker, Korte Uitweg
1666    Electr. Centrale en Tram., Burg. Directie, Boekh, Nieuwe Kade
1176    Idem, Bur. Directie, Nieuwe Kade
1310    Electr. Centrale en Tram, woonh. Directeur, Utrechtschestr. 19
1320    Elias & co, Fa. H.D., Lederh., Eusebiusplein h. Sabelspoort
  353    Elizabeths-Gest., St., Utrechtscheweg 96
  252    Elsman, R., Handelsagent, Korte Walstr. 44
  497    Elten, A.L. v., Makelaar en assuradeur, Willemsplein 11
1657    Embden, Fa. v., Thee- en Koffiehandel, Koningstraat 61a
  348    Embden, J.H. v., Utrechtscheweg 139
  732    Embden, Mr. J.W.A. v., Adv. en proc., Marktstr. 20
1916    Engelberts, C.J.A., Bankier, Parkstr. 37
1770    Engelberts, Ch., de la Reijstr. 1
  878    Engelberts, Ch.J., Notaris, Eus. buitensingel 5
1019    Engelberts Jzn., Dyserinck, C.D., Velperweg 22
  441    Engelberts & Co., E.C., Bankiers, Bakkerstr. 62
  816    Idem, uitsluitend Incasso Afd.
  307    Engelberts, G.J., lid der fa. E.C. Engelberts & Co, Cordesstr. 2
1591    Engelberts, H.J.E., Parkstr. 9
  648    Engelberts, W., Velperweg 15
  662    Engels, J.P.H., voorh. Willemsen & Zn., in Steenkolen, Walstr. 14-15
1180    Engelsing, R.M.O.H., Velperweg 56
  172    Erdbrink, H.H., Dir. Geldersche Credietver., Marktstr. 12
1120    Erdbrink, D.P., Dir. Arnh. Hyp. Bank, Boulevard Heuvelink 104
2054    Ernst Casimirlaan 10
2090    Ernste, W.S., Paardenslager, Johannastr. 45
2255    Erp, J.A. v., Utrechtschestr. 11
  560    Erp Taalman Kip, Dr. M.J. v., Geneesh.-Dir. Sanatorium, Velperweg
2252    Erven Dorens, A.A.G. v., secretariaat v.h. Ned. Openlucht Museum, Utrechtscheweg 40
  311    Es, N.J.A.P.H. v., Gep. majoor der Rijdende Artillerie, Utrechtschestr. 1
1049    Escher, G.A., Utrechtschestr. 13
1298    Eskes, J.Th., Eus. buitensingel 38
1609    Essen, B.v., Mag. v. kachels, fornuizen en huish.art., Spijkerstr. 86
1192    Essen, Mr. J.L.C. v., Secretaris gem. Arnhem, woonh. Zijpend. weg. 59
1851    Essen, W.F. v., Kapitein, Velperweg 85a
1233    Essen, geb. Rigall Certon, Mevr. Wed. L.J.N. v., Sonsbeekweg 2
1593    Esso, S.B. v., Grossier, Apeld.weg 88
2167    Evekink, Mr. Th., President Krijgsraad, Sweerts de Landasstr. 87
1613    Evekink, Mejuffr., Jansbinnensingel 13
  896    Evekink, geb. Nijman, Mevr. Wed. D., Koningsplein 8
2283    Everhard, J.C., Veehandel, St. Anthonielaan 340
1239    Evers F.Gzn., E., Winkelier, Oeverstr. 6
  572    Evers, J.J., Speksl., Kerkstr. 14
1097    Everts, Mr. B.F., Adv. en Proc., Secr. voogdijraad, Parkstr. 70
1211    Everts, Mr. B.H., Adv. en Proc., Ernst Casimirlaan 21
1155    Everts & Mr. Dr. R.J. de Visser, Mr. B.H., Adv. en proc., Kant., Bakkerstr. 62
  173    Everts B.Hzn., Mr. I., adv. en proc. en wethouder, Koningstr. 28
  256    Everts B.Hzn., Mr. I., adv. en proc. en Wethouder, Villa "Dotta", Oosterbeek
  922    Everwijn-v. Hoytema, Mevr. M., Nieuwe Plein 21

2230    Fabius, A., Ernst Casimirlaan 11
  660    Fabius, Dr. C.J., Geneesheer, Parkstr. 24
1796    Feenders, L.H., tandarts, Bergstr. 14
1709    Feenstra, Mej. J.A., Burgem. Weertsstr. 1
1777    Fehrmann, C.D., Apotheek, Zijpend.weg 1a
1856    Feith, H.J., Behanger en Stoffeerder, Oeverstr. 25
1135    Feith, H.O., Gep. Kapt. ter Zee, Weststr. 12
  454    Felger, Café Central, Vijzelstr. 19
  262    Feltz, Th.E.J. Baron v.d., Huize "Sonnenberg", Oosterbeek
1810    Feltz, Tresling & Co., In effecten, Rijnstr. 85
  439    Ferwerda en Tieman, Depôt van wijnen enz., Groote Oord 8
1168    Financiën, Bur. v., Stadhuis
1119    Fijan, Mevr. Wed. Dr. J.G., Ernst Casimirlaan 8
1697    Flapper, S.J., v. Balen's Koffie en thee, Bakkerstr. 49
1790    Fles & Co, L., Moderne kantoorart., Burgem. Weertsstr. 48
1486    Flipse, F.H.J., fa. Gebrs. Flipse, Timmerman, metselaar en aannemer, Spijkerstr. 184
1483    Flipse & Zonen, G., Schoenenmag., Koningstr. 10
  424    Fockema, G.H. en H., Bankiers, Janstraat 24
  978    Fockema, Mr. H.W.J., huize "Warnsborn"
1600    Fockema, Mevr. Wed. H., Amsterd. weg 7
2143    Fockema-Andrea, Mr. A.D.H., Boul. Heuvelink 114
  591    Fockema v.d. Leij, Mevr. Wed. Mr. Y., Boul. Heuvelink 68
  184    Foekens & Hompe, Kassiers en comm. in eff. en ass., Nieuwstad 59
1417    Folmer, J.M., Dir. Pitmanschool, Bergstr. 15
  469    Fongers Rijwielen, H.C. Struijvenberg, Bakkerstr. 5
  232    Fort, Westervoort
1247    Fortuijn Drooglever, Mevr. Wed. J.L., Apeld. weg 83
2266    Fraissinet, H.C.C., Sweerts de Landasstr. 70
1181    Francken, H.J., v. Law. v. Pabststr. 70
  672    Frank, Bernard, Mag. v. goud, zilver, horloges en ridderorden, Ketelstr. 6
2153    Frank, L., Vertegenw. Spanjaard te Borne, Sw. de Landasstr. 89
  584    Frank, M., Handels Mij. "Insulinde", Handelsagent, Driekoningenstr. 48
1836    Franken, A., Papierhandel, v. Pallandtstr. 29
  558    Franken, A.J., Steenstr. 6
  526    Franken, G., (Vleeschhouwerij de Arend), Rijnstr. 25
1077    Franken, J.H., IJzerw. en huish. art., Oeverstr. 68
1894    Franken, L.J., Leerhandel, Oeverstr. 26
  533    Franken, N.Th., Laarzenmag., Roggestr. 39
1286    Frankfort, Jac., winkelzakkenfabr. en papierh., Oeverstr. 66
  178    Fransen v.d. Putte, Mevr., Eus.binnensingel 11
  192    Freem, A.R., Architect, Pr. Hendrikstr. 63
2256    Freriks Jr., A., Meubelmaker, Ridderstr. 26
1171    Friederich, A., Hof-Tandarts, Eus. Binnensingel 14
2123    Frijda, M.L., Kleermaker, Utrechtschestr. 39
  430    Frikkers Jr., Fa. C., in Comest., Vijzelstr. 27
    17    Frikkers, Filiaal C., in Comest., Steenstr. 87a
  531    Frohwein, Fa. J.C.J., Schilder, Parkstr. 41
1992    Idem, Huis- en plafondschilder, werkplaats, Vlijtstr. 12
  313    Frowein, E.A., lid der fa. Frowein en Co., Bovenbergstr. 8
    64    Frowein, F.J., lid der fa. Frowein en Co., Velperweg 23
2143    Frowein, F.J., v.d. Duijn v. Maasdamlaan 1
  279    Frowein, H.J., Zijpend. weg 71
  239    Frowein, J.W., Eusebiusbuitensingel 55
1843    Frowein, Mr. J.W., Adv. en Proc., Hulkesteinscheweg 1a
1699    Frowein, Mr. J.W., Adv.-Proc., kant., Turfstr. 9
1201    Frowein, J., Velperweg 20
  285    Frowein & Co, Fa., Tabaksh., Bergstr. 8

2222    Gaasbeek, J., Apeldoornscheweg 170
1555    Gans, J.S., Eerste Ned. Fabr. v. Stofknoopen "Hollandia", Bergstr. 7, (7-12, 1.30-7)
  706    Gans, M., voorh. J.S. Schaap, Kleederm.-Fourniteuren en gros, Mag. Coehoornstr. 8, woning Bergstr.
             13
1963    Garritsen & Kleinhout, Aannemers, Marten v. Rossemstr. 63
  224    Gasfabr., Gem., Westervoortsche dijk 7
2250    Gebhart L'Estrange, A.H., Ernst Casimirlaan 19
  116    Gebhard en Salm, Sigarenh., Koningstr. 5
  891    Geesink, H.W., Procuratiehouder der fa. v. Ranzow & Co., Steijnstr. 5
    91    Geest, A.J. de, Huis- en plafondschilder, Prinsessestr. 9
  594    Geist, J., Spekslager, Steenstr. 89
  842    Geijn, J.R. v., Kleermaker, Jansplaats 30
1362    Gelder, J.G. v., Administrateur, V.V.V., N. Parallelweg 7
  843    Gelder, J.L. v., Koopman in ongereg. goederen, Koningstr. 40
  788    Gelder & Co, v., (A.A. v. Gelder), Mag. v. kleermakers-, fourn., enz., Bovenbergstr. 16
1737    Gelderman, A., Kapt.-Luit. ter zee, Zijpendaalsche weg 61a
  410    Geldersche Bank, Bakkerstr. 61
  435    Geldersche Credietver., Bakkerstr. 71
2184    idem, Uitsluitend Incasso-afd. en Admin., Bakkerstr. 71
1345    Geldersche Kunsthandel, Groote Oord 10
2154    Gelein-Vitringa, Mr. M. v., Adv-Proc., Marktstr. 14 (kant. tel. no 616)
  597    "Gelria", Techn. bur., Roermondsplein 15
  900    Geluk, Dr. P.J., Keel-, neus- en oorarts, Apeld. weg 46
1462    Gem.-Apoth., Eusebiusbinnensingel 16
  162    Gemeentehuis, Bodenkamer
  151    Gem. Reiniging, Dir. en Administratie (8½-12, 1½-6)
2020    Idem, Hoofdopz., A.M. Koelman, woonh. v. Law.v.Pabststr. 83
1064    Idem, Belt, Westervoortsche Dijk
1065    Idem, Belt, Amsterdamscheweg
  234    Gem.-Secretaris, bur. Gemeentehuis
1787    Gem.-Slachthuis, Nieuwe Kade
  216    Gemeente-Tram, Administratiegebouw, Boul. Heuvelink 1
  830    Idem., Westervoortschedijk
  169    Gemeentewerken, Bureau, Ooststr. 1
  180    Idem, Bureau voor uitvoering, Kadestr.
  564    Idem, Directeur W.F.C. Schaap, woonh. v. Law. v. Pabststr. 5
  962    Idem, Adj.-Directeur G. Versteeg, woonh. Burgem. Weertstr.
2248    Idem, Plantsoenen Opzichter B. Lugt, woonh. St. Anthonielaan 5
1961    Idem., Wegen en Straten, Opzichter A. Weener, woonh. v. Eckstr. 66
  220    Idem, Gebouwen, Opzichter Odinot, woonh. Spijkerstr. 148
  883    Idem, Bruggen, rivierbaden, riolen, Opzichter C. Israël, woonh. Utrechtschestr. 70
  110    Idem, Begraafplaats "Moscowa"
  309    Gend & Loos, v., Duitsche Post, Inklaring buitenland, Stationsterrein
  447    Idem, Incasso & Exped., Bakkerstraat 63 en 64
2110    Idem, Hoofdinspectie, Bakkerstraat 63/64 (kant. 9-12, 1½-4 en 6½-8)
1024    Gendt, G.J. v., Architect, Driekoningenstr. 25
1084    Genealogisch Heraldisch Archief, Vorsterman v. Oijen, Frombergstr. 25
1521    General" van 1885, "De, Bijkant. J.W.F. Nienhuijs Jr., Prümelaan 5-7
2053    Gerbrands, A.H., Groote Oord 9
2231    Gerbrands, P.W., 'IJsco", Spoorwegstr. 21
  161    Gerechtshof, Groote Markt
    93    Gerken, C.A.Q., Partic., Rozendaal
1883    Gerlach, A., Sonsbeekweg 34
  667    Gerlach, S., Rijwielhandel, Jansplaats 13
  786    Gerritsen, A., Fruith., Weststr. h. Brugstr.
2288    Gerritsen, C., Sleeper, Onder de Linden 53a
1187    Gerritsen, G.J., Behanger en Stoffeerder, Marktstr. 3
1002    Gerritsen, Wed. W.H., Brood- en banketbakker, Jansstr. 11a
1433    Gerritsen, J.W. Sleeper, Nieuwe Kraan 18
1442    Gerzon's Modemag., Roggestr. 4
  735    Gescher & Kemper, Fa. Mag. v. Tapijten, meubelstoffen enz., Ketelstraat 36
1718    Geuns, Mr. H. v., Velperweg 48
  357    Gevangenis, Strafgevangenis, Wilhelminastr.
2013    Gevers, W., Grossier, Spijkerstr. 18
2219    Gieben, Gebr., Schilders en meubelmakers, Eus. plein 6a
1290    Giebing, Alex, Makelaar, kant. v. vaste goederen, assurantiën, enz., Velperweg 82
1027    Giebing, H., Agent in granen, Sonsbeeksingel 7
2103    Giel, P., Kolonel der Infanterie, Velperweg 25c
  141    Gielingh, Maison, Kastanjelaan 34
1146    Gielings, P.Th., Stucadoor, Spijkerstr. 39
1479    Gijsbers, C.H., Kleermaker, Jansbuitensingel 3
1114    Gijsberts, Chr. J., vh. fa. Wed. L.Wegman, Stoom-, wasch- en glansstrijkinr., Velperweg 126
1725    Gijtenbeek, H. v., Makelaar, Amsterdamsche weg 34a
1272    Gitsels, S.P., Loodgieter, Oeverstr. 21
1774    Glaser, J., Hôtel, Nieuwe Plein 34
1821    Glaudemans, M., Pastoor St. Walburgskerk, Walburgsplein 1
  734    Gockinga, Jhr. Mr. J.J., Vice-president Gerechtshof, Eusebiusplein 24
1268    Goede Herder", Liefdesgesticht "de, Larensteinschelaan, Velp
1218    Goedhart, A.H., In modes, Ketelstr. 15
1199    Goedhart, F.J., Emmastr. 73
1539    Goedhart, Gebrs., in Comestibles, Steenstr. 88
1041    Goedhart Jr., H., Wethouder en Agent der Brusselsche Mij., Sweerts de Landasstr. 32
1244    Goedhart, J.A., Slager, St. Marten 93
1291    Goeijen, J. de, huize "Angerenstein", Rosend. weg
  270    Goes, Jhr. L.T.A. v.d., Amsterd. weg 98
  319    Goethem en Neuteboom, v., Restauratie Station 88
2032    Götte, J.F., In heerenmodeart., Roggestr. 43
1704    Golf- & Hockeyclubhuis, Delhuizen, Apeld. weg
  227    Gombault, P.F., Kassier en comm. in eff., Jansbuitensingel 28
  859    Gompertz, L.M., "De Matador", In mantels en confections, Rijnstr. 41
2267    Gompertz, L.M.,  Zijpendaalscheweg 73 (bij geen gehoor 859)
  524    Gompertz, M., in Manufacturen enz., Vijzelstr. 23
1962    Gooiker, W.J., Brood- en banketbakker, Graaf Ottoplein 1
  483    Gorissen, J.J., Hoedenmag., Ketelstr. 4
  779    Gouda Quint, S., Boekhandel, Bakkerstr. 17
  132    Graaf, A. de., Vischh., Bakkerstr. 37a
1228    Grapperhaus, E., "Le chic Parisien", Bakkerstr. 60a
  910    Graswinckel, Jhr. D.C., Gep. Kapitein der Artillerie, Velperweg 124
1534    Gratama, C.W., Hoofd-Inspecteur v. Pol., Velperbinnensingel 7
1838    Gratama, Mr. P., Vice-President Arr. Rechtb., Kastanjelaan 51
1767    Grauw, Mr. H.F. de, Adv.-Proc., Velperweg 106a
1478    Greef, A.C. de, Meubelmaker, Parkstr. 112
1597    Greef & Hanekamp, Fa. de, Schilders, Rietgrachtstr. 68
  466    Greef, F.J. de, in Verlichtingsart., Weverstr. 10
1288    Greef, Wed. S.E. de, Hôtel, Monnikenhuizen
2057    Greep, C.J., Emmastr. 46
1745    Grelle, G. te, Bakenbergscheweg 72
1900    Greven, J.H., Boekhouder der Gem. Telef. Inr., Schaapsdrift
1094    Gribnau & Horstink, Timmerlieden, metsel. en aannemers, Burgem. Weertsstr.
1044    Grijsen, G.J., Bierhandel, Boterdijk 29
2010    Grint Maatschappij, Nieuwe Plein 5
  516    Grinten, W. v.d., Apotheker, Rijnstr. 20
1494    Grob, Th.S.J., Grint- en ballasth., Rijnkade 87
  908    Groenendijk, H., Dir. Rijkstelegraafkantoor, woonh. Kastanjelaan 39
  902    Groeneveld, A., fa. Wed. A. Koch, in Gedistilleerd, Schrassertstr. 15
  264    Groeneveld, J.H., Boek-, Kunst en kantoorboekh., Steenstr. 77
2194    Groeneveld, W., Inspecteur v. Politie, Raapopscheweg 88
2077    Groentenveiling, Westervoortschendijk
1172    Groentenveiling, Geldersche Fruit-, Bloemen- en, Achtergebouw, Gemeentehuis
1623    Groot, Dr. A.P. de, Arts voor Maag- en Ingewandsziekten, Ben. Bergstr. 1
2195    Groot, S.H. de, Velperweg 105b
1558    Groot, Fa. Wed. S.I. de, Electr. Confectiefabr., Hofstr.
  206    Groote Societeit, Koningstr.
    61    Gruijter & Co's Meubeltransport Mij., De, Verhuizingen en bergplaatsen voor inboedels (lift), Parkstr.
             52-54
1270    Gruijter & Zn., P. de, in Kolonialew., Roggestr. 43
  364    Grund, F., Automobielen en Rijwielen, Velperweg 24
1039    Grutterink, J., gasfitter en koperslager, mag. v. gasornamenten, Groote Oord 15
1365    Gunning, O., Ing. Dir. v.d. N.V. Machine- en Motorenfabr. v/h Thomassen & Co, v. Lawick v. Pabststr.
              36
1515    Gussinklo, W. te, Horlogemaker, Weverstr.,
1455    Gymnasium, Beekstr.

