TIJDREKENING (2) -- Achtergrondinfo-onderzoek

terug naar de eerste pagina

Overzicht met de meest bekende feest- en gedenkdagen:

Zie verder ook op: HeiligenNet

Adventszondagen vier zondagen voor Kerstmis
Allerheiligen 1 november
Allerkinderendag 28 december
Allerzielen 2 november
Aswoensdag woensdag na de zevende zondag voor Pasen
Bamis (St. Bavo) 1 oktober
Beloken Pasen eerste zondag na Pasen
Besnijdenis onzes Heren 1 januari
Coppermaandag maandag na driekoningen
Driekoningen (Dertiendag) 6 januari
Franciscus 4 oktober
Gertrudis 17 maart
Goede vrijdag vrijdag voor Pasen
Heilige avond 24 december
Heilige Drievuldigheid eerste zondag na Pinksteren
Hemelvaartsdag donderdag na de vijfde zondag na Pasen
Johannes de Doper
(St. Jans midzomer)
24 juni
Johannes de Evangelist
(St. Jan Evangelist)
27 december
Kerstdag (Kerstmis) 25 december
Laurentius (Laurens) 10 augustus
Levinus (Lieven) 12 november
Margareta (Margriet) 20 juli
Maria Boodschap (Ontvangenis) 25 maart
Maria Geboorte 8 september
Maria Hemelvaart
(Maria ten Hemelopneming)
15 augustus
Maria Lichtmis 2 februari
Maria Onbevlekt Ontvangen 8 december
Martinus (Maarten) 11 november
Nicolaas 6 december
Palmpasen zondag voor Pasen
Pasen eerste zondag na volle maan op of na 21 maart
Petrus en Paulus 29 juli
Pinksteren (Cinxen) zevende zondag na Pasen
Sacramentsdag tweede zondag na Pinksteren
Silvester 31 december
Stille zaterdag zaterdag voor Pasen
Valentijnsdag 14 februari
Vastenavond dinsdag na de zevende zondag voor Pasen
(de dag voor Aswoensdag)
Willibrordus 7 november
Witte donderdag donderdag voor Pasen

 

Bron: