Antwerpen (stad), witten en kalken van gangen, stegen en binnenplaatsen 1894

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 641-472, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen

 


 

Witten en kalken van Gangen, Stegen & Binnenplaatsen te Antwerpen dd 1894
(Met opgave eigenaars)

 

WIJK 1 - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 1ste wijk, met opgave lijst eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Spuistraat 3 PAUWELS. J. Spuistraat 3
2 Spuistraat 4 PIERRE wwe Lnge Herentalse baan 24
3 Spuistraat 9 MEYER Alfons Van der Keilen str. 43 Borgerhout
4 Spuistraat 20 DE BACKER Louis Zirkstraat 19
5 Guldenberg 3 VERBEELEN J. Leguitstraat 21
6 Guldenberg 9 VAN GEEN Karel Constitutiestraat 97
7 Guldenberg 8 DE BACKER Louis Zirkstraat
8 Guldenberg 10 LAMBRECHTS Wwe Merksem
9 Zilversmidstr 14 KOCKX Oude Vaartplaats 63
10 Zilversmidstr 16 KOCKX Oude Vaartplaats 63
11 Kaasstraat 7 CLAES Kinderen
12 Kaasstraat 9 FRMIE (docteur) Korte Gasthuisstr 17
13 Kuipersstr 17 BOSTH Paulus Brouwersvliet 35
14 Kuipersstr 18 SCHELZ J. Van der Keilen str. 47 Borgerhout
15 Kuipersstr 22 MINERTZHAGEN Wetstraat 97
16 Vleeschouwersstr. 7 VAN HOOF Koningstraat 21
17 Vleeschouwersstr. 19 RELICK Offerandestraat 45
18 Vleeschouwersstr. 20 MARDULIER Wwe Korte Nieuwstraat 21
19 Vleeschouwersstr. 21 MEYER Alfons Van der Keilen str. 43 Borgerhout
20 Lange Doornikstr 23 VAN HOOL Lange Doornikstraat 25
21 Stoelstraat 8 VAN DE ZANDE Zirkstraat 39
22 Zwartzustersstr 8 VAN DE VELDE Leopoldslei 143
23 Zwartzustersstr 20 DE BACKER Wwe Zirkstraat 35
23 Zwartzustersstr 20 STRIJBOL Karel Zwartzusterstraat 20
23 Zwartzustersstr 20 MOUZET- CHERMIS Hemelstraat 8
23 Zwartzustersstr 20 JANSSENS Zirkstraat 33
24 Veemarkt 15 VANHOOF Honingstraat 21
24 Korte Doornikstr. 2 MEEUS Brouwersstraat 11
25 Blauwmoezelstr 5 MARTENS- TINESKLOS Kunstlei 77
25 Blauwmoezelstr 5 HEYLEN Wwe Blauwmoezelstr 3
25 Blauwmoezelstr 5 BRIES Wwe Blauwmoezelstr 4
26 Hofstraat 14 FRMIE (docteur) Korte Gasthuisstr 17
27 Wolstraat 35 VAN DER LINDEN H. F. Hoogstraat 43
27 Wolstraat 35 LAUWERS Jezusstraat 42
27 Wolstraat 35 CLAES V. Grote Goddaert straat 26
28 Raapstraat 2 VAN DER LAET Wwe Lange Nieuwstraat 134
29 Lange Koepoortstr 58 DANCO L. Van Eycklei 53
30 Keistraat 6 DE BLICK Wwe Keistraat 6
30 Keistraat 6 RIGIDISTI Leopoldstraat 51
31 Keistraat 4 LETZER Koolvliet 7
32 Keistraat 16 DE BEUCKELAER Nationalestraat 104
33 Keistraat 18 GOGO Keistraat 18
34 Keistraat 22 PEETERS Mortsel ( Oude God)
35 Blauwbroekstraat 7 DUMONT Kraanstraat 6 Berchem
36 Blauwbroekstraat 21 VERBEELEN J. Leguitstraat 21
36 Blauwbroekstraat 21 DE HASQUE Varkensmarkt 6
36 Blauwbroekstraat 21 VAN GENT Vanderkeilenstraat 11
37 Blauwbroekstraat 14 COOSEMANS Falconplein 29
38 Verwersrui 15 DE KEIZER Godefriduskaai 2
39 Oudemanstraat 12 Burgerlijk Godshuis huizen ter stede
40 Oudemanstraat 14 DE VRIES- MICHIELS Kunstlei 39
41 Oudemanstraat 18 KOCKX Oude Vaartplaats 63
42 Koolkaai 3 HERREMANS Huybrechtsstraat 57
43 St Pietersvliet 15 DE VRIES- MICHIELS Kunstlei 39
44 Lange Schipperskapelstr 14 MORLIE Schippersstraat 10
45 Lange Schipperskapelstr 28 WILDIERS Wwe Van Straelenstr 100
46 Paulusplaats 16 Kerkfabriek St Paulusstraat
47 Paulusplaats 1 MONU St Pietersvliet 21
47 Paulusplaats 1 BUYZLY Lange Doornikstraat 29
47 Paulusplaats 1 Burgerlijk Godshuis huizen ter stede
47 Paulusplaats 1 Burgerlijk Godshuis huizen ter stede
48 Paulusplaats 30 KINTSCHOTS Lange Gasthuisstr 15
49 Rouaansche kaai 2 DUMEROY- HEIRMAN Kunstlei 60
50 Driesch 12 SELDENSLAGH Oever 6
51 Driesch 30 JANSSENS Zuiderlei 13
52 Blauwbroekstraat 35 DE VOOGHT Happaerdstraat 26
53 Paulusplaats 1 MAES St Pietersvliet 23
53 Paulusplaats 1 DE BLOCK Paulusplaats 39
53 Paulusplaats 1 BUYSSAERT Paulusplaats 1
Antwerpen, den 23sten April 1894
De Commissaris van policie
WIJK 2 - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 2e wijk, met opgave eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Dambruggeestraat 245(9) GREGOIRE Wwe Ouden steenweg 81
2 Dambruggeestraat 65(67) WOUTERS Charles Lange Brilstr. 11
3 Dambruggeestraat 73/5 WUYTS F. Provinciestraat- noord 271
4 Vliegenstraat 27 VAN ROOSENBROECK F. Vliegenstraat 23
5 Vliegenstraat 43/4 DE BRUIJN O. Matheusstraat 3 Borgerhout
6 Vliegenstraat 45/2 RYCKMANS A. St Jacobsmarkt 21
7 Vliegenstraat 45/3 VANDERMUEREN J. Lange Leemstraat 197
8 Spoorstraat 15 PEETERS Wwe Spoorstraat 15
