De hoge heerlijkheid IJzendoorn

 

Beschrijvingen van wapens en genealogische aantekeningen

 

Home

 

Het wapen van de adellijke familie Van Isendoorn a Blois

 

 

 

 

Het wapen en de genealogie van de familie De Haes

Omschrijving:in zilver een schuinkruis vergezeld van vier omgekeerde droogscheerdersscharen, alles rood.

 

Wapendragers:

Lambert die Haese, 1422 (kerkmeester te Wamel)

Willem dye Haze, 1465 (Vornholz, 1108)

Aellert van Ysendoern Jordens (Vornholz 1108)

Deric die Haese, 1504 (gerichtsman Maas en Waal)

Lysbeth, vrouw van Wilhem Doys (Heerlijkheid IJzendoorn, charter 7)

Jan die Haese Ghysberts, 1532 (idem, charter 11)

Jan die Haes Petersz, 1552 (idem, charter 21)

Jan Jansz die Haes, 1572 (Huis Hoekelum onder Ede)

Peter Petersz, 1572 (idem)

 

Genealogie

Arent die Haese, voor het eerst genoemd in 1384, is de eerste van zijn geslacht die vermeld wordt als geŽrfde te IJzendoorn. De naam De Haes blijft onafgebroken opduiken tot in de 20ste eeuw, eerst in IJzendoorn, vanaf de 16e eeuw ook in Ochten. Vele leden van het geslacht waren als schout of gerichtsman verbonden aan de heerlijkheid. De Berghse archieven, afdeling Ochten, zullen ongetwijfeld meer licht laten schijnen op de genealogie van de familie De Haes.

 

Poging tot reconstructie van de hoofdlijn

 

I Peter de Haes

Vermeld 1470-1526. Huwde Lysbeth van Brenck. Had waarschijnlijk een broer Jan, vermeld 1465-1493.

 

II Jan de Haes Petersz

Vermeld 1554-1571. Gerichtsman (1561) en oud-buurmeester (1571).

 

III Peter de Haes Jansz

Vermeld 1569-1610. 1569: geŽrfde in het hoofd te Ochten. 1578: schatting te IJzendoorn, 1579 momber van Johanna Wouters van Eck. 1588: dijkgeld. Koopt 1604 de Cleyne Rijsweert te IJzendoorn. Mogelijke broer Jan de Haes Jansz, vermeld 1572 als gerechtsman te IJzendoorn. Hij had ook een zus Maria de Haes Jans Peters; zij was in 1586 weduwe van Jan Jacobs. (let op: het is mogelijk dat er twee Peters de Haes Janz zijn, afkomstig uit IJzendoorn resp. Ochten)

 

IV Jan de Haes Petersz

Vermeld 1613-1625. Erft 1613 de Cleyne Rijsweert. Verkoopt dit goed in 1623 aan (zijn zwager?) Johan Adriaensz, die gehuwd was met Anthonia de Haes. In 1626 en 1635 vermeld als buurmeester. Woonde in 1635 aan de Weteringschouw (bij De Aalsem en de Pottum).

 

Va Willem de Haes Jansz (ca 1619-voor 1687)

1643 pachter van het Ermslant; huwde 1648 Fyken Herberensdr van Westrhenen; 1650 verpondingsregister van IJzendoorn; 1653-1675 schepen van IJzendoorn. 1655 oud 36 jaar. 1663 dochter Trijntje. 1675 gegoed op ít Lange Wand. Hertrouwde 1679 met Maria Elizabeth Beltgens, weduwe Jan Otto Tap. (let op: er is sprake van een Willem de Haes den olde (geb. ca 1611), die huwde 1653 met Mariken Tonisdochter, en een Willem de Haes den jonge (geb. ca 1619).

 

Vb Adriaen de Haes Jansz (ca 1619-††† )

1640 woonachtig aan de Weteringschouw; 1642 aanvang van pacht van de Aalsem. Huwde Ietje van den Bergh, en hertrouwde 1644 met Eefke Dircks; 1650 verpondingsregister van IJzendoorn; 1666-1673 schepen te IJzendoorn. Was in 1668 gehuwd met zijn derde echtgenote Ingen Adriaen Deijsdochter. Hij woonde toen op de Hoge Pottum.