1993    Haack, D.M., Brantsenstr. 2
1000    Haagsch Speelgoed Mag., K. Nieukerke, Steenstr. 2
2280    Haan, P.C. de, Kant. Ant. Jurgens, Afd. Gelderland, Amsterdamscheweg 12
1619    Haan, S.C. de, Eusebiusbuitensingel 8
1946    Haarbrink, J.B., in Brandstoffen, Dijkstr. 21
  148    Haas, G.A.A.C. de, Wijnh., Eusebiusplein 19
  612    Haas Rzn, H. de, Drogist, Turfstr. 25
1154    Haas, H. de, Nieuwstr. 25
1511    Haas, Gebrs., in Horloges, enz., Bakkerstr. 42
1559    Haas, Mej. A.C. de, Velperweg 79
1911    Haersolte, Mevr. v., Bouriciusstr. 9
  803    Haersolte, Mr. C.W.A. Baron v., Oud-Rechter, Utrechtscheweg 36
1642    Haersolte van den Doorn, H.H.J. Baron v., Amsterdamscheweg 3
  926    Haffmans, M.A., in Kol. waren, comest., enz., Eiland 1
1364    Haffmans, N.V. voorh. M.A., Grooth. in Comest. en Kolon. waren, Achter den Toren 3
1627    Hafkenscheid, A.J., Handelsagent, Korte Walstr. 43
1018    Hagdorn, E.C.W., voorh. v. Zalingen, Brood- en banketbakker, Groote Oord 14
1634    Hagen, Wed. E., in Gedistill., wijnen, enz., Hoogstr. 11
    86    Hagen, J.D., In kol. waren, enz., Klarend. weg 404
1214    Hagen & Termaat, Fa., Boekdrukkerij, Hommelscheweg 7
1951    Hagenbeek, R., Verl. Rietgrachtstr.
  963    Hagenbeek, R., in kol. waren, Ketelstr. 18
1350    Hagenbeek & Co, C.J., Nieuwe Arnh. fabr. v. sanitaire vloeren, enz., Pels Rijckenstr. 16
1445    Halewijn, Mej. I.L.G., Burgemeestersplein 17
  741    Ham, D. v.d., Lood- en zinkwerker, Spijkerstr. 123
  949    Hamann, E.A., instrumentmaker en bandagist, Beneden Bergstr. 17
  930    Hamburg, Fa. Wed. J., Complete meubileering, Koningstr. 48
1380    Handelsbank, Jansbuitensingel 34
  402    Hanzon, D.R., fa., N.C. Oudshoorn, Banketbakker en kok, Bakkerstr. 15
  641    Hardijzer, G.M., Vleeschhouwer en spekslager, Spijkerlaan h. Spijkerstr.
1296    Harding, G.A., in Rijwielen, Bloemstr. 63
1287    Harencarspel, Mr. J.W.E. v., subst.-off. v. Justitie, Zijpendaalscheweg 83a
2075    Harencarspel, Mevr. Wed. M. v., Sweerts de Landasstr. 56
1941    Harmens, Mej. B., Steijnstr. 23
1086    Harmens, H., Velperweg 10
  154    Harmsen, G.D., in Automobielen, Amsterdamscheweg 19-21
1744    Harmsen, F., Gloeikousjesfabr., Parkstr. 15
2244    Harmsen, J., Opzichter fortificatiën, Raapopscheweg 46
    90    Harpen Kuyper, P.G. v., Velperweg 140
1463    Hart, E. v.d., Jansbuitensingel 7
1054    Hart & Zn., E. v.d., In galanterieën, Ketelstr. 21
  837    Hart, J. v.d., Nieuweplein 38
1780    Hartevelt, J.P.C., Cronjéstr. 9
1637    Hartman, Dr. J.C.M., Arts, Zijpend. weg 53
  355    Hartog, Dr. J., huize "den Heuvel", Amsterdamscheweg 145
1654    Hartog , Ph., Emmastr. 28
1930    Hartogs, Dr. J.C., Dir. N.V. "Ned. Kunstzijdefabr.", Velperweg 29a
1822    Harton, Wm., Vert. Hengel. Stoom Beiersch Bierbr. Meijling & Bartelink, Amsterd. weg 36b
  873    Hasselman, C., Handelsagent, Steijnstr. 21
  174    Hasselt, F. v., Gep. kol. Artillerie, Bouriciusstr. 10
2035    Hattink, G.H., Bakker, Roggestr. 107
      6    Hattink, J.A., Sigarenmag., fa. Klaassen, Steenstr. 117
  506    Haver Droeze, Dr. J.J., Ernst Casimirlaan 7
  966    Haverkamp, J.W., Smid, Walstr. 25
1416    Hedeman, J., Electr. schortenatelier, Frombergstr. 1
1047    Hedeman, J., Fabrikant, Frombergstr. 1
  829    Heeckeren en v. Pelt, Wijnh., Verl. Rijnkade 101a (8-12, 1½-7)
2262    Heeckeren v. Walleien, W.H. Baron v., Ernst Casimirlaan 23
1025    Heek, S.E. van, Sleeper, Amsterdamscheweg 40 en 40a
  523    Heel, C.F.B. v., Kapper, Weverstr. 31
1771    Heemstra, Mr. A.J.A.A. Baron v., Burgemeester, Eus. Buitensingel 58
1762    Heer, Joh. H. de, Piano-, orgel- en muziekhandel, Steenstr. 64
2173    Heering, Dr. G.J., v. Pallandtstr. 65
  549    Heide, Dr. C.C. v.d., Apeldoornschestr. 8 (1-2)
1870    Heide Mij., Ned., Kantoor, Cursus en Museum, Apeld. weg
2100    Idem, Pakhuis, Nieuwe Kade
1315    Heijden, A. v.d., Pauw- h. Jansstr.
  729    Heijden, G.H. v.d., in bouwmaterialen, Nieuwekade
1857    Heijden, G.H. v.d., in Bouwmaterialen, Apeldoornscheweg 18
1148    Heijman, S., Vleeschhouwer, Klarendalweg 460
1994    Heijnis, A.R., Steenfabrik., Nieuwe Plein 36
1576    Heijtze, Henri, Muziekdirecteur, (Vioolensemble spel en harmonie), Bothaplein 4
  909    Heineken's Glazenwasscherij, Stoom-Jaloezieën- en Rolluikenfabr., Nieuwstr. 26
  140    Heitmann, J., Vereen. Azijn- en Mosterdfabr., Hofstr. 10
2206    Hekkers, M., Theeschenkerij "Dalzicht", Park "Sonsbeek"
1101    Hekking, P., in IJzerw., Steenstr. 93b
1864    Hellewaart, D.G., Behanger, Turfstr. 31
2238    Hemmes & Co, in weverij- en spinnerijben., v. Law. v. Pabststr. 22
1117    Hemsing geb. Troost, Mevr., Boulevard Heuvelink 153
1396    Hendriks, G.F., Voerman, Langstr. 308
  846    Hendriks, H.J., Loodgieter enz., Hovenierstr. 15
  632    Hendriks, J., Kunstschilder, Willemsplein 14
  543    Hendriks, J., Gezellen Traanboer, Smederij, Kerkstr. 16c
  835    Hendriks, J.H., Architect, Boulevard 31
1240    Hendriks Jr., J.H., Architect, Timmerman en metselaar, Boul. Heuvelink 35
1535    Hendriks, P., in Auto's, motorfietsen & rijwielen, Steenstr. 94
  420    Hendriks Gzn., Th.E., Veeschhouwer, Rodenburgstr. 83
  776    Hendriks Hzn., G., Vleeschhouwer, Kerkstr. 46
  821    Hendriks & Zn., J., Huis- en decoratieschilders, Boven Bergstr. 14
  863    Hendriksen, H., in hoeden, Vijzelstr. 11
    23    Hendrikx, J.C., Kleermaker, Jansbinnensingel 15
2260    Hengel, Dr. L.D. v., Chirurg, Rijnkade 85
1190    Henny, Mr. Ch.A., Marktstr. 4
  708    Herens, Fa. A.J.A. (Tine Orbaan), Apotheker, Kastanjelaan 5
  126    Herkuleijns, M., Stoomvleeschwarenfabr., Koningstr. 4
  248    Herkuleijns & Co, H.W., Poeliers, comest., Land v.d. Markt 119
1568    Hermsen, B.C., "la Bordelaise", Velperweg 2
  787    Hertzveld, Mevr. Wed. Mr. L., Velperweg 25a
1840    Herz, L., Veehandel, Nieuwstr. 37
1898    Hesselink, H.G., (Lid der fa. Gebrs. Hesselink & Co.), v. Law. v. Pabststr. 66 
  179    Hesselink & Co., Fa. Gebrs., Grooth., Marktstr. 7 en Markt 6
  359    Hesseln, W.J., Apeldoornscheweg 73
  823    Heuvel, Gebr. v.d., Mag. v. Heeren modeart., Vijzel- en Bakkerstr.
  481    Heuvelink's Boekhandel, A.F. Simons voorh., Boekh., Bakkerstr. 2
1401    Heuvelink, J., Rijnkade 14
1823    Heuvelink, Mej. J.F., de Wetstr. 6
  113    Heuven, G.C.J. v., Privaat Docent M.O. Boekhouden, Groote Oord 11
  763    Heuven & Co., v., in Kinderspeelgoederen, Rijnstraat 36
1601    Hiddingh, Mr. H.J. v.d. Poel, Rechter Arr. Rechtb., Steenstr. 78
  824    Hiddink, Fa., Aannemer, Roermondsplein 26
1849    Hiestand, Wed. J., Visch- en fruithandel, Nieuwstad 66
1702    Hietink, H.A., in Borstelwerk, enz., Weverstr. 13b
  699    Hijman Jzn., S., Boekhandel, Koningstr. 64-65
  462    Hijmans, Mr. Hugo S.J., Adv. en proc., Utrechtschestr. 9
  247    Hilhorst, J.A., in Comest., Ketelstr. 10
1640    Hillegers, H., Kleermaker, Boulevard 109
  666    Hillen's Sigaren- en Tabaksfabr., N.V., fil., Vijzelstr. h. Bakkerstr.
  291    Hillen, N.Th.M., Apotheker, Rijnstr. 81
1523    Hillen, N.Th.M., Rijnkade 56
1334    Hillesum, S.E., Handelsagent, Spijkerstr. 321
  680    Hoboken v. Oudelande, E. v., Velperweg 51
1690    Hoddenbach, G., Koster Nederd. Herv. Gem., Turfstr. 17
  336    Hoebink, P.J., Stalhouder, Utrechtschestr. 28
1694    Hoedt, R.P., Fabr. en mag. v. meubels, enz., Amsterd.weg 34a
1681    Hoefnagels, P.P.E., Insp. Belastingen, Burgemeestersplein 6
  925    Hoefsloot, P.M., In manufacturen, enz., Bakkerstr. 35
1991    Hoelen geb. v. Rossum, Mevr. Wed. J.M.M., Broerenstr. 3
1276    Hoeven & Co, L. v.d., in Bieren, enz., Nieuwstr. 40
2197    Hoff Jr., G.J., Boekhandel en in galanterieën, Steenstr. 91a
1688    Hofstedde, Gebrs. ter (Th. Kleijn), in galanteriën, Bakkerstr. 32
  433    Hogeweg, D., Walburgsplein 6
  618    Holder, Th. ten, Turfstr. 27
1817    Holla, S.K.H., handelsreiziger, Onderlangs 1a
1165    Hollaar, F., Fa. Möller, In schoenen, Rijnstr. 34
  515   "Hollandia", voorh. J.M.F. Deerns N.V., Fabr., Kortestr. 2
  315    Holl. IJzeren Spoorw. Mij., Bestelgoederenbur., Station
  334    Idem, Vrachtgoederenbur.
  244    Hollender, A., Banketbakker, Ketelstr. 39
1892    Hollweg, J.D.A., Dir. directe bel. invoerr. en acc., de Wetstr. 5
1400    Holsboer, B., Opticien, Ridderstr. 3
  874    Holst, E. v., Steenfabr. "Meijnerswijk", Elden
  328    Holst, J.A. v., Steenfabr., Jansbuitensingel 33
1958    Holthuis, F., Schoenmaker, Broerenstr. 22
  390    Holthuis, J.G., Handelsagent, Rijnkade 24
  542    Holthuis, W.A., Juwelier, Ketelstr. 29
  861    Holthuis, Mevr. Wed. W.A., Jansbuitensingel 22
2060    Holzschrerer, P.J., Graaf Ottoplein 29 [volgens een nazaat is de feitelijke familienaam: Holzscherer]
  967    Homoet, Dames, Roggestr. 16
1551    Homoet, Mevr. Wed. Dr. L.C., Pels Rijckenstr. 30
  812    Hooft, Mr. P.C. 't, Pres. Gerechtshof, Villa "Azyadé", Utrechtscheweg 142
  491    Hoogere Burgerschool met 5-j. cursus, Schoolstr.
1306    Hoogere Burgerschool met 3-j. cursus, Willemsplein
2149    Hoogeweegen, J.A.P., Zijpendaalscheweg 41
1482    Hoogeweegen & Co, Bankiers, Koningstr. 15
  195    Hoogewerff, Chabot & Visser, Wijnh., Eusebiusbinnensingel 1a
  347    Hoogstraten, J.S.F. v., Utrechtscheweg 145
1070    Hoogveld, A., Meubelfabr., Rijnstr. 3
1133    Hoogveld, Theod.P.A., Centraal Meubelmag., Turfstr. 35
2253    Hoogvliet-Cremer, Mevr., Sonsbeekweg 24
  377    Hooijer, G.J., Grossier in kol. waren, Vossenstr. 40-43
1302    Hooijer, C.O., Jansbuitens. 32
2046    Hoos, D. v., Vertegenw. R.S. Stokvis & Zn. Ltd., Steenstr. 2c
2122    Hopman geb. Wijdoogen, Mevr. Wed. J., Emmastr. 62
  953    Horst Wzn., J. v.d., in Tabak en Sigaren, Turfstr. 9
1055    Horst, Fa. Wed. A. ter, Houthandel, Elden
1585    Horst, P.A.A. ter, Houth., Velperweg 34
1281    Hôtel "Bellevue", Utrechtschestr. 34
  123    Hôtel "Bristol", J. Dommering, Bovenbergstr. 3-5
  200    Hôtel "Bruxelles", voorh. Hôtel 'Zwijnshoofd", Café-Rest., Weverstr. 19-20
1008    Hôtel de Constabel, Paauwstr. 9
1014    Hôtel "de Doelen", Nieuwe Kraan 9
1875    Hôtel "de Doornenkamp", J.T. Locht Hzn., Oosterbeek
    98    Hôtel Naeff, "Het Heerenlogement", Velp
2211    Hôtel "Oranje Nassau", V. Simon, Stationsplein 11
  501    Hôtel "de Pauw", F.C. Janssens, Paauwstr. 7
  142    Hôtel "de Pays-Bas", Markt 9
  947    Hôtel Restaurant "Pomona", Vegetarisch, Willemsplein 6
    35    Hôtel en Restaurant Noble, Velperbuitensingel 5
  588    Hôtel Hermsen "Rijnhotel", Nieuwe Kraan 29
  259    Hôtel "Schoonoord",  Oosterbeek
  324    Hôtel "Sluis", O. Stationsstr. 11
  888    Hôtel "Sonsbeek", Apeldoornscheweg
  342    Hôtel "de Tafelberg", Pieterbergscheweg, Oosterbeek
  808    Hôtel "Toelast", Joh. v.d. Berg, Groote Markt 31
1727    Hôtel "het Wapen v. Arnhem", J.D. Ponsen, Roermondsplein 36
  282    Hôtel "de Zon", Oude Kraan 83
1414    Idem, Keuken, Oude Kraan 83
    62    Houten, J.W. v., Steenfabr., Pr. Hendrikstr. 30
1530    Houtkoper, Mej. W.B., Steenstr. 13a
  693    Houttuin & Co., C., Automobielen, Ernst Casimirlaan
  819    Houtum, J. v., In oud papier, metalen, enz., Ruiterstr. 43
1835    Houtum, Fa. Johs. v., Papierh. en zakkenfabr., Vossenstr. 28
  426    Houwing, Fa. W., Apotheek, Bakkerstr. 74
  211    Houwink, J., fa. M. Loth, Instrumentmaker, Koningstr. 62b
    82    Hoytema, D. v., Schelmscheweg 135a, Oosterbeek
  349    Houwink, L., Driekoningenstr. 5
  625    Hugen, P.J., Stationskoffiehuis, Dorp 50, Westervoort
1561    Huijser, C.G., in Corsetten, Rijn- h. Weverstr.
1582    Huinck, Theod.C.L., Hommelstr. 72
1798    Hulleman, C., Adj.-Brandmeester, Schelmscheweg 1
  686    Huis, Joh. v.d., Wijn- en Cognachandel, Hoofdvert. Stoom-Beiersch Bierbr. H.T.J. Schaepman & Co.,
             Cronjéstr. 4
  740    Hulscher, R. & J.W., Sigarenh., Vijzelstr. 26
2048    Hulsebos, W., Ingenieur, v. Lawick v. Pabststr. 125
  929    Hulshof & Co., in Kunstmeststoffen, Nieuwe Plein 39
2101    Idem, Roermondsplein 15
2018    Hulsman, J., Fruithandel, Spijkerlaan 14
2246    Hupkes, H.J.A., Turfstr. 29
  128    Hupkes, J., Kol. waren, chocolade, comestibles, likeuren enz., Turfstr. 29
  731    Hupkes, Zuster A., Particulier Wijkverpleegster, de Wetstr. 32
1058    Hutjens, H., Steenhouwer en Metselaar, Weerdjesstr. 134c
2273    Huvers-Mommaat, Mevr. Wed. C.J., Zijpendaalscheweg 1d