9 Spoorstraat 25 DE RAEDEMAEKER Wwe Everaertstraat 35
10 Loosstraat 58/4 GEERTS J. Loosstraat 58/3
11 Lange Winkelhaakstr 41/2 BOLLENS Wwe Breydelstraat 5
12 Zwanengang 1 25 BUISSERET L. Vondelstraat 7
13 Zwanengang 8 10 BUISSERET L. Vondelstraat 7
14 Zwanengang 4/20/22/24/26/29 VAN DEN DRIESSCHE J Van Maerlantstraat 11
15 Zwanengang 5-12-27 JANSSENS Joseph Osystraat 71
16 Zwanengang 31 VAN HOEYDONCK C. Van Maerlantstraat 11
17 Zwanengang 14/16/18/28/30 DE VOS Wwe St Jacobsmarkt 41
18 Zwanengang 33/35 & 37 MOUREAU C. Lange Nieuwstraat 64
19 Zwanengang achtergevel VAN AEL Willem St Jacobsmarkt 33
20 Zwanengang idem EX Mathieu St Jacobsmarkt 27
21 Lange Winkelstraat 9(2) MEEUS Jan Meir 52
22 Lange Winkelstraat 10(1) BOSMANS Fr. Lange Winkelstraat 12
23 Lange Winkelstraat 10(2) CALLENS C. J. Minderbroedersstraat 11
24 Lange Winkelstraat 20(5) DE GROOF Fr. Happaertstraat 11
25 Lange Winkelstraat 35(3) VRANCKX Wwe Keizerstraat 11
26 Vekestraat 30(2/12) VAN DER AUWERA Wwe Van Erdbornstraat 13
27 Vekestraat 30(1) GITS- VAN HEURCK Vekestraat 38
28 Vekestraat 15(9) LEJEUNE L. Vekestraat 32/34
29 Vekestraat 25(5) LE BRASSEUR Mechelse stwg 285
30 Toogstraat 1 & 2 VAN MEIR J. Toogstraat 1
31 Toogstraat 3 TOTT Wwe Toogstraat 3
32 Toogstraat 4 CLAUWENS L. Toogstraat 4
33 Toogstraat 5 NOYEZ Wwe Toogstraat 5
34 Toogstraat 6 BRUYNINCKX J. Toogstraat 6
35 Toogstraat 7 & 21 VERDONCK M. Blindestraat 10
36 Toogstraat achtergevel VAN DEN BERGHE P. Paardenmarkt 34
37 Toogstraat achtergevel BISDOM Venusstraat 7
38 Toogstraat achtergevel MEEUS Th. Hobokenstraat 15-17
39 Toogstraat achtergevel DEPOOTER- POTTIEUW Venusstraat 1
40 Toogstraat achtergevel PAUWELS P. Venusstraat 9
41 Toogstraat achtergevel WILLEMS J. B. Venusstraat 23
42 Vekestraat zijgevel 28 TUYTELEERS L Paleisstraat 50
43 Rozengang 1 BOSSCHAERTS Wwe Deurnestraat 27
44 Rozengang 3 DIELES P. Kattenberg (Borgerhout) 11
45 Rozengang 5/7/9/11/16 ROELANTS Henri Lange St Annastraat 20
46 Rozengang 6/8/10/12/14 & 24 ROELANTS Henri Lange St Annastraat 23
47 Rozengang 17 & 19 PRAET Wwe Lange Beeldekenstr. 100
48 Rozengang 13 & 15 LOREYN Wwe Rozengang 15
49 Rozengang 2/4 & 25 GIELE J. B. St Andriesplaats 10
50 Rozengang 23 ROOTHOOFD Lange Veldstraat 65
51 Rozengang achtergevel DE CLERCK St Jacobsmarkt 45
52 Roodestraat 6(7) Bestuur der Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
53 Roodestraat 10(15) Bestuur der Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
54 Roodestraat(Begijnhof) 39(45) PHILIPS, moeder overste Begijnhof 39/18
55 Ossenmarkt 26(6) Bestuur der Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
56 Lange St Annastraat 8(8) VAN EECKHOVEN L. J. Lange St Annastraat 1 & 3
57 Lange St Annastraat 17(8) VAN EECKHOVEN L. J. Lange St Annastraat 1 & 3
58 Lange St Annastraat 30 BURY Wwe St Jacobsmarkt 96
59 Lange St Annastraat 29(5) SEGERS H. J. Twaalfmaandenstraat 10
60 Apostelstraat 9 WAGEMANS H. J. Twaalfmaandenstraat 10
61 Korte St Annastraat 9 VAN PELT J. Ossenmarkt 23
62 Korekensgracht 20(1-10) VANBOGAERT P. St Michielstraat 18
63 Ankerrui 39 SCHUL Wwe Kloosterstraat 25
64 Stijfselrui 33 (1 & 2) DIELTIENS Ern. Isabellalei 1
65 Cassuienhof ROMMENS P. De Keyzerlei(ex Wapperslei) 8
66 Roskammengang DAENES Michel Paardenmarkt 28
67 Roskammengang PEETERMANS Wwe Paardenmarkt 30
68 Falconrui (binnenplaats) 84 RIJSSENS P. J. Mercatorstraat 20
69 Falconrui (binnenplaats) 84 ZOMERS Wwe Paardenmarkt 45
70 Falconrui (binnenplaats) 84 PINOY Prosper Vekestraat 37
71 Keizerstraat 23 DIERCKXENS Princesstraat 18
72 St Nicolaasplaats Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen
73 Falconrui   37(1-8) BLINDENBERG Jan Boterhamstraat 1
74 Falconrui   33(1-17) Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen
75 Falconrui   45(1-12) Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen
76 Falconpoort 7 19 JANS Felix Lange Herentalse str 74
77 Falconpoort gevel VAN DER VEKEN J. Turnhoutse baan 385 Borgerhout
78 Falconpoort gevel VAN DER SCHRICK D. OLV straat Leuven
79 Falconpoort 3-4-5-6 HEUVELMANS M. Falconplein 33
80 Falconpoort 1-2-20(1)-20(2) ULENS Gustaaf Falconpoort 20(2)
81 Falconrui 9 DE WACHTER P. Falconrui 9
82 Klapdorp 84(1-8) DE BRAEY K. Schrijnwerkersstraat 15
83 Falconrui 47(1-8) MEEUS Jul. Oude Leeuwenrui 56
Antwerpen, 20 juni 1894
De Commissaris van Politie
