Meerderjarigheidsgrenzen vanaf 1809:

Toelichting, afkortingen e.d.

Vanaf 1809:

  • Algemeen

Tot aan het begin van de 19e eeuw:

 

Het gaat hier om indicaties. De regelingen bevatten over het algemeen veel afwijkingen en bijzonderheden.

* = over de helft van de goederen waarover hij bij meerderjarigheid kan beschikken
** = over de helft van de goederen waarover hij op 18jarige leeftijd kan beschikken

jaar/
soort

algem.

huwelijk

dispen-
satie

toestemming
ouders huw.

testam.

anders

strafrecht

m

v

     

1809

23 jr. 18 jr. 15 jr.

mogelijk

altijd, zolang zij leven

23 jr.

 

12-15 jr.: tuchtrecht
18 jr.: volwassen

1811

21 jr. 18 jr. 15 jr.

mogelijk

m 25 jr, v 21; grootouders na overlijden ouders

16* jr.

 

16 jr.

1829

         

16** jr.

   

1838

23 jr. 18 jr. 16 jr.

mogelijk

tot 30 jr. ouders of kantonrechter; grootouders bij minderjarigheid, na overlijden ouders

18 jr.

anders in kieswet en gemeentewet

 

Indisch BW

23 jr. 18 jr. 15 jr.

mogelijk

idem 1838

 

   

1886

             

10-16 jr.: jeugdstrafrecht

1901

21 jr.              

1905/07

           

arbeids-
overeenkomsten

<16 jr.: kinderstrafrecht

1965

             

12-18 jr.: jeugdstrafrecht

1970

21 jr.      

bij  minderjarig-
heid (tot 21 jr.)

     

1985

21 jr. 18 jr. 18 jr.          

1988

18 jr.      

bij minderjarig-
heid (tot 18 jr.)

   

12-18 jr.: jeugdstrafrecht