 

Voor meer genealogische informatie over de familie De Haes verwijs ik gaarne naar de website van Hanny Buschmann

 

 

Het wapen van de niet-riddermatige familie Van Ysendoern

Omschrijving: schuinkruis vergezeld van vier hoefijzers

 

Wapendragers:

Jorden Janszoen, 1406 (Soelen, 409)

Jorden Jansz, 1415 (Vornholz, 1105)

Gherit van Ysendoern Ottensz, 1415 (idem)

Wouter van Ysendoern Hermansz, 1427 (Soelen, 410)

Claes Tierkensz van Ysendoern, 1440 (Soelen, 412)

Otto Tierkensz van Ysendoern, 1440 (idem)

Werner Tierkensz van Ysendoern, 1440 (idem)

Otte van Ysendoern Tierkensz (Soelen, Ö)

 

Gosen die Haese Janszoen, 1451 (Soelen, 414) N.B. kan evt. droogscheerdersschaar zijn!

Willem die Haese Jansz, 1451 (idem) N.B. kan evt. droogscheerdersschaar zijn!

 

Aellert Henrickszoin, 1520 (Soelen, 425)

Katharina Henricksdochter, 1520 (idem)

Iken Henricksdochter, 1520 (idem)

 

 

Het wapen van de familie Block

Omschrijving: een eenhoorn, klimmend

 

Wapendragers:

Henrick Block, 1428 (Soelen) naar rechts

Derck Block, 1441 (Soelen††† ) naar links

Coenraet Block Henricksz, 1441 (Soelen) gaande eenhoorn, ster midden boven

Herman Block, 1441 (idem) naar rechts

 

De familie Block heeft vanaf 1408 tot 1667 in IJzendoorn gewoond, en verdwijnt dan uit beeld. Wellicht is Anthonis Coenen Block (geboren ca 1599) de laatste mannelijke telg van zijn geslacht.

 

 

Het wapen en de genealogie van de familie Tap

Omschrijving: een roos, vergezeld van drie wassenaars (2-1)

 

 

Wapendragers:

Hendrick Ryckens, 1603

Jerefaes Hendrickx, 1640 (Cannenburch, 688)

Huybert Hendricksz van Isendoorn, schepen te Rhenen (graven in de Cunerakerk)

Jorden Jerefaes van de Pavort

 

 

Genealogie

 

I Rijck Hendrickx (ca 1528 - na 1612)

Huwde N.N.

 

II Hendrick Ryckers (15xx - na 1617)

Gerichtsman (schepen) te IJzendoorn

Huwde N.N.

 

IIIa Rijck Hendrickx (+ voor 1637)

 

IIIb Otto Hendrickx (+ voor 1637)

Huwde Arndtgen Jansdochter

Hieruit: Jan Otten genaamd Tap (1624 Ė voor 1679) herbergier en schepen te IJzendoorn, die huwde met Maria Beltjens. Zij hertrouwde 1679 met schepen Willem de Haes Jansz, weduwnaar.

 

IIIc Jerefaes Hendrickx (ca 1599 Ė na 1672)

Schepen te IJzendoorn

Huwde Willemke van den Pavort

Hieruit: Jorden Jerephaes (van de Pavort), geboren 1640, schepen te IJzendoorn, houder van de drie vicariŽn.

 

IIId Huibert Hendrickx van Isendoorn (+ na 1676)

Schepen te Rhenen

Huwde Aeltgen van Brenck

Hieruit: Heesken Huijbertsz, die huwde met Aerdt Dircksz

 

IIIe Jan Hendriksen alias Puijk van Isendoorn (+ na 1669)

Huwde 1) Heijltje Soet 2) Jantje Willemsdochter van Setten

Hieruit: Hendrick (1652), Hendrikje (1654), Liesbeth (1658), Teuntje en Willem (1660)

 

IIIf Antonia Hendrickx (+ voor 1641)

Huwde Reijer Willems de Kemp. Hij hertrouwde voor 1641 met Anna Deijs

 

IIIg Cornelia Hendrickx (+ na 1669)

 

Jan Otten, naamgever van het geslacht Tap, werd Tap genoemd naar zijn beroep: hij was tapper (herbergier) in de heerlijkheid IJzendoorn (zie transcriptie nr 263). Hij is een zoon van Otto Hendrickx (vermeld in de nrs. 298 en 299), en een oomzegger van o.a. Jerefaes Hendrickx en Huijbert Hendrickx. Jorden Jerefaes van de Pavort is een zoon van Jerefaes Hendrickx; hij noemde zich naar zijn moeder Van de Pavort.