WIJK 3 - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 3e wijk, met opgave eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Korte Nieuwstraat 18(1 5) Bestuur Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
2 Schoenmarkt 8(1 7) DE BERGEYCK Graaf Meirplaats 31
3 Schrijnwerkersstraat 24(1 3) COENRAEDT Mme Borsbeek
4 Groendalstraat 18(1) WATREKEYN Kunstlei 105
5 Meirplaats 2 (1 5) BAERTMANS E. C. J. Huidevettersstraat 12
6 Korte Gasthuisstraat 13 ( 1,2,3)  FREMIE P. E. Korte Gasthuisstraat 17
7 Korte Gasthuisstraat 13(5 & 6) OMBELET- NIEBERDING Wwe Korte Winkelstraat 13
8 Korte Gasthuisstraat 13(4) BOECKX L. L. Groendalstraat 14
9 Korte Gasthuisstraat 13(3) SMITS- MATHOT Kunstlei 68
10 Lombaerdevest 70(1 7) CAERS P. J. Lombaardevest 68
11 Lombaerdevest 70 FEYENS- THOON Wwe Lombaardevest 72 gevel binnen nr 72
12 Lombaerdevest 70 NAUWELAERS Nijverheidslei 68 gevel binnen nr 66
13 Lombaerdevest 28(1 3) KENNIS J. Leopoldslei 148
14 Lombaerdevest 28(4) CRAS Wwe ICKX Schuttershofstraat 51 achtergevel nr 25
15 Vleminckveld 1(1) VANSCHINGEN Fr. Vleminckveld 1
16 Vleminckveld 1 KEYSER J. Vleminckveld 3 gevel binnen 2e gang
17 Vleminckveld 1 SEGERS- CEULEMANS Kleinmarkt 15 gevel binnen 2e gang
18 Vleminckveld 1 de stad gevel gemeenteschool- Oudaan
19 Vleminckveld 46(1 7) COCKX S. J. C. Vleminckveld 36
20 Lindenstraat 14 (1 9) VERMEIREN A. J. Zuiderlei 52
21 Lindenstraat 20 (1 4) RAES J. J. Schuttershofstraat 34
22 Breedestraat 29 (1 2) HOMBL J. Schoenmarkt 12
23 Begijnenstraat 27(1 2) DEGROOF Happaertstraat 11
24 Begijnenstraat 41(1 15) VANDENBOSSCHE S. Ommeganckstraat 22
25 Begijnenstraat 69(1 4) EVERAERTS Hoboken
26 Bervoetstraat 15(1 13) VAN HUFFELEN A. Bervoetstraat 29
27 Bervoetstraat 25(1 9) VAN HUFFELEN A. Bervoetstraat 29
28 Oude Vaartplaats 32(1 4) VOS Benedictus Frans, Wwe Hertoginnestraat 15
29 Oude Vaartplaats 24(2/3/4) THIBAUT Arthur Oude Koornmarkt 36
30 St Jorisvest 138 (1 & 2) DELIE Adriaen Wwe Oude Vaartplaats 70
31 St Jorisvest 138 VAN BERGEN Fr. Veldstraat 3(2) Berchem
32 Schuttershofstraat 47(1 4) HOREMANS Petrus Schuttershofstraat 49
33 Huidevettersstraat 35(1 6) DECKERS Alfons Meirplaats 29
34 Bontemantelstraat 10(12) ROMMENS Wwe De Keyserlei 8
35 Bontemantelstraat 5 DE GROOF Carolus Kerkstraat 25
36 Bontemantelstraat 14 IMBRECHTS Wwe Lange Gang 30
37 Bontemantelstraat 16 MERTENS L. Kunstlei 77
38 Bontemantelstraat 18 DELI Wwe Oude Vaartplaats 68
39 Bontemantelstraat 20 VERSCHUEREN J. Zakstraat 9
40 Bontemantelstraat 24 VAN DEN EINDEN Wwe Paternosterstraat 9
41 Bontemantelstraat 28 VERSCHUEREN J. Zakstraat 9
42 Bontemantelstraat 32 VAN DEN DRIES P. Paleisstraat 54
43 Bontemantelstraat 36 ROSSAU Catherine Jacobsstraat 25
44 Bontemantelstraat 40 DELI Wwe Oude Vaartplaats 68
45 Bontemantelstraat 11 SMOLDEREN J.P. Meistraat 2(2)
46 Bontemantelstraat 13 Bestuur Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
47 Bontemantelstraat 17 ROOSES Gounodstraat 31
48 Bontemantelstraat 27 JORDENS Wwe St Jorisvest 134
49 Oude Vaartplaats 45 JORDENS Wwe St Jorisvest 134
50 Oude Vaartplaats 47(1 5) TESINGER G. Lange Brilstraat 6
51 Oude Vaartplaats 51 RIJLANT P. Oude Vaartplaats 10(1)
52 Oude Vaartplaats 53 KOCKX Em. Oude Vaartplaats 63
53 St Jorisvest 106(1 2) RIJLANT P. Oude Vaartplaats 10(1)
54 St Jorisvest 122(1 7) KOCKX Em. Oude Vaartplaats 63
55 Meistraat 31 DE BRUYN St Jorisvest 40
56 Meistraat 37 BOGAERTS Maria Lange Leemstraat 205
57 Lange Gang 26(1 12) FEIT Wwe Mechelse stwg 39
58 Meistraat 10 COLS A. Rogier 12
59 Meistraat 14 COLS L. Meistraat 9
60 Meistraat 24 DELI Wwe Oude Vaartplaats 68
61 Jezusstraat 27 ROOSES J. Vleminckveld 26
62 Jezusstraat 54(18) COOLS Juffr. Begijnenstraat 53
63 Jezusstraat 36 BRIES Wwe Blauwmoezelstraat 9
64 Lange Nieuwstraat 86 Bestuur Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
65 Oude Vaartplaats 39 Paternegang(onbewoond) van voor gedaan
66 Oude Vaartplaats Nieuwstad
67 Meistraat 51 DE WINTER Bontemantelstraat 26
WIJK 4 - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 4e wijk, met opgave eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 St Andriesplaats 14 MERTENS Eug. Quiten Matsyslei 8
2 St Antheunisstraat 56 CORSTIAENS F. Ph. Klein markt 6
3 St Antheunisstraat 57 BERCKMANS L. Kunstlei 74
4 Augustijnerstraat 7 GYSELS Phil. Roodestraat 20
5 Begijnenstraat 48 IMBERECHTS Wwe Lange Gang 30
6 Begijnenstraat 48 LECLAIR Frans Vlemninckveld 20
7 Begijnenstraat 50 LECLAIR Charles Breedestraat 17
8 Begijnenstraat 56 WALCKIERS L. Gretrystraat 34
9 Bogaerdestraat 4 DE GROOF Frans Happaertstraat 11
