Introductie

Het doel van deze in 1997 door Herman de Wit opgezette site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de beschikbare bewerkingen van archiefbronnen welke veel persoonsnamen bevatten en die digitaal te raadplegen zijn. Concreet gaat het daarbij in de eerste plaats om bewerkingen die zijn te vinden op het internet, met daarnaast de -bij derden- verkrijgbare bewerkingen op cd-rom of andere informatiedrager.

Binnen de opzet van de site vallen onder het begrip bronbewerking in de eerste plaats de volledig weergegeven tekst van een archiefbron, de index (ook wel: klapper), of de regesten daarvan. Ook reconstructies van b.v. gezinnen gebaseerd op enkele volledig verwerkte bronnen, die alle gegevens hieruit bevatten, worden tot de bronbewerkingen gerekend. Daarnaast is in de laatste jaren ook ruimte geboden aan specifieke -uitgebreide- lijsten, gebaseerd op gericht onderzoek in archiefbronnen, bijvoorbeeld van leden van een bepaalde beroepsgroep. De site verwijst ook naar onbewerkte maar wel volledig van het origineel gefotografeerde bronnen, in 2005 is in samenwerking met Hans den Braber het project 'Van Paper Naar Digitaal' gestart, waar in hoog tempo nieuw beeldmateriaal verschijnt. 

Naar gegevens die alleen kunnen worden bekeken tegen betaling worden geen links aangebracht. Als op een site die betaalde informatie aanbiedt tevens een vrij toegankelijke bewerking wordt getoond, wordt wel naar deze site gelinkt. Als een bezoeker zich op een website moet registreren voordat gratis in een bewerking kan worden gezocht, wordt de site opgenomen op Digitale Bronbewerkingen met de toevoeging [REGISTRATIE].

Bewerkingen zijn zelden foutloos, dus is controle in het originele brondocument noodzakelijk. Wees verder bedacht op het feit dat bewerkingen niet allemaal volgens dezelfde regels zijn uitgevoerd. Soms zijn namen gestandaardiseerd, soms zijn er bij de gegevens in databases interpretaties gemaakt die feitelijk niet in het brondocument zijn te vinden. In de praktijk blijkt dat de feitelijke inhoud van een database soms niet correspondeert met de inhoudsopgave die is te vinden bij die database. Kortom: bewerkingen zijn mensenwerk. Als we de bewerking als hulpmiddel gebruiken (niet als bron!) zal het een prima bijdrage kunnen leveren aan onderzoek.
Op de pagina's van Digitale Bronbewerkingen wordt niet verwezen naar resultaten van genealogisch onderzoek, die niet te herleiden zijn tot de bron.


Korte rondgang over de site Digitale Bronbewerkingen Nederland en België:

In het linkerframe bepaalt u welk overzicht u in dit venster laat verschijnen. Als u vanuit dit frame een link volgt naar een bronbewerking opent zich een nieuw venster:

De nieuwe  bronnen op deze site ziet u via de link Nieuw. Op de provinciale pagina's staan meestal eerst enkele gegevens die de hele provincie betreffen of een groot deel er van, waarna de individuele plaatsen (heerlijkheden, dorpen e.d.) zijn genoemd. Let op: de plaatsen staan onder de provincie waartoe zij heden ten dage behoren! Bij plaatsen waar veel links staan wordt een aantal rubrieken aangegeven, om het zoeken makkelijker te maken. Voor zover van toepassing zijn dit de rubrieken dtb (Nederland) of pr (BelgiŽ), bs en bev.reg., overig kerkelijk en overig niet-kerkelijk:
- dtb (doop- trouw en begraafboeken): de bronnen die normaliter in de Nederlandse archieven zijn opgenomen in de dtb-reeksen (d.w.z. inclusief registers als schepentrouwen en belastingen op trouwen en begraven), en evt. latere doop-, trouw en begraafregisters van na 1811. 
- pr (parochieregisters), voor de Belgische (dtb-)reeksen, die beperkt zijn tot de doop-, trouw en begraafboeken
- bs en bev.reg.(burgerlijke stand en bevolkingsregister): akten van de burgerlijke stand en onderdelen van het bevolkingsregister
De overige bronnen zijn gesplitst in kerkelijk en niet kerkelijk van aard, d.w.z. dat deze bronnen onderdeel uitmaken van een kerkelijk archief of niet.

Onder Algemeen en overzee zijn bewerkingen van algemene aard en van overzeese gebiedsdelen te vinden. De Passagierslijsten spreken voor zich en Buitenbeentjes zijn geen echte bronbewerkingen, maar aardig om toch eens te bekijken. Tot slot zijn er nog de Wereldwijde links (Engelstalig). Onder Toelichting wordt u per medium (internet, cd-rom en diskette) wegwijs gemaakt en als u zelf bewerkingen heeft kijkt u dan eens onder Heeft u bewerkingen?
Links zijn vetgedrukt op de pagina's betreffende het internet; op de pagina's voor bronnen op diskette en cd-rom en op het bbs, zijn alleen de plaatsnamen in vet gezet, wat echter vanzelfsprekend geen links zijn.

Er is ook een hulppagina voor als u de locatie (provincie) een plaats zoekt of voor hulp bij het begrijpen van sommige woorden. Deze laatste pagina kunt u vinden via de link onderaan in het inhoudsframe onder Hulp | plaats en taal

Wij wensen u een interessante digitale speurtocht toe!

Stichting Geneaknowhow,

N.B. Het in in de eerste jaren nog gebruikte systeem van bulletin board systems (BBS) -inmiddels grotendeels achterhaald- is nog weergegeven op deze site, maar feitelijk vrijwel onbruikbaar geworden.


In het eerste jaar van het bestaan van de site was het via het internet aanbieden van bronbewerkingen nog maar pas begonnen. De site heeft in deze beginfase een stimulerende rol gespeeld bij de toename van nieuwe bewerkingen die door particulieren en verenigingen op het internet werden geplaatst. In 1997 was de wereld van internettende genealogen nog te overzien voor eenieder, vervolgens is een veelvoud van mensen actief geworden op het internet. Dat wordt ook weerspiegeld in de bezoekersaantallen gedurende de eerste jaren.

Op 22 november 2002 bestond de site precies 5 jaren. Een kleine historische terugblik van dat moment is hier te vinden. 

In de bezoekersaantallen worden de Nederlandstalige en toenmalige Engelse versies normaal gesproken samen geteld, maar vermeldenswaardig zijn toch wel de 1 miljoenste bezoeker van de Nederlandstalige versie (die op 19 december 2003 de site bezocht) en de 1,5 miljoenste bezoeker van iets meer dan een jaar later op 8 januari 2005. Gebaseerd op deze tellers is in de maand maart 2006 voor het eerst de grens van 70.000 bezoekers in één maand gepasseerd, op het hele domein Geneaknowhow.net, waar de site een onderdeel van is, zijn in deze maand meer dan een half miljoen pagina's bekeken.