 

Meer informatie over de familie Tap op internet

 

 

Genealogie van de familie Van Westrhenen

 

Van de familie Van Westrhenen heb ik geen wapengegevens. De familie is waarschijnlijk aan het eind van de 16e eeuw naar IJzendoorn vertrokken vanuit Lienden/Rhenen/De Marsch.

 

Genealogie

 

I Herberen Adriaensz van Westrhenen

1597 gerichtsman te IJzendoorn. 1600 Leenman van de heer van IJ. 1601 gegoed in de Mussentiendt.1606 pachter van Sint Ewolts altaar (land). Huwde Catharina Cornelisdochter.

 

IIa Gerrit Herberens van Westrhenen (+voor 1650)

1601 gegoed in de Mussentiendt. Koopt in 1604 het goed ít Spick te IJzendoorn. 1626: verkoopt rente te Echteld. 1633 buurmeester. Huwde met Odilia (Ulandt) van Wijck

 

IIb Reij(n)er Herberens van Westrhenen

1601 gegoed in de Mussentiendt, westwaarts Herberen Adriaens van Westrhenen. 1607 koopt land te IJzendoorn.

 

kinderen van IIa

 

IIIa Jan Gerrits van Westrhenen Ďden oudení(+1664)

1616 en 1654 het Ermslant. Mede-gegoed met ít Spick 1645 en 1653. 1650 verpondingsregistervan IJzendoorn (Ďden oldení).

Huwde Gerritgen Hendriks van Lienden.

 

IIIb Jan Gerrits van Westrhenen Ďden jongení (geb. ca 1619)

1650 verpondingsregistervan IJzendoorn (Ďden jongení). 1667 buurmeester. 1667/9 schepen. 1669 oud circa 50 jaar.

 

IIIc Herberen Gerrits van Westrhenen (+1664)

1643 het Ermslant. Mede-gegoed met ít Spick 1645. Huwde te Tiel 1643 Heyltje Cornelis de Man. 1650 verpondingsregistervan IJzendoorn.

 

IIIc Fijken Gerrits van Westrhenen

1664 erfgenaam van broer Jan den ouden. Huwt Willem Jansz de Haes.

 

Meer gegevens over de kinderen van Fijken Gerrits van Westrhenen en Willem Jansz de Haes vindt u op de website van Hanny Buschmann

 

 

Overige namen

 

Aelberts, Cornelis, 1551 (IJzendoorn, charter 20): drie ringen (2-1) met wat lijkt op torrenpootjes, zie hieronder nr 4

Alijt, vrouw van Gherit Scultinc, 1427 (Soelen, 410): dubbele adelaar

Bergh, Dirck van den Bergh Thonis, 1640: drie vogels (?) (2-1)

Boningen, Gherit van, 1440 (Soelen,): schuinkruis vergezeld van vier leliŽn

Cloeck, Johan, 1603: hond klimmend, smalle linker schuinbalk

Doeijs van Voern, Johan, 1538 (IJzendoorn, charter 15) en 1551 (idem, charter 20): kruis

Eck, Gerit van, 1521 (Soelen, 430): linker schuinbalk, schildhoek linksonder (fragment zegel)

Geertruit, vrouw van Henric Scultinc, 1427 (Soelen, 410): klimmende leeuw op een veld van blokjes

Gelrasch, Wilhem, 1441 (Soelen): schuinbalk beladen met vijf sterren; leeuw gaande links boven

Gerrits, Franck, 1520 (Soelen, 425): kruis vergezeld van vier hoefijzers

Geurtsdochter, Elizabeth, 1521 (Soelen, 432): vier leliŽn (2-1)

Haze, Jan die Haze Jan Jordenszoins zoin, 1415 (Vornholz, 1105): twee schuinbalken

Haze, Jan die, 1406 (Soelen, 409): twee smalle schuinbalken

Haze, Johan die Ghysbertsz, 1521 (Soelen 429 en 430): schuinkruis vergezeld van vier leliŽn