1224    Import Mij. voorh. C.M. de Roos & Co, in Chineesche, Japansche en andere art., Vossenstr. 34
  621    India China Thee Mij., Jansbinnensingel 8
1457    Industrieschool voor meisjes, Rijnkade 8
1547    Ingen, Jhr. L.J. v., Bouriciusstr. 1
1765    Ingen Housz, Mr. J.F. v., Griffier b.h. Gerechtshof, Eus. Plein 26
1237    Inr. voor Ooglijders, Arnh., N. Parallelweg 1
2093    Insinger, Mej. O.C.H., Utrechtscheweg
1323    Inspecteur der Posterijen en Telegrafie, S. Reijnders, Bureau, Oude Stationsstr. 16
  333    Idem, Woonh. Apeldoornscheweg 27
1202    Instituut voor Moderne Talen, Velperbuitensingel 14
  159    Insula-Deï, R. Kath. gesticht, Walburgsplein 14
  756    Insula-Deï, Walburgstr. (bij geen gehoor Tel. No. 159)
1610    Iongh, Henri de, Agentuur en Commissieh., Kastanjelaan 25
  188    Iongh, Mej. L. de, Pension, Bothaplein 1
1186    Israël, Oude-Mannen en Vrouwenhuis, Groote Markt 5
2083    Israëll, L., Pension, de la Reijstr. 9
1907    Ittmann, J.F.L., Sonsbeekweg 26

1095    Jachthuis, Warnsborn
1730    Jachthuis Zonheuvel, (bij Petersburg), Deelenscheweg
  253    Jacobs, B., Bakenbergscheweg 111
1909    Jacobson & Co, Jacq., Lotisico Hoofdagentsch., Rijnstr. 2
1410    Jacobson-Taudin, Chabot, Mevr., Eus. buitensingel 38
  580    Jager Gzn., G., Handelsagent, Cronjéstr. 5
  886    Jansen, B., Stationshôtel, Stationsplein 7
1473    Jansen, G.W., Mandenmaker, Koningstr. 18
  485    Jansen, H.S., Uni-bar, Walstr. 89
1979    Jansen, J.C., in Rijwielen, Hommelscheweg 90
  529    Jansen, J.P., Boek- en papierhandel, kantoor- en schoolbehoeften, Roggestr. 5
1301    Jansen, L., Woonh., Rijnkade 99
  750    Jansen, R.Th., Pension, v. Pallandtstr. 62
  332    Jansen, Th.H., Hoofdinspecteur v. Gend en Loos, Oude Stationstr. 13
1912    Jansen, Gebr., Meubelmakers, v. Oldenbarneveldtstr. 18
2133    Jansen, W., in Gasornamenten, Rijwielen, enz., Turfstr.
  375    Jansen & Co, Louis, Expediteurs, Vossenstr. 34a
  754    Jansen, v. Beek, S., in kruideniersw., Beekstr. 102
  391    Jansen voorh. W.Th. Scheerder H.Th., Vleeschhouwer, Oeverstr. 89
2029    Jansie, J.A.J., Timmerman, metselaar en aannemer, Hoflaan 26
  295    Janssen, D.R., Zoutzieder, Roermondsplein 16
  144    Janssen, G.W., Agent in buitenl. bieren, Rijnkade 44
1115    Janssen, H., Kapitein Inf., Sweerts de Landasstr. 17
  927    Janssen, H.C., in Brandstoffen, Beekstr. 76
  769    Janssen, J.H., Boulangerie Parisienne, Kortestr. 8
1405    Janssen, J.H., Utrechtschestr. 31
1137    Janssen, W.J., Vleeschhouwer en fabr. ijskasten, Rodenburgstr. 25
1480    Janssen & Bierens, Stoomververij en Chem. Wasscherij, filiaal Bakkerstr. 13
1127    Jeune, mevr. Wed. P.F.J. Le, Eusebiusbuitensingel G 18
  310    Johanna Hoeve, Kant. boerderij
1920    Johannastichting, Tehuis voor gebrekkige en mismaakte kinderen, Pels Rijckenstr. 1
  414    Joling Bouwman, Mag. v. borstels, houtwaren, sponzen enz., Broerenstr. 8a
1710    Jolles, G.A., Zijpend.weg 51a
1773    Jong, H. de, Schilder, Willemsplein 5
1626    Jong, M. de, Fa. Frankfort, Brood- en banketbakker, Oeverstr. 77a
  443    Jong, M.S. de, Tailleur, Bakkerstr. 8
  563    Jong, Dr. P. de, Arts, Velperplein 14
1205    Jong Luneau, J.M.C. de, Houthandelaar, Velperweg 92
  229    Idem, Kant. en houtwerven, Westervoortschedijk
1749    Jonge, Fa. Wed. de, Coöp. Broodbakkerij "Het Oosten", Weerdjesstr. 27
    73    Jonge v. Ellemeet, Jhr. M.W. de, Velperweg 39
1910    Jongerheld, D.L., Kapper, Steenstr. 12
  284    Jongh, D.J. de, Petroleum, Steenkolen, Zeep, Roermondsplein 8
1061    Jongh W.Jzn., J.S.J. de, Prümelaan 1
2025    Jonker, W.H., Arts, Steenstr. 100
  329    Joosten, J.Th., Lederhandel, Beekstr. 116
1391    Josephy, H., Dames-modeart., Ketelstr. 12
    47    Juncker & Co, W.J., Korenmarkt 4-5

  553    Kaat-Stellinga, E.D. te, Kapper, Koningstr. 54a
1855    Kalbfleisch, H., Assuradeur, v. Pallandtstr. 76
  214    Kalker Jr., D.E., in Witte goederen, Velperweg 99
  913    Kalshoven, H.J., fa. Meijroos en Kalshoven, Piano-, orgel- en muziekh., Koningsplein 9
1733    Kan, Wijler & Co, (Gebr. Kan), Bretelfabr., Nieuwstr. 43
2127    Kantongerecht, Gr. Markt
1278    Kappers, Gebr., Huisschilder en decorateur, Groote Markt 26
1034    Kaptein, H.G., Scheepsbevrachter, Westervoort
  636    Kat Hzn., J.O. de, Notaris, Rijnkade 50
  170    Kate, M. ten, Dir. Bandfabr., Eusebiusbinnensingel 5
  204    Kats, N., Vleeschhouwer, Hommelstr. 68
  541    Keiser, F.J., Velperbuitensingel 12
1755    Keijser Jr., H., Meubelmag., Steenstr. 20
2168    Keller, R.C., Handelsagent, Hommelscheweg 343a
  283    Kemme, H., Kleedermag., Rijnstr. 7
1142    Keppel Hesselink, J.F., (Fa. Keppel Hesselink & Zonen), Boulevard Heuvelink 149
1157    Keppel Hesselink & Zn., Fa., Wijnh., Eusebiusplein 2 (Na 5 uur Tel. nr. 1142)
  773    Kerkhoff, E. v.d., Photograaf, Roermondsplein 30
  906    Kerkwijk, Mej. A. v., Velperbinnensingel 4
1888    Kersten, H.J., Rijwielhersteller, Amsterdamscheweg 121
1594    Kesteren, D.L. v., Bloemist, Eusebiusbuitensingel 20
  669    Ketelaar, Fa., J.F., Wijnh., Jansplein 52
2140    Ketelaar geb. Meeus, Mevr. Wed. J.H.T., Apeldoornschestr. 6
2009    Ketting, Mej. M.J.P., Utrechtscheweg, Oosterbeek
2105    Keukens, J.H., In bouwmaterialen, Beekstr. 53
1461    Keuringsdienst, Gem., Nieuwe kade
  952    Keurlokaal, Nieuwe kade
2109    Kieviet, J.H.F., Meubelmaker, Sloetstr. 69
  679    Kinderziekenhuis, Catharijnestr.
1236    Kinkelder, G.H. de, Timmerman, metselaar en aannemer, v. Oldenbarneveldstr. 1
1150    Kinkelder, Gebrs. de, Timmerman, metselaar en aannemer, werkpl. Tuinsteeg
1203    Kinkelder, J. de, Timmerman, metselaar en aannemer, Spijkerstr. 241
1689    Kip, Mevr. Wed. S., Pension, Cronjéstr. 10
1639    Kipp, Dr. J.B.A., Hoofdcommies Gem. Secretarie, Zijpend.weg 89
1381    Kirschhausen, J., Pianohandel, Driekoningenstr. 6
1431    Kist, Mr. J., Dir. Levensverz.Mij "Arnhem", Trombergstr. [sic!] 2
1256    Klaasesz Jr., Mr. P.C., Zijpendaalscheweg 55a
1139    Klaassen, E.H., kant. en mag., Pr. Hendrikstr. 33
1706    Klaassen, W., Stalhouder, Beneden Dorpsweg B 196, Oosterbeek
1124    Klaassen, W.N., Papierh., Jansstr. 21
1333    Klark, A.A. de, Meubelmaker, Eusebiusplein 5
  519    Klark, J.A. de, "St. Peter", Ameublementen, Behangerij en stoffeerderij, Rijnstr. 71
  626    Kleefsche waard a.d. Westerv.dijk
1459    Kleffens-Tromp, Mevr. Wed. v., Willemsplein
1867    Kleijnhens, A.A., Zijpendaalscheweg 69
  205    Kleijze & Co, Zeilmakerij en Machinekamerbehoeften, Rijnkade 101
2215    Kleinhout, A., Directiekeet, Vosdijk
  405    Kleinhout, G., Timmerman, metselaar en aannemer, Boulevard Heuvelink 57
  998    Kleinhout, W.G., Brood-, koek- en banketbakker, Steenstr. 79
  869    Kleinpaste, H.J., in Brandstoffen, Sloetstr. 17
  791    Klerk de Reus geb. de Ravallet, Mevr. Wed., v. Pallandtstr. 30
  649    Klinkspoor, Th. & Jac., Gymnastiek en scherminr., Rietgrachtstr. 51
  517    Klompé, Gebr., Kantoorbehoeften, galanterieën enz., Rijnstr. 22
1650    Klompé, H.H., Villa Karua, Utr. straatweg E 384, Oosterbeek
1195    Klompé, Herman M.A., Hommelstr. 49
  135    Kloosterman, G.J., Kruidenier, Turfstr. 20
  970    Kluppell en Ebeling, Steendrukkerij en Etikettenfabr., Verl. Parkstr. 98
1806    Knaap, H.C., Brandstoffenhandel, Schoolstr.
2036    Knage, L., 1e Luit. Kwartiermeester, Emmastr. 59
1974    Knijff & Co, Fa. H.F., in Bouwmaterialen, Rodenburgstr. 10
    53    Knoop, B.G.L., Kleermakerij, Steenstr. 69
1713    Knoop, G.A., Kleermaker, Spijkerlaan 17
    56    Knoops, Mevr. Wed. A., Apeldoornscheweg 48
1373    Knoops, Mevr. Wed. J.A., Roermondsplein 38
  187    Knoops, Mevr. Wed. C.O., Eus. Buitensingel 44
  623    Knoops Jr., H.G., Bankier, Bakenbergscheweg 60f
1758    Koch, J.B.G. de la Haije, Behanger en stoff., Spijkerstr. 219
1803    Kock, J.G.A., Weverstr. 13
1636    Kock, J.G.A., in Glas en aardewerk, Rijnstr. 31
  943    Koekoek, Dr. J.M., Arts, Steijnstr. 19
  149    Koets, Mej. E.H.M., in Manufacturen, Koningstr. 79
  868    Koetsier, H., in Brandstoffen, Nijhoffstr. 87
1274    Kohlmann, H.W., in galanterieën, Parkstr. 28
1882    Kok & Peters, Grooth. in meubelen, Beekstr. 69
    31    Kok & Zn., J., Arnh. manége, Paterstr. 3
  183    Kolfschoten, R., Jansbinnensingel 26
  386    Kolfschoten, R., Kantoor wijnh., Nieuwstr. 31
2052    Kolk, W.H., Kleermaker, Oude Kraan 100
1676    Kolkman, J.A., Meubelmaker en Stoffeerder, Bakkerstr. 12a
  981    Kollen, A.J., Schilder, in drogerijen en verfwaren, Nieuwstad 83
     48   Kollen, D., Timmerman, Rodenburgstr. 5
1453    Koloniehuis Sonsbeek, Schelmscheweg 5
1833    Koning-Haeley, Mevr., Sweerts de Landasstr. 30
1347    Koningh, G. de, Fabr. v. Wis- en Natuurkundige instrumenten "Physica", Weerdjesstr. 82
  301    Kooij, C., Expediteur, Roermondsplein 9a
1790    Kooij, W.J., Verteg. der fa. Fles & Co., Burg. Weertsstr. 48
    41    Kooij, Jr. H., De Russische houth., Velperbuitensingel 20
  379    Kooij, Fa. H., in Brandstoffen, Weerdjesstr. 106
      5    Kooij, Fa. H., in Brandst., Spijkerstr.
  495    Kooij, Fa. H., Loods, Oude Stationstr.
  296    Kooij & Cnopius, Stoombootonderneming, Rijnkade 13
  213    Kook- en Huishoudschool, Arnh., Boulevard Heuvelink 40
2092    Kool, C., Insp. v. Politie, Raapopscheweg 70
2078    Koole, H.J., 1e Luit.-Kwartiermeester, v. Law. v. Pabststr. 121
  995    Kools, W.F., Fa. H.J. de Swart, Huis- en decoratieschilder, Nieuwe plein 14
  399    Koops, G., Vischhandel, Oeverstr. 46
  103    Koops, J., Vleeschhouwer, Rietgrachtstr.
1701    Koops, Gebrs., Vischhandel, Kerkstr. 23
  795    Koopsen, M., Winkelier, Boven Beekstr. 19
2274    Koot, Y. v., horlogemaker, Sonsbeeksingel 41
  684    Koppenhagen-Dörre, v., Bloemenmag., Steenstr. 1a
1545    Koster, Bernard, Antiquiteiten en kunstvoorw., Grooten Oord 3
1118    Koster, Dr. J.D., Parkstr. 23
  582    Kraake, B.W., Kapitein, Apeldoornscheweg 79
  811    Kramer, F.J., Dir. fa. Coers & Roest, Apeldoornscheweg 62
1859    Kramer, N., Fotograaf, Kleine Oord 2
1698    Kreijmborg & Nieuwenhuis, Chemische wasscherij, Bakkerstr. 60a
1013    Kriel C.L., Vischhandel, Wielakkerstr. 11
1398    Kroese & Co, Fa., Wasch- en strijkinr., Schoolstr. 2
  903    Kronenberg, Mej. J.M., Jansbinnensingel 2
1359    Kruijt, D.P., Commies Tel. 1e kl. belast met de waarn. der functiën van Adj.-Insp. der Post. en  Tel.,
             woning Burg. Weertsstr. 54
  936    Kruijtbosch, W.E., District-Inspect. Spoorwegdiensten, Jollesstr. 3
1789    Kruijtzer, J., Dir. der N.V. Stoomwasscherij en Glansstrijkinr. voorh. Wed. H.J. Spaan-Coenders, de
             Wetstr. 10
  276    Krull, Dr. H.P., Amsterd. weg
2175    Küller-Dros, Mevr. Wed., Steenstr. h. Hertogstr.
  383    Küthe, F.Ph., Notaris, Walburgstr. 2
2055    Idem, woonh. Ernst Casimirlaan 13
  479    Kuijk, C.W., Apotheker, Ketelstr. 50
2180    Kuilman, Mevr., Prümelaan 14
1409    Kuiper, G., Aannemer, Spoorwegstr. 25
1533    "Kulmbach", Reichelbrau, Jansstr. h. Jansplein
1812    "Kuncken", Pension, de la Reijstr. 6
2000    Kunstzijdefabr., N.V. Ned., Vosdijk 9
  704    Kuyl, Gebrs., in Kol. waren, comest. en wijnen, Velperweg 106
  406    Kweekschool voor Onderwijzeressen., Weverstr. 16