10 Bogaerdestraat 12 PAREYN Eduard Vleminckveld 16 & 18
11 Bogaerdestraat 20 VERHAERT Wwe L. Ridderstraat 45
12 Bogaerdestraat 21 JANSSENS Wwe L. Ridderstraat 31
13 Bogaerdestraat 22 BREUGELMANS Henri Happaertstraat 26
14 Bogaerdestraat 24 ROELANDTS Wwe Hoeckx( vertegenw.), Zuiderlei 113
15 Breedestraat 32 DE LOOSE Seraphin Jordaenskaai 5
16 Franckenstraat 8 FLAMANT Jules Ces. Klappijstraat 2
17 Happaertstraat 1 DENIS, L. J. H. Hemelstraat 7
18 Happaertstraat 6 JANSSENS Wwe Lange Ridderstraat 31
19 Happaertstraat 7 DE GROOF Frans Happaertstraat 11
20 Hairstraat 17 MUELLER Gaspard Happaertstraat 25
21 Heilig Geeststraat 6(1) BORREMANS Fr. woont er
22 Hoogstraat 27 PIERAERTS Eugeen Hoogstraat 31
23 St Jansstraat 17 PRUYM Jozef woont er
24 St Jansstraat 21 CORNELISSEN J. B. Kloosterstraat 74
25 St Jansstraat 20 ROMBAUT L. Klapdorp 54
26 St Jansstraat 27 CUYPERS A. J. Kunstlei 77
27 St Jansstraat 37 STAELENS Emiel St Jansstraat 35
28 St Jansstraat 50 TEUNIS A. L. woont er
29 St Jansstraat 52 MERTENS- GILLIS Kunstlei 8
30 St Jansstraat 54 MERTENS- GILLIS Kunstlei 8
31 Kloosterstraat 13 SCHUL Wwe Kloosterstraat 25
32 Kloosterstraat 19 SCHUL Wwe Kloosterstraat 25
33 Kloosterstraat 29 BINDERS J. B. Kloosterstraat 119
34 Kloosterstraat 31 BINDERS Jan Baptist Kloosterstraat 119
35 Kloosterstraat 43 VANLAKWYCK P. J. Vrijheidstraat 27
36 Kloosterstraat 81 SCHERMER Wwe Kloosterstraat 77
37 Kloosterstraat 83 CUVILLIER Wwe Kloosterstraat 85
38 Kloosterstraat 85 DEROOY Wwe Scheldestraat 52
39 Kloosterstraat 89 JANSSENS Petrus Kloosterstraat 87
40 Kloosterstraat 95 BRUGMANS Corn. Kloosterstraat 97
41 Kroonenburgstraat 13 VOS Lea, Wwe Benedictus Hertoginstraat 15
42 Kroonenburgstraat 19 SCHOIERS Theodoor Kroonenburgstraat 17
43 Kroonenburgstraat 97 BOSSAERTS Wwe Hoogstraat 35
44 Kroonenburgstraat 105 Burgerlijke Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
45 Lepelstraat 7 HUYBRECHTS Edouard Kloosterstraat 145
46 Lepelstraat 7 CLAESSENS Ludovicus Vliegenstraat 1
47 Lepelstraat 15 19 VAN CAMP Wwe Schuitstraat 96
48 Lepelstraat 25 COESEMANS F. Bakkerstraat 95 Berchem
49 Lepelstraat 29 WYBAUW Hendrik St Jansplaats 25
50 Lepelstraat 37 REUSENS Wwe Isabellalei 74
51 Lepelstraat 43 45 BEETS Jan Frans Isabellalei 58
52 Lepelstraat 47 49 BOGAERTS Petrus Justitiestraat 55
53 Lepelstraat 16 SCHOONEN Joannes Groote Markt 41
54 Lepelstraat 32 MERTENS Hippoliet Lange Leemstraat 205
55 Lepelstraat 48 WIGEMONT J. Kraanstraat 27 Berchem
56 Makelarenplaats 3 t/m 18 COENRAADTS Aug. Mme Herentalsebaan 864 Deurne
57 Makelarenplaats 3(1) 9 COENRAADTS Aug. Mme Herentalsebaan 864 Deurne
58 Makelarenplaats 1 & 2 SOMERS P. J. Mechelse stwg 185
59 Makelarenplaats 11/12 & 13 FILLOIT- PERREMANS Wwe Kloosterstraat 167
60 Markt (klein) tss nrs 10 & 12 COLLIN Constant Klein markt 4
61 Markt (klein) tss nrs 10 & 12 MUELLER Gaspard Happaertstraat 25
62 Markt (klein) tss nrs 10 & 12 DE CARTIER d' YVES ( Baron) Van den Abeele( vert.) 17 Gr. Pieter Potstraat
63 Oude Koornmarkt 16 KINTSCHOTS M. Lange Gasthuisstraat 16
64 Pompstraat 32 LAUWERYS Jozef St Jansstraat 29
65 Pompstraat 25 WILMS Petrus Lange Ridderstraat 78
66 Prekerstraat 15 RADEMAKERS Egied Mechelse plein 29
67 Prekerstraat 27 VERBEECK Wwe Mechelse stwg 126/2
68 Prekerstraat 59 KAESES Ludovicus Engelse Beurs 7
69 Prekerstraat 69 JANSSEN- BOUMANS Van Geertstraat 69 Borgerhout
70 Prekerstraat 73 VOS Lea, Wwe Benedictus Hertoginstraat 15
71 Reynderstraat 27(1/4) VERBEECK(notaris) Meirplaats 55
72 Reynderstraat 23 CHAULIAC Jozef Lange Kievitstraat 134
73 Reynderstraat 29 PEETERS Jozef Hobokenstraat 14
74 Ridderstraat(Korte) 13 VAN DEN BROECK Frans Kathelijnevest 45
75 Ridderstraat(Korte) 15 KREKEL( vertegenwoordiger) Hoogstraat 35
76 Ridderstraat(Korte) 17 BOEY Martinus Coppenolstraat 14
77 Ridderstraat(Korte) 21 DE BOEY Isabelle( YSEBOOT) Handelslei 86
78 Ridderstraat(Korte) 23 MERCKX Jacobus Korte Ridderstraat 24
79 Ridderstraat(Korte) 23 GYBELS Philippus Roodestraat 20
80 Ridderstraat(Korte) 23 EYCKENS Oscar Augustijnerstraat 9
81 Ridderstraat(Lange) 57 ARTS Abraham Zuiderlei 141
82 Ridderstraat(Lange) 71 FLAMENT J. C. Klappijstraat 2
83 Ridderstraat(Lange) 79 SELDENSLACH Wwe Oever 6
84 Rochusstraat 15 ROM- VAN SCHIL Wnr woont er
85 Rochusstraat 25 FEYT Wwe Mechelse stwg 39
86 Rochusstraat 28 Burgerlijke Godshuizen Lange Gasthuisstraat 29
87 Rochusstraat 33 MAES Henri Rochusstraat 39