Hendrickx, Agneta, 1640 (Cannenburch, 688): figuur zie hieronder nr 3

Hert, Meeus de, 1428 (Soelen): Wiel, in de rechterbovenhoek een ster

Herwaerden, Otto Goosensz, 1572 (†† ): dubbele adelaar

Hove, Jorden van, 1417 (Vornholz, 1116) en 1428 (Soelen†† ): kruis vergezeld van twee sterren in de onderste kwartieren

Jacobs, Willem, 1618 (Hof van Gelre, 5077.28): het wapen van de familie Van Isendoorn a Blois: drie palen van vair, schildhoofd

Jacobsz, Willem, 1552 (IJzendoorn, charter 21): fragment zegel zie hieronder nr 1

Jansz, Dederick, 1562 (Cannenburch, 681): het wapen van de familie Van Isendoorn a Blois: drie palen van vair, schildhoofd

Jansz, Gerrit, 1610 (): smal kruis

Jansz, Gerrit, 1610 (Cannenburch, 688): kruis

Jansz, Goosen, 1610 (†† ): smal kruis

Jansz, Goosen, 1610 (Cannenburch, 688): verkort latijns kruis

Jansz, Jacob, 1552 (IJzendoorn, charter 21): zie hieronder nr 1

Jansz, Jan, schepen van IJzendoorn, 1539-1554 (IJzendoorn, charters 16, 21 en 22): het wapen van de familie Van Isendoorn a Blois: drie palen van vair, schildhoofd

Jansz, Roelof, 1521: omgekeerde droogschaar

Jut, vrouw van Ot Smits, 1423 (Vornholz, 1105): dwarsbalk

Korstijn, vrouw van Jorden Jansz, 1415 (Vornholz, 1105): schuinbalk

Loenresloot, Anthonis van, 1521 (Soelen, 429): smal kruis

Loenresloot, Anthonis van, 1538 (IJzendoorn, charter 15): schuinkruis

Loenresloot, Hendrik Jansz van, 1441: schuinkruis vergezeld van ster in bovenste kwartier

Meer, Jacob Jansz van, 1640: drie vogels(?) (2-1)

Meerten, Johan van, 1521 (Soelen, 432): liggend kruis vergezeld van vier hoefijzers

Ommeren, Roelof van, 1596: drie klimmende leeuwen (2-1)

Petserssoen, Willem, 1445 (Vornholz, 1117): drie vogels (2-1)

Roeloffsz, Thomas, 1554 (IJzendoorn, charter 22): omgekeerde droogschaar

Roelofs, Thonis, 1618 (Hof van Gelre 5077.28): drie smalle staven (?), twee in de vorm van een schuinkruis, de derde als dwarsbalk

Schoeff, Reyner, 1521 (Soelen, 432): een leeuw naar links

Scultinc, Gheryt, 1427 (Soelen, 410): smal kruis

Scultinc, Henric, 1427 (Soelen, 410): smal kruis, in de rechter bovenhoek een ster

Smit, Jan die, 1417 (Vornholz, 1116): kruis vergezeld van vier leliŽn

Smit, Wouter die, 1423 (Vornholz, 1105: schuinkruis vergezeld van vier kruisjes/leliŽn (?)

Smyt, Wouter den, 1451 (Soelen, 414):schuinkruis vergezeld van vier leliŽn

Thomassen, Laurens, 1640 (Cannenburch, 688): verkort latijns kruis

Wely, Ot van, 1445 (Vornholz, 1117): kruis

Weze, Gherit van, 1440 (Soelen, 412): kruis, met in het midden wapen met kruis (kruis op kruis)

Wijck, Arnt van, 1518 (Soelen 421): in zwart een gouden schildhoofd, beladen met twee rode wielen (omschrijving Muschart)

Wijck, Reijer van, 1653: kruis vergezeld van vier figuurtjes, zie hieronder nr 2

Wolf, Herman die, 1441 (Soelen,): drie ringen (2-1) fragment zegel

Wolff, Herman Macharius, 1441: bordure met drie aanziende koppen

Woltersz, Jelis, 1539 (IJzendoorn, charter 16): zie hieronder nr 1

Wouters, Lysbeth, vrouw van Roelof Gerrits, 1610 (Cannenburch, 688): een riek of hooivork