  619    Laar & Co, v.d., in vaste goederen en assurantiën, Nieuwe Plein 50
2228    Laar, J.J. v., Continental Petroleum Cy. en Benzine, Vossenstr. 49a
    87    Laar, Fa. J.J. v., (P.J.T. Koning), in brandstoffen en aardappelen, Hommelscheweg 170
  435    La Bree, J.J., Dir. Geld. Credietver., Bakkerstr. 71
2150    La Cave, J.J., Boul. Heuvelink 62
2236    Lacken, F. v., Apeldoornscheweg 190
1105    Laimböck, Wilh., In handschoenen enz., Rijnstr. 67
1781    Lampe, Fa. Gebrs., Land v.d. markt 26
  317    Lamsvelt, H., beheerend vennoot der Betuwsche Bank, Accountant, Amsterdamscheweg 100
1128    Lamsweerde, A.M.J.E.E. Baron v., Parkstr. 35
  848    Landweer Czn., H., Handelsagent, Weerdjesstr. 192
1021    Lange, Mej. J. de, Law. v. Pabststr. 49
1221    Langelaar, J., Vleeschhouwer, Hommelstr. 54
1012    Langemeijer & Stöcker, In fournituren voor dameskleeding en kleedermakers, enz., Ketelstr.2
2027    Lannoij, Mej. M.Ph.C., v. Eckstr. 23
  810    Lans, Dr. L.J., Oogarts, Parkstr. 50, Polikliniek Koningsplein 11
1325    Latté, H., Bloemist, Spijkerstr. 293
  231    Lauer, H., Eusebiusbinnensingel 7
1646    Lebret, N.M., Dennenkamp D 155, Oosterbeek
  701    Lechner, B., Notaris, Parkstr. 38
1266    Ledeboer, Mevr. Wed. Dr. L.B.G., v. Pallandtstr. 41
1022    Leer, Z. van, Volksdrogisterij, In Drogerijen enz., Kortestr. 12
1339    Leeuw, B. de, Reiziger, Sweerts de Landasstr. 27
1076    Leeuw, D. de, Vleeschhouwer, Kortestr. 20
1375    Leeuw, H. & B. de, Coehoornstr. 10
  931    Leeuw, H.S. de, Vleeschh., Rodenburgstr. 86
  573    Leeuw, S. de, In drogerijen en chemicaliën en fabr. v. vruchtensappen en verfwaren, Amsterd.weg 46
  951    Leeuw & Co., J. de, Drogist, Weertjesstr. 168
  547    Leeuwen, A.G.W. v., in kruideniersw., Nieuwe Kraan 14
  992    Leeuwen, H.A. v., Apeld. weg 216
1868    Leeuwen, J.F. v., Mr. Timmerman en jalousiën fabrik., Beekstr. 57
1557    Leger des Heils, Chef v.d. Toevlucht v/h., Klarendalscheweg
  841    Leistra, D.M., Vleeschhouwer, Broerenstr. 16
    54    Lensink, H., Houtkooper, kyaniseerinr., Rietgrachtstr.
1863    Lensink Jr., W.G., Timmerman, metselaar en aannemer, Rijnkade 19
  576    Lensink & Co, A.W., in Bouwmat., Boul. Heuvelink 30 en Rietgrachtstr. 32
  427    Lensink & Zn., Fa. W., Timmerman en metselaar, architect, Achter Mariënburg 5 (na 9 Tel.No. 1705)
1797    Lerven, H. v., Brugstr. 5
  652    Lettinga, P., Algem. Nederl. Zuivelbond, Afd. Boterverkoop, P. Krugerstr. 29
2094    Leuzen, G.H. v., Manufacturier, Verheullstr. 5
1030    Levensverz.-Mij. "Arnhem", Stationsplein 17
    67    Levensverz. Mij. "Prudentia", Vossenstr. 35
1304    Levensverz. en Lijfrentebank, Ned., Bijkant. Velperbinnensingel 7
2126    Leverpoll Szn., G., Koopman, Utrechtscheweg 62
    12    Leverpoll Szn., M., Stationsplein 15
1059    Leverpoll & Zn., S., Weezenstr. 11
1010    Liefting, Gebrs., Aannemers, Beekstr. 68
1943    Liefvoort, A.H. v.d., Timmerman, metselaar en aannemer, St. Anthonielaan 29
  999    Lieme, Fa. S. de, (J.L. v.d. Bosch), in witte goederen, enz., Rijnstr. 83
1931    Lieme, S. de, Utrechtschestr. 6
1903    Lighallen der vereen. tot bestrijding der Tuberculose, Thomas á Kempislaan
1652    Lijberse, D., Zijpendaalscheweg 10
  118    Lijberse, D., magazijn, Beekstr. 106
  245    Lijberse, J., Nieuwe plein 54
  327    Lijnden, Mr. D.R.B. baron v., Utrechtscheweg 59
  171    Limburg Stirum, Jonkvr. C. Gravin v., Eus.buitensingel 69
    79    Limburg Stirum, L.G.A. Graaf v., Velperplein 8
  339    Limburg Stirum, Mevr. de Wed. Mr. J.P.A. Graaf v., Eusebiusbinnensingel 3
  251    Limburg Stirum, Mr. S.J. Graaf v., huize "Lichtenbeek", Amsterdamscheweg 163
1960    Limpberg, Mej. A.H., onderchef-telefoniste, Onderlangs 24
1147    Lindeboom, Fa. H., Kruidenier, Catharijnestr. 27
  565    Lindeman & Co, Reisbureau, Bijkantoor, Jansplaats 2
1513    Linders, Mathieu, Boekdrukkerij, Weverstr. 17a
  208    Linders, Fa. H., Mag. v. gasornamenten enz., Koningstr. 69a
1981    Linders, Ph.H., brood- en Banketbakkerij, Weerdjesstr. 11a
1355    Lingbeek, Dr. M.S., Arts, Sonsbeekweg 30
  838    Linnewiel, H., Drogist, Jansstr. 17
  544    Liphuijsen, P.J., fa. G.J. Beunders, Banketbakker, Steenstr. 22
1763    Lith, G.A. v., Bierhandel, Spoorwegstr. 6
  527    Lith, H.J. v., Sigarenh., Roggestr. 17
  986    Löben Sels, A.D.P.V. v., Adv. en proc., Nieuwe Plein 33
1162    Loeffen, Fa. E.A., Loodgieter, zinkwerker en pompenmaker, Ridderstr. 6-7
1809    Loenen, J. v., sleeper, Muntersteeg 9
  513    Logegebouw, Rijnstr. 42
2261    Logjes, A.G.J., St. Marten 5
1895    Lojenga, Dames, v. Pallandtstr. 50
  991    Lommen, Dr. A.H.M.E., Huidarts, Bergstr. 18
2200    Lonkhuijzen, J.P. v., Dir. Ned. Heide Mij., Apeldoornscheweg 156
  147    Lonkhuizen, W. v., (fa. G. de Jongh & Co), in Gedistilleerd en mineraalwater, Rijnkade 58
2119    Looijaard, C.J., Smid, Rietgrachtstr. 7
  235    Looijen, L., in Wijnen, gedistill. en limonadenfabr., Vijzelstr. 6
1641    Loopuijt, Mr. A.A., Gem. Secretaris Renkum, Schelmscheweg E 134, Oosterbeek
  346    Loopuijt geb. Meerburg, Mevr. Wed. P.C., Eusebiusbuitensingel 59
  809    Lourens, W., Rozenkweekerij "Muscosa", Utrechtscheweg 212
1476    Lubbers, Fa. J.G., Bazar van galanteriëen enz., Beekstr. 88
1999    Luttik, J., Strijkinr. "de Witte Lelie", Weerdjesstr. 127/48
2220    Luxortheater, Nieuweplein

  994    Maandag & Zn, F.L., Schilders, Willemsplein 7
  727    Maanen, A.J.A. v, Goederenvervoer en sleeper, Warmoezenier, huize "Rozen-Enk", Plattenburg 3
1284    Maanen Wzn., Casper v., Bloemist, Beeldhouwerstr. 20 a/d Velperweg
1312    Maanen, Mej. Wed. W. v., Groentenkweekerij "Huize Spoorzicht", Plattenburgweg 41
1510    Maare B.Jzn, Mr. R. v., Adv. en Proc., Roermondsplein 4
2207    Maaswinckel, D. v., Administrateur Ned.Heide Mij., Burg. Weertsstr. 106
  273    Maat, C.W.A. ter, in Verfwaren, Oeverstr. 51a
  683    Mij. Sonsbeek, Westervoortschendijk
  982    Mij. t. Expl. v. sigarenmag., Nieuwe Plein 23
  613    Machine- en Motorenfabr., voorh. Thomasen & Co, Weerdjesstr. 119
  938    Mackay, Mr. E. Baron, Velperweg 55
1200    Mähler & Co, Fa. F., in manufacturen, Rijnstr. 38
  639    Maessen, W., Electricien, aanleg v. electr. schellen, huistelefonen en blinksemafleiders [sic], Spijkerstr.
             199
  879    Mahns, J.F., Tailleur, Apeldoornschestr. 12
  942    Maison de Paris, Roggestr. 25
1975    Maison Parisienne, Salon de Coiffure, Nieuweplein 25
1255    Mallinckrodt & Co, Intern. Exp. Bureau, Boul. Heuvelink 112
1818    Man, H.A.B., Rijwielhersteller, Rijnstr. 10
  166    Manassen, J., fa. L. Cohen, Vleeschhouwer, Koningstr. 53
  409    Manikus, P.F., Mag. v. goud-, zilver- en diamantwerken, Bakkerstr. 34
  682    Maréchaussée Kazerne, Vijverlaan 12
2224    Mariahuis, Huish. school Ned. Herv. Diaconessenhuis, Noord Parallelweg
  532    Marijnen, G., in Modes, Ketelstr. 24
1566    Maris, Mr. C.W., Parkstr. 18
1379    Maris v. Sandelingen Ambacht, J.C., Velperplein 12
  326    Massink, J.W.H., Utrechtschestr. 20
  190    Massink & Dijk, Fa., Distilleerderij 1e kl., wijnhandel, 1e Spijkerdwarsstr. 39
1861    Mastrigt, J.J. v., Boek- en papierhandel, Broerenstr. 31
  380    Mastrigt & Verhoeven, v., Boek- en muziekdrukkerij, Nieuwstr. 44
  678    Matser, Chr., Loodgieter enz., Rosendaalscheweg 283c
  553    Matser, H., Stalhouder, Westeinde 1
1460    Max, J.B., Kunsth., Steenstr. 83
  254    Medisch-Paedagogisch Instituut, Klein Warnsborn, Amsterd.weg 110
2125    Mees, Mevr., de la Reijstr. 2
1074    Mees, N.M., Boul. Heuvelink 106
2155    Mees, Ph. A., Journalist, Utrechtschestr. 138
2233    Meester, de, Prümelaan
1553    Meeuwisse, Gez., Tailleuses, Eus.buitensingel 12
  510    Meihuizen, Dr. P.W., Arts, Rijnkade 39
  656    Meihuizen, J.S., Apotheker, Jansstr. 13
1166    Meijer, A., Boekh. en Boekdrukkerij, Koningstr. 34
  226    Meijer, Jhr. A.F., Parkstr. 36
1395    Meijer, Jhr. A.F.C., Jansbuitensingel 21
1106    Meijer, G., Loodgieter en pompenmaker, Beekstr. 98-99
1953    Meijer, Henri, Automobiel, Techn. Bur., Villa "Zonnebloem", Bakenbergscheweg 108
  862    Meijer Fils, James, Dansinstituut, Roermondsplein 31
1563    Meijer, Fa. L.W.C., Koperslagerij en mag. v. huish. art., Bakkerstr. 54
  337    Meijer, Gebrs., Paardenhandel, Oude Kroon [sic!] 71b
2242    Meijier, Mej. H.A. de, Hertogstr. 23
1241    Meijier-Laan, Wed. W. de, Eusebiusbuitensingel 2
  446    Meijlink's Foto- en Kunsthandel, Vijzelstr. 4
  913    Meijroos en Kalshoven, Piano-, orgel- en muziekh., Koningspl. 9
1944    Meisjesschool voor voortgezet onderwijs, Christelijke, Eus. Buitensingel 67
1487    Mekking, W., Boekhandel en Leesbibliotheek, Koningstr. 73
1377    Melchers, H., lid der fa. Hulshof & Co., Velperweg 89
1622    Mëlke, Zuster M., Tehuis voor zenuwzwakken en rustbehoevenden, Villa "Superna", Utr.weg 98
1033    Melkinr., Arnh., (H. Beer), Kerkstr. 38
1088    Melkinr., "Arnhem", Naaml. Venn. Nieuwe, Karel v. Gelderstr. 35-37
  486    Mendels, D., Vleeschh., Bovenbeekstr. 14
  106    Menno v. Coehoornkazerne, Klarendalscheweg
  615    Mensens, E., Arnh. Glazenwasscherij en Jalousieënfabriek, Koningstr. 30
1872    Mensinga, J., Heeren-modemag., Vijzelstr. 1a
  426    Menthen, E., Pharm. docts.apoth., Bakkerstr. 74
  428    Menthen, R.E., Boven Bergstr. 12
  912    Mentz, Fa. B. von, Grossier in linoleums en tapijten, vert. D. Pieksma, Kerkstr. 18
1031    Merkus Doornick, Mej. C. v., Villa "Jacoba", hoek Annastr., Oosterbeek
  935    Mertens, Fa. W., Passementwerker, Weerdjesstr. 31
1263    Mertens, W., Administrateur, Zuivelbond, Driekoningenstr. 31
1451    Mesdag, G. v., Johanna Hoeve, Oosterbeek
  520    "Metropôle", Hôtel, P.E. v. Leersum, Rijnstr. 70
  401    Meubelfabr. "Hellas", Weerdjesstr. 72
1419    Meulen, A. v.d., Inspecteur v. Politie, Utrechtscheweg 130
1932    Meulen, P.W. v.d., Insp. Kosmos, Hertogstr. 13
1080    Meurs, Mr. N.S.T.A. v., Adv. en proc., Jansbinnensingel 19
2135    Meuthen, J.M.M., Ingenieur Ned. Kunstzijdefabr., Raapopscheweg 52
  467    Meuwese, Wed. J., fa. J. Keuken, in Arnh. balletjes en chocolaad, Groote Oord 2
2136    Michaëlis, H.K., Tandarts, Steijnstr. 37
1448    Middelbare School voor Meisjes, Jansbinnensingel 4
1968    Middelkoop, Mevr. Wed. S.W., de la Reijstr. 10
    34    Miedema, Fa. B., Apotheek, Steenstr. 49
  366    Miedema & v. Aalst, Apothekers, Roggestr. 3
1674    Mijnhardt, Gebrs., Rijtuigenfabr., Vlijtstr. 21
1887    Mijnlieff, Dr. J.A., Bouriciusstr. 5
1552    Mijnlieff, J.A., Werktuigk. Ingenieur, Apeldoornscheweg 63
  107    Militair Hospitaal, Onder de Linden
  971    Militair Tehuis, Apeldoornscheweg 49
  888    Minderman, geb. Zimmerman, Mevr. Wed. P.H., Hôtel "Sonsbeek", Apeldoornscheweg 89
  940    Minkman, Mej. J.M., Heilgymnaste en masseuse, Sweerts de Landasstr. 10
    14    Minkman, F.W., Sigarenmag., Steenstr. 40
    37    Minkman, H., Winkelier, Steenstr. 51
1633    Minkman, J., Dir. der N.A. Courant, Driekoningendwarsstr. 28
  781    Misset, Karel F., Boekdrukker, Zwanenstr. 25
1330    Misset, Fa. K.F., Boekdrukker, Jansplein 51
  692    Missiehuis, Velperweg 96
1227    Modderman, Dames, Law. v. Pabststr. 77
1490    Modelboerderij "Het Huis ter Aa" N.V., de, Administr. gebouw, Doorwerth
1620    Idem, Stal Spijkerstr. 6
1360    Idem, Theeschenkerij Sonsbeek
1853    Moens, Chr. A., Kleermaker, Velperplein 22
1522    Moens Jr., P.W., Deurwaarder b.h. Gerechtshof, Paul Krugerstr. 25
1512    Mogendorff, A., Reclame en Toegiftart., Parkstr. 89
  985    Mogendorff, J., fa. Gebrs. Mogendorff, Papierhandel, Boulevard 95 (bij geen gehoor Tel. No. 937)
1611    Mogendorff, J.L., in Kappersbenoodigdheden, Kastanjelaan 42
1208    Mogendorff, M., Papierhandel en in reclameart., Nieuwstr. h. Schoolplaats
  937    Mogendorff, Gebrs., Papier- en touwhandel, Reclameart., Pr. Hendrikstr. 43
1131    Moll, Mevr. Wed. Dr. A.C.H., Larensteinschelaan b.d. Hoofdstr. A 340, Velp
1032    Molle, A.M.B., Fabr. en Mag. v. beddegoederen, Bakkerstr. 51
  881    Mollerus, Jhr. A.P.H.J., Afdeelingschef Prov. Gouv., Velperweg 18
  764    Mollinger, F., Bothaplein 9
1212    Monhemius, J.S., in brandstoffen, Weerdjesstr. 53
1809    Monsma, J., Poelier, Eiland 4
  182    Montenberg, D.G., Rijnstr. 86
2141    Montijn, P.J., Dir. Postkantoor, Jansplein 57
2201    Moolhuijzen, H.P.J., Slager, Hommelscheweg 95
1264    Moora, H., Rentmeester Nieuwe Weeshuis, Rijnkade 122
1757    Moorrees, H.C., gep. Kolonel O.-I.leger, Zijpendaalscheweg 43a
1630    Moors, B.P., Eusebiusbuitensingel 40
1063    Morel, Joh. F., Behanger, Nieuweplein 10
1616    Morshuis, H., Bakkerij "Eureka", Spijkerstr. 30
  351    Mos, A., Particulier, Utrechtschestr. 23
  613    Motoren, Brief- en telegramadres v.d. N.V. Machine- en Motorenfabr., v.h. Thomassen & Co.,
             Weerdjesstr. 119
  403    Mozes, H., Vleeschhouwer, Nieuwstr. 1
1756    Muinck, S.A. de, Electr. boek- en handelsdrukkerij, Velperbuitensingel 13
1326    Muis, J.J., Particulier, Dullertstr. 21
1341    Mulder, C.A.M., Burgemeestersplein 3
1919    Mulder, J.C., Rentmeester, Pels Rijckenstr. 5
      3    Mulder, W., Architect enz., Bergstr. 2
  508    Mulder & van Wessem, Arch., timmerman en metselaar, Jansstr. 28
2108    Mullem, H.P. v., Fruithandel, Weverstr. 42
1234    Muller & J.A. Duitshof, A., Aannemers, Sonsbeeksingel 21
1193    Munk, J., Stoommeubelfabr., Molenbeekstr. 32
1279    Munster, J.N. v., Secret. der Ned. Middernachtzendingsvereen., St. Peterlaan 82
    29    Musis Sacrum, expl., Dir. Pachter F. Simon, Velperplein
  640    Muskens, H.M., Aannemer, Eus. Buitensingel 39a

    98    Naeff, J., Heerenlogement, Velp
  343    Nagel & Co., Louis, Mag. v. landbouwwerkuitgen, Bergstr. 11, 12 en 25
  436    Nagell, Mr. A.A. baron v., Bakkerstr. 19
  272    Nahuijs, Jhr. Mr. G.A., oud Raadsheer in het Gerechtshof, Bouriciusstr. 11
1004    Nathans, Gebr., Vleeschhouwers, Wielakkerstr. 16
1163    Nathans, J., veehandel, Koningstr. 8
2162    Nathans, N., Vleeschhouwer, Nieuwstad 33
  238    Nationale Credietbank, Dir. W.G. Wieringa en W.A. Beelaerts v. Emmichoven, Velperplein 21a
1185    Nationale Leversverz. Bank, Rotterdam, Bijkantoor, Nieuwe plein 40
  124    Nederl. Bank, Agentschap, Velperplein 9
1870    Nederl. Heide Mij., Kantoor, Cursus en Museum, Apeld. weg
2100    Idem, Pakhuis, Nieuwe Kade
  932    Nederl. Industrie, v. Duren & Co, in uitzetten, luierm. en kinderkl., Ketelstr. 52
1319    Nederl. Poetsdoeken Mij., Kant., Amsterdamscheweg 38b
1037    Idem., Fabr., Amsterdamscheweg
  963    Neeb & Co, Agentuur en Commissiehandel, Ketelstr. 18
1036    Nekkers, Mej. C., Pension, Zijpendaalscheweg 26
  790    Nel, Wed. W., Hôtel Keizerskroon, Groote Markt 33
2187    Nicolaas, J.F., Kleermaker, Coehoornstr. 10
1444    Nicolaï Broederschap, St., Koningstr. 86
  980    Niekerk, Dr. Th.G.v., Arts, Nieuweplein 1
  782    Nieraad, C.M.G., Architect, kant. Kastanjelaan 26
1225    Nierdt & Co, Wijnh. Kantoor en Mag., Boulevard Heuvelink 138
1628    Niermeijer, W., Dir. Gem. Gasfabr., Woonh., Boulevard Heuvelink 98
1000    Nieukerke, K., Haagsch speelgoedmag., Steenstr. 2
1441    Nieuwe Arnh. Melkinrichting, W.J. de Boer, St. Peterlaan 92
1088    Nieuwe Melkinr. "Arnhem", Naaml. Venn., Karel v. Gelderstr. 35-37
1902    Nieuwenhuis, B.A., v. Slichtenhorststr. 38
1707    Nieuwenhuis, P.M., Dir. der Electr. Tram, v. Lawick v. Pabststr. 18
2202    Nieuwenhuizen, Mej., Pension "Betuwzicht", Rijnkade 93
1348    Nieuwe Weeshuis, Roermondsplein 25
2016    Niggli, J., Werktuigkundige, Burg. Weertsstr. 135
2172    Nijenesch, D.W., Amsterdamscheweg 176
  730    Ninck Blok, J.D., Arts, Sweerts de Landasstr. 46
  400    Nink, Charles, Vleeschhouwer, Weverstr. 18
   335   Nispen, Jhr. G.A. v., Beneden Brugstr. 7
1415    Nispen, Jhr. J.D. v., Agent Ned. Bank, Utrechtscheweg 12
2179    Nispen, Jhr. Mr. P.J.A.A.P. v., Lid Ged. Staten, Velperbinnensingel 1
1675    Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. H.C.M. v., woonh., Kastanjelaan 53
  605    Noack, E., in vleeschw., Ketelstr. 32
  271    Noble, J.G.S., Boulevard 127
2023    Noorduijn, A., Dir. Grint Mij., Burgem. Weertsstr. 102
  475    Noort, J. v.d., Hôtel "Harmonie", Grooten Oord 7
  497    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, A.L. v. Elten, Willemsplein 11
  490    Nordheim, M., in Antiquiteiten, Weverstr. 38a
1711    Nuij, geb. Holtus, Wed. G., Koffiehuis, Vossenstr. 70-71