88 Rochusstraat 32 Volksbank (bestuur) Korte Nieuwstraat 16
89 Rochusstraat 34 MERTENS- GILLIS Quiten Matsyslei 8
90 Rochusstraat 36 Volksbank (bestuur) Korte Nieuwstraat 16
91 Rochusstraat 47 GIEL Jan Baptist St Andriesplein 10
92 Rochusstraat 48 ROUSSEAU Hortense Otto Venusstraat 23
93 Rochusstraat 48 PROOST Jan Baptist Bogaerdestraat 47
94 Rochusstraat 48 DE SCHANS Alois J. B. Pompstraat 30
95 Rijke Beukelaarstraat 4 PIERSON Alfons Sterrenstraat 21
96 Schelleken 3(1) MARKELBACH We Leopoldslei 183
97 Schelleken 3(2) MARKELBACH We Leopoldslei 183
98 Schelleken 3(3) MARKELBACH We Leopoldslei 183
99 Schuitstraat 9 CEULEMANS Jos Schermerstraat 18
100 Schuitstraat 15 KETS (Mejuff), Brussel De Martelaere (vertegenw) 18 Lijnwaadmarkt
101 Schuitstraat 35 WYBAUW- VERDONCK St Jansplaats 25
102 Schuitstraat 51 DE VOOGHT Fr. P. Happaertstraat 20
103 Schuitstraat 77 PEUTERMANS Wwe Quinten Matsyslei 40
104 Schuitstraat 83 COENRAETS Wwe, (Deurne) Welters( vertegenw) 44 Nijverheidslei
105 Schuitstraat 39 MERTENS- GILLIS Quinten Matsyslei 8
106 Schuitstraat 18 SCHILTZ Jan Kipdorp 67
107 Schuitstraat 18 VERMEIREN A. Zuiderlei 54
108 Schuitstraat 26 DE WINTER- VERBRAEKEN Constitutiestraat 27
109 Schuitstraat 32 GIEL Wwe Schuitstraat 34
110 Schuitstraat 36 HEUS Jaak woont er
111 Schuitstraat 42 DE GROOF Frans Happaertstraat 11
112 Schuitstraat 54 WEYNS Wwe Schuitstraat 56
113 Schuitstraat 64 DE GROOF Frans Happaertstraat 11
114 Schuitstraat 86 VERPOORTEN J. H. Oude beurs 50
115 Sleutelstraat 38 VANROEY Wwe Sleutelstraat 40
116 Steenbergstraat 9 HENDRICKX Jan Ossenmarkt 2
117 Steenbergstraat 11 CUYPERS Antoon Kunstlei 77
118 Steenbergstraat 4 BOONEN Maria Lange Gang 11
119 Steenbergstraat 10 VAN DYCK Jan Baptist woon er
120 Steenbergstraat 16 TOUTENEL ( te Berchem) Boomgaardstraat 181
121 Vrijdagmarkt 5 KEURVORST- VAN BEVEREN Wwe Van Schoonbekestraat 121
122 Waaistraat 10 CUYPERS Antoon Kunstlei 77
123 Waaistraat 12 MAES Jozef Korte Gasthuisstraat 1
124 Steegsken 7 VAN CAMP Wwe Schutstraat 96
125 Zwaardstraat 10 MEEUS Jules Steenhouwersvest 40
126 Zwaardstraat 10 VERKUYLEN G. Kammenstraat 54
127 Zwaardstraat 10 LEGRELLE- VAN DE BRANDT Kunstlei 86
128 Zwaardstraat 10 STOOP Gustaaf Lange Clarastraat 24
129 Zwaardstraat 10 DUMORTIER Karel Paardenmarkt 67
Antwerpen, 7 Mei 1894
De Commissaris van Politie
WIJK 5 (Zuid) - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 5e wijk, met opgave eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Regenststraat 20 VAN DEN BOSCH L. Breydelstraat 9
2 Offerandestraat 88 VRANCKX Wwe Keizerstraat 80
3 Offerandestraat 88 LOONS Emiel Offerandestraat 84
4 Offerandestraat 88 TROCH Wwe Lange Leemstraat 87
5 Offerandestraat 65 STOOP J. Kathelijnevest 68
6 Offerandestraat 65 VANDAEL A. Van Maerlandtstraat 14
7 Offerandestraat 65 BEX J. Kerkstraat 10
8 Offerandestraat 65 CASTELIJNS G. Lange Leemstraat 388
9 Carnotstraat 141 WAEGEMAEKER J. E. Turnhoutse baan 14
10 Carnotstraat 141 WAEGEMAEKER J. E. Turnhoutse baan 14
11 Korte Bisschopstraat 26 GEERAERTS Wwe Lange Beeldekensstraat 179
12 Klappei 60 COPPENS V. Kasteelplein 1
13 Klappei 10 & 12 LEFEBURE Huybrechtstraat 49
14 Congresstraat 24 BOVYN- VAN CAMP Wwe Quinten Matsyslei 28
15 Congresstraat 24 BOLLENS H. Turnhoutsebaan 68
16 Congresstraat 24 VAN DE WOUWER Jos Carnotstraat 91
17 Congresstraat 38 BOVYN- VAN CAMP Wwe Quinten Matsyslei 28
18 Greinstraat 34 MERTENS Meirplaats 1
19 Lange Beeldekensstr 152 HIRTER J Lange Beeldekensstraat 152
20 Lange Beeldekensstr 148 VAN HEURCK P. Lange Beeldekensstraat 148
21 Lange Beeldekensstr 72 & 74 STORMS E. Memlingstraat 4
22 Lange Beeldekensstr 52 VAN DEN BERG op de botermarkt Turnhout
23 Lange Beeldekensstr 83 & 85 VERHOEVEN Kunstlei 148
24 Lange Beeldekensstr 173 VANGANZEN L. Lange Beeldekensstraat 167
25 Lange Beeldekensstr 173 ELST Lange Beeldekensstraat 173
26 Lange Beeldekensstr 173 GORIS Lange Beeldekensstraat 39(2)
27 Lange Beeldekensstr 185 DIERCKX L. Lange Beeldekensstraat 185
28 Lange Beeldekensstr 193 DRIES L. Greinstraat 85
29 Greinstraat 34 MERTENS( double emploi)
30 Handelstraat 10 STOOPEN F. Leisstraat 10
31 Handelstraat 22 VAN SUETENDAEL Handelsstraat 8
32 Handelstraat 26 VAN SUETENDAEL Handelsstraat 8
33 Handelstraat 28 COOLS E. Wetstraat 101
34 Handelstraat 32 DELEVAL Consciencestraat 35
35 Korte Zavelstraat 34 HENS Ommeganckstraat 24
36 Dambruggestraat 114 DE RIDDER Dambruggestraat 118
37 Perenstraat 2 VAN DE ZANDE (notaris) Wolstraat
