LEEFTIJDSGRENZEN DOOR DE EEUWEN HEEN -- Achtergrondinfo-recht en notariaat

 

Tot aan het begin van de negentiende eeuw:

Vanaf 1809:

 

Afkortingen, toelichting en bronnen:

Via bovengenoemde links kunt u voorbeelden bekijken van meerderjarigheidsgrenzen tot aan het begin van de 19e eeuw ontleend aan Fockema Andreae, Frederiks en Defacqz. Ook is een tabel aanwezig met meerderjarigheidsgrenzen vanaf 1809.
Gebruikte afkortingen in de tabellen met gegevens tot het begin van de 19e eeuw zijn:

e = eeuw
f  = familierecht
jr = jaar
m = voogdij
r = recht
r.r.= Romeins recht
s = strafrecht
t = testament
vm = vermogensrecht
< eerder dan
=> gelijk of later dan

Een korte toelichting op enkele begrippen:


Bronnen: