de tegelbakker, de tichelaar

the tilemaker

der Fliesenbrenner, der Plattenbrenner

le tuilier