38 Diepestraat 26 BROECKX J. Violierstraat 17
39 Diepestraat 28 JANSSENS F. Diepestraat 30
40 Diepestraat 111 VERGOUWEN Wwe Korte Zavelstraat 10
41 Diepestraat 133 MARIEN E. Lange St Annastraat 1
42 Diepestraat 135 RETSIN Handelslei 179
43 Diepestraat 143 HUYSMANS Diepestraat 142
44 Deurnestraat 19 VAN OEVELEN Wwe Huybrechtstraat 66
45 Deurnestraat 40 ( 1 7) SENTEN J. Deurnestraat 152
46 Deurnestraat 48 (1 7) DE WINTER Bontemantelstraat 26
47 Deurnestraat 50 (1 4) RIJSSACK P. Deurnestraat 50
48 Deurnestraat 51 (1 9) VAN DER AUWERA P. Mechelse stwg 88
49 Deurnestraat 54 (1 7) VERMARIEN E. Deurnestraat 52
50 Deurnestraat 56 ( 1 4) VAN MECHELEN Schijfstraat 17
51 Deurnestraat 60 ( 1 2) DELVAUX Michel Godefriduskaai 6
52 Deurnestraat 62 (1 4) SCHIPPERS F. Van de Werve 104
53 Deurnestraat 64 ( 1 3) SENTEN A. Lange Beeldekensstraat 158
54 Deurnestraat 66 (1 3) TAEYMANS Ch. Greinstraat 19
55 Lange Zavelstraat 77 CRISTVELDT F. Lange Kievitstraat 168
56 Lange Zavelstraat 54 MIROEN Langestraat 52 Borgerhout
57 Lange Zavelstraat 62 SCHROYENS Wwe Reinderstraat 20
58 Lange Zavelstraat 64 SCHROYENS P. St Jansvliet 21
59 Lange Zavelstraat 66 DE MULDELAERS Wwe Oedekoven 2 Borgerhout
60 Lange Zavelstraat 81 DE BRUYN Wwe Verbondstraat 42
61 Lange Zavelstraat 87 VAN OEVELEN Wwe Huybrechtstraat 66
62 Lange Zavelstraat 89 SCHAEPS V. Provincie- zuid 54 of 58
63 Lange Zavelstraat 101 DE VOS P. Beenhouwerstraat 12
64 Lange Zavelstraat 107 WIJNEN F. Lange Zavelstraat 107
65 Lange Zavelstraat 113 HOFMANS Lange Zavelstraat 113
66 Lange Zavelstraat 123 VERGOUWEN Wwe Korte Zavelstraat 10
67 St Elizabethstraat 20 30 MASTBOOM F. Lange Leemstraat 223
68 St Elizabethstraat 25 VAN GLADBEECK Hofstraat 11
69 St Elizabethstraat 27 DUMONT K. Robinet 6
70 St Elizabethstraat 33 SLAETS Wwe Falconplein 1
71 St Elizabethstraat 39 (2 6) VERHOEVEN Lud. Kasteelpleinstraat 17
72 St Elizabethstraat 39 (1) KEMEL St Elizabethstraat 39
73 St Elizabethstraat 46 (1 3) VEKEMANS Jos. Schoolstraat 17(1)
74 St Elizabethstraat 46(4) LEBLAIR Fr. De Bomstraat 68
75 St Elizabethstraat 46 (5) VAN OEVELEN W. Huybrechtstraat 65
76 St Elizabethstraat 46 (6) TRIO Peter Elisabethstraat 46/8
77 St Elizabethstraat 46 (7) VAN DER AA H. Klappeistraat 43
78 St Elizabethstraat 69 DECK Elisabethstraat 69
79 L. Van Bloerstraat 34 POSSEMIERS Statiestraat 12
80 L. Van Bloerstraat 101 PEERENBOOM B. Lange Pothoekstraat 111
81 L. Van Bloerstraat 98 COPS Carnotstraat 101/2
82 L. Van Bloerstraat 44 DESONAIS Van Schoonbeekestraat 41
83 L. Van Bloerstraat 128 VAN UFFELEN Kerkstraat 173
84 L. Van Bloerstraat 112 BORGHS L. Van Bloerstraat 112/3
85 L. Van Bloerstraat 40 DE WACHTER P. L. Van Bloerstraat 108
86 Korte Beeldekensstraat 20 CLEYMANS Korte Beeldekensstraat 20
87 Pesthofstraat 25 JANSSENS F. Posthof 25
88 Meetingstraat 20 JANSSENS F. Pesthof 25
89 Meetingstraat 10 VAN BUYTEN J. Saucisstraat 8
90 Meetingstraat 24 DE CONINCK L. Wetstraat 49
91 Deurnestraat 100 KESTELOOT E. Wetstraat 45
92 Lange Beeldekensstraat 213 KESTELOOT E. Wetstraat 45
93 Lange Beeldekensstraat 288 VERVOORT P. Lange Beeldekensstraat 290
94 Lange Beeldekensstraat 312 DE GIJGER J. B. Turnhoutsebaan 227
95 Violetstraat 31 BOONROY Wwe Lange Pothoekstraat 37
96 Violetstraat 23 HERTOGS Frans Violetstraat 23
97 Violetstraat 69 VAN DIJCK Jos Provincie noord 120
98 Lange Pothoekstraat 6 KEYZERS Brecht
99 Boomstraat 8 VAN DAMME K. Kerkstraat 165
100 Boomstraat 11 OBERTZ Provinciestraat- noord 7
101 Boomstraat 14 BOLL Boomstraat 14
102 Boomstraat 24 PAUWELS Wwe Keizerstraat 9
103 Kerkstraat 82 DE HERDT Wwe Kerkstraat 82
104 Kerkstraat 145 BOR Fr. Kerkstraat 145
105 Kerkstraat 181 JANSSENS   Kammenstraat 83
106 Lange Pothoekstraat 84 VAN DEN WYNGAERT Cogelsplein 1 Deurne
Antwerpen, den 7 Mei 1894
De Commissaris van Politie
WIJK 5 (Noord) - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 5e wijk- noord, met opgave eigenaars, gelegen in 2e Kwartier
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Lange Koolstraat 20 DE POOTER Zilversmidstraat 11
2 Lange Koolstraat 20(3) VAN DER SANDE Lange Veldstraat 15
3 Lange Koolstraat 20(4) LANGBEEN Lange Veldstraat 13
4 Lange Koolstraat 76 VANHORENBEEK Erwtenstraat 50
5 Lange Koolstraat 41 DANIEL St Andriesplein 17
6 Lange Koolstraat 61(1) DE PRINS Fr. Lange Koolstraat 61(1)
7 Lange Koolstraat 85(1)99 BREDAEL Bontemantelstraat 27
8 Lange Koolstraat 99 BEAUFAYS Handelstraat 45