1908    Obenhuijsen, J.H., in Verfwaren, O. Stationsstr. 16
1938    Odijk, G.H., partic., Eus. buitensingel 44a
  826    Officier v. Justitie, Parket v.d., Groote Markt
2044    Okkinga, A.K., Handelsagent, Apeldoornscheweg 27
1509    Olden, R.A. v., Burgem. Weertsstr. 94
  577    Oldert, W., Schoenmaker, Paterstr. 34
  988    Oltmanns, H., voorh. Chem. fabr. Wanders, Parkstr. 5
  108    Omme, H. v., Voerman, Hommelscheweg 135
2174    Ommeren, Mr. C.W. v., Hoofdcomm. Prov. Griffie, Steijnstr. 39
1026    Ommeren, Wed. H.G.K. v., in Verfwaren enz., Jansplaats 11-13
  800    Ommeren & Co, Fa. v., in Verfwaren enz., Paauwstr. 3a
  905    Onck, H., Loodgieter, Nieuwstad 54
  468    Onderl. Brandwaarborg Mij van 1809 en 1825, Dir. André de la Porte, Weverstr. 40a
  158    Onderl. Hypotheekbank, Velperplein 25
1671    Onstein, H., Timmerman en Aannemer, St. Anthonielaan 175
  151    Ontsmettingsdienst, Gem., Bureau (8½-12, 1½-5)
1404    Idem, Dir. C. de Ruyter, woonh. Onderlangs 12 (dag en nacht)
1862    Idem, Opzichter M. v.d. Ham, woonh. Schoolstr. 8 (dag en nacht)
  111    Idem, Centraal-terrein, Hommelscheweg (dag en nacht)
1915    Idem, Ontsmettingsinr., Westervoortschedijk
  164    Oolgaard, B., in kruideniersw., Klarendalscheweg 480
1614    Oordt-Brunting, Mevr. Wed. W.H.v., Parkstr. 13
  130    Oorsprong, F.G.L., Vleeschhouwer, Turfstr. 33
1638    Oorsprong, J.H., Grossier in kruideniersw., Ridderstr. 25
  458    Oort, C.P. v., fa. J. v. Veelen, Brood- en banketbakker, Turfstr. 23
1844    Oosten Slingeland, Mr. Dr. G.L. v., Adv. & proc., Utrechtscheweg 42
1831    Oosterbeeksche Meubelfabr., "L.O.V.", Naaml.venn., Oosterbeek
  611    Ooster-Stoomtr.-Mij, Bur. Boterdijk 3a. Kantooruren: op werkdagen v. 9-4 uur; op Zon- en Feestdagen
             v. 9-2 uur
    63    Oosterink, J., Dir. der fa. G.J. Thieme, Ernst Casimirlaan 40
  535    Oostveen, Th.J.v., Verzendingshuis v. lakens, bukskins en kleermakersfournituren, Kerkstr. 27
    50    "Openbaar belang", Woningvereen., Werkplaats, Noord-Peterstr. 29
1113    Oppenheimer, E., Poelier, Koningstr. 55
  651    Opstelten & Co., Fa., Sigarenmag., Vijzelstr. 5
  287    Opwijrda & Co, (J.F.R. Opwijrda), Expediteurs, kassiers en assurantie, Boven Bergstr. 18
     A    Opzichter der Telegrafie, Bureel, Oude Stationstr. 15
     B    Opzichter der Telegrafie, Woning Sweerts de Landasstr. 43
1446    Oranje Apotheek, B. Cohen, Bakkerstr. 68a
  845    Oremus, Jac. G., Muziekleeraar, Emmastr. 32
2152    Ormond, M., Rijnstr. 82
  758    Orsoy Veeren, G. v., Velperplein 2
2282    Os, Dr. H.W.A. v., Geneesheer-Directeur Gem. Ziekenhuis, Eusebius buitensingel 29
1696    Otten, J.B., Steenstr. 111
1402    Otten, G.C., Weststr. 7
  950    Otto & Co, Fa., Bloemenmag., Koningstr. 31
1196    Oudshoorn, N.C., Eau-de-Cologne en parfumeriefabr., Velperweg 83
  575    Oudshoorn, Maison N.C., Gelegenheid voor diners, soupers en bals, Steenstr. 96
  288    Outeren, Mr. J.P. v., Off. v. Justitie, Utrechtscheweg 204
    66    Ouweneel, A., Lunchroom, Ketelstr. 22
1520    Overmars, B., Vleeschhouwer, Beneden Dorpsweg, Oosterbeek
  121    Overmars, Gebrs., Slagers, Beekstr. 14
  369    Overmeer, A.W., Vischh., Oeverstr. 61
1879    Overmeer, R.H., Visch- en ijshandel, Vossenstr. hoek Oeverstr.
1297    Ozinga, F.K., Velperweg 97
1876    Ozinga, N., Steenfabrik., Emmastr. 53

1251    Paalman, W.J., Banketbakker, Jacob Cremerstr. 44a
1067    Paanakker, B., Schoen- en laarzenmag., Rijnstr. 30
    25    Paanakker, Fa. C., Schoenenmag., Steenstr. 81
1271    Paap, J.H., Boekdrukker, Weverstr. 41
1430    Paets tot Gansoyen, Mr. P.J., Sonsbeekweg 4
  308    Pakketpost, Bureel v.d., Oude Stationstr.
  161    Paleis van Justitie, Groote Markt
    92    Pallandt, F.J.W. Baron v., Burgemeester, Kasteel te Rozendaal
  815    Pallandt, J.J.A.A. Baron v., Huize "den Brink", Utrechtscheweg
1249    Pallandt, M. Baron v., Amsterdamscheweg
2183    Pallandt, R.J.C. Baron v., Rozendaal
1189    Pallandt, Mevr. Wed. W. Baron v., Velperweg 111
    96    Pallandt, W.K. Baron v., "Rozenheuvel", Rozendaal
1126    Palthe, Mr. J. v. Wulfften, Raadsheer, Pels Rijckenstr. 7
  661    Palthe, Almel. Ververij en Chem.Wasscherij voorh. Gebr., depôt, Velperbinnensingel 3
1235    Panhuijs, Jhr. A. v., Steijnstr. 6
1813    Panhuijs, Jhr. H. v., Kapitein Infanterie, Parkstr. 25
1896    Panthaleon Baron v. Eck, J.F. v., Sweerts de Landasstr. 66
1536    Pareau, Dames, Apeld.weg 154
1196    Parfumerie- en Eau de Colognefabr., fa. v.d.Berg & Co, Velperweg 83
1805    Pas, C., Sleeper, Spinschoolstr. 45
  447    Passage", Café-Resturant "Du, Jansplaats 35
1550    Patrimonium, Centraal Bur., Spoorwegstr. 13
  142    "Pays-Bas", Hôtel des, Markt 9
  603    Peek & Cloppenburg, Confectiemag., Rijnstr. h. Kortestr.
  442    Pel, Maison, Vijzelstr. 22
  858    Pels-Dormits, L., in Modes, Hommelstr. 56
  622    Pels Jr., S., Fruithandelaar, Koningstr.
  398    Pels & Zn., A., Fruithandel, Kerkstr. 30
  675    Pels Rijcken, C., Gepens. zee-officier, Rijnkade 33
1978    Pelt Lechner, A.A. v., Sonsbeekweg 40
2181    Pensioenen, Afd., Gemeentehuis
1604    Perin, Wed. P.F., Parapluiefabr., Bakkerstr. 7
  136    Perlstein, Gebrs. v., Mag. v. IJzerwaren, Turfstr. 7
    57    Pernis, A. van, (Fa. C. Smits), Bierbottelarij, Prinsessestr. 32
  237    Perry & Co, Ketelstr. 35
1722    Persijn, J., Architect, timmerman en metselaar, Lawick v. Pabststr. 38
1332    Pesters, Jhr. W.C. Godin de, Eusebiusbuitensingel 7
1376    Pesters-Gaymans, Mevr. Wed. Jhr.Mr.F.H.de, Utrechtschestr. 33
2014    Peters, G.L.W., Utrechtschestr. 43
2070    Peters, J.A., Kleermaker, Kastanjelaan 18
1668    Peters, J.W., Bakker, Gr. Markt 28
1470    Peters, K.H., Sigarenhandel, Jansstr. 14
  459    Petri, A., Banketbakker, Steenstr. 8
2128    Phaff, H.J., Luit. Inf., Sw. de Landasstr. 38
2223    Philipse, Mevr., Sonsbeekweg 36
2234    Philipse-de Kempenaer, mevr. A.C., Koetshuis, Oude Stationstr. 9
  792    Picard, G.E.M., Zypend.weg 57
  574    Piekema, Dr. J., Oogarts, Velperpl. 11
  912    Pieksma, D., Agentuur- en commissiehandel, Kerkstr. 18
1144    Pilaar, Mej. J.H., Chef-Telefoniste, Boulevard 14
  134    Pilgrim, Fa. v. Tricht &, Apothekers, Gr. Markt 1
  451    Pitlo, Fa. A., (J.P.Hendrix), Loodgieter, Walburgstr. 14
1970    Planten, Dr. C., Arts, Sweerts de Landasstr. 56 (8-9, 1-2)
1498    Pliester, Mevr. Wed. K.A.F.J., Oosterbeek
1776    Ploeg, J., Stalhouder, Weverstr. E 105, Oosterbeek
1387    Poederbach, J.J.Th., Villa Mariënhof, Utr. weg 83
1340    Poederbach & Co, in Wijnen, enz, Emmastr. 4 (kant. v.8-6)
  742    Poelgeest, P. v., in Leder, schoenen enz., Oeverstr. 29
1319    Poetsdoeken Maatschij, Ned., Kantoor, Amsterdamscheweg 38b
1679    Pol, Frits v.d., Aardappelhandel, Oeverstr. 24a
1366    Pol, Jan M. v.d., Sweerts de Landasstr. 64
2147    Pol, M.G. v.d., Bouriciusstr. 17
  596    Polak, Ph., Handelsreiziger, Weverstr. 13a
    44    Polder, H.J., Vleeschhouwer, Bakkerstr. h. Pastoorstr.
  585    Polder, Gebrs., in Fijne vleeschw., Kortestr. 26
  748    Polikliniek, Alg. Arnh., Koningsplein 10
  635    Polikliniek v. Dr. Sikemeier, Steenstr. 32
2182    Politie, bureau, Parkstr. Velp
  360    Politie, Hoofdbur. v. Politie, Beekstr.
  112    Idem, Hulpbur. v. Politie, Johannaplein
  223    Idem, Politiepost, Westervoortschedijk
  278    Idem, Politiepost, Amsterd.weg
    18    Idem, Politiepost, Steenstr. h. Tuinsteeg
  302    Idem, Politiepost Rijnbrug
  352    Idem, Politiepost Nassaustr.
    89    Idem, Politiepost Plattenburg
  250    Idem, Poltiepost Schaarsbergen
  882    Idem, Politiepost Sonsbeek
    60    Idem, Politiepost Graaf Otto plein
1371    Idem, Politiepost Gemeentehuis
1708    Idem, Rijksveldwachter, Schaarsbergen
  419    Pollmann, B., in Galanterieën enz., Bakkerstr. 40
  453    Popping, J.H.L., "Au bon Marché", Vijzelstr. 10
1644    Popta, Mej. R.M., Burgemeester Weertsstr. 63
2188    Post, A., Scheepsbevrachter, Vossenstr. 26
2217    Post v.d. Linde, J., Drogist, v. Law. v. Pabststr. 62
  674    Posterijen en Telegrafie, Bijkantoor der, Hertogstr. Openbare spreekcel en beheerder
  608    Posterijen en Telegrafie, Bijkantoor der, Groote Markt, Openbare Spreekcel en beheerder 
1323    Posterijen en Telegrafie, Inspecteur der, S. Reijnders, Bur., Oude Stationstr. 16
  333    Idem, Woning, Apeldoornscheweg 27
1548    Posthouwer, W.J., Poelier, Amsterdamsche weg 206
  432    Postkantoor, Dir. v. h., Jansplaats
  557    Pot, A. v.d., Arnh. passementfabr., Boul.Heuvelink 158-164
1261    Pringle, K., Hoofdingenieur v.d. Prov. Waterstaat, Burgemeestersplein 5  
1556    Prins, C., Procuratiehouder Arnh. Stoomsleephelling Mij., Zijpend.weg 49
1624    Prins, L.L., Dir. Arnh. Stoomsleephelling Mij., Nieuwepl. 46
1549    Prins, M., Bakker, Wielakkerstr. 13
  984    Prins-Gevers, mevr. Wed., Utrechtseweg 69
  236    Procureur-Generaal b.h. Gerechtshof, Parket, Paleis v. Justitie, Gr. Markt
  421    Proot, A.B.J, Kruidenier, Broerenstr. 25
1590    Protestantsch Bestedelingenhuis, Spijkerstr. 209
1553    Idem, Rentmeester, Prins Hendrikstr. 27
  137    Provinciehuis, Boden, Groote Markt
2198    Pruis, J.H.C., Sleeper, Korenmarkt 11
  385    Pulle Jr., A.A., IJzerhandel, Weerdjesstr. 158
  480    Putten, A. v.d., fa. Neervoort, Magasin de parfumerie, Koningstr. 70

