Toelichting Digitale Bronbewerkingen - internet


Vaak is er sprake van ASCII- of HTML-bestanden. Alle afwijkingen hiervan zijn per bestand d.m.v. onderstaande verkortingen weergegeven:

Verder kunnen bij de bestanden de volgende opmerkingen voorkomen:

Als er geen zoekmachine aanwezig is, dient u zelf te zoeken via de zoekfunctie in uw browser of tekstverwerker, of u maakt in voorkomende gevallen gebruik van het feit dat de gegevens alfabetisch zijn geordend.


Deze pagina is een onderdeel van Digitale Bronbewerkingen Nederland en België