9 Lange Koolstraat 109 BAECK Jan Ommegangstraat 12
10 Korte Koolstraat 1 BEAUFAYS Handelstraat 45
11 Lange Stuyvenbergstraat 57 WUYTS Lange Scholierstraat 77
12 Schoolstraat 3 WUYTS Lange Scholierstraat 77
13 Schoolstraat 17 COULIER Hofstraat 93 Borgerhout
14 Schoolstraat 23(1) COULIER Hofstraat 93 Borgerhout
15 Lange Veldstraat 54 VAN HORENBEEK Erwtenstraat 50
16 Lange Veldstraat 79 BREDAEL Bontemantelstraat 27
17 Lange Veldstraat 85 BEAUFAYS Handelstraat 45
18 Lange Veldstraat 127(4) DE BRUYN Verbondstraat 42
WIJK 5 (Noord) - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 5e wijk- noord, met opgave eigenaars, gelegen in 3e Kwartier
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Gasstraat 62 WILLEMSEN Wwe VERBOVEN J. Gasstraat 62(1) uitgevoerd
2 Gasstraat 72 GEERAERTS Joseph Gasstraat 78 uitgevoerd
3 Gasstraat 88 DE HERT Frans Offerandestraat 92 uitgevoerd
4 Gasstraat 90 SAEYENS Gregorius Wetstraat 64 uitgevoerd
5 Gasstraat 92 VAN DE WYNGAERT Wwe Marie Gasstraat 92 uitgevoerd
6 Gasstraat 100 GEVERS Wwe BOGERS Isabella Gasstraat 96 uitgevoerd
7 Gasstraat 105 BOODT Isabella Keizerstraat 62 uitgevoerd
8 Gasstraat 63 MATHYS Petrus Frans Gasstraat 63(3) uitgevoerd
9 Gasstraat 57 HELWIG Gaspard Lange Beeldekensstraat 89 uitgevoerd
10 Gasstraat 47 BALEMANS Cornelius Gasstraat 47 uitgevoerd
11 Gasstraat 50 VANLOOVEREN Wwe GEERAERTS Lange Beeldekensstraat 179 uitgevoerd
12 Gasstraat 48(1) KERSTENS Joseph Gasstraat 48 uitgevoerd
13 Gasstraat 62(1) WUYTS Joseph St Rochusstraat 62 uitgevoerd
14 Lange Scholiersstraat 70 UITERHOEVEN Willem Verbindingsdok 2 niet gedaan
15 Lange Scholiersstraat 86 88/4 LIESENBORGS Wwe PRAET Maria Lange Veldstraat 71 uitgevoerd
16 Lange Scholiersstraat 110 VAN CANT Lodewijk Lange Scholiersstraat 71 uitgevoerd
17 Lange Scholiersstraat 114 PRAET Henri Lange Scholiersstraat 114 uitgevoerd
18 Lange Scholiersstraat 118 RIGOUTS David Lange Scholiersstraat 118 uitgevoerd
19 Lange Scholiersstraat 120 VAN DUEREN Wwe VAN STEENBERGEN Lange Scholiersstraat 29 uitgevoerd
20 Lange Scholiersstraat 11 VAN LOOCK Frans Breugelstraat 34 uitgevoerd
21 Lange Scholiersstraat 21 BACKERS- GEERAERTS Cornelius Oranjestraat 62 uitgevoerd
22 Lange Scholiersstraat 25 IMMERS Frans Viaduc 68 uitgevoerd
23 Maaldersstraat 32 VAN REETH Edouard Maalderstraat 32 uitgevoerd
24 Maaldersstraat 20 & 22 CLAESSENS Adrianus Maalderstraat 20 22 uitgevoerd
25 Maaldersstraat 25 DE LOOR Joannes Veemarkt 1 uitgevoerd
26 Maaldersstraat 23 DESMEDT Julius Maalderstraat 23 uitgevoerd
27 Maaldersstraat 13(1) DRIESEN Wwe APPELTANK Maria Zonstraat 32 uitgevoerd
28 Maaldersstraat 11 MATHYS Wwe GOEMAN Maria Turnhoutse baan 351 uitgevoerd
29 Maaldersstraat 71 LIEVENS Joseph Handelslei 113 uitgevoerd
WIJK 6 - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 6e wijk, met opgave eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Carnotstraat 98 van 1 tot 8 DEWINTER C. Carnotstraat 96
2 Carnotstraat 14 van 14 tot 7 COOLS E. Milisstraat 28
3 Carnotstraat 8 van 1 tot 9 L'HOEST Carnotstraat 2
4 Vestingstraat 6 van 1 tot 4 DE VOS C. Driekoningenstraat 57 Berchem
5 Vestingstraat Poort VANSTAPPEN F. Arendstraat 50
6 Vestingstraat Blindenmuur GEERTS J. Appelmansstraat 2
7 Pelikanengang 1/2/6/7 AERTS- LABOURS Wwe Meirplaats 13
8 Hovenierstraat 75/77/79/81(1) VERMEIREN L. Mercatorstraat 96
9 Hovenierstraat 65/67/69/71/73 SPITAELS D. Turnhoutsebaan 66 Borgerhout
10 Pelikaanstraat 58 van 1 tot 3 OLTHOF Schipperstraat 20
11 Fabriekstraat 16 tot 45 ROSEAUX L., Wwe Ottoveniusstraat 23
12 Fabriekstraat 14 tot 15(1) VAN BEYGAERDEN E. St Jacobsmarkt 59
13 Fabriekstraat 4 tot 11 BOLLEKENS F. Pelikaanstraat 76
14 Fabriekstraat 1 & 2 MAHY Twaalfmaandenstraat 15
15 Fabriekstraat 3 DE DEKEN Fabriekstraat 3
16 Rijfstraat 9 tot 13 DE BIE C. Rijfstraat 15
17 Provinciestraat noord 237 van 1 tot 8 BOURS Bleekhofstraat 25
18 Provinciestraat noord 216 tot 220 BOIRE Wwe Quinten Matsyslei 28
19 Provinciestraat noord 44(3) DE LEEUW St Jacobsmarkt 15
20 Provinciestraat noord 177(2),177(3),177(4) JASPERS Provinciestraat noord 177(1)
21 Provinciestraat noord 44(12) PIRLET Fr. Provinciestraat noord 44(12)
22 Provinciestraat noord 44(4),44(5) Weldadigheidsbureel Stad Antwerpen
23 Provinciestraat noord 44 van 6 tot 9 WOUTERS Meirplaats 72
24 Provinciestraat noord 44(10) MELSEN Congresstraat 4
25 Provinciestraat noord 44(11) TORFS Louis Provinciestraat noord 44(11)