  489    Quarles van Ufford, Jhr. K.F., Hulkesteinscheweg 1
   698   Quintus Jr., Mevr. Wed. Jhr. Mr. W.J., Velperweg 69

  196    Raad v. Beroep, (Ongevallenverzekering), Eusebiusplein 11
1525    Rab, Dr. C.J., Rijks-veearts, Pietersbergscheweg E 11, Oosterbeek
1336    Rademaker, E.B.W., Aannemer, Weerdjesstr. 135a
1307    Raetz, Fa. E.M., Mach. spinnerij, weverij en appreteerinr., Molenbeekstr. 30
  280    Rahder & Zn., Wed. H., Wijnh., Nieuweplein 15 (8-5½)
1216    Rahder, H., fa. Wed. H. Rahder en Zn., Wijnhandel, Rijnkade 26
    71    Rambonnet, F.A., Dir. Arnh. Hypotheekbank, Molenbeekstr. 1
1524    Rangelrooij, H.C. v., Winkelier, Hommelstr. 21
  160    Ranzow & Co, v., Bankiers, Koningstr. 37
    70    Idem, Wisselafd., Koningstr. 37
2257    Ras, H.W.G., v. Lawick v. Pabststr. 59
1191    Ras, Dr. P.H.J.J., Velperweg 47
1665    Ravensbergen, Fa. H., Zadel- en koffermakerij, Koningstr. 43
1121    Ravenstein, W. v., Dierenverpleger, Velperweg 98
1785    Rechteren Limpurg, W.R.A.C. Graaf v., Huize "Sterrenberg", Amsterdamscheweg 214
1935    Ree, H. v., Molenaar, Hommelscheweg 231
1357    Reeling Brouwer, Mej. J., Kastanjelaan 17
1897    Reenen, Jhr. Mr. G.C.J. v., Adj. Comm. Prov. Griffie, v. Sweerts de Landasstr. 72
  644    Reens, L., in Juweelen, goud en Zilver, Rijnstr. 18
  265    Reesema en Nierstrasz, Dames, Villa "Ada", Oosterbeek
1362    Reese's Mineraalwaterfabr., J.G. v. Gelder, Kant., N. Parallelweg 7
  546    Idem, fabr., Spoorwegstr. 5
  772    Reijers, Constant, graanh., woonh., Nieuwe Kraan 2
  551    Reijers, Constant, Graanh., Korenmarkt 29
1020    Reijers, Henri, Graanh., woonh., Steenstr. 52
  522    Reijers & Zn., Wed. H.H., Wijnh., kantoor Gortemakersteeg
  222    Reijers, Mevr. de Wed. H.H., Eusebiusbuitensingel 41
  836    Reijers, W., fa. L. Reijers, Graanh., kant., Lutherschesteeg 1
    94    Reijers, Z.R.A., partic., Rozendaalschelaan A 339, Velp
  373    Reijers Jzn., Z.R.A., Eusebiusbinnensingel 17
  831    Reijken, J.A., in IJzerwaren en Gereedschappen, Koningstr. 46
1726    Reijmes, D.J., Molenaar, Verl. Paulstr. 6-8
1099    Reijnders, A., in Boter en kaas, Oeverstr. 99
  333    Reijnders, S., Insp. der Post, en Tel, woonh. Apeldoornscheweg 27
  344    Reilingh & Niemeijer, Fa., Graanh., Oude Kraan 72
    59    Reimann, W., Bothaplein 5
  286    Reimann & Stok, Expediteurs, Vijfzinnenstr. 19, kant. 8.15-12, 1-4.30 en 6.30-8 uur
1738    Reinders & Co, W., in Kristal, porcelein en aardewerk, Werverstr. [sic!] 33
1182    Rem, P.J., Sigarenh., Vijzelstr. 2
       4    Idem, Fil. Steenstr. 99
1914    Remise Electr. Tram, Westerv.dijk
2030    Remonstrantsche Kerk, Rietsteeg
  833    Rengers, E.R. Baron v. Welderen, Huize "Vrijland", Schaarsbergen
1516    Rensen v. Stijen, C.W., in Aardappelen, Rodenburgstr. 55a
  389    Renssen, Dr. W., Arts, Utrechtschestr. 10
  802    Renting, G., Pension, Schelmscheweg 1a
1754    Renting's Wijnhandel, N.V., Weerdjesstr. 188
  964    Rentmeester, Gem. Arnhem, G.A. Kuijk, Bur. O. Ambachtsschool, Velperplein
  901    Idem, Woonh. Steijnstr. 41
1073    Restaurant Riche, J. Köllner, Nieuweplein 56-58-60
2064    Reuderink, H.W., Koper- en blikslager, Amsterd.weg 204
2065    Reuselaars, Fa. Wed., in Modes, Bakkerstr. 20
2073    Reuselaars, Fa. Wed., Kleedermakerij, Koningstr. 16a
2062    Reuselaars, W.J., Kleermakerij, Nieuwe Plein 4
1210    Rhijn, Dr. Th. v., Apeldoornscheweg 47 (1-2)
    27    Ribbius, P., Verloskundige en vrouwenarts, Sweerts de Landasstr. 3
  934    Richter, J.K., Timmerman en aannemer, Zwanenstr. 18-19
1891    Richter, J.W.F., Hôtel-Pension "Gelderland", Huize "Beek en Dal", Apeld. weg 51
1954    Ridder, D.M.E. de, Luit. Kolonel der Inf., Sonsbeekweg 38
1311    Ridder, M. de, Veearts, Bergstr. 16
1795    Riedel, W., Schelmscheweg 2
    20    Riemer, Gebr., Stalhouders, Driekoningendwarsstr. 25a
  751    Idem, Walstr. 4
  484    [Idem]
  365    Riemer & Zn., P., In brandstoffen, Walstr. 83b
2120    Riemsdijk, Gebr. v., Electro Techn. Bur. en Metaalwarenfabr., Kerkstr. 3
1647    Riesen, J.C. v., Apeldoornscheweg 146
1824    Rietbergen, Dames, v. Pallandstr. 40
  854    Rieter, Gebrs., in galanterieën, enz., Hommelstr. 31
1503    Idem, Rijnstr. 27
  890    Rieter, Mr. Dr. P.J.W., Ambt. O.M., Amsterdamscheweg 102
2017    Riethorst, G.J., Grossier, Rijnkade 65
  368    Rijk, Fa. D. de, Stalhouder, Stationsplein
1005    Rijks, Gez., In manufacturen, Jansstr. 20
      ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  908    Rijkstelegraafkantoor, Dir., H. Groenendijk, woonh. Kastanjelaan 39
  228    Rijkstelegraafkantoor, Openbare spreekcel en Directeur, (Alleen voor locaal verkeer)
2190    Rijkswaterstaat, Bur. Hoof-Ingenieur-Dir., Zijpendaalscheweg 51a
2056    Rijmer, W., Stalhouder, Oude Stationsstr. 4
  413    Rijn, W. v., Kok en banketbakker, Bakkerstr. 30
  588    Rijnhôtel, Th. Hermsen, Nieuwe Kraan 29
  799    Rijsemus, B.G., Behanger en stoffeerder, Graaf Ottoplein 26
1936    Riksen, H., Bakker, Graaf Lodewijkstr. 96
1354    Riksen, Th.S., Sleeper, Langstr. 163
1532    Rinck, W.F., fa. Rinck & Scharenberg, Dijkstr. 7
  407    Rinck & Scharenberg, Fa., Gouden-, zilveren- en nieuw zilveren art., Rijnstr. 58 (bij geen geh. Tel. No.
            1532)
  885    Rivierbad, gedurende de zomermaanden
1496    Robat, J.H.C., Kleermaker, Oeverstr. 31
1488    Robbers, J.J.M., Nieuweplein 3
  620    Robbers & v.d. Hoogen, Wijnh., Rijnkade 10
  341    Rodings, Stoommosterdfabr., Menthenstr. 3
  499    Roekel, C.P. v., Kruidenier, Rijnstr. 14
1517    Roelofs, J., Instrumentmaker, Kleine Oord 7
  138    Roelofs, J.W., Vleeschhouwer, Koningstr. 15
1322    Roelofs & Co, Fa., Chem. instrumentenfabr., Weverstr. 34
1273    Roelvinck, Mevr., Zijpendaalscheweg 1b
2177    Roemer, H.Z.A. v.d., Kapitein, Apeldoornscheweg 53
  267    Roes, Mr. G.B., Adv. en proc., Eusebiusplein 23
  382    Roes, Mr. S.T.J., Notaris, Nieuweplein 37
1087    Rötel, H.C., Fabr. v. parapluies, Ketelstr. 17
  855    Röwe, R., Dameshoedenmag., Hommelstr. h. Velperplein
1791    Roller, E.J.G. te, Café "De Lange Toonbank", Jansplaats 7
1673    Rolvink, W., Homoepathisch [sic] geneesheer, Apeld. weg 44
  813    Romijn, G., uitgever der Oosterbeeksche Courant, Red. en Adm., Ben. Dorpsweg, Oosterbeek
1728    Romijn, P.J., (fa. G. Romijn), Boekhandel, Utr. straatweg E 93, Oosterbeek
  100    Roo v. Cappelle, H.H. de, Villa "Daalhuizen", Velp
1827    Roode Kruis voor Arnh. en Omstreken, bureau Driekoningenstr. 14
  552    Roode Kruis-Hospitaal, Klingelbeekscheweg
2095    Roodenburch, A., Zijpendaalscheweg
2272    Roos, C., Kleedingmag., Roggestr. 30
  796    Roos, C.J., Accountant, Steijnstr. 12
  242    Roos, Gebr., meubelmag., Roggestr. 2
1692    Roos, Gebr., Mag. v. witte manufact. en lingeriën, Rijnstr. 32b
2067    Roos, L., Sigarenhandel, Boulevard H. 34
  465    Roos, S., fa. Gebrs. Roos, Ketelstr. 4
  566    Roos, C.G. de, Velperweg 103
2178    Roos, Mevr. E.W. de, Ernst Casimirlaan 46
  530    Roos G.Jzn., G.J. de, In hondenbrood, hoendervoer en vogelzaden, Mag. "de Kennel", Kerkstr. 1
1663    Roos, H.J. de, Sigarenmag., Steenstr. 92
1537    Rooseboom, Fa. Albert, Kerkstr. 9
1053    Rooseboom & Schreiber, In behangselpapier, Turfstr. 32/32a
1397    Roosegaarde, A.R., Bothaplein 7
2063    Roosen, M.J., Schoenmaker, Oeverstr. 60a
  363    Rosenberg, J.J., Poelier, Koningstr. 74
1658    Rosenthal, Jhr. L.H.N. Nedermeijer, Ridder v., Utrechtsche Straatweg E388, Oosterbeek
  155    Roskam, D.A., Taxateur v. vaste goederen, makelaar, assuradeur, bouwmeester enz., v. Pallandtstr.
             37a
1735    Rossum, A.J.J. v., Caféhouder, Kortestr. 7
1871    Roth, Gebr., Behangers en stoff., Kerkstr. 10
2097    Rothuizen, E.J., Bouwk. Instituut "Nederland", Paul Krugerstr. 14
1185    Rouffaer, E.J., Dir. Bijk. Nat. Levensverz. Bank, R'dam, Nieuwe Plein 40
1500    Rouville, Mej. M. de, Jollesstr. 1
1179    Royaards, Mr. J.S., Velperweg 61
1507    Rozendaal, Herman J., vertegenw. der Elberfelder Farbenfabr., v. Lawick v. Pabststr. 53
1985    Rubrecht, J.A., Kruidenier, Amsterd. weg 35
  968    Ruijgers, Mej. F.P.G., Pensionhoudster, Jansbinnensingel 10
  784    Ruijter, J. de, Aannemer, Boulevard Heuvelink 157
  246    Rupp, C.A., De Jongh's kantoorboekhandel, Koningstr. 84-85
    41    Russische Houthandel, De, (H. Kooij Jr.), Velperbuitens. 20
1007    Rutgers, Fa. H.J., Vleeschhouwer, Broerenstr. 1
2161    Rutgers, J.G.,. Vleeschhouwer, Nieuwstad 39
1151    Rutgers, R.G., In brandstoffen, Weerdjesstr. 89
1068    Rutgers, W.F., Koopman, Weerdjesstr. 155
2033    Rutten's Bierbrouwerij, Café de Zwarte Ruiter, Ketelstr. 1
1852    Ruuk, Mevr. Wed. H.A. de, Eusebiusbuitensingel 65
1404    Ruyter, C. de, Dir. Gem. Reiniging en Ontsmettingsdienst, Onderlangs 12

  559    Sacré Coeur, Pensionaat, Velperweg 142
1926    Salm, N., Bouriciusstr. 12
1589    Salm, W.W., Mag. v. Pfaff-naaimachines en knoopenfabr., Steenstr. 61
  101    Sanatorium
  670    Sand, H.G.J. v.d., Kruidenier, (woonhuis No 1783), Oeverstr. 47-48
1783    Sand, H.G.J. v.d., Grossier, Amsterd. weg 32
1880    Sandberg, H.W., Gem. geneesheer, Kastanjelaan 37
  191    Sandberg, Jhr. Mr. R., Eus.binnensingel 6
  797    Sandberg v. Boelens, Jhr. H.H., Huize "de Hoogekamp", Amsterdamscheweg 212
  847    Sande, J.G.K. v.d., Houth., electr. zagerij, kant. en werf, Kernheimstr. aan den Velperweg
1656    Sande-Bakhuijzen, mevr. R.M.L. v.d., Rijnkade 121
1413    Sander, Dames C. & M., Nieuweplein 7
2080    Sanders, J.F., Tandarts, Sw. de Landasstr. 77
  482    Sandt, Fa. J. v.d., J. Beek, Koningstr. 23
  289    Sandt, J. v.d., Fruit en Comest., Eusebiusplein 11b
  765    Santen, Dr. J.A. v., Geneesheer, Jansplein 35
  338    Savornin Lohman geb. Hiddingh, Mevr. S. de, Utr.str. 41
  825    Schaffers, H.H., Brandmeester, Zuid Parallelweg 5
1112    Schaik, Mr. J.R.H. v., Voorzitter "Voogdijraad", Boul. Heuvelink 124
  709    Schaik, Mr. J.R.H. v., Adv. en Proc., Secretaris Tiendcommissie, Eus. buitensingel 44b
1526    Schalen, E.M. v., Varkensslager en fijne vleeschw., Oude Kraan 53
1691    Scheepers & Zn., Wed., Kapper, Vijzelstr. 24
  866    Scheepmaker, J.P., Inspect. v. Politie 1e kl., Spijkerstr. 309
    26    Scheerder, W.Th., fa. Gebr. Gräper, Vleeschhouwer, Steenstr. 71
  255    Scheffer, J.W.F., Huize "de Duno", Oosterbeek
1825    Scheidius, Mr. D.W.T., Adv. en proc., Stationsplein 4
    81    Scheidius, E.F.A.M, Velperweg 67
  277    Scheidius, Mr. E.G.C., Kantonrechter, Nieuwe Plein 13
  814    Scheidius, H.E., Bato's wijk, Oosterbeek
  703    Scheltinga, Jhr. H.W. de Blocq v., Arnh.str.w. A4, Velp
2159    Schemm, H. von, Gesellsch. für Chem. Industrie, Ververij, Techniker, v. Pallandstr. 63
1141    Scheperboer, B.W., bakkerij "De Kroon", v. Hasseltstr. 125
  738    Schepers, Fa., Meubelfabrik., Koningstr. 6-7
1248    Schiebergen, A., Bakker, Jacob Cremerstr. 2
  918    Schiethart, J.J., Comm. arm-verz., burgerl. armsbest., Steenstr. 97
  540    Schievekamp, F.W., Instrumentmaker, Vijzelstr. 7
1066    Schieven & Lackamp, citymag., luxe-art., pendules, meubels, Rijnstr. 43
2019    Schilderman, A., Bouriciusstr. 16
1645    Schimmel, A.G., Hotel-pension, Café-rest. "Concordia", Utrechtstr. B 1d, Oosterbeek
1385    Schimmelpenninck, Jhr. J.K.W., Utrechtscheweg 90
  303    Schipbrug, Arnhem
1363    Schlimm, G.S.J., Coiffeur, (Mej. Schlimm, dameskapster), Jansstr. 12
1504    Schmeinck, J.H., v.h. J.G. v. Zelm, Gasfitter, Sonsbeeksingel 84
1662    Schmeinck, Th., in Lampen en huishoudel.art., koper- en blikslagerij, Nieuwstad 13
1040    Schmeinck, A., Velperbinnensingel 2a
1538    Schmidt, H.F., Fabr. v. Rieten meubelen en mandenmaker, Bakkerstr. 24
2247    Schmidt, Mevr. Wed. A.F., Ernst Casimirlaan 9
2102    Schnitzler, G.J., Kleermaker, St. Peterlaan 31
1046    Schoemaker, H.F., Coehoornstr. 9
1254    Schoevers, J.H.F., v. Pallandtstr. 42
1252    Scholten, Arn., Sigarenfabr., St. Marten 83
  568    Scholten, H., Varkenssl. en in fijne vleeschwaren, Jansstr. 30
1828    Scholten, J.H., (Foekens en Hompe), Bankier, Ernst Casimirlaan 1
  850    Scholten, J.H.L., "de Vergulde Gaper", Drogerijen, chemicaliën, glas en verfwaren, Hommelstr. 12
  463    Scholten, J.H.L., "de Vergulde Gaper", in drogerijen enz., Bakkerstr. 1
1269    Schooren, A.G.V. v.d., Velperplein 7
1269    Schooren & Co, Fa. A.G.V. v.d., Comm. in eff., Velperplein 7
2008    Schooren, G.V. v.d., Driekoningenstr. 19
  167    Schooten, W. v., Dienknecht en particulier begrafenisondernemer, Rietgrachtstr. 26
  431    Schotel, Fa. S.A., Fotograaf, Velperbuitensingel 13
2265    Schoute, P.H., 1e Luitenant Rijdende Artillerie, Ernst Casimirlaan 36
1669    Schouten Jr. & Co, D., Huis- en decoratieschilders, Driekoningendwarsstr. 36
  185    Schouwburg, Koningsplein
  104    Schräder, B.J., Velperweg 43
  416    Schreck, M., gep. kap. der Inf., Kastanjelaan 47
1392    Schreiner, A.D., Stukadoor, v. Oldenbarneveldstr.
  254    Schreuder, A.J., Dir. v.h. Medisch Paedagogisch Instituut, Klein Warnsborn, Amsterdamscheweg 110
1921    Schroeff, A.C. v.d., Velperweg 91
2118    Schuilenburg, R.M., Handelsreiziger, Vossenstr. 51
1542    Schulte & Co, Rijnstr. 35
  139    Schut, G., in Manufacturen, Hommelstr. 20
1349    Schuurman, F.C., Bloemisterij "Sonsbeek" 
1246    Schuurman, Dr. H.C., Apeldoornscheweg 75
  997    Sciarone, B.I.P., Mag. v. Parapluies en pelterijen, Mr. Schoorsteenveger, Koningstr. 71 en 75
  721    Seba, J.J., in gedistilleerd, likeuren en wijnen, Bovenbeekstr. 28
  388    Secretarie, Algemeene Zaken, Gemeentehuis
  715    Idem, Afd. Onderwijs
  165    Idem, Afd. Verificateur, Gem. Financiën
1980    Seelen, W.H., Utrechtscheweg 46
1318    Seen, A.A., Rijwielmag., Eusebiusbuitensingel 37
1452    Seen, C., Boekbinder, Eusebiusbuitensingel 37
  818    Semmelink, Theod.G.J., Imp.der Adler Automobielen, Jansplaats 6
  687    Semmelink Wzn., L.D., fa. J.H. v. Vreeningen, Kruidenier, Catharijnestr. 41a
  720    Siblesz, Johs., Theehandel, Turfstr.
1588    Siemens, H.G., fa. Stooter & Siemens, Eusebiusbuitensingel 23
1800    Siemens, Dr. J.L., Apeldoornschestr. 14
  857    Siep, A.P., in Geldersche vleeschw., Hommelstr. 19
2243    Sietsma, S., Onderwijzer, Onder de Linden 69
2061    Sijll, G.J.R. v., Particulier, Utrechtscheweg 81
1338    Sikemeijer, Dr. E.W., Chirurg en vrouwenarts, Parkstr. 42
  771    Sikkink, H.C., Smederij, fabr. en mag. v. kachels en huish. art., Nieuwstad 40-42
1615    Silva, A. da, Ingenieur, Bothaplein 4
1732    Simmelink, Joh., in Kol.waren, Spijkerlaan 8
    29    Simon, F., Dir. Pachter, Musis Sacrum
2211    Simon, F., Hôtel "Oranje Nassau", Stationsplein 11
  996    Simon, M., Grossier in olie en vetwaren, Driekoningendw.str. 38
  707    Singendonk, P.B.W., Smid, Korenmarkt 18
1672    Singer Mij., Naaimachines, Rijnstr. 46
  579    Sissingh, Dr. C.H., Arts-zenuwziekten, Steenstr. 98
  717    Sleijster, Mevr. Wed. J.A.C., Huize "Molenbeke", Velperweg 40
  434    Slempkes, H.C., Vleeschhouwer, Weverstr. 6
1606    Slempkes, M., Brood-, koek- en banketbakker, 2e Spijkerdwarsstr. 6
  412    Slier, A.B., Fotograaf, Nieuweplein 48
1635    Slingeland, Mevr. Wed. v. Oosten, Utr. straatweg B 123, Oosterbeek
1295    Slot, J.D., fa. T.E. Slot, Bloemisstr. 17
  917    Slot & Zn., T.E., Boekdrukkers, Kantoor, Bakkerstr. 36a
  534    Slot, Fa. T.E., Banketbakker en Kok, Roggestr. 27-28
  460    Slot & Zn., L., Spiegel- en lijstenfabriek, Jansstr. 22
1178    Slothouber, B.H., voorh. W.G. Beeftink, In kruideniersw., Spijkerstr. 235
  294    Sluijs, Ed. v.d., Makelaar in hypotheken, Roermondsplein 21, kantoor Rijnstr. 84
1091    Smaak & Co, Th., Grossier in fruit, de Wiltstr.
1090    Smit, Adriaan, Fabr. en mag. v. hoeden, petten, parapluies, enz., Steenstr. 15
  415    Smit, J.J.H., Vleeschhouwer, Broerenstr. 27
  528    Smit, F.O., Voorman gem.-telefoon-inrichting, Sonsbeeksingel 58
  959    Smit & Zn., Fa. A.M., Hoedenfabr., Bakkerstr. 53
1544    Smits, Gezellen, Koper-, blikslagerij en lampenmakerij, Bentinckstr. 14
2042    Smits Jr., H., in verfwaren, Jansplaats 28
  102    Smits, Mevr. Wed. J.C.J., Villa "Veldheim", Arnh. Straatweg 21, Velp
  760    Smits, J.F.M., (fa. Mencke Smits), in Witte Goederen, Bakkerstr. 39
1469    Snatager, Fa. Wed. J., Brood- en banketbakker, Arke Noachsteeg 6
  877    Snelpost", "de, Dienstverr. en spoedboodschappendienst, W.H. Michels, Zwanenstr. 19
2210    Snijder, Dr. H., Velperplein 13
2089    Snijder, J.A., Winkelier, Sloetstr. 76a
1580    Snouckaert, v. Schauburg G.Ch. Baron, Valkenhuizen, Apeld.weg 105
1078    Societeit, Hoofdstr., Velp
  548    Soeters, B., in automobielen, Steenstr. 68
1514    Sommeling-de Boer, Mej. Wed. H.A., Gem. Vroedvrouw, Nieuwstr. 29
  888    Sonsbeek, Hôtel, (Mevr. Wed. P.H. Minderman, geb. Zimmerman), Apeldoornscheweg 87
1207    Spaan-Coenders, voorh. Wed. H.J., N.V. Stoomwasscherij en glansstrijkinr., Schaapsdrift 12 en 13
  425    Spaarbank, Gemeente-, Bakkerstr. 75
  806    Spanjaard, Mevr. Wed. A., Parkstr. 40
1403    Spanjaard, Mr. D., Adv. en proc., woonh. Utrechtschestr. 47
1541    Spanjaard, Mr. D., Adv. en proc., Kantoor, Nieuwe Plein 39
  371    Speditions & Lagerhaus, Aktiengesellschaft, Fa., Eusebiusplein 3a
  749    Speijers, C., Vleeschhouwer, Spijkerstr. 68
2216    Speijers, Gezs., dameskleermaaksters, Velperbuitensingel 3
1136    Sphinx", "De, Aardewerk, glas, porcelein en verlichtingsart., Hommelstr. 38
  125    Spieksma, T., Deurwaarder, Turfstr. 30
  592    Spiering, Mr. C.J.A., Subst.-Griff. gerechtshof, Beaulieustr. 1
  685    Spinnewiel, 't, Velperbuitensingel 9a
  470    Spiro & Co, Mag. v. nouveautés, en Zijden stoffen, Rijnstr. 44
1308    Spoor Kz., M.W., Bloemenmag. "Daphne", Rijnstr. 9
  314    Spoorwegpostkantoor No. 4, Oude Stationsstr.
  109    Spruijt, Hillen & Co, Fa., Sloetstr.
  316    Staatsspoorw., Mij. t. Expl. v., Douaneloods, vrachtgoederenbur., aankomst.
  322    Idem, Vrachtgoederenbur., vertrek
  304    Idem, Bestelgoederenbur., Oude Stationsstr.
1243    Idem, Personenstation
  330    Stadt, Dr. H.v.d., Beneden Brugstr. 10
1886    Stael, J., Handelsagent, de Wetstr. 12
1793    Stael v. Holstein v. Vloten, Mevr., Apeldoornschestr. 4
2084    Stam, H. v.d., Vleeschhouwer, Spijkerstr. 34
  688    Stark, O.E., Tandarts, Steenstr. 56a
1584    Stark, Mevr. W.A., v. Pallandtstr. 38
    22    Steelink & v. Zeijl, Arnh. rijwiel en kachelh., Steenstr. 54
1028    Steenfabr., Kleefsche Waard, Westervoortschedijk
  212    Steenhouwerij, N.V. Arnh., Rietgrachtstr. 34
  511    Stegeman, Fa. G., Mag. de 'Katoenbaal", Jansstr. 10
  711    Steijgerwalt, Fa. J.F., (T.V. v.d. Craatz), Rozendaalschelaan A 241, Velp
1884    Stempel, Dr. H.S. v.d., Off. v. Gezondheid, v. Pallandtstr. 1
  444    Stenfert Kroese & v.d. Zande, Fa., Boekh., Bakkerstr. 72
  852    Stenfert Kroeze, H.E., Redacteur Arnh. Courant, Parkstr. 63
  724    Sternfeld Azn., Fa. J., In Manufacturen en confectie, Vijzelstr.
1703    Steur, W.C., Agentuur- en Commissiehandel, Beaulieustr. 16
1742    Stevels, W.J., Schoenmaker, Spijkerstr. 60
1986    Stevens & Co, J.H., Menthenstr. 29-30
1226    Slierhout, J.P., Dames-kleermaker, Jansbuitensingel 30
2091    Stijn, C.W. v., Groenten en fruith., M. v. Rossemstr. 80
  423    Stoel, J.H., Timmerman, Kerkstr. 28a
2104    Stokvis, Ph.J., Velperweg 31
  340    Stokvis, W.J., Fabr. v. Metaalwerken, Oude Kraan 63 ('s avonds na 7 uur uitsluit. No. 340)
1051    [Idem]
1751    Stolk, Dames v., Utrechtschestr. 27
2038    Stolp, D., Handelsagent, v. Pallandstr. 32
  269    Stoombierbr. "De Kroon", Amsterdamscheweg 61
  381    Stoomboot-Ondern. "Concordia", Rijnkade ('s avonds na 8 uur gesloten)
1972    Idem, Nieuwstr. 40a, Directie (van 12-2 en 4½-6 tel. no.381)
  296    Stoomboot-Ondern. Kooij & Cnopius en "de Vereeniging", Rijnkade 13
  378    Stoomboot Ondern. Vice Admiraal Tengbergen, Rijnkade 29
1819    Stoop, A.J., Sw. de Landasstr. 81
  505    Stooter & Siemens, Handel in granen, Korenmarkt 41
  609    Storm v.'s-Granvenzande, Jhr. R.W., Vert., Rijnkade 123
    49    Stralen, J.W. v., Pension, Korte Walstr. 45
1752    Strategier, H., in Manufacturen, Beekstr. 109
1206    Strunk, J.B., Sigarenmag., "de Olifant", Rijnstr. 24
  221    Suermondt, B., Eusebiusbuitensingel 42
1995    Süsholz, L., Vertegenw. v.d. firma J. de Jongh & Co., Velperweg 110
1399    Suhr, H., in muziekinstr., Koningstr. 62
  274    Suidman, A.J., in Verfwaren, borstelwerk, enz., Nieuwstr. 49
  976    "Suisse", Café-Rest., Steenstr. 107
1372    Sutorius & Zn., Handelsagenten, Betuwestr. 2
  209    Swaan, Fa. W., Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, Bentinckstr. 25 (bij geen geh. tel.no. 1487)
1700    Swanenburg-de Veije, H., St. Marten 2
  487    Swarte, Herman, Damesconfectie, Steenstr. 2a
1006    Swellengrebel, N.J.A.C., Partic., Betuwestr. 4a
    30    Swijtink, Wed. G.H., Poelier, Spoorwegstr. 28
1788    Swinderen geb. v. Slooten, Mevr. C.F. v., Ernst Casimirlaan K.

1437    Tadema geb. Tadema, Mevr. Wed., v. Pallandtstr. 68
1554    Tap, H.H., Vleeschh., Spijkerstr. 96
1231    Tap, Th.G., Vleeschhouwer, Beekstr. 11
1156    Tappe, F.W., fa. A.E. Ronge, Spekslager, Oeverstr. 91
  597    Techn. bur. "Gelria", Roermondsplein 15
1111    Tehuis voor Vrouwen, Roermondsplein 33
  643    Teijlingen, Jhr. L.J. v., Gep.Gen.-Majoor Genie, Utr.weg 144
1170    Telefooninrichting, Gem.-, Administratie, bur, Ooststr. 1
    
 ..    Telegraafkantoor (°)
  908    Telegraafkantoor, Dir. Rijks-, H. Groenendijk, woonh., Kastanjelaan 39
  228    Telegraafkantoor, Openbare spreekcel en Directeur. (Alleen voor locaal verkeer)
  333    Telegrafie, Inspecteur der Posterijen en, S. Reijnders, woonh., Apeldoornscheweg 27
1323     Idem, bureau Oude Stationsstr. 16
     A    Telegrafie, Opzichter der, Bureel, Oude Stationsstr. 15
     B    Telegrafie, Opzichter der, Woning, Sweerts de Landasstr. 43
  958    Teijer, A., Fil. fa. Vlug, Steenstr. 106
1956    Terberg, J.W., koffiehuish., Ridderstr. 15a
  768    Terburg, J.M., fa. J.J. Terburg & Zn., Meubelfabr. en behangers, Kastanjelaan 22
  733    Terburg, Gebrs., Agentuur en commissieh., Nieuweplein 6
    55    Terlaak, T.J., Comm. v. Politie, Beekstr. 12
  676    Terwindt, A.G., lederfabr., Velperpoort, Langstr. 20
1110    Tewindt, C.H.A., Leerlooier, Sonsbeekweg 16
  583    Terwindt, H.J.A., Eusebiusbuitensingel 54
  578    Terwindt, H.W.A.J., Notaris, Willemsplein 4
  593    Terwindt, J.G.F.M., Steenfabr., Eusebiusbuitensingel 1
1388    Terwindt, L.A.J., Utrechtschestr. 15
1684    Terwindt & Veerkamp, Steenfabr.,  Bouriciusstr. 7
1069    Terwindt, Gründemann & Co., Comm. in eff. en kassiers, Nieuwe Plein 45
  633    Teseling, M., Vleeschhouwer, Oosterbeek
1583    Tetterode, Mevr. de Wed. J., Burgem. Weertsstr. 92
1283    Teubner Sr., C.A., Particulier, Tivolilaan 1
1501    Theunissen,  H.J.M., Slager, Vossenstr. 16
1456    Theunissen, Fa., In Modes, Steenstr. 63a
2058    Theunissen, Gez., Bergstr. 27
  120    Thieme, Fa. G.J., Boek- en steendrukker, uitgever Arnh. Courant en gemeentedrukker, Koningstr. 36
1814    Thijssen, R.E.M., Dir. Geldersche Bank, Eusebiusplein 26
2199    Thomassen, A.J., Adj.-Admin. Gem. Spaarbank, Gr. Oord 9a
1427    Thomassen, G., Machinefabr., Rozenstr. 15a
1577    Thomassen, J., Drogist, Staringplein 16
1621    Thomassen, W.G.F., Adj.Directeur N.V. Machine- en Motorfabr., voorh. Thomassen & Co., Sweerts de
              Landasstr. 51
  613    Thomassen & Co., Machine en Motorenfabr. vh., Weerdjesstr. 119
1973    Thomson, P., Kapitein Maréchaussée, Sweerts de Landasstr. 58
  142    Tiel, J.M. v., Hôtelhouder, Gr. Markt 9
1648    Tielenius Kruijthoff, J.W., Rosandelaan, Oosterbeek
1329    Tiemens Sr., H.J., Rentmeester, Zijpendaalsche weg 97
1815    Tienhoven, Mr. H.W. v., Rechter, Eusebiusplein 22
1103    Tienhoven, P. v., Eusebiusbuitensingel 51
  689    Timmer, Mej. E.C., Chemicaliën, drogerijen, verband- en verplegingsart., Steenstr. 101
2069    Timmerhans v. Abcoude, J.H.C., Jansbuitensingel 2
1238    Tjeenk Willink, geb. Lobry, Mevr. Wed. A.H., Onderlangs 8
1230    Toe Water, geb. Tengnagell de Raedt, Mevr. Wed., Zijpend. weg 79
  718    Toko", "de, Mag. v. Consumptieart., en huish.benoodigdheden, Kleine Oord 6
  867    Idem, Staringplein 11
1792    Idem, Alexanderstr. 132
1860    Idem, Verl. Hoflaan 79
2034    Tolmeijer, K.Th., Tandtechnisch Laboratorium, Jacob Cremerstr. 130
1734    Tomassen, B., Huis- en Decoratieschilder, Korenmarkt 40
1072    Tongeren, J.H. v., huize "Jeruel", Oude Stationsstr. 14
1748    Tongeren, W. v., Gasfitter, Koningstr. 15a
2121    Tooneman, A., Architect, Beaulieustr. 10
  321    Tooneman & Co., A., Timmerman en Metselaar, Kant. Wetstr. 21 (woonh. Spijkerstr. 263)
1440    Toonen, E., Melkslijter, Driekoningendwarsstr. 14
2068    Tonbeau, Mej. L.A.J.J., Velperweg 64
  257    Toulon v.d. Koog, J.V.M., Oud-Burgemeester der gem. Renkum, Hoogerheide, Oosterbeek
1913    Trautig, C.K., Loodgieter, Storingstr. [sic!] 83
  871    Tresling-Wichers, Mevr. Wed. A.S., v. Pallandtstr. 82
2227    Tricht, Mej. C.A. v., Verl. Kastanjellaan 24
  134    Tricht en Pilgrim, Fa. v., Apothekers, Gr. Markt 1
  599    Trijssenaar, C., Ondernemer v. publieke verkoopingen, Boul. Heuvelink 16
  589    Trip, Mevr. Wed. Jhr. Laman, Utrechtschestr.
1083    Troe, E., Chemisier, Heerenmodeart., Ketelstr. 39
1280    Tromp, R.H.F., voorh. B. Unck, Timmerman, metselaar en aannemer, Schaapsdrift 57
1140    Troost, C.F., Utrechtscheweg 65
  202    Troost en de Kat, Notarissen, Kippenmarkt h. Kerkstr.
1317    Troupée, Fa. M., Wasscherij, Schaapsdrift 9
  657    Trynes, P.J., Fabr. v. klompen en klompenriemen, Rijnkade 35
    84    Tuijll v. Serooskerken, Mr. C.J. Baron v., Rentmeester Kroondomein, Velperweg 76
2114    Tuijll v. Serooskerken, Mr. C.J. Baron v., Wethouder, Bur. Gemeentehuis
  581    Tuijl v. Serooskerken, C.J. Baron v., "Kemperberg", Schaarsbergen
    75    Tuijll v. Serooskerken, H.W.J. Baron v., Velperweg 37
  354    Tutein Nolthenius-Weimar, Mevr. Wed. E.M., huize "Heijenoord"

  716    Ubbink, J.A., Brood-, koek- en banketbakker, Spijkerstr. 84
1370    Ubels, R., Drogist, Hommelsche weg 6
1661    Umbgrove, Mevr. A., Sonsbeekweg 12
2037    Umbgrove, Mr. L.J. v. Lulofs, Adv. Gen. Gerechtshof, Eus.Buitensingel 56
2148    Umbgrove geb. Stolte, Mevr. Wed. A.F., Boven Brugstr. 2
1854    Utrechtsche Asphaltfabr., v/h Stein & Takken, vert. G.J. Jurriëns, v.d. Hellaan 12

    72    Vale, M.P., Aannemer, Rosend.-weg 174
2251    Veen, J. v., Kaashandel, Annastr. 14
2249    Veen, Dr. J.S. v., Comm. Prov. Archief, Kastanjelaan 36
  876    Veen, W.A. v.d., Architect, Hulkesteinscheweg 3
1560    Veenenbos, Dr. C.M., Geneesheer, Pietersberg, Oosterbeek
2006    Veenendaal, A.P., Aannemers, schilderwerk Maréchaussée-kazerne
  570    Veenendaal-Hollender, Banketbakker, Steenstr. 50
1492    Veenhuizen, A., in Brandstoffen en kruideniersw., Alexandersstr. 27-31a
2115    Veeze, A.S.J., Districts-veearts, Rijnkade 109
1374    Veggel, L. v., Schoenenmag., Hommelstr. 65
1042    Velden, Jan v.d., Brood-, koek- en banketbakker, Koningstr. h. Klarestr.
  269    Veldhorst, G., Administrateur der Stoombierbr. "De Kroon", Amsterd. weg 61
2043    Vellekoop, C., Aannemer, St. Peterlaan 57
1029    Vellinga, M., Rijnkade 52
1328    Veluwen HLzn., J.A. v., Aannemer, v. Law. v. Pabststr. 2
  658    Ven, Mr. A. v.d., Bankier, Velperweg 29
2047    Verbeek, H.J., Melkinr., boter, kaas en eieren, Spijkerstr. 209a
1571    Verbrugh, Mevr. Wed. J.A., Zijpend. weg 16
  260    Verburgt, G.J., Huize "Hartenstein", Oosterbeek
1724    V.V.V. Bur. Vreemdelingenverk., Stationsplein 15 (bur. 10-4, daarna Tel. No. 1362)
2158    Vergouwe, G.F.C., Journalist, Burg. Weertsstr. 51
2051    Verheijen, J.P., fa. v. Ewijk & Co, Sigarenh., Vossenstr. 37
  325    Verhoeff, J.H., Ingen. voor het Stoomwezen, Utrechtscheweg 54, kant. 9-12, 2-4
2112    Verhoeven, Dames, Modisten, Jans binnensingel 9
    61    Verhuizingen, Bergpl. v. Inboedels, (Lift) de Gruijter & Co's Meubeltransp. Mij., Parkstr. 52-54
  865    Vermaas, G., Lijnwerker, St. Anthonielaan 188
1493    Vermaten Koster-Pen, Mevr. Wed. W.M.M., Boul. Heuvelink 110
1050    Verpoort & Zn., W.P., Fabr. v. mineraalwater, limonades en vruchtensiropen, de la Reijstr. 15
  894    Verpoort, P.A., Coiffeur, posticheur, Janstr. 27
      2    Verschuer-v. Balveren, Mevr. Wed. Mr. B.P. Baron v., Jansbuitensingel 27
  494    Verschuer, F.H. Baron v., gepens. zee-officier, Willemsplein 2
  562    Verschuer, W.F.K. Baron v., Rentmeester Gasthuizen, Willemsplein 12
2007    Versteeven, Mr. J.F., Dir. Onderl. Hypoth., Sweerts de Landasstr. 68
1048    Verstijnen, E., Collecteur Ned.Staatsloterij, Agent Rott. Lloyd, Velperweg 1
1775    Verton Everwijn, Mevr. Wed. J.A.M., Melksalon en Lunchroom, Jansstr. 15
  767    "Vesta", Mij. v. Levensverz., Jansbuitensingel 5
  820    Veth & Zn., R., Rijtuigenfabr., Steenstr. 66
  683    Victor Slaap, Mevr. de wed. L.C.C., Villa "Alta", Velperweg 28
  919    Vierhout, A.A., Schilder, Spijkerstr. 40
1607    Viervant, Mej. H.H., Apeldoornscheweg 41
1595    Vijge, Fa. H., in brandstoffen, Singelstr. 144
1508    Vis, J.H., fa. J.C. v. Veen, wed. A. Vis, Agentuur en commissiehandel, Amsterd.weg 14
1719    Vis en Compagnie, Apeld.w.164
1285    Vischmarkt
2241    Visser, J., Procuratiehouder, Burg.Weertsstr. 33
  473    Visser, J.B., Mag. v. bedden, matrassen enz., Groote Oord 6
1104    Visser, Mr. R.J. de, Adv. en Proc., Wethouder, woonh., Kernheimstr. 2
1155    Visser & Mr. B.h. Everts, Mr.Dr. R.J. de, Adv. en proc., kantoor, Bakkerstr. 62
1132    "Vitesse", A.V. en A.C., Secretariaat, Pr. Hendrikstr. 35
  700    "Vitesse", Clubgebouw, Klarenbeek
2129    "Vitesse", G. Filippo, Gecontr. Spoedboodschappendienst, Roermondsplein 1
  616    Vitringa, Mevr. Wed. Mr. L.J. v. Gelein, Marktstr. 16
  673    Vloten, Dr. H. v. Bommel v., Geneesheer, Velperbuitensingel 1
2240    Vlug, C.P., Roermondsplein 8
1603    Vlug, Fa. H.J., Sigarenfabr., Rijnkade 34
1519    Vlug, Fa. H.J., Sigarenfabrikante, filiaal, Jansstr. 1
1481    Vlug & Knoops, comm. in eff., Vijzelstr. 14
  502    Voetman, G.J., Stalh., Weerdjesstr.
  422    Volders, M.C., Apotheker, Bakkerstr. 33
  587    "Volkshuisvesting", Opzichter, Rietgrachtstr. 121
1418    Volkskosthuis (Arnh. Volksgaarkeuken en kosthuis), Hommelscheweg 59
1834    Volkskoffiehuis, Doelenstr. 17
  747    Voogt, Dr. G.N. de, Arts, Utr.str. 45
1253    Vooren, J.W. v.d. Stooter en Siemens, Graanhandel, St. Peterlaan 61
  156    Voorst tot Voorst, J.J.G. Baron v., Walburgplein 5
  290    Voorst tot Voorst, W. Baron v., huize "Westerveld", Elden
  798    Voort, J.P. v.d., Med. Doct., Arts, Steenstr. 94
1829    Voorthuijsen, H.E.J.F. du Marchie v., v. Lawick v. Pabststr. 60
2076    Vooruitgang", Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereen. "de, v. Slichtenhorststr. 32
1346    Vorenkamp, Maison, Confiserie, cuisine, Jansstr. 3
1848    Vorst, mevr. Wed. H., Eusebius buitensingel 3
1957    Vorstman, P.H., Bothaplein 2
    33    Vos, Henri, lid der fa. M. Vos & Zn., de Wetstr. 7 (bij geen gehoor tel. no. 571)
  571    Vos & Zn., M., kant. v. vaste goederen, assur. en pyhoth. [sic], Velperbuitensingel 1 (bij geen gehoor tel.
             no. 33)
    43    Vos & Co, J., Steenfabr., Ernst Casimirlaan 60
1779    Vos & Windmüller, in Mode art. en gros, Beekstr. 1a
    40    Vos v. Steenwijk, Mr. J.A.G. Baron de, Oud-griffier b.h. Gerechtshof, Velperplein 10
1866    Vos v. Steenwijk, Mr.Dr. J.A.G. Baron de, Subst. griffier Rechtbank, v. Lawick v. Pabststr. 40
1265    Vos v. Steenwijk, Mevr. Wed. A.M. Baron de, Utrechtschestr. 53
  371    Vrancken, Arthur, Expeditie, comm., incasso, Eusebiusplein 3a
2192    Vries, B.H. de, Vert. der fa. F.W. Heijthakker, A'Dam, v. Law. v. Pabststr.83
1845    Vries, L. de, Kleedingmag., Rijnstr. 77
  705    Vries, Jac. de, Photograaf, Steenstr. 109
1617    Vries, S. de, Parkstr. 32
1612    Vries, Dr. W. de, Parkstr. 20
2086    Vrijborg, P.E., Kleermakerij, Sweerts de Landasstr. 42
1794    Vrijdag, Wed. W., Sigarenhandel, Steenstr. 5
1927    Vrolik, Mej. H.J., Utrechtscheweg 77
  539    Vroom & Dreesmann, Roggestr. 22
  457    Idem, Rijnstr. h. Kortestr.