26 Borgerhoutse straat 41 van 1 tot 6 COOSEMANS Falconplein 29
27 Ploegstraat 95 VAN DEN BEMDEN Jordaanskaai 25
28 Lange Kievitstraat 150 tot 158 GOBARDI Lange Kievitstraat 158
29 Meyten (idem) 111 tot 117(2) MEYTEN Lange Leemstraat 451
30 Boomgaardstraat 4 tot 13 VAN LAERBEKE Wwe Kunstlei 40(2)
31 Boomgaardstraat 15 van 1 tot 7 WERBROECK Wwe Veldstraat 5 Berchem
32 Isabellalei 127 van 1 tot 5 VERHOEVEN Lange Leemstraat 406
33 Mechelse stwg 243(1),243(6),243(7) MARCKELBACH Wwe Leopoldslei 183
34 Mechelse stwg 243 VAN DE WEYER A. Stephaniestraat 63
35 Mechelse stwg 243(3)243(4),243(5) VAN DAEL Wwe Mechelse stwg 243(3)
36 Mechelse stwg 243(8) HENDRICKX P. Mechelse stwg 245(1)
37 Provinciestraat zuid 30(26) SELLICAERS Wwe Provinciestraat zuid 40
38 Provinciestraat zuid 30 van 27 tot 35 VAN BREE J. B. Lange Beeldekensstraat 24
39 Provinciestraat zuid 30(1) BELPAIRE Margravelei 48
40 Zurenborgstraat 43 van 1 tot 6 CASSIERS Mathias Mortsel
41 Rolwagenstraat 51 van 1 tot 5 VAN DEN HAZELKAMP Van Maerlantstraat 76
42 Rolwagenstraat 40 VAN ROOSENDAEL Moretuslei 22
43 Rolwagenstraat 74 DECK Benoit Elisabethplaats 71(2)
44 Brouwersstraat 24 van 1 tot 4 VERDONCK Falconrui 14
45 Magdalenastraat 18 van 1 tot 3 VAN DE WYNGAERT G. Kerkstraat 1 Deurne
46 Hemelstraat 7 GEVERS Florent Edegem
47 Mechelse stwg 125 CUPERUS Wwe Suikerrui 22
48 Mechelse stwg 127(1) CUPERUS Wwe Suikerrui 22
49 Mechelse stwg 127(2) ICKX Wwe Schuttershofstraat 51
50 Mechelse stwg 127(3) KERCKX Jan Mechelse stwg 127(3)
51 Rembrandstraat 56 DATH Wwe Florisstraat 45
52 Rembrandstraat 39 VAES Jan Korte Nieuwstraat 40
53 Rembrandstraat 39 DELGOFFE Comedieplaats 2(2)
54 Consciencestraat 56 CASTELEYN Wwe Brederodestraat 29
55 Lange Leemstraat 156 (1 2) NAEGELS Van Dyckstraat 53
56 Hertoginstraat 51 VAN HOEBERGEN Lange Leemstraat 403
57 Rembrandstraat 39 CONARD- SICOTTE, Wwe Leopoldslei 189
Antwerpen, den 30 April 1894
De Commiossaris van Politie
WIJK 7 - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 7e wijk, met opgave eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Klaverstraatje(magazijnen) LE BRASSEUR H. A. Kipdorp 16
2 Bredastraat 99 Armbestuur gemeente Ranst Ranst
3 Bredastraat 52 DE WINTER Wwe Bredastraat 72
4 Ekerse straat 36(1),36(2) MALLENTJER G. St Jansplaats 28
5 Ekerse straat 38(1) LENAERTS Wwe Ekerse straat 38(1)
6 De Clercq steeg 1 tot 17 DE CLERCQ Wwe Ekerse straat 22
7 Kalkstraat 1 MEEUS G. Lange Dijkstraat 8
8 Kalkstraat 16 WITTOF J. Van Kerckhovenstraat 36
9 Kalkstraat 15,17,19(1),19(2) SIMONS Leopoldina Brandtstraat 51
10 Drie Snellenstraat 28,30,32 JANSSENS Wwe Provinciestraat noord 208
11 Drie Snellenstraat 34,36,38,40 BUISSERET Wwe Carnotstraat 38
12 Smallestraat 7 PEETERS Wwe Bredastraat 80
13 Smallestraat 21 SOOGEN- DI MARTINELLI Diest
14 Smallestraat 23 GORRISSEN V. Lange Dijkstraat 85
15 Smallestraat 20(1),20(2),20(3),20(4) LAURIJSSEN Hoogstraten
16 Smallestraat 20(5),22,24,26,28 LAURIJSSEN Hoogstraten
17 Drie Snellenstraat 18 DE WINTER Wwe Bredastraat 72
18 Joossensgang JOOSSENS Karel Merksem
Antwerpen, den 22 Mei 1894
De Commissaris van Politie
WIJK 8 - Lijst der Gangen, binnenplaatsen en blinde straten der 8e wijk, met opgave eigenaars
Volgnr Locatie nr Naam eigenaars Woonst nr Aanmerkingen
1 Molenstraat 21 & 23 COOLS Egidius Millisstraat 38
2 Vredesteeg RUMMERS Weduwe Consciencestraat 41
3 Mechelse steenweg PITTOORS M. Mechelse steenweg 78(1)
4 Lange Elzenstraat 103(1) (4) HELLEMANS Petrus Lange Elzenstraat 99
5 Terninckgang 1 4 DE BRUYN Jan Baptiste Capucinessenstraat 10
6 Terninckgang 5 6 WOLLANTS J. J. Zuiderlei 47
7 Terninckgang 7 9 VAN SCHIL Weduwe Capucinessenstraat 22
8 Terninckgang 10 11 ROSEAU M. Otto Veniusstraat 23
9 Kasteelpleinstraat 27(1) (4) SELDENSLAGH M. Oever 6
10 Kasteelpleinstraat 27(5) (8) FINOULST Willem Lozanastraat 8
11 Kasteelpleinstraat 27(9) (14) DOLFYN Jan Petrus Dambruggestraat 189
12 hofmuur VERBERCKT G. Kasteelpleinstraat 29
13 Begijnevest 31(1) (4) DE BRUYN Jan Baptiste Capucinessenstraat 10
14 Begijnevest 11 VAN DER LAET Wwe Lange Nieuwstraat 134
15 Begijnevest(achterhuizen) 66(1) (2) WOUTERS, advocaat Brilstraat 11
16 Kronenburgstraat 56 ISTAS Van Noortstraat 36
17 Terninckse gang (muur) ARDENONS Vilvoorde(Brab)
18 Terninckse gang (muur) Gesticht Terninck Terninckstraat 16
19 Capucinessenstraat 16 SEVESTRE M. Groenplaats 5
Antwerpen, den 18e Juni 1894
De Commissaris van politie

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net