  990    Waal, B.P. de, Kemperbergerweg 1
  972    Waal, B.W. de, Dir. Handelsbank, Amsterdamscheweg 136
  297    Waal & Co, Crediet-, deposito- en effectenbank, Rijnstr. 1
  472    Waal & Zn., G.J. de, Drogist, Groote Oord 5
1060    Waalkens & Co, J.P., Bankiers, Nieuweplein 9
2005    Waalsteenindustrie, N.V. de, D. Derksen, Kant. Paul Krugerstr. 8
2144    Waardenburg, Dr. P.J., Oogarts, Nieuwstr. 70
  152    Waasbergen, Dr. G.H. v., Eusebiusplein 20
  834    Wagenaar, Gebrs., Muziek- en pianohandel, Steenstr. 80
1466    Wagenaar, L., Opperrabbijn, Nieuwstr. 40c
  794    Wageningen, Mevr. Wed. Mr. H.J.S.M. v., huize "Rosorum", Amsterdamscheweg 133
1784    Idem, Koetshuis, Amsterdamscheweg 210
  292    Wagner, J.Chr., (J.S. Dumans) Bierh. en Mineraalwaterfabr., Roermondsplein 23
  668    Wagner, S., Dir. der N.V. slijterij "De Korenaar", in gedistilleerd, bier en wijnen, kant. Korte Walstr. 39
  476    Wagner Jr. & Co., W.J., Fa. A.J. Hirschmann, Vleeschhouwer, Jansstr. 31
2163    Walen, Mej. B.J.J. Jannette, Sweerts de Landasstr. 80
  743    Wall, J.J. v.d., fa. H. v.d. Broek & Co, Comm. in eff., Bakkerstr. 21
1305    Wall, Mej. A.H. v.d., Boulevard Heuvelink 159
1001    Wall & Co, Fa. G.A.A. v.d., In ijzerwaren en metalen, Varkensstr. 36
1952    Wallig, Dames, Bouriciusstr. 2
  122    Walter-v. Wijck, Mevr. Wed. H.J.C., Jansbinnensingel 20
  875    Wanders, Anton, Kon. Hofbakkerij, Steenstr. 83a
  498    Idem, Jansstr. 5a
  755    Wanders-Ramaer, Aug., In anilinkleuren en chemicaliën, Pr. Hendrikstr. 1 en 3
1747    Wapenmag., Ned., Bakkerstr. 23
2205    Wardenier, M., Aannemer, Spijkerstr. 237
  145    Warnsinck, W., Particulier, Rijnkade 92
1160    Wassenaer, G.W. Baron v., Utrechtschestr. 16
1760    Wassing, Mej. G.M., Limonadesiropenfabr., en Singer Borduurinr., Bouriciusstr. 14
    58    Waterl. Mij., Arnh., Kantoor, Hertogstr. 7 (9-6, daarna Tel. 1608)
  217    Idem, Pompstation, Westervoortschedijk
1394    Idem, Amsterd.weg 242
1608    Idem, Werkplaats, Dijkstr. 165
  474    Waterreus, L.H.Th., Café Rest. "Neuf", Ketelstr. 48
1680    Wattendorff, J.L.H., Villa "Rusthof", Utrechtschestraatweg, Oosterbeek
  375    Weck, J., G.m.b.H. Oeflingen, afd. Holland, Vossenstr. 34a
1198    Wecke, J.M.C., Dir. Welkom, Weerdjesstr. 21/26
  766    Weekenstroo & Co, Fa., In kruideniersw., Kortestr. 16
  131    Weenink en Zn., J., Huis- en decoratieschilders, Rodenburgstr. 65
1743    Weerd, A. v.d., Stoomsteendrukkerij, Parkstr. 25
1543    Weick, B.W., Arnh. Begrafenis Vereen."v. Ede en Weick", Jacob Cremerstr. 28
  650    Weidema, F., Bloemenmag., Steenstr. 13a
2111    Weimar, Gez., Hertogstr. 25
1198    "Welkom", Chr. Vereen., Volkslogement en Werkverschaffing, Dir. J.M.C. Wecke, Weerdjesstr. 21-26
    19    Welling, H.B., Sleeperij, Sonsbeeksingel 66
  129    Welling, A.B., Speksl., Turfstr. 21
  851    Welzing, W.G., Archit., Jansbinnensingel 16
1149    Wendt, G.N. de, Velperplein 21a
1527    Wendt, Mr. H.M. de, Weststr. 6
  393    Wentink, J.J., Rijnkade 38
1361    Wesseling, J.H., Ondercomm. Brandweer, Parkstr. 88
2003    Wessels, F., Kruidenier, v. Spaenstr. 75
  777    Wessem, G. v., Coiffeur et Posticheur, Bakkerstr. 11
2028    Wessem, J.H. v., Oud-Burgemeester, Utrechtscheweg 79
  504    Wessem, W. v., In gedistill., Jansstr. 26
1062    Westerman, Wed. J., In Kol. waren, Nieuweplein 8
1255    Westerouen v. Meeteren, B.Th.A., Intern. Exp. Bureau, Mallinckrodt & Co., Boul. Heuvelink 112
1098    Westerveld, G.W., in Koloniale - en grutterswaren, Rosendaalscheweg 55
  853    Westphal, Fa. F.G., (Joh. W. Kuijte), Brood- en Banketbakkerij, Hommelstr. 52
1942    Westphal, G.L., Amsterd.weg 146
1412    Westrik, D., Boter- en kaashandel, Sumatrastr. 52
1940    Wevers & Co., "Hannibal", pompen en Techn. art., Frombergdwarsstr. 1
1820    Wichers geb. v. Boelens, mevr. Wed. J.C., Boul. Heuvelink 60
  456    Wiel & Co, Fa. G.W. v.d., Boekdrukkerij, Rijnstr. 71
1766    Wienstra, A., sigarenmag., Rijnstr. 4
  258    Wierdsma, J.V., Stationsweg, Oosterbeek
  897    Wieringa, G., Apeldoornscheweg 47
    21    Wieringa, H., Apotheker, Steenstr. 62
  904    Wieringa, J., Arts, Eusebiusbuitensingel 28
      1    Wieringa, J.H., Fabr. v. mineraalwater, Kastanjelaan 13
  450    Wiggers, Fa. L., Vischh., Wielakkerstr. 31
1384    Wijbenga, Gez., in Modeart., en witte goederen, Rijnstr. 12
1740    Wijchgel, Fa. D.R., Theehandel, Velperweg 7
1352    Wijck, Jonkvr. H.J.P. v.d., Burgemeestersplein 23
1125    Wijck geb. Brants, Mevr. v.d., Eusebiusbuitensingel 52
2032    Weijers, A.J., Bierhandel, St. Anthonielaan 165
1257    Wijk, J.A. v.d., Arts, Sonsbeeksingel 14
  684    Wijkdiacones, Mej. P.C. Droste, Catharijnestr. 42-43
2226    Wijkvereen. "Wijk A", Eus.plein 31
  895    Wijkverpleging, Ned. Protestantenbond, Apeld. weg 39
  455    Wijkverpleging, Luthersche, Tuinstr. 16
1660    Wijkverpleging, R.C., Sonsbeeksingel
  712    Wijler, E., Koopm., Pr. Hendrikstr. 12
1108    Wijlhuizen, Th., Stalhouder, Arnh. straatweg, Velp
1753    Wijn, Dr. C.L., Apeldoornscheweg 77
1023    Wijnbergen, Mr. A.L.M.J. Baron v., Parkstr. 30
  628    Wijnbergen, F.M.A.J. Baron v., Eus. Buitensingel 4
2185    Wijtenhorst, J.P., Ingenieur Rijkswaterstaat, Parkstr. 46
1183    Wilde, A.C. de, Notaris, Cronjéstr. 7
  181    Wilde, Mr. H.P. de, Adv. en Proc., Boulevard Heuvelink 1
1223    Willebois, Jhr. Mr. W.E.Th.M. v.d. Does de, Raadsheer Gerechtshof, Eus. Buitensingel 57
  362    Willems, Johan, Grossier in glas- en aardewerk, Hoofdkant., winkel en mag., Groote Markt 10
1677    Idem, Koetshuis en mag., Vlijtstr. 8 (Voor Interlocaal en spoedeischende gevallen No. 362)
  899    Willemsen, A., Huis- en decor.schilder, woning en werkplaats, Apeld.weg 38
1174    Willemsen, G.W., Vleeschh., Rappardplein 39
1586    Willemsen, H., Café L'Amérique, Steenstr. 56
    13    Willemsen, J.H., Aardappelhandel, Markt 27
  713    Willemsen, Th.E., Slager, Leoniusstr. 1
1093    Willemsen, W., Cambrinuskelder, Koningstr. 50
1343    Willemsen, W., Meubelmaker, behanger en stoffeerder, Spijkerlaan 32
1602    Willemsen, W.A.A., Generaal Vertegenw. der Niederrheinische Oelwerke A.G. te Goch, Luth.steeg 1a
  646    Willemsen, W.G., Slager, Hoflaan 68
  780    Willemsen & Co, Informatie-, detective- en reclamebur., Apeldoornscheweg 30
1438    Willemsen & Zonen, Wed. A., Sleeperij, Rozend.weg 168
  114    Willemskazerne, Willemsplein
2134    Williamson Napter, Dames, Bouriciusstr. 15
1605    Wilt, Fa. Wed. M. de., Aardappelh., Hommelscheweg 15
2208    Wind, F., Architect, Amsterd.weg
2151    Winter, L. de, Kleermaker, Jansbuitensingel 19
  248    Wisboom, D.W.P., Wethouder, Nieuwe plein 35
2232    Wisboom, H.F., Sw. de Landasstr. 9
  647    Wissbrun en Liffmann, In nouveautés, Specialiteit in zijden stoffen, Ketelstr. 3
1485    Wit, R. de, Koopman, Oeverstr. 10
  266    Witt Huberts, W.J.A. de, Dir. der "Padang Tabak Mij." en "Sumatra Cultuur Mij.", Amsterdam,
             Stationsplein 1
  920    Witt Huberts, W.J.A. de, Koetshuis, Utrechtscheweg
1573    Witt Wijnen-Cool, Mevr. Wed. G.K. de, Steijnstr. 13
1367    Witte, T.H.H., Zijpendaalscheweg 85a
1837    Witte, W., Accountant en Leeraar Boekhouden, Steenstr. 3
1353    Witte, Gebrs. de, Steenfabrik., v. Lawick v. Pabststr. 57
  367    Woerden, J. v., Roomboterh., Roggestr. 42
2107    Wolf, C., Mag. v. naaimachines en rijwielonderdelen, Velperplein 18
  914    Wolff, J.M., Particulier, Velperbinnensingel 5
1316    Wolff, M., Koopman, Bakkerstr. 57
1629    Wolff, Mr. M.J., Adv.-Proc., woonh., Sweerts de Landasstr. 48
2196    Wolff, Mr. M.J., Adv.-Proc., Bakkerstr. 7
  445    Wolff, Effecten en Wisselbank, voorh. Mr. H.M., Bakkerstr. 4
1079    Wolters, A., Sleeper, Oeverstr. 28
1955    Wolters, A.H.J., Stoomwasscherij, Schaapsdrift 63
2165    Woltersom, J., v. Law. v. Pabststr. 47
  778    Woltersom, Dames, Sweerts de Landasstr. 4
  525    Woltersom, H.L., Rentmeester Burgerweeshuis, Boulevard 1a
1934    Woonhuijs", Mij., "t., Inr. v. compl. meubil. enz., Roggestr. 14
  417    Workum, G. v., In granen, Oeverstr. 50
  860    Workum, J.H. v., Spijkerstr. 180
  659    Wormgoor, J., In boter, kaas en eieren, Turfstr. 27
1683    Wort, H. v., Kemperbergerweg 2
  887    Woudsma, J.M., Kleermakerij, Sonsbeeksingel 32
  753    Wouters, J.T., Homoëpatisch arts, Stationsplein 14
1686    Wrede-Land, Mevr. L., Burgemeestersplein 13
1145    Wreesman, Herman (v.d Veen & J.A. Sleyster), Wijnh., Spijkerstr. 239
1056    Wttwaal, Mr. G., Raadsheer, Boulevard Heuvelink 108
1259    Wttwaal v. Stoetwegen, Jhr. F., Burgemeester v. Doortwerth, Julianaweg h. Grintweg, Oosterbeek
1164    Wulfers, H.B., Schoenmaker, Rodenburgstr. 33
1369    Wurfbain, L.H., (lid der fa. v. Ranzow & Co.), Amsterd. weg 64
1847    Wurfbain, M.C., lid der fa. v. Ranzow & Co., Sweerts de Landasstr. 52
  488    Wurfbain, Mevr. Wed. M.C., Jansbinnensingel 1

  567    Ybes & Zn., J.IJ., Wijnh., Pauwstr. 4
1100    Ysclub, Molenbeekstr. (Wintermaanden)
  306    Yssel de Schepper, J.W.J., Partic. Bovenbergstr. 9
1592    Ysselmuiden, A., Kruidenier, Eusebiusbuitensingel 10
  775    Ysselmuiden, J.J.W., Leeraar Boekhouden, M.O., Steinstr. 7

1337    Zadelhoff & Zonen, W.F. v., Stucadoor, Pastoorstr. 18
1386    Zaadt, Mr. H.M. v.d., Arnh. Straatweg A96, Velp
2004    Zandt-Suermondt, Mevr. Wed. v.d., Sonsbeekweg 32
  448    Zeeman, W.H., fa. S. Rutgers, in Goud en zilver, Bakkerstraat 18
1505    Zellemayer, E., In- en export v. roomb. en eieren, Rijnk. 120
  455    Zendinghuis, Ons, Tuinstr. 16
2209    Zerner, W.Th., Pianohandel, Jansplein 29
1988    Zewald & Zn., J., Huisschilder, Rietgrachtstr. 38
  175    Ziekenhuis, Gem., Eusebiusbinnensingel 15
2132    Zijlstra, J.G., Hertogstr. 15
  119    Zijlstra & Rupp, Roggestr. 24
2099    Zilg, Dr. A., Chemicus, Eus.binnensingel 9
    16    Zoest, Erven G. v., Pr. Hendrikstr. 59
  356    Zoest Hzn., Th. v., (H. v. Zoest), Zaad- en bloemenmag., Bakkerstraat 58
  739    Zoestbergen, J.W.A., Sigarenmag., Jansstr. 7
1194    Zondag, H.A., Grossier, Vossenstr. 44
1596    Zondag, H.A., Eusebiusbuitensingel 26
1184    Zwanepol, J., In modes, Roggestr. 18-19
1717    Zwarts, W., Becking & Co., Graanhandel, Korenmarkt 13
1293    Zwarts, W., fa. Becking & Co., graanhandel, Korenmarkt 1
  789    Zweeden, H. Hes v., Geweermaker, Oeverstr. 55
1885    Zwolle, G., Aannemer, de Wetstr. 4 

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 147 t/m 164 / 165 

Transcriptie door: Nanny Verheijen / Dick Warrink


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net